Liste over bøger, jeg har anvendt ved udarbejdelsen af Musikipedia. Ældre bøger kan lånes gratis på månedsbasis af forskere, forfattere, undervisere og studerende.

1. Nodelære

Forfatter Titel Forlag År
Aarvig, C. A. Musik-Selvstudium Wilhelm Hansen 1910
Artby, Jørgen De unges musikbog. Musik og musikforståelse Lademann 1977
Bentzon, Christy & Hjuler, Marie Node-bogen Wilhelm Hansen 1937
Bjarke, Inge Rytmer med toner MUFO 1994
Bruun, Kai Aage Fra musikkens verden Schultz 1949
Bruun, Kai Aage Musikkens grundbegreber J. H. Schultz 1942
Christensen, Thomas History of Western Music Theory Cambridge University 2002
Elliott, Katie Theory Fun Factory Boosey & Hawkins 1995
Grønager, Johannes C-nøglen - musikære for C-niveau Systime 2010
Grønager, Johannes Nøgle til musikken - grundlæggende musikteori Systime 2003
Hildebrandt-Nielsen, Oluf Musikskolernes teoribog (1-3) MUFO 2003
Hjelmborg, Bjørn Musikorientering Arne Frost-Hansens Forlag 1971
Holst, Imogen Musikkens alfabet Schultz 1970
Jensen, Jesper Juellund Grundlæggende musikteori & arrangement Jesper J. jensen 2010
Jensen, Jesper Juellund Lærerens musikteori Dansk Sang 2018
Joensen, Bendt Musik (2 udgaver) Gyldendal 1987
Kampp Ejnar Kvintcirklen Wilhelm Hansen 1970
Kjær, Vilfred Akkordkonstruktion og Becifringslære Wilhelm Hansen 1951
Kristensen, Svend Møller Musiken H. Hirschsprungs Forlag 1937
Lehun, Linda Musikbogen Wilhelm Hansen 2016
Lender, Eyvind Hørelære og musikteori Edition Egtved 1998
Listov-Saabye, M. Musikteoriens ABC H. Hagerups Forlag 1916
Lütxhöft, Otto Kortfattet Musikteori til Brug ved Solfége Undervisningen Wilhelm Hansen 1932
Müller, Anders Musikalske strukturer Wilhelm Hansen 2012
Pedersen, Alfr. B. Tonesystemet Grafisk Cirkel 1942
Piutti, Carl Musik-Theorie Franz Jost 1883
Rasmussen, H. Bro Musikkundskab - Tonen, rytmen, harmonien Wilhelm Hansen 1962
Riis-Vestergaard, Hans Indførelse i musik Nyt Nordisk Forlag 1953
Schacht, Matthias Henriksen Musicus Danicus eller Danske Sangmester (genoptryk, 1928) H. Haherups Forlag 1678
Stewart, Elsie A Modern Theory-Exercise Book (1) Forsyth 1932
Söderquist-Spering, Åse Elementær musikteori Kleinerts Musik Forlag 1999
Tanggaard, Karsten Det musikalske alfabet Systime 1986
Taylor, Eric Music Theory in Practice ABRSM 2008
Taylor, Eric The AB Guide to Music Theory (I-II) AB of the Royal Schools 2008
Wöldike, Mogens m.fl. Lærebog til brug for seminarernes musikundervisning Wilhelm Hansen 1937

2. Hørelære

Forfatter Titel Forlag År
Bjarke, Inge Musikkens grundbegreber MUFO 2000
Bjarke, Inge Snapshot - lærebog i prima vista spil MUFO 2009
Borup, Dagmar Rytmiske øvelser Skandinavisk Musikforlag 1939
Borup, Dagmar Nye rytmiske øvelser for begyndere (2 udgaver) Skandinavisk Musikforlag 1963
Edlund, Lars Modus Novus. Lärebok i fritonal melodiläsning Nordiska Musikförlaget 2007
Fledelius, Poul & Møller, Niels Sang fra bladet Musikhøjskolens Forlag 1955
Høffding, Finn Den elementære hørelære Wilhelm Hansen 1937
Høffding, Finn Øvelser til brug ved hørelæreundervisningen Wilhelm Hansen 1941
Højsgaard, Erik Rytme. Videregående studier Aarhus Universitetsforlag 2016
Jersild, Jørgen Lærebog i melodilæsning Wilhelm Hansen 1963
Jersild, Jørgen Lærebog i rytmelæsning Wilhelm Hansen 1961
Jersild, Jørgen Lærebog i solfége Wilhelm Hansen 1948
Jersild, Jørgen Polyrytmik Wilhelm Hansen 1975
Kodály, Zoltán Choral Method (Tricinia, 44 Two-Part Exercises og 55 Two-Part Exercises) Boosey & Hawkins 1954
Kraft, Leo A New Approach to Ear Training W. W. Norton & Co. 1999
Marstal, Inge Hørelærebogen for børn og unge (+ opgavebog) Wilhelm Hansen 2014
Marstal, Inge Håndbog til musikundervisning Wilhelm Hansen 1983
Skouboe, Amanda Brandenhoff Musik. Teori og praksis (+ elevbog) MUFO 1997
Sveidahl, Henrik & Agerskov, Flemming De to rum Wilhelm Hansen 2009
Tagel, Kasper & Mydtskov, Hans Grundlæggende rytmisk hørelære og teori (+ øvelsehæfte) MUFO 2008
Vinsand, Tormod & Birthe Skou Brugsklaver og hørelære (4 kompendier) Musikvidenskabeligt Institut 2011

