I denne musikordbog findes den engelske oversættelse på en lang række danske musiktermer. Alle ord der på en eller anden måde kan relateres til 'musik' er medtaget i ordbogen, og ordbogen er således ikke kun begrænset til musikteoretiske termer. Ved ord med flere forskellige engelske oversættelser er den mest brugte oversættelse noteret først

A
 • a (tonenavn) - A
 • a cappella - a cappella
 • absolut gehør - perfect pitch
 • accent (almindelig) - dynamic accent
 • accent (kort længde) - marcato
 • accidentalakkord - aproach akkord (omtrentlig)
 • accordeon - accordion
 • add (akkord) - add
 • affinitet - affinity
 • afledning (i akkord) - raised/lowered a semitone (omtrentlig)
 • afledninger (toner) - sharp and flat notes
 • afsluttende taktstreg - bold double barline, bold double bar line
 • ais (tonenavn) - A sharp
 • aisis (tonenavn) - A double sharp
 • akkolade - accolade, brace
 • akkompagnatør - accompanist
 • akkompagnement - accompaniment
 • akkompagnere - accompany
 • akkord - chord
 • akkordbrydning - arpeggio
 • akkorddiagram (til guitar) - chord diagram
 • akkordegen tone - chord tone
 • akkordeon - accordion
 • akkordfremmed tone - nonchord tone, nonharmonic tone, non-harmony note
 • akkordfølge - chord progression
 • akkordomvending - chord inversion
 • akkordprogression - chord progression
 • akkordrundgang - vamp
 • akkordtone - chord tone
 • akkordtype - chord type
 • akkordudvidelse - chord extension
 • akustik - acoustics
 • akustisk - acoustic
 • albertibas - alberti bass
 • alla breve - alla breve, cut time
 • alpehorn - alphorn, alpenhorn
 • alt - alto
 • alteration - alteration
 • altereret akkord - altered chord
 • altfløjte - alto flute
 • altguitar - alto guitar
 • althorn - alto horn
 • altklarinet - alto clarinet
 • altnøgle - alto clef
 • altsangerinde - contralto
 • altsaxofon - alto saxophone
 • amatør - amateur
 • amatørmusik - amateur music
 • ambitus - ambitus
 • ambolt - anvil
 • analog (lyd) - analog
 • anden omvending - second inversion
 • andenstemme - second voice
 • anlæg - stereo, music centre
 • ansats - attack (ansats af tone), embouchure (læbestilling)
 • anticipation - anticipation
 • antifon - antiphon
 • arie - aria
 • arrangement - arrangement
 • artikulation - articulation
 • as (tonenavn) - A flat
 • ases (tonenavn) - A double flat
 • a-stykke - part A
 • atonalitet - atonality
 • autentisk - authentic
 • autentisk halvslutning - half cadence, open cadence, imperfect cadence
 • autentisk helslutning - authentic cadence, closed cadence, standard cadence
 • avantgarde - avant-garde

B
 • b (tonenavn) - B flat
 • b (fortegn) - flat
 • babyflygel - baby grand (piano)
 • backbeat - backbeat
 • baggrundsmusik - background music
 • balalajka - balalaika
 • ballade - ballad
 • ballet - ballet
 • band - band
 • bandoneon - bandoneón
 • banjo - banjo
 • barform - bar form
 • barokmusik - baroque music
 • barokviolin - baroque violin
 • barréakkord - barre chord, barré chord, bar chord
 • baryton (korstemme) - baritone, barytone
 • bas (korstemme) - bass
 • bas (guitar) - bass guitar
 • basfløjte - bass flute
 • basguitar - bass guitar
 • bashorn - bass horn
 • basklarinet - bass clarinet
 • basnøgle - F clef (f-nøgle), bass clef
 • bassanger - bass singer
 • bassethorn - basset horn
 • bassetklarinet - basset clarinet
 • bassist - bass-player
 • bastrompet - bass trumpet
 • basun - trombone
 • bes (tonenavn) - B double flat
 • beatmusik - beat music
 • becifring - chord symbols (melodi med becifring: melody with chords)
 • beliggenhed - position
 • bell plate - bell plate
 • betoning - accent
 • bidominant - secondary dominant
 • bigband - big band
 • bigbandpartitur - big band score
 • bilinje - ledger line, leger line
 • bindebue - tie
 • bis-tegn - simile mark
 • bjælder - sleigh bells
 • bjælke (på node) - beam
 • bladsang - sight-singing, prima vista singing
 • bladspil - sight-reading, prima vista reading
 • blokfløjte - recorder
 • blokharmonisering - thickened line
 • bluesharmonik - blues harmony
 • blues skala - blues scale
 • blæseinstrument - wind instrument
 • blæsersektion - wind section
 • blå tone - blue note
 • bongotromme - bongo drum
 • boogie - boogie
 • borduntone - drone
 • bossa nova - bossa nova
 • BPM - BPM, beats per minute
 • bratch - viola
 • break - break
 • brevis node - double whole note (amerikansk), breve (britisk)
 • brevis pause - double whole rest (amerikansk), breve rest (britisk)
 • bro (formled) - pre-chorus, build, transitional bridge
 • brudt akkord - arpeggiated chord
 • brydning - arpeggio
 • b-stykke - part B
 • b-toneart - flat key signature
 • bue - bow
 • bækken - cymbal
 • bøje (guitarteknik) - bend
 • bølgeængde - wavelength
 • børnesang - children's Song
 • bånd (på instrument) - fret
 • bånd (til båndoptager) - tape, audiotape
 • båndkassette - cassette, tape cassette
 • båndoptage - tape
 • båndoptagelse - tape recording
 • båndoptager - tape recorder, tape deck (i stereoanlæg)

C
 • c (tonenavn) - C
 • cabasa - cabasa
 • cabinet orgel - cabinet organ
 • call and response - call and response
 • calypso - calypso music
 • celesta - celesta, celeste
 • celeste - celesta, celeste
 • cello - cello
 • cembalo - harpsichord
 • ces (tonenavn) - C flat
 • ceses (tonenavn) - C double flat
 • chimes - chimes
 • cis (tonenavn) - C sharp
 • cisis (tonenavn) - C double sharp
 • cluster akkord - tone cluster
 • c-nøgle - C clef
 • coda - coda
 • computermusik - computer music
 • concertina - concertina
 • conga - conga
 • cornet - cornet
 • cover - cover
 • crashbækken - crash cymbal
 • crooner - crooner
 • crotaler - crotales
 • cyklisk form - cyclic form
 • cæsur - caesura, "railroad tracks"

