c cis/des cis/des cis/des d dis/es dis/es dis/es e f fis/ges fis/ges fis/ges g gis/as gis/as gis/as a ais/b ais/b ais/b h c cis/des cis/des cis/des d dis/es dis/es dis/es e f fis/ges fis/ges fis/ges g gis/as gis/as gis/as a ais/b ais/b ais/b h c cis/des cis/des cis/des d dis/es dis/es dis/es e f fis/ges fis/ges fis/ges g gis/as gis/as gis/as a ais/b ais/b ais/b h
c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h

Brug af akkordopslaget

Vælg en grundtone og en akkordtype for at få vist akkorden på klaveret. Du kan læse om klaverakkorderne og høre, hvordan de lyder, i artiklen om akkorder. Der findes mange forskellige højtopbyggede akkorder, og det er derfor kun de akkorder, der anvendes oftest, der er medtaget i akkordopslaget. Enkelte klaverakkorder har flere forskellige betegnelser, herover adskilt af en lodret streg.

Udførelse i praksis

Alle akkorderne på klaveret vises i grundform, og alle akkordens toner er inkluderet i visningen. I praksis udelader man dog ofte en eller flere toner, når man spiller akkorder med mange toner, enten for at undgå en mudret klang, for at opnå en bedre stemmeføring eller fordi det er umuligt at spille alle tonerne samtidigt.

Generelt set gælder følgende regler:

  • Kvinten (5) kan udelades fra langt de fleste akkorder.
  • Akkorder med undecim (11) eller forstørret undecim (#11) udføres ofte uden kvint (5).
  • Dur-akkorder med undecim (11) udføres ofte uden terts (3) og kvint (5).
  • Akkorder med tredecim (13 eller b13) udføres ofte uden kvint (5) og undecim (11).
  • En alt-akkord udføres typisk med enten b5 eller #5 og b9 eller #9 (fire kombinationsmuligheder).

Når man spiller akkorder på klaver, spiller man som regel enten grundtone eller grundtone og en anden akkordtone med venstre hånd og resten af akkordens toner midt på klaveret omkring midter-c med højre hånd. Alle akkordtoner kan fordobles.

I jazz og latinamerikansk musik er det almindeligt at udvide og alterere en akkord, selvom det ikke står angivet i becifringen. Almindelige udvidelser og alterationer er 6, 9, b9, 11, #11, 13 og b13.