Musikipedia er et digitalt læremiddel til musikundervisningen. I denne vejledning kan du få tips og inspiration til, hvordan du og dine elever kan bruge Musikipedia. Læs også den uddybende vejledning til gymnasielærere, grundskolelærere og musikskolelærere her.


1. Målgruppe
Musikipedias primære målgruppe er elever og lærere på gymnasier, grundskoler og musikskoler, men portalen kan bruges af alle, der beskæftiger sig med musik - herunder udøvende musikere og studerende på efterskoler, højskoler, aftenskoler, professionshøjskoler, universiteter og konservatorier.

2. Anvendelse
Musikipedia kan anvendes på mange forskellige måder og i mange forskellige sammenhænge. Formålet er at give dig frie rammer i forhold til tilrettelæggelse af undervisningen, så undervisningen tilgodeser dine elever bedst muligt.

Du kan eksempelvis anvende Musikipedia:
 • som grundbog til et stofområde. Gennemgå relevante artikler i dialog med eleverne, eller lad eleverne læse artiklerne selv.
 • til aktiviteter i undervisningen. Udfør aktiviteterne i artiklerne sammen med eleverne.
 • som hjælpeværktøj i forbindelse med tavleundervisning. Brug værktøjerne.
 • til træning af færdigheder. Brug øvelsesprogrammet i undervisningen, eller lad eleverne arbejde med øvelsesprogrammet hjemme.
 • som værktøjskasse i forbindelse med opgaveløsning. Introducer eleverne til værktøjerne.
 • som opslagsværk. Introducer eleverne til fagordbogen og søgefunktionen.
 • til sjov variation af undervisningen. Spil et spil med eleverne.

Præsenter Musikipedia (portalens indhold, funktioner og navigation) for dine elever mundtligt, eller lad eleverne læse brugervejledningen, i starten af skoleåret.

3. Aktiviteter
Mange af artiklerne indeholder aktiviteter med forslag til øvelser, sange og andet, der kan teste, træne og udvide elevernes forståelse af artiklernes indhold. Det er vigtigt, at eleverne bruger tid på de foreslåede aktiviteter, både fordi de inddrager den praktiske dimension af musikfaget, og fordi den egentlige indlæring ofte først sker, når eleverne selv får fingrene ned i stoffet.

Nogle af aktiviteterne (eksempelvis de interaktive øvelser) kan eleverne arbejde selvstændigt med. Andre er velegnede til klassebaseret undervisning (eksempelvis fællessangene og ERT-øvelserne). Du kan finde en oversigt over alle aktiviteter, inklusiv løsninger til alle opgaver, her.

4. Øvelsesprogram
I øvelsesprogrammet kan eleverne kan teste deres viden og træne deres færdigheder i nodelæsning, nodeskrivning, hørelære og akkordanalyse. Som lærer kan du løbende følge med i elevernes resultater og fremgang - det kræver blot, at du er venner med dem.

Alle øvelser er selvrettende, og øvelsesprogrammet kan således både anvendes i selve undervisningen og af eleverne hjemme. Øvelsesprogrammet kan eksempelvis bruges til at:
 • sikre elevernes forståelse
 • repetere og genopfriske færdigheder
 • styrke elever, der er kommet bagud
 • styrke elever, der efterspørger ekstraopgaver
 • træne færdigheder op mod eksamenen
 • evaluere undervisningen
 • evaluere elevernes udbytte og færdigheder.

En del af artiklerne på Musikipedia er suppleret med forslag til relevante niveauer i de progressive øvelser, så eleverne kan træne og teste det, de lige har læst om. Jeg anbefaler, at dine elever altid gennemfører de foreslåede øvelser. Du kan se en samlet oversigt over alle niveauernes indhold og beståelseskrav her (pdf). Du kan læse mere om øvelsesprogrammet her.

5. Undervisningsdifferentiering
Det er afgørende, at Musikipedia tilgodeser både svage og stærke elever, så hver enkelt elev får en god oplevelse og kan udfolde sit potentiale. Helt konkret understøttes differentiering ved at:
 • de fleste af artiklerne findes i to sværhedsgrader
 • fagord og andre svære ord forklares ved mouseover
 • aktiviteterne tilgodeser forskellige undervisnings- og arbejdsformer
 • indholdet giver eleverne mulighed for at arbejde med forskellige delemner og læringsmål svarende til deres interesser og behov
 • eleverne kan benytte musikfaglige hjælpeværktøjer i forbindelse med opgaveløsning
 • eleverne kan få gratis lektiehjælp i debatforummet.

6. Din mening
Hvis du har kommentarer eller forslag til Musikipedia, er du meget velkommen til at kontakte mig. Dine forslag er med til at forbedre portalen, til gavn for alle der bruger den.