Jeg har - foruden utallige websites - anvendt en meget stor mængde bøger i forbindelse med udarbejdelsen af Musikipedia. Bøgerne kan lånes (gratis) på månedsbasis af forskere, forfattere, undervisere og musikstuderende ved henvendelse til Lasse Grubbe.


1. Musikteori

2. Hørelære

3. Musikanalyse

4. Arrangering

5. Harmonilære

6. Musikinstrumenter

7. Musikhistorie

8. Musikudøvelse

9. Sangskrivning og tekst

9. Instrumentskoler

10. Pædagogik og didaktik

11. Opslagsværker

12. Øvrige