D
 • d (tonenavn) - D
 • da capo - da capo
 • dal segno - dal segno
 • damestemme - female voice
 • darbuka - goblet drum
 • decibel - decibel (dB)
 • decim - tenth, compound third (stor/lille decim: major/minor tenth
 • deltone - partial tone
 • des (tonenavn) - D flat
 • deses (tonenavn) - D double flat
 • di (solmisationsstavelse) - di
 • diatonisk - diatonic
 • diatonisk bevægelse - diatonic motion
 • didgeridoo - didgeridoo
 • digital - digital
 • digitalklaver - electric piano, digital piano
 • dis (tonenavn) - D sharp
 • disis (tonenavn) - D double sharp
 • dirigent - conductor, bandmaster (især vedrørende musikkorps eller andre millitære orkestre)
 • dirigentpult - conductor's desk
 • dirigentstok - baton
 • dirigere - conduct
 • disharmoni - discord
 • disharmonisk - discordant
 • diskantnøgle - G clef (G-nøgle), treble clef
 • diskodans - disco dancing
 • diskografi - discography
 • disko musik - disco music
 • dissonans - dissonance
 • dj - dj, disc jockey
 • djembe - djembe
 • do (solmisationsstavelse) - do
 • dobbeltaltereret - double altered
 • dobbelt-b (fortegn) - double flat
 • dobbeltfløjte - double flute
 • dobbeltfuga - double fugue
 • dobbeltgreb - double stop
 • dobbelthorn - double horn
 • dobbeltkryds (fortegn) - double sharp
 • dobbelt omvendt praltrille - inverted long mordent, inverted double mordent
 • dobbelt praltrille - long mordent, double mordent
 • dobbelt taktstreg - double barline, double bar line
 • dobbelt tempo/tid - double time
 • dobbeltfortegn - double accidentals
 • dobbeltslag - turn
 • dobro - resonator guitar, dobro
 • dodekafoni - dodecaphony
 • dominant - dominant
 • dominantafledning - dominant deviation (omtrentlig)
 • dominantparallel (akkord i dur) - dominant (amerikansk), subtonic (amerikansk)
 • dominantparallel (akkord i mol) - dominant (amerikansk), mediant (amerikansk)
 • dominantisering - dominantization
 • dominanthalvslutning - half cadence, open cadence, imperfect kadence
 • dorisk - dorian
 • drejenode - auxilary note, auxilary tone
 • drejetone - auxilary tone, auxilary note
 • drejelire - hurdy-gurdy
 • drejeventil - rotary valve
 • drone - drone
 • drop 2-4 - drop 2-4
 • duet - duet
 • duo - duo
 • duodecim - twelvth, compound fifth (ren duodecim: perfect twelvth)
 • duol - duplet
 • dur - major
 • dur-pentaton skala - major pentatonic scale
 • durtreklang - major triad
 • durskala - major scale
 • dynamik - dynamics
 • dæmpe - mute
 • dæmper (sordin) - mute
 • dæmpet tone - stopped note
 • dæmperpedal - soft pedal, una corda pedal
 • dødsmetal - death metal

E
 • e (tonenavn) - E
 • effektmaskine - effect machine
 • efterklang (rumklang) - reverb
 • efterslag - afterbeat
 • eis (tonenavn) - E sharp
 • eisis (tonenavn) - E double sharp
 • ekko - echo
 • ekspressionisme - expressionism
 • elbas - bass guitar
 • electronica - electronica
 • elektroakustisk musik - electroacoustic music
 • elektrisk - electric
 • elguitar - electric guitar
 • elision - elision
 • elklaver - electric piano, digital piano
 • elorgel - electric organ
 • elpiano - electric piano, digital piano
 • engelskhorn - cor anglais
 • enharmonisk - enharmonic
 • enkeltstemme - part
 • ensemble - ensemble
 • enstemmig - unison
 • enstreget oktav - C4, one-line octave
 • epilog - epilogue, epilog
 • equalizer - equalizer
 • es (tonenavn) - E flat
 • eses (tonenavn) - E double flat
 • etnisk musik - ethnic music
 • etnografi - ethnography
 • etude - etude
 • euphonium - euphonium
 • evergreen - evergreen

F
 • f (tonenavn) - F
 • f-nøgle - F clef, bass clef (basnøgle)
 • fa (solmisationsstavelse) - fa
 • fagot - bassoon
 • faldende praltrille - descending mordent, descending trill
 • falset - falsetto
 • fanfare - fanfare
 • fase (ved svingninger) - phase
 • fast fortegn - key signature (løse fortegn kaldes for 'accidentals')
 • femklang - pentad
 • femstreget oktav - C8, five-line octave
 • femtoneskala - pentatonic scale
 • fermat - fermata
 • fes (tonenavn) - F flat
 • feses (tonenavn) - F double flat
 • fi (solmisationsstavelse) - fi
 • fibonacciserie - fibonacci sequence
 • filmmusik - film score
 • finale - finale
 • fingerbækken - finger cymbals
 • fingersætning - fingering
 • firefjerdedelstakt - common time
 • firklang - tetrad
 • firestreget oktav - C7, four-line octave
 • fis (tonenavn) - F sharp
 • fisis (tonenavn) - F double sharp
 • fjerdedelsnode - quarter note (amerikansk), crotchet (britisk)
 • fjerdedelspause - quarter rest (amerikansk), crotchet rest (britisk)
 • flageolettone - harmonic (flere typer, bl.a.: artificial harmonic, pinch harmonic, natural harmonic, tapped harmonic og semi harmonic)
 • flamenco - flamenco
 • flanger - flanging
 • flerstemmig - part-song (komposition for flere stemmer), part-singing (at synge flerstemmigt)
 • flertakters pause - multi-measure rest, gathered-rest, multi-bar rest
 • flydestemme - voice in stepwise motion (omtrentlig)
 • flygel - grand piano
 • flygelhorn - flugelhorn
 • fløjte - flute
 • folkedans - folk dance
 • folkemusik - folk music
 • folkevise - folk song, ballad
 • fonetisk transkription - phonetic transcription
 • fonogram - phonogram
 • forberedelse - preparation
 • form - form
 • formning - morphing
 • forkortelse - abbreviation
 • formindsket - diminished
 • forsanger - lead singer
 • forslagstone - grace note. Man skelner mellem en appoggiatura (langt betonet forslag) og en acciaccatura (kort ubetonet forslag)
 • forspil - foreplay
 • forstærker - amplifier
 • forstørret - augmented
 • fortegn - accidental
 • fortolkning - interpretation
 • forudgriben - anticipation
 • forudhold - suspension
 • forudhold, der opløses opad - retardation
 • forvrængning - distortion
 • four beat - four beat
 • frase - phrase
 • frasering - phrasing
 • fraseringsbue - phrase mark, Ligature
 • frekvens - frequency
 • frekvensforhold - frequency ratio
 • frygisk - phrygian
 • fuga - fugue
 • funk - funk
 • funktioner - functions
 • funktionsharmonik - functional harmony (omtrentlig)
 • funktionsanalyse - functional harmonic analysis (omtrentlig), Riemann's analysis (omtrentlig)
 • første omvending - first inversion
 • førsteudgave - first edition