3. Musikanalyse

Forfatter Titel Forlag År
Aare, Anders m.fl. Rockmusik i tid og rum Systime 2007
Abrahamsen, Erik Tonekunsten P. Haase & Søns Forlag 1927
ALvad, Thomas Elementær funktionsharmonik Musikhøjskolens Forlag 1967
Arnholtz, Arthur Studier i poetisk og musikalsk rytmik Levin & Munksgaard 1938
Brincker, Jens m.fl. Musiklære og musikalsk analyse (I-IV) Engstrøm & Sødring 1990
Bøegh, Ulrik Hofman Jazz - mellem tradition og fornyelse Systime 2011
Casebier, Allan Filmforståelse Gyldendal 1981
Donsby, Jonathan & Whittal, Arnold Music Analysis in Theory and Practice Faber Music 1988
Englund, Uffe Musik - metoder til analyse Systime 2008
Forte, Allen & Gilbert, Steven E. Introduction to Schenkerian Analysis W. W. Norton & Co. 1982
Goodrich, Alfred John Guide To Memorizing Music John Church Company 1906
Gravesen, Finn Musikken har ordet Gads Forlag 1993
Hamburger, Povl Harmonisk analyse Aschehough 1951
Hendrie, Gerald An approach to harmonic and stylistic analysis 2 The Open University Press 1977
Jensen, Jakob & Hammer, Thomas Soul Systime 2007
Jensen, Jesper Juellund Rockharmonik Systime 1995
Jersild, Jørgen De funktionelle principper i romantikkens harmonik Wilhelm Hansen 1970
Jersild, Jørgen Dur- og mol-harmonikkens sekvens-mønstre Wilhelm Hansen 1985
Kernfeld, Barry What to Listen For in Jazz Yale University Press 1995
Lund-Olsen, Søren & Meesenburg, Thomas RAP - historie og analyse Systime 2013
Maegaard, Jan Studien zur Entwicklung des dodekaphonen (I-II) Wilhelm Hansen 1970
Maegaard, Jan & Waskowska, Teresa Indføring i romantisk harmonik (1. Tekstdel) Engstrøm & Sødring 1981
Mortensen, Otto Harmonisk analyse efter grundbas-metoden Wilhelm Hansen 1954
Mørup, Bjarne Jazz-bogen Systime 1994
Müller, Anders Videregående auditiv analyse Musikvidenskabeligt Institut 2001
Nielsen, Frede V. Oplevelse af musikalsk spænding (bilag) Akademisk Forlag 1983
Pedersen, Jens Om at se film Gjellerup 1971
Rose, Gitte Analyse af billedmedier Samfundslitteratur 2009
Rosenberg, Herbert Find melodien. Hvordan man lytter til musik Jespersen og Pio 1947
Rosenberg, Herbert Musikforstaaelse - om formen (2 udgaver) Jespersen og Pios Forlag 1971
Rosenberg, Herbert Musikforstaaelse - om melodien (2 udgaver) Jespersen og Pios Forlag 1971
Schenker, Heinrich Five Graphic Music Analyses Dover Publications 1969
Stein, Leon Structure and Style Summy-Birchard Company 1962
Wang, Peter Elementær funktionsharmonik Engstrøm & Sødring 1995

4. Musikhistorie

Forfatter Titel Forlag År
Asmussen, Jesper Den rytmiske musiks stilarter Billesø & Baltzer 2005
Beck, Henrik Salsa Systime 2002
Dart, Thurston Musikalisk praxis AB Kopia 1970
Dengsø, Ejvind The Beatles Systime 1990
Hjelmborg, Bjørn & Saltoft, Børge Om musik. Håndbog i musikkundskab (I-II) Kirkeskovs Forlag 1946
Kjems, Thorkil m.fl. Gads musikhistorie Gads Forlag 2007
Marstal, Henrik & Moos, Henriette Filtreringer. Elektronisk musik 1898-2001 Høst & Søn 2001
Nielsen, Hans Christian Calypso og steelband Systime 1993
Nielsen, Per Reinholdt Rebel & Remix. Rockens historie Systime 2011
Olsen, Bent Fra Platon til Stockhausen Munksgaard 1973
Panum, H. & Behrend, W. Illustreret musikhistorie Nordisk Forlag 1905
Sandblad, Håkan Beat – meget mere end musik Høst & Søn 1969

