Liste over planlagte forbedringer af Musikipedia. Jeg kan desværre ikke sige noget om tidsperspektivet for forbedringerne. Hvis du har idéer til Musikipedia, som ikke står på listen, er du meget velkommen til at kontakte mig.

1. Teori

 • Nyt indhold: Rytmenoder, rytmeboksnotation, punktnodeskrift, mensuralnotation og neumer.
 • Forbedring: Forenkling af kategorien af tekster om rytme.
 • Forbedring: Opdater tekst om akkorder på baggrund af akkorder i øvelser. Overvej at inkludere klanglig karakter af firklange i artikel.

2. Analyse

 • Nyt indhold: Metodik, groove, sound, formlære, trinfunktionsanalyse, schenkeranalyse, tid og rum, tekst, billede, karakter og perspektivering.
 • Forbedring: Beskrivelse af tekstur (polyfon, homofon, monofon osv.) og blå toner i artikel om melodisk analyse.
 • Forbedring: Tritonussubstitution skrives med "t", afledning med "a", stedfortræder med "s", Tmaj7 med 7 (T7), Smaj7 med 7 (S7) og tritonussubstitueret bidominant som (Dt).
 • Idé: Indspillede numre, hvor man kan trykke på hver enkelt stemme og høre den alene som en slags forøvelse til groove analyse.

3. Arrangering

 • Nyt indhold: Pop/rock-arrangement, jazz-arrangement (herunder evt. bigbandarrangement), vokalarrangement (herunder evt. talekor), koralharmonisering, symfonisk arrangement og harmonisering.

4. Udøvelse

 • Nyt indhold: Musikproduktion, sammenspil, instrumentskoler (sang, klaver, guitar, basguitar og trommer), korledelse og improvisation.

5. Instrumenter

 • Nyt indhold: Korte beskrivelser af alle musikinstrumenter og udførlige artikler om alle musikinstrumenter (eksempel: basun).
 • Forbedring: Opdeling af lydeksempler efter genre og inklusion af lydeksempler, hvor musikinstrumenterne kan høres i en musikalsk sammenhæng.
 • Forbedring: Præcisér forskellen mellem accordeon og harmonika.
 • Forbedring: Lydeksempler af alle GM MIDI-lyde.

6. Samfund

 • Nyt indhold: Musikkens funktion, anvendelse og værdi i samfundet. Herunder indhold, der dækker de fælles mål til musik valgfag i grundskolen.
 • Forbedring: Udbygning af sektionen om musikbranchen. Brug materiale fra sangskrivning-tekst som da kun skal indeholde viden med relation til sangskrivning. Herunder med tilføjelse af booker, manager, medier, spillesteder, festivaler, merchandise, bandaftaler, musikforlag mv.

7. Historie

 • Nyt indhold: renæssancen, wienerklassikken, romantikken, modernismen, pop, rock, vokalmusik, musicals og oversigtsforløb i hhv. klassisk og rytmisk musik.

8. Værktøjer

 • Forbedring: Sammenskrivning af opslagsværkerne i et fælles musikleksikon, der er tilgængeligt via søgefunktionen.
 • Forbedring: Nodevisning og præcise tonenavne i akkord-, skala- og intervalopslaget.
 • Nyt indhold: Backing-track-generator, automatisk transponering af becifringer.

9. Øvrigt

 • Forbedring: Start alle ordforklaringer (pop-up) med lille begyndelsesbogstav i overskriften.
 • Forbedring: Gentænk (og få hjælp til) opdeling i sværhedsgrader. Hvem er målgrupperne?
 • Forbedring: Forbedring af alle artikler, herunder bl.a. omformuleringer, ordforklaringer, nye lyd- og nodeeksempler, quizzer (test din forståelse af teksten) og mulighed for valg mellem to sværhedsgrader.
 • Forbedring: Aktiviteter, der understøtter alle undervisningsmetoder.
 • Nyt indhold: Årsplaner til gymnasiet og grundskolen.
 • Nyt indhold: Let-læseligt læremateriale (nodelæsning på 10 min mv.) og videoer til basal musikteori (evt. en kort video tilknyttet hver artikel).
 • Forbedring: Udvidet version af øvelserne.
 • Idé: Overvej hvordan node- og lydeksempler laves bedst muligt (størrelse, markering af toner når de afspilles, mv.). Herunder hvordan lydeksempler integreres i kombination med nodeeksempler).
 • Idé: Nyt layout på sektionforsider, som på mobile enheder også giver adgang til artikler. Måske et layout som samtidig giver inspiration og viser veje gennem materialet.
 • Idé: Aktiviteter opbygget sådan: tidsforbrug, baggrund, læringsmål, trin for trin beskrivelse og evaluering. Alle aktiviteter samlet på en fælles søgbar side.
 • Idé: Interviews – den gode historie om musikteori. Før man kan være kreativ, skal man have en faglig ballast. Det modsatte er at eksperimentere, og ud af eksperimentet kommer behovet for viden. Musikteori som hjælperedskab og som kunstart i sig selv.
 • Idé: Prisuddeling – 5.000 kr. til den bedste formidler af musikteori. Alle, der nominerer, skal tænke over, hvad vedkommende gør godt.
 • Idé: Nodedatabase med sange, korsange, klavernoder, sammenspilsnumre mv.
 • Idé: Indscannede gamle udgivelser om musik i samarbejde med Det Kgl. Bibliotek.