Værktøjer
Formål

Opslagene kan hjælpe og støtte dig i din indlæringsprocess, både i det boglige og det praktiske arbejde med musikken.
Materialerne kan bruges som supplement og som hjælpemiddel i mange slags sammenhænge. I flere af artiklerne på Musikipedia er der indsat henvisninger til materialerne.

Læsevejledning

Opslag
Opslagene kan benyttes enkeltvis som opslags-
værker. Du får det største faglige udbytte af akkord-, skala- og intervalopslaget, hvis du på forhånd har læst de tre tilsvarende artikler under sektionen Teori.

Materialer og Diverse
Materialerne og artiklerne kan benyttes og læses enkeltvis.