På Musikipedia findes via linket Øvelser i topmenuen et gratis online øvelsesprogram, hvor du kan teste din viden og træne dine færdigheder inden for en lang række områder. Denne artikel gennemgår de forskellige elementer i øvelsesprogrammet og hjælper dig med at få det mest optimale ud af det.

Indhold

1. Brugeroprettelse
En del af øvelsesprogrammets funktioner kræver, at du er logget ind som bruger. Du kan gratis oprette en bruger via knappen 'Opret bruger' øverst til højre på siden. Hvis du allerede har oprettet en bruger, eksempelvis for at få adgang til debatforumet, så kan (og bør) du blot bruge den samme bruger til øvelsesprogrammet. En bruger giver dig følgende fordele:
  • Adgang til alle de progressive øvelser.
  • Automatisk gemte resultater, så du kan følge med i, hvordan du klarer dig.
  • Mulighed for at komme på den prestigefyldte highscoreliste.
  • Mulighed for at blive venner med andre brugere, så du kan følge med i deres resultater.

2. Øvelser
Overordnet set består øvelsesprogrammet af fem øvelseskategorier: nodelæsning, nodeskrivning, hørelære, akkordanalyse og tonegenkendelse. Hver kategori består af et varierende antal øvelser, samlet set med mere end 25.000 forskellige spørgsmål.
Øvelserne er selvrettende, dvs. programmet tjekker automatisk, om dit svar er korrekt og kommer derefter med en tilbagemelding til dig.

Træningsmåde
Før du vælger en øvelse, skal du vælge en træningsmåde. Træningsmåden vælges øverst på øvelsesprogrammets forside. Der er to forskellige træningsmåder; progressiv øvelse og brugerdefineret øvelse. Som udgangspunkt anbefaler jeg, at du altid vælger den progressive øvelse.

Den progressive øvelse består af en lang række fastlagte niveauer af stigende sværhedsgrad. Før du kan gå videre til næste og noget sværere niveau, skal du have bestået det første niveau. På den måde sikres det, dels at der er sammenhæng og kontinuitet i din øvelsesproces, og dels at du altid udfordres tilpas meget.
For at bestå et niveau skal du svare korrekt på 83% af spørgsmålene inden for en på forhånd fastsat tidsramme. Hvis ikke du består et niveau, må du forsøge igen, indtil du består niveauet.

I den brugerdefinerede øvelse skal du selv sammensætte øvelsen ud fra en lang række forskellige specifikationer. Alle specifikationerne indgår også i den progressive øvelse, men det er kun i den brugerdefinerede øvelse, at du selv kan bestemme sammensætningen heraf. Hvis du har nogle meget specifikke øvelsesbehov, er det derfor denne træningsmåde, du bør vælge.

C-nøglen er af pædagogiske årsager ikke medtaget i de progressive øvelser i nodelæsning og nodeskrivning. Den kan derfor kun trænes via de brugerdefinerede øvelser.

Niveauer
Før du starter et niveau i en progressiv øvelse, bør du danne dig et overblik niveauets indhold. På den måde ved du, hvilken viden det kræver at bestå niveauet. Hvis der er dele af et niveaus indhold, du ikke ved noget om, så find en relevant artikel på Musikipedia os læs om emnet, inden du starter på niveauet.

Du kan se et niveaus indhold nederst i øvelsesprogrammet, så snart du har valgt niveauet. Alternativt kan du bruge følgende dokument, der indeholder en samlet oversigt over indholdet i alle niveauer i alle øvelser: Niveauoversigt (pdf).

Øvelsesrækkefølge
En del af artiklerne på Musikipedia er suppleret med forslag til relevante niveauer i de progressive øvelser. Hvis du bruger øvelsesprogrammet i forbindelse med læsning af en artikel, så kan du således blot løse de foreslåede niveauer, dermed uden selv at skulle tænke over, hvilken øvelse der er den rigtige at starte med.

Praktisk træning af færdigheder (inden for både nodelæsning, nodeskrivning, hørelære, akkordanalyse og tonegenkendelse) er en længerevarende proces, der kræver tid og tålmodighed. Træningen bør strække sig over en længere periode med regelmæssige træningsgange, hvor du løbende repeterer allerede gennemførte niveauer (for at vedligeholde og forbedre de færdigheder, du allerede har tilegnet dig). Du skal ikke nødvendigvis gennemføre alle de foreslåede niveauer på én gang, når du læser en artikel. Du kan sagtens læse videre i artiklen (uden at det går ud over forståelsen) og på et senere tidspunkt vende tilbage til de foreslåede niveauer. Du kan med fordel veksle mellem de forskellige øvelser, så der er variation i din træning.

Hvis du bruger øvelsesprogrammet separat, skal du selv finde frem til den rækkefølge, du vil tage øvelserne i. Jeg anbefaler her, at du følger nedenstående sæt af retningslinjer.
  • Nodelæsning: Start med henholdsvis 'Toner' og 'Intervaller' (øvrig øvelsesrækkefølge ligegyldig).
  • Nodeskrivning: Start med henholdsvis 'Toner' og 'Intervaller' (øvrig øvelsesrækkefølge ligegyldig).
  • Hørelære: Tag 'Akkorder', 'Intervaller' og 'Skalaer' før 'Kadencer' og 'Melodier'.
  • Tag øvelser i de forskellige kategorier sideløbende, dvs. hvis der findes en tilsvarende øvelse (med samme navn) i en anden kategori så tag denne øvelse efterfølgende. Øvelsen 'Intervaller' findes eksempelvis både i kategorien Nodelæsning, Nodeskrivning og Hørelære. Tag altid øvelsen i Nodelæsning før den tilsvarende øvelse i Nodeskrivning.
  • Tager du de progressive øvelser, behøver du ikke bestå alle niveauer, før du går videre til næste øvelse. Løs så mange niveauer du kan og fortsæt så til næste øvelse. Senere kan du vende tilbage til første øvelse og forsøge at gennemføre flere niveauer.

