Musikteori
Formål

Musikteorien er en forudsætning for en lang række af musikfagets kerneområder.
Sammen med nodelæren giver teorien dig et solidt grundlag for et videre arbejde med analyse, musikhistorie, musikudøvelse, arrangering, sangskrivning og musikproduktion.

Læsevejledning

Strukturer, Hørelære og Musikfaget
Artiklerne kan læses enkeltvis. Du får det største faglige udbytte af artiklerne, hvis du på forhånd har læst artiklerne i kategorierne 'Nodelæsning' og 'Rytmik' under sektionen Nodelære.

Fysik
Artiklerne bør læses oppefra og ned. Du får det største faglige udbytte af artiklerne, hvis du på forhånd har læst artiklerne om 'Nodelæsning'.

Alfabetisk oversigt
- se også fagordbogen

Q
  • Intet indhold med begyndelsesbogstavet q
W
  • Intet indhold med begyndelsesbogstavet w
X
  • Intet indhold med begyndelsesbogstavet x
Y
  • Intet indhold med begyndelsesbogstavet y
Z
  • Intet indhold med begyndelsesbogstavet z
Æ
Å
  • Intet indhold med begyndelsesbogstavet å