G
 • g (tonenavn) - G
 • gambe - viola da gamba, viol
 • ganzá - ganzá
 • gehør - ear
 • generalbas - figured bass
 • generalpause - general pause, G.P., grand pause
 • gennemgangsnode - passing note, passing tone
 • gennemgangstone - passing tone, passing note
 • genre - genre
 • gentagelse - repeat
 • gentagelsestegn - repeat sign
 • ges (tonenavn) - G flat
 • geses (tonenavn) - G double flat
 • gis (tonenavn) - G sharp
 • gisis (tonenavn) - G double sharp
 • glasharmonika - glass harmonica
 • glissando - glissando
 • gongong - gong
 • g-nøgle - G clef, treble clef (diskantnøgle)
 • grammofon - phonograph
 • grammofonplade - gramophone record, phonograph record
 • gregoriansk sang - gregorian chant
 • gribebræt - fretboard, fingerboard
 • groove - groove
 • growl - growl
 • grundakkord - chord in root position
 • grundform - root position
 • grundtone - tonic
 • grunge - grunge
 • gruppe - group (band), section (gruppe af musikere i orkester)
 • güiro - güiro
 • guitar - guitar
 • guitar akkorddiagram - guitar chord diagram
 • guitarist - guitarist
 • guitarriff - guitar riff
 • guitar tabulatur - guitar tablature
 • guldplade - gold record
 • gulvtam - floor tom

H
 • h (tonenavn) - B
 • hals (på strengeinstrument) - neck
 • halvformindsket akkord - half diminished seventh chord
 • halv/heltone skala - half/whole-tone scale, hHalf tone whole tone scale
 • halvnode - half note (amerikansk), minim (britisk)
 • halvpause - half rest (amerikansk), minim rest (britisk)
 • halvslutning - half cadence
 • halvtone - semitone
 • hammerklaver - fortepiano
 • harddisk optager - hard disc recorder
 • harmoni - harmony
 • harmonica - accordion
 • harmonika - accordion
 • harmonilære - harmonic studies
 • harmonisk analyse - harmonic analysis
 • harmonisk interval - harmonic interval
 • harmonisk kadence - harmonic cadence
 • harmonisk molskala - harmonic minor scale
 • harmonisk sekvens - harmonic sequence
 • harmonium - harmonium (hvis instrumentet har blæsebælge) eller reed organ (hvis instrumentet har sugebælge)
 • harpe - harp
 • harpsichord - harpsichord
 • heckelphon - heckelphone
 • helikon - helicon
 • hel-/halvtone skala - whole/half-tone scale, whole tone half tone scale
 • helnode - whole note (amerikansk), semibreve (britisk)
 • helslutning - authentic cadence
 • heltone - whole tone
 • heltoneskala - whole tone scale
 • helpause - whole rest (amerikansk), semibreve rest (britisk)
 • helslutning - authentic cadence
 • hemiol - hemiola
 • herrestemme - male voice
 • hertz - hertz (Hz)
 • heterofoni - heterophony
 • heterorytmik - heterorhythm
 • hexakord - hexachord
 • hi-hat - hi-hat, Hihat
 • his (tonenavn) - B sharp
 • hisis (tonenavn) - B double sharp
 • hiphop - hiphop
 • hit - hit
 • hjælpefortegn - courtesy accidentals, cautionary accidentals, reminder accidentals
 • hjælpelinje - ledger line, Leger line
 • homofoni - homophony
 • homorytmik - homorhythm
 • honky-tonk - honky-tonk
 • hookline - hookline
 • horn (blæseinstrument) - horn
 • horngruppe - horn section
 • hornkvinter - horn fifths
 • hornpipe - hornpipe
 • house (genre) - house
 • hovednode - central note
 • hovedtema - main theme
 • hvid støj - white noise
 • hymne - hymn
 • hymnologi - hymnology
 • hyperdorisk - hyper-dorian (samme forstavelse ved andre kirketonearter)
 • hypodorisk - hypodorian (samme forstavelse ved andre kirketonearter)
 • hævet - raised
 • højre - right
 • hørelære - ear training
 • håndbækken - hand cymbal
 • håndklap - (hand) clap
 • håndtromme - hand drum

I
 • imitation - imitation
 • impressionisme - impressionism
 • improvisation - improvisation
 • indie musik - indie music
 • indspilningsstudie - recording studio
 • infralyd - infrasound
 • ingen akkorder - no chords (N.C.)
 • instrumentalmusik - instrumental music
 • instrumentation - instrumentation
 • instrumentfamilie - instrument family
 • instrumentnavne - instrument names
 • interaktion - interaction
 • interferens - interference
 • interludium - interludium
 • intermedium - intermedium
 • interpretation - interpretation
 • interval - interval
 • intervalforhold - interval ratio
 • intonation - intonation
 • introduktion - introduction, intro
 • intuitiv musik - intuitive music
 • intro - intro
 • irregulær nodeværdi - tuplet
 • isorytme - isorhythm

J
 • jam session - jam session
 • janitchar - janissary (men betegnelsen 'percussionist' bør benyttes i stedet)
 • jazz - jazz
 • jingle - jingle
 • jodle - youdel
 • jonisk - ionian
 • jukeboks - jukebox, busic box

K
 • kadence - cadence
 • kammermusik - chamber music
 • kammerorkester - chamber orchestra
 • kammertone - concert pitch
 • kanon - canon (hvis alle synger præcis samme melodi bruges betegnelsen 'round')
 • kantate - cantata
 • kantslag (på lilletromme) - cross-stick
 • kapelmester - bandleader, bandmaster
 • karaoke - karaoke
 • karakterstykke - character piece
 • kastagnetter - castanets
 • kastratsanger - castrato
 • keyboard - keyboard
 • kinoorgel - theatre organ
 • kirkeklokke - church bell
 • kirkemusik - church music
 • kirketoneart - church mode
 • klamme - bracket
 • klangfarve - timbre, tone colour
 • klangstykke - bell
 • klap - clap
 • klaptræ - slapstick, clapper
 • klarinet - clarinet
 • klassicisme - classicism
 • klassisk musik - classical music
 • klassisk periode - classical period
 • klaver - piano
 • klaveraften - piano recital
 • klaverbænk - music stool
 • klaverduo - piano duo
 • klaverkoncert - piano concert
 • klavernoder - piano sheets
 • klaverpartitur - piano reduction
 • klaverskole (lærebog) - piano tutor
 • klaversonate - piano sonata
 • klaverstemmer - piano tuner
 • klaversystem - grand staff
 • klaverudtog - piano reduction
 • klaviatur - keyboard, musical keyboard
 • klavichord - clavichord
 • klezmer - klezmer
 • klikspor - click track
 • klokke - bell
 • klokkespil - glockenspiel
 • knipse (på streng) - pluck, pick
 • koklokke - cowbell
 • kolofonium - rosin
 • koloratur - coloratura
 • kombinationstone - combination tone
 • komma (symbol for vejrtrækning) - breath mark
 • komplementærrytmik - complementary rhythms
 • komposition - composition
 • konceptalbum - concept album
 • koncertmester - concertmaster
 • konservatorium - academy of music, music academy
 • konsonans - consonance
 • kontrabas - double bass
 • kontrabasklarinet - contrabass clarinet
 • kontrafagot - contrabassoon
 • kontraoktav - C1, contra octave
 • kontrapunkt - counterpoint
 • kontraststykke - middle-eight, bridge (ikke at forveksle med det danske ord bro, som betegner et andet type formled)
 • kor - choir
 • koral - chorale
 • koralharmonisering - chorale harmonization
 • kormusik - vocal music
 • kornet - cornet
 • korpartitur - choral score
 • kromatik - chromatic
 • kromatisk bevægelse - chromatic motion
 • kromatisk skala - chromatic scale
 • krumhorn - crumhorn
 • kryds (fortegn) - sharp
 • kryds-toneart - sharp key signature
 • kunstmusik - art music
 • kvadrille - quadrille
 • kvart (interval) - fourth
 • kvartdecim - fourteenth, compound seventh (stor/lille kvartdecim: major/minor fourteenth)
 • kvartkvintakkord - sus4 chord
 • kvartsekstakkord - triad in second inversion
 • kvarttone - quarter tone
 • kvartventil - F trigger
 • kvart-tone fortegn - quarter-tone accidental
 • kvartol - quadruplet
 • kvindestemme - female voice
 • kvint - fifth
 • kvintcirkel - circle of fifths
 • kvintsekstakkord - major sevnth chord (eller add chord afhængigt af type) in first inversion
 • kvintskridtsekvens - fifths sequence (omtrentlig), sequence of fifths (omtrentlig)
 • kvintol - quintuplet
 • kølle - mallet