Sideløbende med at du gennemfører en øvelse, bør du læse den tilsvarende artikel om det valgte øvelsesemne. I artiklen er der undervejs i teksten forslag til relevante niveauer i den pågældende øvelse, og du skal således blot følge de angivne forslag for at komme igennem øvelsens forskellige niveauer. Derved sikres det, dels at du har den nødvendige teoretiske baggrundsviden til at kunne gennemføre øvelsens niveauer, og dels at din læringsproces indeholder en vekslen mellem teori og praksis. Øvelsernes tilknyttede artikler er:
Øvelse: Intervaller. Artikel: Intervaller.
Øvelse: Akkorder. Artikel: Akkorder.
Øvelse: Skalaer. Artikel: Skalaer.

Øvelserne Kadencer og Melodier har ingen tilknyttet artikel. Start med at gennemføre de tre øvelser nævnt herover (rækkefølge ligegyldig), og tag så til sidst Kadencer og Melodier. Du behøver ikke bestå alle niveauer, før du går videre til næste øvelse. Løs så mange niveauer du kan og fortsæt så til næste øvelse. Senere kan du vende tilbage til første øvelse og forsøge at gennemføre flere niveauer.
Øvelsen i rytmik (under øvelseskategorien Nodelæsning) og de tilsvarende artikler om rytmik kan desuden være relevant i hørelæresammenhæng.

3. Resultater og highscore
Resultater
Hvis du er logget ind som bruger bliver dine resultater automatisk gemt, så du kan følge med i, hvordan du klarer dig. Du kan se dine resultater ved at klikke på knappen 'Resultater' øverst til højre i øvelsesprogrammet. Du kan ikke nulstille dine resultater.
På resultatsiden kan du blandt andet se, hvor mange spørgsmål du har besvaret, og hvad din samlede korrekte svarprocent er. Alle spørgsmål fra både de progressive- og brugerdefinerede øvelser tæller med i udregningen.
For hver øvelse kan du desuden se hvilke niveauer i den progressive øvelse, du mangler at bestå, og hvor god du samlet set har været i de niveauer, du har bestået. Hvis du vil se dit specifikke resultat for et bestemt niveau, skal du vælge niveauet i øvelsesprogrammet, hvorefter dit bedste resultat vil fremgå til højre i programmet.

Medaljer
Hvis du besvarer alle spørgsmål i et niveau korrekt, får du en medalje. Du kan kun optjene én medalje per niveau, og du kan ikke miste medaljen igen, når du først har optjent den. Når du har optjent en medalje fremgår den ud for det givne niveau i niveauoversigten:

Antallet af medaljer du har optjent fremgår desuden på din resultatside. Medaljerne har ingen praktisk betydning, men er udelukkende ment som et sjovt og motiverende element i programmet.

Highscore
De 10 brugere der har besvaret flest spørgsmål, bestået flest niveauer og optjent flest medaljer kommer automatisk på den prestigefyldte highscoreliste. Highscorelisten dækker både de sidste 7 dage, de sidste 30 dage, og alle tider. Du kan ikke skjule din bruger fra highscorelisten. Highscorelisten kan tilgås via knappen 'Highscore' øverst til højre i øvelsesprogrammet.

Del resultater med andre
Andre brugere kan se dine resultater, hvis du er 'venner' med dem. Læs mere i næste afsnit.

4. Venner
Når du har oprettet en bruger, kan du blive venner med andre brugere. Som venner kan I se hinandens resultater fra øvelsesprogrammet. Alle de resultater som du kan se på din egen resultatside kan også ses af dem, du er venner med. Brugere du ikke er venner med, kan ikke se dine resultater. Det er kun brugere, du aktivt har tilføjet eller godkendt som din ven, der er venner med dig.

For at blive venner med en bruger skal du logge ind og klikke på knappen 'Min side' øverst til højre. Hvis brugeren på forhånd har ansøgt om at blive ven med dig, skal du blot godkende venneanmodningen under linket "Venner" i menuen til venstre. Hvis du vil ansøge om at blive ven med brugeren, skal du først finde frem til brugeren via 'Brugerlisten' i menuen til venstre. Find brugeren og klik på linket 'Tilføj' til højre for brugerens navn. Brugeren skal godkende din venneanmodning, før I bliver venner.

Du kan organisere venner i grupper og fjerne venner via linket "Venner" i menuen til venstre.

5. Teknisk note
Øvelsesprogrammet er skrevet i det såkaldte HTML5, hvilket betyder, at det kun virker i de nyeste internetbrowsere. Hvis du oplever problemer med øvelsesprogrammet, skyldes det med stor sandsynlighed, at du benytter en gammel internetbrowser.
Du kan gratis downloade nyeste version af din internetbrowser via et af nedenstående links (vælg din internetbrowser). Du vil herefter blive ført hen til en ny side, der guider dig igennem download processen.

Hvis du stadigvæk oplever problemer med øvelsesprogrammet efter at have opgraderet din internetbrowser, så send mig en mail hvori du detaljeret beskriver, hvilke problemer du oplever med øvelsesprogrammet. Oplys desuden hvilket operativsystem og hvilken internetbrowser du bruger. For at kunne hjælpe dig bedst muligt er det vigtigt, at du også oplyser, hvilken version af internetbrowseren du bruger. Så vender jeg tilbage med et svar hurtigst muligt.