5. Arrangering

Forfatter Titel Forlag År
Alvad, Thomas Elementær vokalpolyfoni Edition Egtved 1968
Bach, Gert You Oughta Know - arrangementsmetoder i rytmisk musik Aalborg Universitetsforlag 2000
Baker, David Arranging & Composing Frangipani Press 1985
Barnholdt, Ole Arrangør - håndbog i arrangement af pop & rock Systime 2005
Brynjolf, Niels Jazz arrangement Systime 1995
Cacavas, John Music Arranging And Orchestration (2 udgaver) Belwin-Mills 1975
Corozine, Vince Arranging Music for the Real World Mel Bay 2002
David, Norman Jazz Arranging Scarecrow Press 1998
Davis, Richard Complete Guide to Film Scoring Berklee Press 1999
Ejvind Dengsø m.fl. Rytmisk arrangement Edition Egtved 1983
Grove, Dick Arranging Concepts Complete Alfred Publishing 1972
Grundberg, Hans Vis-harmonisering Bo Ejby Förlag 2010
Grønager, Johannes Groovy Systime 2005
Hammer, Thomas Bastarden L&R Uddannelse 2017
Hjortek, Hans & Johansson K.G. ARR Boken - arrangering i pop & rockstil Warner/Shappel Music 1999
Jeppesen, Knud Kontrapunkt. Vokalpolyfoni Wilhelm Hansen 1968
Kennan, Kent & Grantham, Donald The Technique of Orchestration Prentice-Hall 1983
Lowell, Dick & Pullig, Ken Arranging for Large Jazz Ensemble Berklee Press 2003
Müller, Anders Kompendium i satslære og arrangement (I+II) Musikvidenskabeligt Institut 2005
Müller, Anders Satslære og arrangement Musikvidenskabeligt Institut 2007
Nielsen, Per Drud For fire stemmer Systime 2007
Pagsberg, Mads Bigbandarrangementsbogen PublicKom 2005
Roar, Finn Kompendium i rytmisk arrangement Beaver Edition 2010
Rooksby, Rikky Arranging Songs Backbeat Book 2007
Runswick, Daryl Rock, Jazz & Pop Arranging Faber Music 1992
Rutherford, Paris Basics in Jazz Arranging Hal Leonard 2013
Sebesky, Don The Contemporary Composer Alfred Publishing 1979
Sharon, Dake & Bell, Dylan A Cappella Arranging Hal Leonard Books 2012
Sussman, Richard & Abene, Michael Jazz Composition and Arranging in the Digital Age Oxford University Press 2012
Tanggaard, Karsten Jazz – en arbejdsbog Edition Egtved 1980
Terkelsen, Fin m.fl. Arbejdsbog i lettere satslære Wilhelm Hansen 1976
Wendler, Merete & Bundgaard, Niels Satser på sange - vokalarrangement Wilhelm Hansen 2014
White, Gary Instrumental Arranging McGraw-Hill 1985

6. Harmonilære

Forfatter Titel Forlag År
Alvad, Thomas Elementær vokalpolyfoni Egtved Edition 1968
Foss, Julius Kortfattet vejledning i musikteori Nordisk Musikforlag 1913
Gram, Peder Analytisk harmonilære Ejnar Munksgaard 1947
Hamburger, Povl Kontrapunkt Aschehough 1970
Hamburger, Povl Koralharmonisering Aschehough 1948
Hamburger, Povl & Godske-Nielsen, Hakon Harmonilære Aschehoug 1962
Hamburger, Povl & Godske-Nielsen, Hakon Modulationslære Aschehoug 1941
Høffding, Finn 50 koralharmoniseringer Wilhelm Hansen 1949
Høffding, Finn Harmonilære Wilhelm Hansen 1933
Høffding, Finn Harmonilære (AI + AII + HI) Wilhelm Hansen 1975
Jeppesen, Knud Palestrinastil Levin & Munksgaards Forlag 1992
Jersild, Jørgen Analytisk harmonilære (+ analysesamling) Edition Egtved 1989
Lange, Gustav Praktisk harmonilære Norsk Musikforlag 1897
Lauesen, Rune Bech Harmonilære og koralharmonisering Systime 2006
Pryn, Lars Håndbog i elementær koralharmonisering MUFO 2001
Rosenhoff, Orla 450 firstemmige opgaver Wilhelm Hansen 1909
Svendsen, Inge Harmonisering - enkel dur/mol-koral Systime 1992
Tveit, Sigvald Harmonilære (2 udgaver) Aschehoug 1984
Westergaard, Svend Harmonilære (+ nodehæfte) Wilhelm Hansen 1961

