Musikipedia er en undervisningsportal om musik med artikler inden for en lang række af musikfagets kerneområder. Artiklerne er suppleret med node- og lydeksempler, så teorien anskueliggøres og sættes i en praktisk sammenhæng. Portalen indeholder desuden en række musikalske hjælpeværktøjer og et øvelsesprogram med over 25.000 forskellige opgaver.

Indhold

1. Målgruppe
Musikipedia er for alle med en interesse for musik og musikteori. Målgruppen spænder vidt fra folkeskolelever, gymnasieelever og universitetsstuderende over musikskoleelever og konservatoriestuderende til udøvende musikere og musikundervisere. Mange af artiklerne på Musikipedia findes derfor i forskellige sværhedsgrader, så der er noget for alle niveauer.

2. Anvendelse
Musikipedia er velegnet både til brug i undervisningen og til selvstudium hjemmefra. Musikipedia kan anvendes på flere måder:

3. Aktuelt indhold
Musikipedia opdateres løbende, så indholdet altid er aktuelt, og portalen udbygges desuden kontinuerligt med nye artikler, værktøjer og øvelser. Det fremgår i bunden af hver artikel, hvornår den sidst er blevet opdateret. Hvis du har idéer til nye artikler eller andet på Musikipedia, er du meget velkommen til at kontakte mig. Se eventuelt to do-listen inden du kommer med et forslag – måske er det i støbeskeen allerede.

For at du altid nemt kan orientere dig i indholdet på portalen offentliggøres alle ændringer, udvidelser og omstruktureringer af portalen i regelmæssige nyhedsbreve. Fejl, eksempelvis stavefejl, udbedres dog uden videre.

4. Troværdighed
Troværdighed er en vigtig del af fundamentet for Musikipedia. Du skal kunne stole på informationerne på portalen, så materialet kan indgå i din læringsproces på lige fod med andre fagbøger og -sider. Jeg gennemlæser en artikel mange gange, inden jeg publicerer den på siden, og jeg krydstjekker altid informationer med flere forskellige kilder for at sikre, at informationerne er korrekte. Efter publicering er der desuden åbent for brugerdrevet input, så artiklerne løbende kan forbedres på baggrund af input fra brugerne.

Temaforløbene i sektionen "Temaer" er skrevet af forskellige forfattere med forskellig faglig og vidensmæssig baggrund. Forfatterne er omtalt i de pågældende temaforløb under afsnittet "Referencer". Alle øvrige artikler på Musikipedia er skrevet af undertegnede, Lasse Grubbe. Jeg er uddannet cand.mag i musik fra Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet. Du kan læse mere om min baggrund her. Jeg kan kontaktes her.

Jeg har brugt en meget stor mængde kildemateriale i forbindelse med udarbejdelsen af Musikipedia. Du kan se en liste over mit primære kildemateriale her. Ved temaforløbene i sektionen "Temaer" fremgår kildematerialet til hvert temaforløb under afsnittet "Referencer".

5. Kildehenvisning
Når du skal angive Musikipedia som kilde, bør kildehenvisningen indeholde følgende oplysninger:
  • Forfatternavn
  • Titel på artikel
  • Webadresse til den underside på portalen, du har hentet oplysninger fra
  • Dato for din sidste aflæsning af materialet

Forfatternavnet er angivet nederst i hver enkelt artikel. Samme sted kan du desuden se, hvornår artiklen sidst er blevet opdateret.

En kildehenvisning til en artikel fra Musikipedia kan se således ud:
Grubbe, Lasse: "Trinanalyse". Kilde: www.musikipedia.dk/trinanalyse (aflæst 13.05.2014).

En generel kildehenvisning til Musikipedia kan se således ud:
Grubbe, Lasse: www.musikipedia.dk (aflæst 22.10.2013).