Musikipedia er opbygget af en lang række artikler i forskellige sektioner, der kan kombineres på kryds og tværs. Her kan du få et overblik over indholdet på portalen.

Indhold

1. Sektioner
Musikipedia er opbygget af ti forskellige sektioner, som hver især er beskrevet kort herunder. Hver sektion indeholder en lang række artikler organiseret i forskellige kategorier i en menu i venstre side. Du kan se en oversigt over al indholdet på Musikipedia i sitemappen.

Nodelære
Nodelæren er en forudsætning for en lang række af musikfagets kerneområder. Nodelæren gør dig ikke blot i stand til at læse, skrive og forstå noder; den giver dig en udvidet forståelse af musikken, og den lærer dig relevante fagord, så du kan formulere dig mundtligt såvel som skriftligt om musik.

Teori
Teorien er en forudsætning for en lang række af musikfagets kerneområder. Sammen med nodelæren giver teorien dig et solidt grundlag for et videre arbejde med analyse, musikhistorie, arrangering, musikudøvelse, sangskrivning og musikproduktion.

Analyse
Musikanalysen gør dig i stand til at beskrive og analysere musik ud fra et musikfagligt perspektiv. Analysen giver dig en forståelse af musikkens opbygning, indhold, tendenser og virkemidler, og den lærer dig at forholde dig kritisk undersøgende og reflekterende til både egne og fremmede musikkulturer.

Arrangering
Arrangeringen lærer dig, gennem teori og praksis, at arrangere musik i forskellige genrer og til forskellige målgrupper. Du udvikler din kreativitet og din fantasi, din forståelse af musikkens strukturer, metoder og normer, og du lærer, hvordan du kan omsætte dine musikalske ideer til noder.

Instrumenter
Artiklerne giver dig en viden om musikinstrumenternes virkemåde og anvendelse, og de lærer dig at identificere musikinstrumenterne både klangligt og visuelt. Denne viden kan være dig en stor hjælp, især i forbindelse med analyse, arrangering, sangskrivning og musikproduktion.

Temaer
Gennem faglig fordybelse i konkrete afgrænsede emner lærer du om samfundstendenser og -udvikling, og du får sat din egen (musik)kultur i perspektiv. Gennem egne undersøgelser lærer du at arbejde struktureret, målrettet og selvstændigt, og du lærer at formidle dine resultater mundtligt såvel som skriftligt.

Værktøjer
Værktøjerne kan hjælpe og støtte dig i din indlæringsprocess, både i det boglige og det praktiske arbejde med musikken. De er også velegnede som supplement og hjælpemiddel i undervisningssituationer.

Øvelser
I øvelsesprogrammet kan du teste og træne dine færdigheder i nodelæsning, nodeskrivning, hørelære, akkordanalyse og tonegenkendelse. Disse øvelser er en vigtig del af din indlæringsproces, da den egentlige indlæring ofte først sker, når du selv får fingrene ned i stoffet. Mange af artiklerne på Musikipedia er suppleret med forslag til relevante øvelser i øvelsesprogrammet. Læs mere om øvelsesprogrammet.

Debat
I debatforummet kan du snakke med andre musikinteresserede og få lektiehjælp i forbindelse med opgaver. For at kunne deltage i debatforummet kræver det, at du er oprettet som bruger. Det er gratis og kan gøres via linket 'Opret bruger' øverst til højre på siden.

Om
Artiklerne guider dig ind i Musikipedias opbygning og indhold, så du kan få det størst mulige faglige udbytte af Musikipedia. Artiklerne kan også hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, oplever tekniske problemer, eller hvis du vil læse om baggrunden for Musikipedia.

2. Læserækkefølge
Hvis du bruger portalens artikler som opslagsværk, så kan du for det meste nøjes med blot at læse et enkelt relevant afsnit i en given artikel. Du kan bruge søgefunktionen øverst på siden til at finde det, du leder efter.

Hvis du vil vide noget om et bredere emne, eksempelvis nodelæsning eller funktionsanalyse, så kræver det, at du læser flere artikler i træk. Det første du skal gøre er at finde frem til den sektion, hvori emnet er beskrevet. Hvis du har svært ved at finde frem til emnet kan du bruge søgefunktionen øverst på siden, eller du kan tage et kig på sitemappen.
Når du har fundet frem til den rigtige sektion, så start da med at læse introduktionen på sektionens startside. Her står det beskrevet, hvis nogle af artiklerne bør læses i en bestemt rækkefølge.

Vær opmærksom på at en del artikler kræver en vis baggrundsviden, for at du kan få det største faglige udbytte af artiklen. Den nødvendige baggrundsviden er beskrevet på sektionernes forside under afsnittet 'Læserækkefølge'.

Overordnet set anbefaler jeg, at du som det første læser artiklerne i menuerne 'Nodelæsning' og 'Rytmik' under sektionen Nodelære og derefter artiklerne i menuen 'Teori' under sektionen Teori. Artiklerne i disse tre menuer giver dig en solid grundviden, der kan tjene som en faglig platform til videre fordybelse i portalens øvrige artikler.