7. Musikinstrumenter

Forfatter Titel Forlag År
Ainsley, Robert Classical Music Carlton Books 1995
Andersen, Tym Folkemusikkens instrumenter Politikens Forlag 1974
Baines, Anthony Musical Instruments Through the Ages (2 udgaver) Pelican Books 1966
Baines, Anthony Woodwind Instruments and Their History Dover Publications 1991
Broholm, H.C. m.fl. The Lures of the Bronze Age Gyldendal 1949
Clemenicic, René Old Musical Instruments Octopus Books 1973
Donington, Robert The Instruments of Music (2 udgaver) Methuen & Co. 1948
Dufourcq, Norbert Musik. Dens skabere, instrumenter og værker (I-II) Skandinavisk Musikforlag 1965
Forchhammer, Sverre Naar musikken spiller C.A. Reitzels Forlag 1946
Granerud, Grete Spil på kazoo Folkeskolernes Musiklærerforening 1998
Hansen, Aage Noget om musik. Fra rørfløjte til symfoniorkester Wilhelm Hansen 1965
Kjellertz, Gösta Sangteknik Borgen 1973
Laumann, Jens Compeniusorgelet C. Nordlundes Bogtrykkeri 1955
Laumann, Jens Orgelerne i Frederiksborg Slotskirke C. Nordlundes Bogtrykkeri 1947
Leonard, Hal Incredible (Guitar) Chord Finder Hal Leonard 1975
Libin, Laurence Keyboard Instruments The Metropolitan Museum of Art 1989
Marcuse, Sibyl Musical Instruments: A Comprehensive Dictionary Country Life Limited 1964
Midgley, Ruth Musikinstrumenter fra hele verden Chr. Erichsens Forlag 1981
Paganelli, Sergio Musical Instruments Hamlyn 1970
Sliacka, Daniela Musikinstrumente Dausien 1983
Tanggaard, Karsten Elektrisk musik - om instrumenter og anlæg Super Sound Forlag 1981
Thomson, John Mansfield The Cambridge Companion to the Recorder Cambridge University Press 1995
Wade-Matthews, Max The World Encyclopedia of Musical Instruments Hermes House 2002
Walter Meyer-Radon Spænding og afspænding i klaverspillets teknik Wilhelm Hansen 1948

8. Instrumentskoler

Forfatter Titel Forlag År
Aaboe, Henrik Birk Black & White (I-II) Edition Egtved 1997
Aaron, Michael Piano Course Lessons Belwin 1973
Agnestig, Carl-Bertil Klaversyssel (I-II) Edition Egtved 1983
Agnestig, Carl-Bertil Vi spiller klaver (I-III) Edition Egtved 1973
Ancker, Irving Orgelskole for el-orgler (4) Mørks Musikforlag 1977
Baker, Kenneth Den rigtige pianist (1-4) Wilhelm Hansen 1984
Bastien, James Piano Lessons (2-4) Kjos West 1976
Bibalo, Antonio Moderne klavermusik til undervisningsbrug (3) Wilhelm Hansen 1957
Blake, Jessie & Capp, Hilda First Grade Piano Pieces Boosey & Hawkes 1956
Blake, Jessie & Capp, Hilda Making Music Boosey & Hawkes 1977
Borch, Jørgen Spil og lær klaver (A+1-2) Wilhelm Hansen 1986
Brown, Ashley Spil trommer Politikens Forlag 1979
Ellegaard, Mogens m.fl. Spil og lær harmonika Wilhelm Hansen 1986
Erslev, Emil Praktisk-theoretisk piano-skole Horneman & Erslev 18??
Fahnøe, Preben m.fl. Gutarspil Wilhelm Hansen 1970
Goodey, Sharon Playing with Colour (1-3) Alfred Publishing 2016
Hagn-Meincke, Peter Spil efter becifring Edition Egtved 1977
Hansen, Peder Skolefløjt 1 Edition Egtved 1977
Herz, Henri Gammes Tonleiterstudien Wilhelm Hansen 18??
Horneman, E. Pianoforte-Skole Wilhelm Hansen 1892
Humphries, Carl The Piano Improvisation Handbook Backbeat Books 2011
Hunø, Birte Låge m.fl. Børnenes Blokfløjte Bog Jul. Gjellerups Forlag 1958
Ingmann, Jørgen Guitarkursus (1+3) Westin & Co. 1977
Johnson, Per-Olof Guitarskole. Nybörjarskola för klassisk guitarr (1-2) Andersons Musik 1966
Jørgensen, Claus Rasmus modsat - en klaverskole (1-2) Wilhelm Hansen 1982
Jørgensen, Jac Knapharmonika Skole for begyndere Musikhuset Aage Jensen 1977
Kisum, Redon Spil klaver Skribent Studio 1953
Kjær, Kirsten Den ny klaverskole Wilhelm Hansen 1971
Lund, Carsten Orgelets ABC Det Danske orgelselskab 1980
Lund, Erik Bjørn m.fl. Ej blok til løst (1-2) Wilhelm Hansen 1980
Meyer, Lise & Mortensen, Otto Den lille klaverskole Wilhelm Hansen 1956
Mortensen, Otto Blokfløjte-Skole Wilhelm Hansen 1937
Neupert, Edmund Daglige øvelser for pianoforte Wilhelm Hansen 18??
Neupert, Edmund Nye daglige øvelser Wilhelm Hansen 18??
Plaidy, Louis Tekniska studier Abr. Lundquists Musikhandel 1863
Ringnes, Inge Rolf Klaverteknik og yrkesnevrose Johan Grundt Tanum 1944
Schaum, John W. Piano Course (A-B) Belwin-Mills 1945
Schaum, Wesley Rhythm & Blues Schaum Publications 1965
Schneider, Wolfgang Skole for el-orgel Musikforlag Hans Sikorski (I-III) 1968
Schytte, Ludvig 40 pedalstudier Wilhelm Hansen 1891
Schytte, Ludvig Technical Piano-Exercises Wilhelm Hansen 1911
Stoffregen, Alexander Lette forstudier til klaverteknik Skandinavisk Musikforlag 1926
Sulsbrück, Birger Latinamerikansk percussion Den rytmiske aftenskoles forlag 1980
Sundberg, Martin Pianospelets A.B.C. Wilhelm Hansen 1970
Vinsand, Tormod Jazzbecifring på klaver Wilhelm Hansen 2011
Weigand, George Lute Improvisation, Book 1 Shattinger International Corp. 1977
Weigand, George Playing the Elizabethan Lute Shattinger International Corp. 1978
Weston, Pamela The Clarinettist's Companion Richard Clay Ltd 1976
Wetlesen, Poul Boesens moderne harmonikaskole Jac. Boesens Musikforlag 1950