L
 • la (solmisationsstavelse) - la
 • laidback - laidback
 • lambada - lambada
 • langfløjte - ney
 • langeleik - langeleik
 • langspil - langspil
 • latin - latin
 • le (solmisationsstavelse) - le
 • leadsheet - lead sheet, fake sheet
 • ledemotiv - leitmotif
 • ledetone - leading-tone
 • legatobue - slur
 • lejlighedsmusik - intet navn på engelsk
 • lejlighedssang - intet navn på engelsk
 • li (solmisationsstavelse) - li
 • lift - anticipation
 • ligebevægelse - similar motion
 • lige ottendedele - strait eights
 • lige taktart - simple time signature
 • ligesvævende stemning - equal temperament
 • liggetone - pedal point
 • lille (intervalstørrelse) - minor
 • lille oktav - C3, small octave
 • lilletromme - snare (drum)
 • linje - line
 • live optræden - live performance
 • lokrisk - locrian
 • longa node - longa note (britisk, amerikansk)
 • longa pause - longa rest (britisk, amerikansk), four-measure rest (amerikansk)
 • lourè - lourè
 • lp (plade) - LP (record), long-playing record
 • lur - lur
 • lut - lute
 • lyd - sound
 • lydbearbejdning - morphing
 • lydbog - talking book, audio book
 • lydbånd - tape, audiotape
 • lyddæmper - silencer, muffer (amerikansk)
 • lyddåse - sound box
 • lydeffekt - sound effect
 • lydens hastighed - speed of sound
 • lydisk - lydian
 • lydisolerende - sound-absorbing
 • lydisoleret - soundproof
 • lydisolering - soundproofing, sound insulation
 • lydkulisse - noise, radio noise, sound effect
 • lydkunst - sound art
 • lydløs - soundless
 • lydmand - soundman
 • lydmikser - mixing console
 • lydmur - sound barrier
 • lydmursbrag - sonic boom, super sonic boom
 • lydoptagelse - sound recording
 • lydrestaurering - audio restoration
 • lydside (i film, tv) - soundtrack
 • lydskrift - phonetic script
 • lydspor - soundtrack (på film, i tv), track (i sequencer)
 • lydstyrke - volume
 • lydsvag - quiet
 • lydtegn - phonetic symbol
 • lydtekniker - sound technician
 • lydtæt - soundproof
 • lyre - lyre
 • lyserød støj - pink noise
 • løft pedal - release pedal
 • løs streng - open string
 • løst fortegn - accidental (på engelsk betegner 'accidentals' kun løse fortegn. faste fortegn kaldes for 'key signatures')

M
 • madrigal - madrigal
 • mainstream - mainstream
 • maj (akkord) - major seventh
 • mandestemme - male voice
 • mandolin - mandolin
 • maqam - maqam
 • maracas - maracas
 • march - march
 • march tromme - field drum, millitary drum
 • marimba - marimba
 • marimbafon - marimbaphone
 • markovkæde - markov chain
 • massemedie - mass media
 • mazurka - mazurka
 • me (solmisationsstavelse) - me
 • mediant - mediant
 • mekanisk - mechanical
 • mekaniske musikinstrumenter - mechanical musical instruments
 • mekanisk orgel - mechanical organ
 • mellemdominant - secondary dominant
 • mellemspil - interlude
 • mellemstykke - interlude
 • mellofon - mellophone
 • mellotron - mellotron
 • melodi (del af musikstykke) - melody
 • melodi (musikstykke) - tune
 • melodica - melodica
 • melodisk (melodiøs) - tuneful, melodious
 • melodisk interval - melodic interval
 • melodisk molskala - melodic minor scale
 • melodrama - melodrama
 • melodramatisk - melodramatic
 • membranofon - membranophone
 • mensur - scale length, scale, string length, mensure
 • menuet - minuet, menuet
 • messingblæseinstrumenter - brass instruments
 • messingorkester - brass band
 • mesterklasse - masterclass
 • mestersanger - meistersinger
 • metallofon - metallophone
 • metrik - metric structure
 • metrisk modulation - metric modulation
 • metronom - metronome
 • metronomspor - click track
 • mezzosopran - mezzo-soprano
 • mi (solmisationsstavelse) - mi
 • middelalderen - Middle Ages
 • middeltone stemning - meantone temperament
 • MIDI - MIDI
 • midter-c - middle C
 • mikrofon - microphone
 • mikrotonale fortegn - microtonal accidentals
 • mikrotone - microtone
 • mikserpult - mixing console
 • militærmusik - military music
 • mimesis - mimesis
 • minimalisme - minimalism
 • minuet - minuet, menuet
 • mixolydisk - mixolydian
 • modal - modal
 • modalharmonik - modal harmony (omtrentlig)
 • modal jazz - modal jazz
 • modbevægelse - contrary motion
 • modernisme - modernism
 • modulation - modulation
 • modus - modus, musical mode
 • mol - minor
 • mol7 - minor seventh
 • mol-pentaton skala - minor pentatonic scale
 • molskala - minor scale
 • mono - mono
 • monochord - monochord
 • monoton - monotonous
 • motet - motet
 • motiv - motif
 • multibeat - multibeat
 • multifoner - multiphonics
 • multimedia - multimedia
 • mund - mouth
 • mundharmonika - harmonica, french harp, blues harp, mouth organ
 • mundharpe - harmonica, french harp, blues harp, mouth organ
 • mundorgel - mouth organ
 • mundstykke - mouthpiece
 • musical - musical
 • musikalitet - musicality
 • musikalsk (egenskab) - musical, have an ear for music, have a musical ear, be fond of music
 • musikanalyse - music analysis
 • musikanlæg - stereo, music centre
 • musikanmelder - music critic
 • musikant - musician
 • musikbibliotek - record library (med musikindspilninger), music Library (med noder)
 • musiker - musician
 • musikfestival - music festival
 • musikfilosofi - philosophy of music
 • musikforening - musical society
 • musikforlag - music house, music publishing firm
 • musikforlægger - music publisher
 • musikforskning - musicology
 • musikforståelse - musical appreciation
 • musikhandel - music shop
 • musikhandler - music dealer
 • musikhistorie - music history
 • musikhistoriker - music historian, musicologist
 • musikindspilning - record
 • musikindustri - music industry
 • musikinstrument - musical instrument
 • musikkonservatorium - academy of music, school of music, conservatorie
 • musikkorps - band
 • musikkultur - music culture
 • musikleksikon - encyclopedia of music
 • musikliv - musical scene
 • musiklærer - music teacher
 • musikolog - musicologist
 • musikologi - musicology
 • musikordbog - music dictionary
 • musikproducer - record producer
 • musikpædagog - music teacher
 • musikpædagogik - music education
 • musikskole - school of music
 • musiksoftware - music software
 • musikstykke - piece of music
 • musikteater - musical
 • musikteknologi - music technology
 • musikteori - music theory
 • musikterapeut - music therapist
 • musikterapi - music therapy, musicotherapy
 • musiktime - music lesson
 • musikudøvelse - musical performance
 • musikudøver - performer
 • musikundervisning - music teachning
 • musikvidenskab - musicology
 • musikvidenskaber - musicology
 • musikvideo - music video
 • musikæstetik - aesthetics of music
 • musisk (kunstnerisk) - artistic
 • muzak - elevator music, muzak

