Jeg tilbyder klaverundervisning i København via musiktimen.dk. I det følgende kan du læse om dine andre muligheder for at finde en klaverunderviser.

Musikskoler
Mange vælger at gå på en musikskole, når de skal begynde til klaverundervisning. Ulempen ved musikskolerne er, at de ugentlige lektioner som regel er meget korte, og at de kun optager elever på bestemte tidspunkter af året. Til gengæld er lærerne som regel uddannede musikere med mange års undervisningserfaring, og mange musikskoler tilbyder gratis undervisning i musikteori og hørelære. De fleste musikskoler har en aldersgrænse på 25 år.

Privatundervisere
Mange professionelle musikere tilbyder privatundervisning i klaver, og mange musikstuderende har klaverundervisning som studiejob. Hos privatundervisere er lektionerne som regel af en længere varighed end hos musikskolerne, og privatunderviserne er som regel mere fleksible end musikskolerne. En del privatundervisere underviser hjemme hos eleverne, modsat på musikskolerne hvor undervisningen altid foregår i musikskolens lokaler. Prisen varierer meget afhængig af privatunderviserens erfaringer.

Gratis klaverundervisning
De fleste musikkonservatorier har brug for kaniner. Kaniner er børn og unge, som de studerende kan øve sig på som et led i deres musikpædagogiske uddannelse. Undervisningen foregår på konservatoriet en gang om ugen og er gratis. Til gengæld må man finde sig i, at den studerendes lærer overværer undervisningen, og så er man som regel også forpligtet til at deltage i den studerendes musikpædagogiske eksamen.

Online klaverundervisning
Hvis det kniber med økonomien kan du blive selvstuderende via internettet. Her på siden kan du via nodelære i menuen i toppen lære at læse noder, og på videoportalen YouTube findes masser af video guides, til hvordan du lærer at spille på klaver (søg fx på 'Learn to play piano' eller 'Piano lessons'). En rigtig musikunderviser er selvfølgelig at foretrække, da du som selvstuderende ikke kan få vejledning og feedback på din øvning. Se også oversigten over akkorder på klaver.