9. Sang og spil

Forfatter Titel Forlag År
Andersen, Aksel Improvisation 2 Edition Egtved 1976
Beck, Liv & Sørensen, Tove Spil Smart Stepnote 2016
Bredsdorff, Henning Sangteknik Arne Frost-hansens Forlag 1960
Doky, Niels Lan Improvisation Gyldendal 2015
Dolva, Ken Sammenspil med roation Dansk Sang 2009
Dolva, Ken & Mikkelsen, Peter Sammenspil med QR-koder 2 Dansk Sang 2015
Enevold, Margrete m.fl. Håndbog for korledere Edition Egtved 1994
Felter, Ralph Blæseteknik og dens perspektiver J. H. Schultz Forlag 1973
Gundlev, Sanne m.fl. Håndbogen - for det rytmiske musikfolk Den Rytmiske Aftenskoles Forlag 1981
Hedegaard, Søren Trommeleg Semi-forlaget 1995
Høgel, Sten m.fl. Stemmebrug Nyt Nordisk Forlag 1973
Jespersen, Palle m.fl. Politikens Becifrings Grundbog Politikens Forlag 1987
Jørgensen, Finn & Berggren, Johs. Rytmer 2 (+ melodihæfte) Folkeskolernes Musiklærerforening 2006
Kodály, Zoltán Kodály Korskole Ia og 1b Edition Egtved 1979
Krogh, Anne Louise & Krintel, Anders 101 opvarmningsøvelser Systime 2000
Laumann, Holger Rytmetodik Wilhelm Hansen 1975
Lyhne, Henning Lydværkstedet Høst & Søn 1979
McMurtary, Michael J. Sammenspil Munksgaards Forlag 1976
Møller, Niels Korledelse Wilhelm Hansen 1958
Nielsen, Carsten Borbye Træning i fællesskab - en sammenspilsdidaktik Dansk Sang 2015
Nielsen, Stefan Teilmann Laub Det spiller Dansk Sang 2014
Pagsberg, Mads & Schultz, Sille Sammenspilsbogen Systime 2012
Pedersen, Karl Lydstudie-håndbogen Canta Libris 2014
Raabo, Henrik Rotation - en grundbog Musikvidenskabeligt Institut 2008
Raabo, Henrik & Pagsberg, Mads Rytmisk musikledelse PublicKom 2008
Rørbech, Lone m.fl. Tal rigtigt - syng godt C.A. Reitzels Forlag 1983
Steinel, Mike Building a Jazz Vocabulary Hal Leonard 1995
Sørensen, Kirsten Juul SDS - Sang, Dans og Spil Systime 2006
Thomsen, Knud Vad m.fl. Spil med becifring Politikens Forlag 1971
Toft-Olsen, Hansen Styr på stemmen Advice Publishing 2008
Ugglas, Yvonne Stemmetræning Billesø & Baltzer 1999
Vanggaard, Grethe Stemme, tale og udtryk Arnold Busck 1970