N
 • nationalhymne - national anthem
 • nationalsang - national anthem
 • naturhorn - natural horn
 • naturtone - overtone
 • neapolitansk subdominant - neapolitan sixth chord
 • nedadgående (om interval) - descending
 • nedslag (på strengeinstrument) - downpicking
 • nedslag - down beat
 • nedstrøg - giù arco, down bow
 • nedtrykt streng - fingered string
 • neoklassicisme - neoclassicism
 • neume - neume
 • nocturne - nocturne
 • node - note
 • noder (løse nodeark) - sheet music
 • node-relationer - note relations
 • nodeblad - sheet of music
 • nodebog - music book, sheet music book
 • nodeeksempel - note example
 • nodehals - stem
 • nodehoved - note head
 • nodehæfte - music book, sheet music book
 • nodelinje - staff line, line
 • nodelængde - note value
 • nodelære - note learning
 • nodelæsning - note reading, music reading
 • nodepapir - music paper, blank sheet music
 • nodepult - music desk
 • nodeskrift - musical notation
 • nodeskriver - music copyist
 • nodestativ - music stand (fritstående), music rest
 • nodesystem - staff, stave
 • nodeværdi - note value
 • none - ninth, compound second (stor/lille none: major/minor ninth)
 • noneakkord - altered chord (omtrentlig)
 • nonet - nonet
 • nonol - nontuplet
 • notation - notation
 • notturno - notturno
 • nyckelharpa - nyckelharpa
 • nyklassicisme - neoclassicism
 • nyromantik - neo-romanticism, neoromanticism
 • næsefløjte - nose flute
 • nøgle - clef
 • nøglehuls-c - middle C
 • nøgleskift - clef change

O
 • obligat - obbligato
 • obo - oboe
 • ocarina - ocarina
 • offbeat - off-beat
 • oi! - oi!
 • oktav - octave
 • oktaveret nøgle - octave clef
 • oktet - octet
 • oktol - octuplet
 • olietønde - steel drum
 • olifant - olifant
 • omkvæd - chorus
 • omvending - inversion
 • omvendt dobbeltslag - inverted turn
 • omvendt praltrille - inverted mordent
 • opadgående (om interval) - ascending
 • opbakning - backing
 • opera - opera
 • operette - operetta
 • ophavsret - copyright
 • ophikleide - ophicleide
 • oplysningstiden - Age of Enlightenment
 • opløsning (af dissonans) - resolution
 • opløsningstegn - natural
 • opretstående klaver - upright piano
 • opslag (på strengeinstrument) - uppicking
 • opstrøg - sull'arco, up bow
 • optakt - anacrusis, upbeat
 • opus - opus
 • oratorium - oratorio
 • organist - organist
 • organologi - organology
 • orgel - organ
 • orgelbygger - organ builder
 • orgelpibe - organ pipe
 • orgelpunkt - pedal point
 • orgelsymfoni - organ symphony
 • orgeltabulatur - organ tablature
 • orienteringsfortegn - courtesy accidentals, cautionary accidentals, reminder accidentals
 • orienteringsmærke - rehearsal mark
 • originaludgave - first edition
 • orkester - orchestra
 • orkestrering - orchestration
 • orkesterpartitur - orchestral score
 • ornamenter - ornaments
 • orpharion - orpharion
 • oscillator - oscillator
 • ossia nodesystem - ossia
 • ostinat - ostinato
 • ottendedelsnode - eight note (amerikansk), quaver (britisk)
 • ottendedelspause - eighth rest (amerikansk), quaver rest (britisk)
 • outro - outro
 • overblæsning - overblowing
 • overbygningsakkord - upper structure
 • overdubbing - overdubbing
 • oversætning (om flytning af tommelfingeren ifm. fingersætning) - crossing over
 • overtone - overtone
 • overtonerækken - harmonic series

