Musikanalyse

Introduktion

Musikanalyse er studiet af musikkens bestanddele og virkemidler. Herigennem lærer du at forholde dig reflekterende til både kendte og ukendte musikformer.

Musikanalysen giver dig et solidt grundlag for at arbejde videre med arrangering, musikudøvelse og musikhistorie.

Læseguide

Teksterne under emnerne trinanalyse og funktionsanalyse bør læses oppefra og ned. De øvrige tekster i denne sektion kan læses enkeltvis.

Du får det største udbytte af teksterne, hvis du på forhånd har læst teksterne om tonehøjde og rytme i sektionen Teori.

Alfabetisk oversigt

  • Intet indhold her. Prøv et andet bogstav.
  • Intet indhold her. Prøv et andet bogstav.
  • Intet indhold her. Prøv et andet bogstav.