10. Sangskrivning

Forfatter Titel Forlag År
Bjergfeldt, Annette Kogebog for sangskrivere Wilhelm Hansen 2005
Blair, Hugh m.fl. Lectures on Rhetoric A. Strahan 1796
Carter, Walter The Songwriters Guide to Collaboration Mix Books 1997
Cheney, Aaron Songwriting Step by Step Moonlight Garden 2016
Dietz, Malene m.fl. Tjek på teksten Gyldendal 2004
Dreibek, Finn Forfatterhåndbogen Lademann 1987
Eiberg, Jette & Bogh, Cecilie Læselyst og skrivefryd Dansklærerforeningen 2005
Funicelli, Stanley A. Harmony, Songwriting, Arranging Mix Books 1997
Grønbech, Vilhelm Sprogets musik Gyldendal 1956
Hansen, Erik Musik i dansk Gyldendal 2007
Heger, Steffen Sprog & lyd Akademisk Forlag 1981
Høybye, Martin Noget om sangskrivning Turbine forlaget 2010
Iversen, Gurli m.fl. Mediedidaktik Dansklærerforeningen 2002
Jensen, Jesper Skriv en sang Politikens forlag 1987
Jørgensen, Martin & Mosegaard, Else Danskfagets håndbog Dansklærerforeningen 2004
Jørgensen, Martin & Pedersen, Ole Læreren som sproglig vejleder Dansklærerforeningen 2002
Kaspersen, Peter Tekstens stemmer (2 bind) Dansklærerforeningen 2003
Kock, Christian & Tandrup, Birthe Skriv kreativt Gyldendal 1992
Kristensen, Sven Møller Digtningens teori Scandinavian University Books 1958
Larsen, Jens Sangskriver. Elleve samtaler Lindhardt og Ringhof 2001
Marstal & Jaeger Hitskabelonen Lindhardt og Ringhof 2003
Nøjgaard, Morten Det litterære værk - tekstanalysens grundbergeber Odense Universitetsforlag 2002
Pattison, Pat Songwriting: Essential Guide to Lyric Form and Structure Berklee Press 1991
Pattison, Pat Songwriting Without Boundaries Writers Digest Books 2011
Peterik, Jim m.fl. Songwriting For Dummies Wiley Publishing 2010
Stæhr, Claus Pico Lærerens håndbog i tekstarbejde Grafisk 1983
White, Paul Home Recording Made Easy Sanctuary Publishing 2001

11. Pædagogik og didaktik

Forfatter Titel Forlag År
Abrahamsen, Erik Hvem er musikalsk? Chr. Erichsens Forlag 1943
Bergeron, Bryan Debeloping Serious Games Thomson 2006
Bülow, Gerda von Hvad er rytmik Wilhelm Hansen 1972
Chen, Sande & Michael, David Serious Games Thomson 2006
Damberg, Erik m.fl. Gymnasiepædagogik Hans Reitzels Forlag 2013
Dwyer, Terence Om at undervise i musikforståelse Wilhelm Hansen 1970
Fussing, Bibi & Bille, Dorte Rygsækken - en bog om børn, musik og bevægelse Edition Egtved 1997
Gordan, Hans Interviewmetodik Munksgaard 1977
Goto, Kelly & Cotler, Emily Web ReDesign 2.0 New Riders 2005
Hanken, Ingrid Maria & Johansen, Geir Musikundervisningens didaktikk Cappelen Damm 2013
Hansen, Jens Jørgen Læremiddel-landskabet Akademisk Forlag 2011
Hansen, Thomas Illum & Skovmand, Keld Fælles mål og midler KLIM 2011
Hauer, Annette & Munk, Birgitte Tal & Skriv Systime 2006
ISME International Journal of Music Education årgang 35 ISME 2017
Jacobsen, Olaf Klaverpædagogik Wilhelm Hansen 1934
Jørgensen, Peter & Reinecker, Lotte Studiehåndbogen Samfundslitteratur 1934
Kirk, Elsebeth Musik & pædagogik Forlaget Modtryk 2009
Lundberg, Åke Konsten at fremträde under press Gehrmans Musikförlag 1993
Lynge, Birgit Musisk helbredelse Olivia 1990
Møller, Jens Peter Almendannelse Geografforlaget 1992
Nielsen, Frede V. Almen musikdidaktik Akademisk Forlag 2010
Qvortrup, Ane & Wiberg, Merete Læringsteori & didaktik Hans Reitzels Forlag 2013
Ruud, Even Musikk og identitet Universitetsforlaget 1997
Salman, Gilly E-tivities RoutledgeFalmer 2006
Simonsen, Rudolph Musikkultur C.A. Reitzels Forlag 1927
Storms, Ger m.fl. Musiklege Folkeskolens Musiklærerforening 1985
Thorning, Inge & Sinding, Gitte Samarbejde Om Læring CDR Forlag 2001
Vinther, Orla m.fl. Musikpædagogik (+ nodebilag) Edition Egtved 1988
Wilson, Frank R. Tonedøv eller fummelfingret Arnold Busck 1987

