Musikanalyse

Introduktion

Musikanalysen gør dig i stand til at beskrive og analysere musik ud fra et musikfagligt perspektiv. Analysen giver dig en forståelse af musikkens opbygning, indhold, tendenser og virkemidler, og den lærer dig at forholde dig kritisk undersøgende og reflekterende til både musikkulturer, du kender, og musikkulturer, du ikke kender.

Læseguide

Artiklerne kan læses enkeltvis. Du får det største faglige udbytte af artiklerne, hvis du på forhånd har læst artiklerne i kategorierne 'Tonehøjde', 'Rytme' og 'Tonestrukturer' under sektionen Teori.

Artiklerne om funktionsanalyse og trinanalyse bør læses oppefra og ned. Du kan med fordel læse artiklen om 'Harmonisk analyse' først.

Alfabetisk oversigt

  • Intet indhold her. Prøv et andet bogstav.
  • Intet indhold her. Prøv et andet bogstav.
  • Intet indhold her. Prøv et andet bogstav.