P
 • palindrom - palindrome
 • pandiatonik - pandiatonic
 • panfløjte - pan flute
 • panharmonicon - panharmonicon
 • pantalon - pantalon
 • pantomime - pantomime
 • pantonalitet - pantonality
 • parafrase - paraphrase
 • parallel - parallel
 • parallelbevægelse - parallel motion
 • paralleltoneart - parallel key (signature)
 • parameter - aspect (of music)
 • parodimesse - parody mass
 • partialtone - partial tone
 • pause - rest
 • particel - short score
 • partitur - score (med opdelte stemmer: open score)
 • partiturlæsning - score reading
 • partiturmusik - art music
 • passage - passage
 • passion - passion
 • pauke - timpani
 • payola - payola
 • pedal - pedal
 • pedalklaviatur - pedal keyboard
 • pedalmærke - pedal mark
 • pedaltone - pedal tone
 • pentakord - pentachord
 • pentaton - pentatonic
 • pentaton skala - pentatonic scale
 • percussion - percussion
 • periode - period
 • phase vocoder - phase vocoder
 • phon - phon
 • pianette - piano
 • pianoforte - piano
 • piano pedal - piano pedal
 • pianorulle - piano roll
 • picardisk terts - picardy third
 • piccolofløjte - piccolo
 • piratplader - bootleg records
 • pizzicato - pizzicato
 • pladeselskab - record label
 • plagal - plagal
 • plagal halvslutning - plagal half cadence
 • plagal helslutning - plagal cadence
 • playback - playback
 • plekter - guitar pick, plectrum
 • polka - polka
 • polyfoni - polyphony
 • polyrytme - polyrhythm
 • popmusik - pop music
 • populærmusik - popular music
 • portamento - portamento
 • position - position
 • postmodernisme - postmodernism
 • potpourri - potpourri
 • power akkord - power chord
 • praltrille - mordent
 • prim - unison
 • prima vista sang - sight-singing, prima vista singing
 • prima vista spil - sight-reading, prima vista reading
 • producer - producer
 • programmusik - program music
 • progressiv - progressive
 • prolog - prologue
 • præludium - prelude
 • præpareret klaver - prepared piano
 • prætoriansk stemning - meantone temperament
 • psykadelisk rock - psychedelic rock
 • puls - pulse
 • punkteret node - dotted note
 • pythagoræisk komma - pythagorean comma
 • pythagoræisk stemning - pythagorean tuning

Q
 • qanun - kanun, qanun
 • quadrivium - quadrivium
 • quijada - quijada
 • quodlibet - quodlibet

R
 • ra (solmisationsstavelse) - ra
 • radio - radio
 • radioanlæg - radio installation
 • radiobølge - radio wave
 • radiostation - radio station
 • raga - raga, râga
 • ragtime - ragtime
 • rap - rap
 • rasleæg - egg shaker
 • re (solmisationsstavelse) - re
 • real time - real time
 • rebetiko - rebetiko
 • recitativ - recitative
 • refræn - refrain
 • regal - regal
 • reggae - reggae
 • register (toneleje) - register
 • register (orgel) - organ stop (pibeorgel), drawbar (elorgel)
 • registerstemme - drawbar
 • registerknap - stop tab, stop knob, or drawknob
 • reharmonisering - reharmonization
 • relativt gehør - relative pitch
 • remix - remix
 • ren (intervalstørrelse) - perfect
 • ren molskala - natural minor scale, pure minor scale
 • renæssance - renaissance
 • ren stemning - just intonation
 • repeat and fade - repeat and fade
 • repertoire - repertoire
 • reprise - reprise
 • repetition - repetition
 • resonans - resonance
 • resonator guitar - resonator guitar, dobro
 • revy - revue
 • R&B - R&B, rhythm and blues
 • ri (solmisationsstavelse) - ri
 • ridebækken - ride cymbal
 • riff - riff
 • ringmodulation - ring modulation
 • ritornel - ritornello
 • ritornelform - ritornello form
 • ritual - ritual
 • riverdance - riverdance
 • rock - rock
 • rockabilly - rockabilly
 • rock og roll - rock and roll, rock & roll, rock 'n' roll
 • rock'n'roll - rock and roll, rock & roll, rock 'n' roll
 • rock opera - rock opera
 • rods - rutes
 • rokoko - rococo
 • romance - romance
 • romantikken - romanticism
 • rondeau - rondeau
 • rondo - rondo
 • rosalie - rosalia
 • rumba - rumba
 • rumklang - reverb
 • rumlepot - friction drum
 • rummelpot - friction drum
 • rundgang (akkordrundgang) - vamp
 • rytme - rhythm
 • rytmesektion - rhythm section
 • rytmisk musik - popular music
 • rørblad - reed
 • rørklokker - tubular bells