12. Opslagsværker

Forfatter Titel Forlag År
Adams, John S. Musical Terms Buchanan Press 1923
Ammer, Christine Harpers Dictionary of Music Robert Hale 1972
Ammer, Christine The A to Z of Foreign Musical Terms ESC Publishing 1989
Ammer, Christine The Facts On File Dictionary of Music Checkmark Books 2004
Andersen, Benny Illustreret musikordbog (2 eksemplarer) Chr. Erichsens Forlag 1968
Andersen, Mogens & Johnsson, Bengt Musikkens hvem, hvad, hvor - Instrumenter og ordbog Politikens forlag 1962
Apel, Willi & Daniel, Ralph The Harward Brief Dictionary of Music MJF Books 1960
Baker, Th. A Dictionary of Musical Terms G. Shirmer 1904
Blom, Eric Everyman's Dictionary of Music Dent & Sons 1946
Braccini, Roberto Dictionary of Musical Terms in Four Different Languages Schott 1992
Bruun, Kai Aage Musikordbog J, H. Schultz 1943
Buck, Dudley New and Complete Dictionary of Musical Terms Ditson & Co. 1873
Cirone, Anthony J. Cirone’s Pocket Dictionary of Foreign Musical Terms Meredith Music Publications 2008
Cooper, Martin The Concise Encyclopædia of Music & Musicians Hutchinson 1958
Cummings, David The New Everyman Dictionary of Music J.M. Dent & Sons 1988
Dearling, Robert m.fl. Musikkens hvem, hvad, hvor - Guinness Musikbog Politikens forlag 1979
Envallson, Carl Svenskt Musikaliskt Lexikon Carl F. Marquard 1802
Friis, Børge Musikkens lommeleksikon Wilhelm Hansen 2006
Graversen, Finn m.fl. Gads Musikleksikon (2 bind) Gads Forlag 1987
Graversen, Finn m.fl. Gads Musikleksikon (2 bind) Gads Forlag 2003
Greenish, Arthur, J. Dictionary of Musical Terms Joseph Williams 1917
Greenish, Arthur, J. The student’s Dictionary of Musical Terms Stainer & Bell 1953
Hamburger, Povl Aschehough Musikleksikon (2 bind) Achehoug 1957
Hamburger, Povl Illustreret musikleksikon (2 udgaver) Panum & Behrend 1940
Hamilton, James Alexander Dictionary of musical terms Edward J. Jaques 1842
Hansen, Birger Klassisk A-Z. Musikleksikon Olga musik 1980
Headington, Christopher The Illustrated Dictionary of Musical Terms Harper & Row 1996
Hiles, John Dictionary of musical terms, phrases and abbreviations F. Pitman Hart & Co. 1873
Hill, Norah Musical Terms Chapell & Co. 1936
Hollins, Paula Musical Proptionary. A dictionary of musical terms redefined humorously PHD Ink 1986
Illing, Robert A Dictionary of Music Penguin Reference Books 1955
Jacobs, Arthur A New Dictionary of Music Penguin Reference Books 1968
Jacobs, Arthur A New Dictionary of Music Penguin Books 1975
Jacobs, Arthur Klassisk musik Gyldendal 1980
Kennedy, Arnold A short dictionary of musical terms J. Curwen & sons 1884
Kennedy, Michael The Concise Dictionary of Music (2 udgaver) Oxford University Press 1980
Kennedy, Michael The Oxford Dictionary of Music Oxford 1998
Koch, H. C. Musikalsk Haand-Lexicon C.C. Loses forlag 1826
Latham, Alison Oxford Dictionary of Musical Terms Oxford University Press 2004
Leuchtmann, Horts Rerminorium Musicale Index Septem Linguis Redactus A-Z Akademai Kiado Budapest 1980
Michels, Ulrich Munksgaards Atlas. Musik (2 bind) Ejnar Munksgaards Forlag 1977
Michelsen, Kari m.fl. Cappelens Musikleksikon (6 bind) J. W. Cappelens Forlag 1978
Möller, T. Kortfattet Musikalsk Lexikon N. Möller og Søn 1801
Moser, H. J. Musiklexikon Max Hesses Verlag 1935
Niecks, Frederick Concise dictionary of musical terms Augener & Co. 1976
Phillips, J. L. Dictionary of musical terms and abbreviations Ernest Sruttard 18??
Picerno, Vincent J. Dictionary of Musical Terms Haskell House 1935
Praëm, Jørgen Munksgaards Musik Leksikon Munksgaards Forlag 1965
Sandved, Kjell B. Kunstens Verden Musikkens Verden Forlag 1962
Sandved, Kjell B. Musikkens Verden Musikkens Verden Forlag 1962
Sandved, Kjell B. The World of Music Waverley 1965
Sandvik, Ole Nørk m.fl. Illustreret musikleksikon (2 udgaver) Aschehoug 1924
Scholes, Percy A. The Oxford Companion to Music Oxford University Press 1938
Schytte, H. V. Nordisk Musik-Lexikon (2 bind) Wilhelm Hansen 1892
Stainer, John & Barret, W. A. Dictionary of Musical Terms Novello, Ewer and co. 1889
Stainer, John & Barret, W. A. Musical Primers: Dictionary of Musical Terms Novello, Ewer and co. 1889
Stanley, Sadie m.fl. The New Grove Dictionary of Music and Musicians (29 bind) Grove 2001
Sørensen, Søren m.fl. Gads Musikleksikon (2 bind) Gads Forlag 1976
Sørensen, Søren m.fl. Musikalske begreber Gads Forlag 1983
Ukendt Over 500 Essential Musical Terms Mayfair Montgomery Publishing 2006
Ukendt Pronouncing Dictionary of Musical Terms The University Society 1968
Westrup, J. & Harrison, F. Collins Encyclopedia of Music Chancellor Press 1991
Westrup, J. & Harrison, F. Collins Music Encyclopedia Collins 1959
Westrup, Jack m.fl. Collins Pocket Dictionary of Music Wm. Collins Sons & Co. 1982
Wise Publications The Little Book of Musical Terms Wise Publications 1999
Wotton, Tom S. A Dictionary of Foreign Musical Terms Breitkopf & Härtel 1907
Åstrand, Hans m.fl. Sohlmans Musiklexikon (5 bind) Sohlmans Förlag 1976

