Nyhedsbrevet udkommer tre gange årligt med information om nye artikler, opdateringer og fremtidige planer for portalen. Det seneste nyhedsbrev kan læses her - ældre nyhedsbreve kan findes i arkivet.

Nyhedsbrev, august 2016
Jeg har primært brugt tiden siden sidst på at opdatere og forbedre det eksisterende indhold. Sammenlagt vil jeg tro, at jeg har foretaget over 200 mindre forbedringer, blandt andet på baggrund af en masse spændende informationer fra et dansk musikleksikon anno 1826.

Nyt design
Inden længe lancerer jeg Musikipedia i et nyt og forbedret design. Designet vil naturligvis være mobilvenligt (responsivt), for det har ikke kun været et ønske i den brugerundersøgelse, jeg tidligere gennemførte - faktisk bruger hele 36% af alle sidens besøgende en mobil enhed. Hvis du har ønsker til det nye design, vil jeg meget gerne høre fra dig.

I forbindelse med det nye design bliver debatforummet nedlagt (grundet manglende interesse) og erstattet af en ny sektion Musikudøvelse, hvor der med tiden vil komme indhold om blandt andet sangskrivning, lydproduktion og sammenspil.

Nye temaforløb
Jeg har fået en sum penge af Undervisningsministeriet, som gør det muligt for mig at honorere otte forfattere for at skrive et temaforløb hver. I løbet af det næste års tid vil jeg derfor udgive otte nye temaforløb. Glæd dig til forløb om blandt andet skandinavisk folkemusik, romantikken, jazz og arabisk musik.

Videreudvikling af øvelsesprogrammet
Statens Kunstfond og Undervisningministeriet har givet mig en sum penge til videreudvikling af øvelsesprogrammet. Det gør det muligt for mig at ansætte en studentermedhjælper på deltid foruden den programmør, jeg allerede arbejder med. I løbet af det næste halvandet års tid vil vi i fællesskab løbende forbedre øvelsesprogrammet på en lang række områder.

Forbedring af artikler
Jeg arbejder fortsat på at forbedre alle artiklerne, hvilket blandt indebærer omformuleringer, aktivitetsbokse, ordforklaringer og mulighed for valg mellem to sværhedsgrader. Det er en længere process, men jeg er nu færdig med Nodelære-sektionen og halvvejs igennem Teori-sektionen. Jeg forventer at færdiggøre Teori-sektionen og Analyse-sektionen i løbet af dette skoleår.

Derudover arbejder jeg naturligvis fortsat på at skrive nye artikler. Særligt i sektionerne Analyse og Arrangering er der mange huller, der skal fyldes ud.

Mange hilsner
Lasse Grubbe