Her er en række links til forskelligt gratis musiksoftware og forskellige gratis musikprogrammer. Alle programmerne virker på både PC og Mac, med mindre andet er angivet.

Nodeprogrammer
MuseScore
MuseScore har alle de funktioner et nodeprogram bør have. Programmet har desuden indbygget sequencer samt mulighed for at gemme noderne som MIDI. Dansk brugerflade. LilyPond
LilyPond fungerer ved, at man skriver en række tekst-kommandoer ind i et dokument, hvorefter programmet konverterer teksten til noder. Programmet kan stort set det samme som MuseScore, men tilgangsvinklen er således en anden.

De mest populære kommercielle nodeprogrammer er:
Sibelius, Finale, PriMus og Encore.
Både Sibelius og Finale, der er de to største, kan fås i en billig studieudgave til lærere og elever.

Sequencere
 • Audacity
  Med Audacity kan du optage og redigere lydfiler. Programmet har mange forskellige funktioner, og en simpel, dansk brugerflade som er nemt at betjene.

De mest populære kommercielle sequencerprogrammer er: Cubase, Logic og Pro Tools.

Hørelære- og træningsprogrammer
Via linket Øvelser i menuen i toppen findes et gratis træningsprogram i hørelære, nodelæsning, nodeskrivning og akkordanalyse med over 25.000 forskellige opgaver. Læs mere om øvelsesprogrammet her.

Musikafspillere
Almindelige
Følgende musikafspillere kan alle afspille og organisere lydfiler. De minder meget om hinanden i funktion og opbygning.

Avancerede
 • BestPractice
  BestPractice kan afspille lydfiler i et langsommere eller hurtigere tempo, uden at tonehøjden ændres. Programmet kan desuden afspille lydfilen i en anden toneart, og det kan fjerne vokalen. Sidstnævnte funktion er dog lidt tvivlsom. Kun til PC.
 • Amazing Slow Downer
  Amazing Slow Downer kan afspille lydfiler i en hastighed fra 20% og op til 200% af det originale tempo, uden at tonehøjden ændres. Derudover findes der en lang række ekstra funktioner som eksempelvis muligheden for at ændre tonehøjden med helt ned til en cents (1/100 af en halvtone). Programmet findes både i en gratisversion og en betalingsversion.

Konverteringsprogrammer
 • MediaCoder
  MediaCoder kan konvertere og omkode næsten alle filformater. Kun til PC.
 • Super
  Super kan ligeledes konvertere og omkode næsten alle filformater. Kun til PC.

DJ-programmer
 • Mixxx
  Mixxx er en virtuel DJ mikser, der giver dig mulighed for at mikse lydfiler, mens de afspilles live. Programmet har mange forskellige funktioner.
 • Virtuel DJ Home Free
  Virtuel Dj Home Free er gratis udgaven af Virtuel DJ. Programmet har mange forskellige funktioner og kun meget få begrænsninger.