S
 • salme - hymn
 • salmebog - hymnal, hymnbook, hymn book
 • salonmusik - light music
 • salsa - salsa
 • samklingende interval - harmonic interval
 • samba - samba
 • sammenbunden node - beamed note
 • sammensat interval - compound interval
 • sammensat taktart - compound time signature
 • sample - sample
 • sampler - sampler
 • samplingsfrekvens - sampling rate
 • sang (komposition) - song
 • sang (udtryksform) - singing
 • sangaften - recital
 • sangbog - song book
 • sangbund - sounding board
 • sanger - singer
 • sangerinde - singer
 • sangkor - choir
 • sangleg - singing game
 • sanglærer - singing master
 • sangskriver - lyricist, writer of lyrics, lyric writer
 • sangstemme (en persons) - voice
 • sangstemme (som del af musikstykke) - vocal part
 • sangtekst - lyrics
 • sangtime - singing lesson
 • sangundervisning - singing lessons
 • sarabande - saraband
 • sarod - sarod
 • saron - saron
 • SATB - SATB
 • sats (i orkesterværk) - movement
 • saxhorn - saxhorn
 • saxofon - saxophone
 • schenkeranalyse - schenkerian analysis
 • scherzo - scherzo
 • scordatura - scordatura, cross-tuning
 • se (solmisationsstavelse) - se
 • second line drums - second line drums
 • segno - segno
 • seiding - snares
 • sekst - sixth
 • sekstakkord - triad in first inversion
 • sekstendedelsnode - sixteenth note (amerikansk), semiquaver (britisk)
 • sekstendedelspause - sixteenth rest (amerikansk), semiquaver rest (britisk)
 • sekstet - sextet
 • sekstol - sextuplet
 • sekund - second
 • sekundakkord - major sevnth chord (eller 'add chord' afhængigt af type) in third inversion
 • sekvens - sequence
 • semi-opera - semi-opera
 • semiotik - semiotics
 • septim - seventh
 • septimakkord - seventh chord
 • septol - septuplet
 • sequencer - sequencer
 • serenade - serenade
 • serialisme - serialism
 • seriel musik - serial music
 • serpent - serpent
 • session-musiker - session musician
 • shaker - shaker
 • shamisen - shamisen
 • sheng - sheng
 • shuffle - shuffle
 • si (solmisationsstavelse) - si
 • sidebevægelse - oblique motion
 • sideman - sideman
 • sidetammer - hanging toms
 • sidetema - secondary theme
 • signal - signal
 • signalhorn - bugle
 • sigøjnermusik - gypsy music
 • sigøjnerskala - gypsy scale
 • sikkerhedsfortegn - courtesy accidentals, cautionary accidentals, reminder accidentals
 • sinfonia - sinfonia
 • singer-songwriter - singer-songwriter
 • single - single
 • sirene - siren
 • sistrum - sistrum
 • sitar - sitar
 • ska - ska
 • skala - scale
 • skalmeje - shawm
 • skillingsvise (selve teksten printet på papir) - broadside
 • skinpolyfoni - sham polyphony
 • skjald - skald
 • skjult kvintparallel - hidden consecutive fifths
 • skjult oktavparallel - hidden consecutive octaves
 • skjult parallel - hidden consecutive
 • skordatur - scordatura, cross-tuning
 • skralde - ratchet
 • skuespil - play
 • skuespiller - actor, actress (kvindelig)
 • skuffende kadence - interrupted cacence, deceptive cadence, surprise cadence
 • skæv taktart - complex time signature (benævnes også 'asymmetric-', 'irregular-', 'unusual-' og 'odd-' time signature)
 • slager - schlager
 • slagsang - battle song
 • slagtøj - percussion
 • slagtøjsnøgle - natural Clef
 • slap bass - slap bass
 • slendro - slendro
 • slip pedal - release pedal
 • so (solmisationsstavelse) - so
 • solist - soloist
 • solmisation - solmization
 • solo - solo
 • solokoncert - solo concert
 • sonate - sonata
 • sonateform - sonata form
 • sonatine - sonatina
 • sopran - soprano
 • sopranfløjte - soprano flute
 • soprannøgle - soprano clef
 • sopransanger - soprano (singer)
 • sopransaxofon - soprano saxophone
 • sordin - mute
 • sordun - sordino
 • sostenuto-pedal - sostenuto pedal
 • soul - soul
 • sound - sound
 • sousafon - sousaphone
 • spaltetromme - slit drum
 • spektralmusik - spectral music
 • spektrogram - spectrogram
 • spilledåse - musical box
 • spillemand - folk musician
 • spillemandsmusik - folk music
 • spillestil - style
 • spinet - spinet
 • spondæ - spondee
 • spredt beliggenhed (om akkord) - open position
 • staccatissimo - staccatissimo
 • staccato - staccato
 • stadsmusikant - alta capella
 • standard - standard
 • stamtone - note without accidental (tone uden fortegn)
 • stedfortræder (akkord) - intet navn på engelsk
 • steelguitar - steelguitar
 • stemme (at stemme et instrument) - tune
 • stemme (den stemme en musiker/sanger skal spille/synge) - part
 • stemme (menneskelig tale) - voice
 • stemmebog - partbook
 • stemmebånd - vocal fold
 • stemmeføring - voice leading
 • stemmeskrue - tuning peg
 • stemmestok - sound post
 • stemning - tuning
 • stemningssystem - tuning system, temperament
 • stemt koklokke - almglocken, tuned cowbell
 • stepdans - step dance
 • stereo - stereo
 • stereoanlæg - stereo, music centre
 • stereofoni - stereophonic sound
 • stigende praltrille - ascending mordent, ascending trill
 • stiknoder - cue notes
 • stil - style
 • stilart - genre, style
 • stilperiode - cultural movement
 • stiplet fraseringsbue - dotted phrase mark
 • stiplet legatobue - dotted slur
 • stiplet taktstreg - dotted barline, dotted bar line
 • stomp - stomp
 • stor (intervalstørrelse) - major
 • store oktav - C2, great octave
 • stortromme - bass drum
 • stortrommepedal - bass pedal
 • streng - string
 • strofisk - strophic
 • strofisk form - strophic form
 • stueorgel - harmonium (hvis instrumentet har blæsebælge) eller reed organ (hvis instrumentet har sugebælge)
 • struktur - structure
 • strukturalisme - structuralism
 • strygeinstrument - string instrument
 • strygekvartet - string quartet
 • strygekvintet - string quintet
 • strygeorkester - string orchestra
 • stødtone - beat
 • støj - noise
 • støjreduktion - noise reduction
 • subdominant - subdominant
 • subdominantafledning - subdominant deviation (omtrentlig)
 • subdominantparallel (akkord i dur) - subdominant-parallel (britisk), supertonic (amerikansk)
 • subdominantparallel (akkord i mol) - subdominant-parallel (britisk), submediant (amerikansk)
 • subdominantstedfortræder - intet navn på engelsk
 • subwoofer - subwoofer
 • subkontra oktav - C0, sub contra octave
 • surdo - surdo
 • sustain - sustain
 • sustainpedal - sustain pedal
 • sus2 - sus2
 • sus4 - sus4
 • svingtræ - bull-roarer
 • swanee-fløjte - slide whistle, swanee whistle, piston flute, jazz flute
 • swing - swing
 • symfoni - symphony
 • symfonikoncert - symphony concert
 • symfoniorkester - symphony orchestra
 • symfonisk - symphonic
 • syngespil - singspiel
 • synkope - syncope
 • synkopering - syncopation
 • synthesizer - synthesizer
 • syntonisk komma - syntonic comma
 • sækkepibe - bagpipe
 • sænket - lowered

