Liste over generelle musikalske kendetegn ved arabisk musik. Listen er ikke udtømmende, og der findes meget arabisk musik, der afviger fra disse meget generelle kendetegn.

1. Instrumenter

De væsentligste musikinstrumenter i traditionel arabisk musik er:

 • Oud. Guitarlignende instrument med 11 eller 13 strenge og en rund bund.
 • Qanun. Trapezformet strengeinstrument med 78 vandrette strenge.
 • Riqq. Tambourinlignede instrument med skind og op til 10 små bækkener i siden.
 • Darabukkah. Kedeltromme, man spiller siddende med instrumentet på det ene lår.
 • Ney. Sivfløjte med seks huller på oversiden og et på undersiden.
 • Kamancheh, rebab og rababah. Strygeinstrumenter, man spiller siddende med instrumentet i en lodret position. I nyere tid erstattet af især violinen.

Insrumenterne er beskrevet detaljeret i kapitlet Indblik. I nyere tid har vestlige instrumenter vundet indpas i den arabiske musik, heriblandt violin, cello, kontrabas, obo, elektrisk guitar, basguitar og trommesæt. Ofte kombineres moderne og traditionelle instrumenter.

2. Rytme

 • Komplekse repeterende rytmemønstre med en længde på alt fra 2 til 48 taktslag.
 • Et rytmemønster består af dum, tak og pauser. Dum er den dybe lyd, der frembringes på trommeskindet, og tak er den lyse lyd, der frembringes på kanten af trommen.

3. Melodi

 • Kvarttoner. Oktaven deles ind i 24 kvarttoner. Kvarttonerne kan af vesterlændinge opleves som falske, fordi de ikke lyder som det, vi er vandt til at høre.
 • Melismer. Et ord bliver ofte trukket ud i lange tonerækker.
 • Maqamsystemet. Musikkens tonegrundlag er maqamat, en slags tonearter. Almindelige maqamat er bayati, kurd, hijaz, rast og saba. Læs mere.
 • Heterofoni. En melodi fremføres ofte samtidig af to eller flere stemmer, men varieres eller udsmykkes i en eller flere af stemmerne alt efter instrument og personlig smag. Ney-fløjten kan eksempelvis tilføre triller og glidetoner, oud'en kan tilføre tremolo og dybe oktaver, og violinen kan tilføre glidetoner og mikrointervaller.
 • Improvisation. Musikken er i høj grad improvisatorisk og spilles ofte uden noder. Derfor er skellet mellem skabende og udøvende kunstner stort set fraværende.

4. Harmoni

 • Stort set fraværende i traditionel musik, hvor melodi og rytme er i centrum.
 • I nyere musik, der har mange karaktertræk fra vestlig populærmusik, er harmonikken væsentligt mere fremtrædende.

5. Tekst

 • Sproget er næsten altid arabisk.
 • Der er ikke tradition for at synge på engelsk.