Klik på funktionsbetegnelsen for at læse mere om den enkelte funktion. Et forsimplet skema der kun dækker gymnasiepensum for musik A-niveau kan ses her. Læs også introduktionen til funktioner i funktionsanalyse her.

Symbol Funktionsbetegnelse Trin
dur---mol
Eksempel i C
dur----mol
T Tonika I I C Cm
Tonika med 'x' i bassen I I C/x Cm/x
Ta, Taf Tonikaafledning VI bVI Am Ab
Ts, Tst, Tonikastedfortræder VI bVI Am Ab
Tp Tonikaparallel VI bIII Am Eb
Tv Tonikavariant I I Cm C
oT Tonika i molform I - Cm -
+T Tonika i durform - I - C
Tg Tonikagennemgang III bIII Em Eb
oTs, Moltonikastedfortræder bVI - Ab -
S Subdominant IV IV F Fm
Subdominant med 'x' i bassen IV IV F/x Fm/x
Sa, Saf Subdominantafledning II II Dm Do
Ss, Sst Subdominantstedfortræder II II Dm Do
Sp Subdominantparallel II bVI Dm Ab
S6 Subdominant med tilføjet sekst IV IV F6 Fm6
Ufuldkommen subdominant IV IV Dm/f Do/f
Vekselsubdominant bVII bVII Bb Bbm
Sn Neapolitansk subdominant bII bII Db/f Db/f
(S) Bisubdominant Flere Flere Flere Flere
Sv Subdominantvariant IV IV Fm F
oS Subdominant i molform IV - Fm -
+S Subdominant i durform - IV - F
Sg Subdominantgennemgang VI bVI Am Ab
D Dominant V V G G
Dominant med 'x' i bassen V V G/x G/x
D7 Dominantseptimakkord V V G7 G7
D9 Dominantnoneakkord V V G9 G7b9
Ufuldkommen dominant VII VII Ho Ho
9 Ufuldkommen dominantnoneakkord VII VII Hø Ho7
Dt Tritonussubstitution (til dominanten) bII bII Db7 Db7
Dominantkvartkvintforudhold V V Gsus Gsus
Dominantkvartsekstforudhold V V C/g Cm/g
(D) [x] Bidominant Flere Flere Flere Flere
() [x] Ufuldkommen bidominant Flere Flere Flere Flere
Da, Daf Dominantafledning III bIII Em Eb
Ds, Dst Dominantstedfortræder III bIII Em Eb
Dp Dominantparallel III bVII Em Bb
Dv Dominantvariant V V Gm Gm
oD Dominant i molform V V Gm Gm
+D Dominant i durform - V - G
Dg Dominantgennemgang VII VII Ho Ho
Vekseldominant II II D D
Vekseldominant med 'x' i bassen II II D/x D/x
7 Vekseldominantseptimakkord II II D7 D7
9 Vekseldominantnoneakkord II II D9 D7b9
Ufuldkommen vekseldominant #IV #IV F#o F#o
9 Ufuldkommen vekseldominantnoneakkord #IV #IV F#ø F#o7