13. Fysik

Forfatter Titel Forlag År
Benade, Arthur H. Musik og lyd Gyldendal 1962
Christiansen, C. Fysik (I-II) P. G. Philipsens Forlag 1894
Jeans, James Musik og fysik Gyldendal 1947
Knudsen, K. L. Musikerens teoribog Ejnar Munksgaards Forlag 1940
Knudsen, K. L. Musikkens talforhold Levin & Munksgaard 1934
Knudsen, K. L. Tonesum Levin & Munksgaard 1938
Pedersen, B. Østergaard Fysik og kemi leksikon Alinea 2001

14. Øvrige

Forfatter Titel Forlag År
Abrahamsen, Erik Strejftog i Musikken Berlingske Forlag 1950
Alcantara, Pedro De Indirect Procedures Clarendon Press 1997
Bastian, Peter Ind i musikken Gyldendal 1987
Bengtsson, Ingmar Musikvetenskab Scandinavian University Books 1973
Bonde, Lars Ole m.fl. Modspil (nr. 23) Modspil 1984
Bonde, Lars Ole m.fl. Musik 90 Gymnasieskolernes Musiklærerforening 1982
Campbell, Don Mozart Effekten Aschehehoug 1998
Gravesen, Finn Musik og samfund Gyldendal 1977
Hoffnung, Gerad Acoustics Dobson 1965
Holmboe, Vagn Mellemspil - tre musikalske aspekter Wilhelm Hansen 1968
Højris, Mikael Den nye musikbranche 3.0 Musikbranchen.dk 2018
Højris, Mikael Kan man leve af at spille musik? Musikbranchen.dk 2018
Ingvordsen, Maiken Music Cookbook Koda 2012
Jensen, Anne Ørbæk m.fl. Musikvidenskabelige kompositioner Det Kongelige Bibliotek 2006
Kirk, Elsebeth Musik som udtryksform Hans Reitzels Forlag 2009
Kornum, Helle m.fl. Musik & videnskabsteori Systime 2010
Krehbiel, Henry How to Listen to Music Charles Scribner's Sons 1908
Levine, Mark The Jazz Theory Book Sher Music Co. 1995
Lynggaard, Klaus & Queitsch, Henrik Rock & pop quiz Informations forlag 2005
Malmros, Anna-Lise Om musik Hans Reitzel 1978
Olsen, Poul Rovsing Musiketnologi Berlingske Forlag 1974
Rosenmeier, Morten Ophavsret for begyndere Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014
Thurén, Torsten Videnskabsteori for begyndere Rosinante 2003