T
 • tablà - tabla
 • tabulatur-nøgle - TAB-sign
 • taffelklaver - square piano
 • tangentinstrumenter - keyboard instruments
 • taksim - taqsim
 • takt - bar (britisk), measure (amerikansk)
 • taktart - time signature, meter signature
 • taktartsskift - time signature change
 • taktslag - beats
 • taktstok - baton
 • taktstreg - barline, bar line
 • takttal - bar numbers
 • talea - talea
 • talekor - sprechgesang, sprechstimme
 • tamborim - tamborim
 • tambourin - tambourine
 • tambourmajor - drum major
 • tambura - tambura
 • tamburin - tamburine
 • tammer - tom-toms
 • tam tam - tam-tam
 • tangent (på klaver) - key
 • tango - tango
 • tast - key
 • tastatur - keyboard
 • tasteinstrument - keyboard instrument
 • te (solmisationsstavelse) - te
 • teknik - technique
 • tekstur - texture
 • telharmonium - telharmonium
 • tema - theme
 • tempelblok - temple block
 • temperament - temperament, tuning system
 • tempo - tempo
 • tempoangivelse - metronome mark
 • tenor - tenor
 • tenorguitar - tenor guitar
 • tenornøgle - tenor clef
 • tenorobo - tenor oboe
 • tenorsanger - tenor (singer)
 • tenorsaxofon - tenor saxophone
 • tenorviolin - tenor violin
 • tenuto - tenuto
 • teorbe - theorbo
 • terts - third
 • tertsdecim - thirteenth, compound sixth (stor/lille tertsdecim: major/minor thirteenth)
 • tertskvartakkord - major sevnth chord (eller 'add chord' afhængigt af type) in second inversion
 • tessitura - tessitura
 • tetrachord - tetrachord
 • theremin - theremin, aetherphone, etherophone, thereminophon, termenvox
 • thickened line - thickened line
 • ti (solmisationsstavelse) - ti
 • tid - duration
 • tight - tight
 • timbales - timbales, pailas criollas
 • timing - timing
 • tinnitus - tinnitus
 • tirando - tirando
 • toccata - toccata
 • tolvtonemusik - twelve-tone technique
 • tolvtonerække - tone row
 • tom tom - tom tom
 • tonal - tonal
 • tonalitet - tonality
 • tonal kadence - authentic cadence, closed cadence
 • tone (klang) - tone
 • tone (i skala) - note
 • toneart - key
 • toneartsangivelse - key signature
 • tonedøv - tone deaf
 • tonehøjde - pitch
 • tonehøjdeskift - pitch shift
 • tonekunst - music
 • tonekunstner - musician
 • tonemaleri - tone picture
 • tonemateriale - tone material
 • tonenavn - note name
 • tonespor - sound track
 • tonestød - beat
 • tonesystem - tone system
 • tonika - tonic
 • tonikaafledning - tonic deviation (omtrentlig)
 • tonikaparallel (akkord i dur) - tonic-parallel (britisk), mediant (amerikansk)
 • tonikaparallel (akkord i mol) - tonic-parallel (britisk), submediant (amerikansk)
 • tonikastedfortræder - intet navn på engelsk
 • toogtredvtedelsnode - thirty-second note (amerikansk), demisemiquaver (britisk)
 • toogtredvtedelspause - thirty-second rest (amerikansk), demisemiquaver rest (britisk)
 • tostreget oktav - C5, two-line octave
 • traditionel sang - traditional music
 • transformationsteori - Neo-Riemannian theory
 • transponere - transpose
 • transponerende instrument - transposing instrument
 • transskription - transcription
 • trautonium - trautonium
 • trecento - trecento
 • tredje omvending - third inversion
 • treklang - triad
 • tremolo - tremolo (mellem to toner: between two notes)
 • tremulant - tremulant
 • trestreget oktav - C6, tree-line octave
 • triangel - triangle
 • trille - trill
 • trille (til bølgelinjen slutter) - extended trill, running trill
 • trin - degree, step
 • trinanalyse - roman numeral analysis
 • trinfunktionsanalyse - intet navn på engelsk
 • trinbetegnelse - roman chord-indication (tre typer: basic roman, extended roman og figured roman)
 • trinvis - stepwise
 • trinvis bevægelse - stepwise motion
 • trinvis stemmeføring - stepwise voice leading
 • trio - trio
 • triol - triplet
 • trippelfuga - triple fugue
 • tritonus - tritone
 • tritonussubstitution - tritone substitution
 • tromlebremse - brak drum
 • tromme - drum
 • trommehinde - eardrum
 • trommehvirvel - drum roll, roll
 • trommemaskine - drum machine
 • trommenode - drum note
 • trommerytme - drum pattern, drum rhythm
 • trommeskin - drumhead
 • trommeslager - drummer
 • trommestikker - drumsticks, sticks
 • trommesæt - drum kit, drum set
 • trompet - trumpet
 • troubadour - troubadour
 • tryk pedal ned - engage pedal
 • trykventil - piston valve
 • træblok - wood block
 • træblæseinstrument - woodwind instrument
 • træblæser - woodwind
 • trædeorgel - harmonium (hvis instrumentet har blæsebælge) eller reed organ (hvis instrumentet har sugebælge)
 • trækbasun - trombone
 • tuba - tuba
 • tuner - tuner
 • turnaround - turnaround
 • tuplet - tuplet
 • tværfløjte - western concert flute
 • two beat - two beat
 • tæt beliggenhed (om akkord) - closed position

U
 • ubetonet - unaccented
 • udvidelse - extension
 • udvidet akkord - extended chord
 • udøvende kunstner - performer
 • ufuldkommen - incomplete
 • ufuldkommen dominant - incomplete dominant seventh
 • ufuldkommen subdominant - incomplete subdominant
 • ukulele - ukulele
 • undecim - eleventh, compound fourth (ren undecim: perfect eleventh)
 • ulige taktart - compound time signature
 • ultralyd - ultrasound
 • ulvekvint - wolf fifth
 • ulvetone - wolf tone
 • underdeling - subdivision
 • underholdningsmusik - light music
 • underlægningsmusik - background music
 • undersætning (om flytning af tommelfingeren ifm. fingersætning) - crossing under, passing under
 • undertone - undertone
 • undertonerække - undertone series
 • unison - unison
 • upbeat - upbeat, uptempo
 • uptempo - upbeat, uptempo
 • uregelmæssig nodeværdi - tuplet
 • uregelmæssig taktart - complex time signature (benævnes også 'asymmetric-', 'irregular-', 'unusual-' eller 'odd-' time signature)

V
 • valdhorn - horn
 • valiha - valiha
 • vals - waltz
 • vamp - vamp
 • varianttoneart - intet navn på engelsk
 • variation - variation
 • variationsform - variation form
 • vaskebræt (instrument) - washboard
 • vejrtrækning - breath
 • vekseldominant - secondary dominant
 • vekselnode - cambiata, changing note
 • vekselsubdominant - subtonic
 • vekseltone - cambiata, changing note
 • veltempereret stemning - well temperament, circulating temperament
 • venstre - left
 • venstrehånds pizzicato - left-hand pizzicato
 • ventil - valve
 • verdensmusik - world music
 • vers - verse
 • vibrafon - vibraphone
 • vibraslap - vibraslap
 • vibrato - vibrato
 • villanella - villanella
 • villotta - villotta
 • vina - vina, veena
 • vindfløjte - wind whistle
 • vindklokker - wind chimes
 • vindmaskine - wind machine
 • vinylplade - vinyl record
 • viola - viola
 • viola d'amore - viola d'amore
 • viola da gamba - viola da gamba
 • viola Profonda - viola profonda
 • violin - violin
 • violinbue - violin bow
 • violinbygger - violin maker
 • violinist - violinist
 • violinkasse - violin case
 • violinstol - bridge of a violin
 • virginal - virginals
 • virtuos - virtuoso
 • vise - intet navn på engelsk. Den generelle betegnelse 'folk song' kan eventuelt benyttes.
 • viseform - intet navn på engelsk
 • visesats - intet navn på engelsk
 • vocoder - vocoder
 • vokalmusik - vocal music
 • volte - volta bracket
 • volume - volume
 • værk - work

W
 • wah-wah - wah-wah
 • wah-wah-pedal - wah-wah-pedal
 • walking bass - walking bass
 • westernguitar - steel-string acoustic guitar
 • wienervals - viennese waltz
 • whiskers - brushes
 • wurlitzer - wurlitzer

X
 • xaxado - xaxado
 • xylofon - xylophone
 • xylorimba - xylorimba, xylo-marimba

Y
 • yang-ch'in - yangqin, yang quin, yang-ch'in
 • yangqin - yangqin, yang quin, yang-ch'in

Z
 • zeitoper - zeitoper
 • zink (instrument) - cornett
 • zydeco - zydeco

Æ
 • æolisk - aeolian
 • æolsharpe - aeolian harp
 • æselkæbe - vibraslap
 • æterofon - theremin, eetherphone, etherophone, thereminophon, termenvox

Ø
 • ø-akkord - half diminished seventh chord
 • øvebogstav - rehearsal mark

Å
 • åben akkord - open position chord
 • åben node - natural harmonic, open note
 • åndedræt - breathing