Forslag til aktiviteter der kan laves i tilknytning til emnet om barokmusik.

1. Diskussion

Tænk og diskuter

Tænk og diskuter

 • Lytter du til barokmusik i din fritid? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Lyder barokmusik gammeldags? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvordan kan man høre, om et musikstykke er fra barokken?
 • Hvor mange komponister fra barokken kan du huske navnene på?
 • Kan du nævne nogle af de instrumenter, som ofte bruges i barokmusik?
 • Hvilken betydning har barokmusikken haft for moderne musik?
 • Kan du komme i tanke om barokinstrumenter, som ikke bruges i nyere musik? Hvorfor anvendes de ikke længere?
 • Hvad mener du om, at kvinder ikke måtte optræde med musik i kirken?
 • Var der kun barokkomponister i Tyskland? Hvis svaret er nej, så prøv at nævne andre lande?
 • Hvis du dannede din egen Camerata-gruppe nu, hvilken slags helt ny musik ville I så finde på? Hvorfor?

Lyt og diskuter

 • Lyt til de to versioner af Bachs Ich will dich nicht hören, som kan høres via dette link. Diskuter herefter hvilke virkemidler, der er er med til at fremme, først affekten vrede, og derpå ømhed. Hvilke virkemidler kommer fra komponisten? Hvilke fra dirigenten? Hvilke fra sangeren og musikerne?
 • Her er tre forskellige versioner af violinkoncerten Sommeren fra Antonio Vivaldis De fire årstider (1725): Version 1, version 2 og version 3. Hvilken koncert vil du foretrække at høre, hvis du skal have en uforglemmelig musikoplevelse?
 • Lyt til Koncert i d-mol af Benedetto Marcello. Spiller musikerne på moderne musikinstrumenter eller originalinstrumenter? Hvordan ser du forskel?
 • Lyt til Johann Sebastian Bachs stykke for tværfløjte: Badinerie fra Orkestersuite i h-mol. Stykket er så populært, at også er musikere fra andre genrer har spillet det. Her er en moderne jazzversion. Hvad synes du om den – er det sød musik i dine ører, eller burde den slags forbydes? Vi slutter af med at lytte til en musikalsk gimmick. Hvad tror du, Bach ville have syntes om den?

2. Analyse

Skriftlig øvelse

Opgaver

Opgaveeksempler med udgangspunkt i opgavematerialet herunder:

 • Skriftlig, individuel. Foretag en skriftlig analyse af et valgfrit musikstykke fra listen herunder. Udvælg selv parametre til analyse. Brug analysevejledningen og de dertilhørende analyser til hjælp. Omfang 1-2 tekstsider.
 • Skriftlig, i grupper. Gå sammen i grupper på to personer. Foretag en fælles analyse af et valgfrit musikstykke fra listen herunder. Udvælg selv parametre til analyse. Brug analysevejledningen og de tilhørende analyseeksempler til hjælp. Omfang ca. 4 tekstsider.
 • Mundtlig, individuel. Foretag en analyse af et valgfrit musikstykke fra listen herunder med henblik på en mundtlig fremlæggelse af dine resultater. Analysen skal udover en kort karakteristik af musikstykket tage udgangspunkt i to valgfrie musikalske parametre fra analysevejledningen. Begrund valget af parametre. Start fremlæggelsen med at afspille det analyserede musikstykke (evt. et udsnit) for dine tilhørere. Fremlæggelsens varighed ca. 12 minutter.

Med henblik på at træne specifikke analyseparametre, kan læreren eventuelt udvælge det nummer og de parametre, der skal indgå i analysen.

Opgavemateriale

Rondo

Da capo-arie

Menuet

Fuga

Variationsform

Kanon

Lytteøvelse

Auditiv analyse

Læs vejledningen til lyttemetoden intensiv lytning. Foretag fælles auditive analyser ved brug af intensiv lytning med udgangspunkt i et eller flere musikstykker fra opgavematerialet herover.

Intensiv lytning kan eksempelvis bruges som fælles optakt til elevernes selvstændige, skriftlige analysearbejde.

3. Projektarbejde

Skriftlig øvelse

Emneeksempler

Brug emneeksemplerne som inspiration til arbejdet med SRP, SRO og SSO. Eksemplerne er ikke komplette opgaveformuleringer, men problemstillinger der kan indgå i en opgaveformulering. Enhver opgaveformulering bør inddrage de tre taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og diskussion.

Camerata-gruppens idéer (musik + oldtidskundskab + engelsk + tysk)

 • Formålet er at undersøge baggrunden for gruppens idéer om en ny musikform, der førte til barokmusikken. Med udgangspunkt i Aristoxenus’ harmonilære og skrifter af Vincenzo Galilei og Girolamo Mei redegøres for deres tanker, som analyseres, diskuteres og perspektiveres. Ville man kunne gøre det samme her i vor tid?

De kostbare violiner (musik + historie + samfundsfag + engelsk)

 • Ved nutidens auktioner indbringer violiner fra violinbyggerne Amati og Stradivari enorme summer. Målet er at redegøre for instrumenternes historie, analysere om priserne skyldes en særlig mytologi og diskutere om de summer, som betales, også modsvares af en høj kvalitet. Kan man opnå samme klang på en ny stryger?

Musikeres ansættelsesforhold i barokken (musik + historie + samfundfag)

 • Udgangspunktet er, at musikere og komponister havde fire karriereveje: kirkemusiker, hofmusiker, operamusiker eller stadsmusikant. Redegør for ansættelsesforholdene i hver enkelt kategori, og om det var muligt at skifte. Analyser de samfundsmæssige årsager til begrænsningerne i musikererhvervet og diskuter, om det er meget anderledes at ernære sig musiker og komponist i dag. Hvor er lighederne? Hvad er forskellene?

I kirken må kvinden tie (musik + historie + samfundsfag + religion + engelsk + tysk)

 • Redegør for grundlaget for, at kvinders sang i kirken i alt andet end menighedssang var forbudt langt op i historien. Analyser både religiøse, samfundsmæssige og traditionsbestemte årsager til forbuddet. Hvad betød dette og lignende forbud for kvinders rolle i samfundet? Var der regionale eller lokale undtagelser? Diskuter om der også i nutiden er et bestemt herskende kvindesyn, der dominerer i musikindustrien. Her kan inddrages den seneste udvikling omkring "Me Too"-kampagnen i film, teater, musik og andre medier.

Johann Matthesons musikæstetik (musik + filosofi + tysk + engelsk)

 • Med udgangspunkt i Johann Matthesons bøger Das neu-eröffnete Orchestre og Das vollkommene Capellmeister redegøres for hans idéer og tanker om musik. Analyser Matthesons indvirkning på den måde vi lytter til, fremfører og opfatter musik i dag. Diskuter om nutidens musikbranche kan lære noget af Mattheson.

Allegorier i Bachs Brandenburgkoncerter (musik + old. + historie + samfundsfag + sprogfag)

 • Med udgangspunkt i læsning af Ovids Metamorfoser redegøres for de tolkninger af koncerterne, som er fremsat at Reinhard Goebel, Philip Pickett og Karl Böhmer. Analyser nu styrker og svagheder i forskellige tolkninger og diskuter om de holder til nærmere prøvning. Har du en mere realistisk tolkningsmulighed?

4. Arrangering

Skriftlig øvelse

Arrangering

Adskillige af sangene i afsnit 6 herunder, er velegnede til koralharmonisering – en skriftlig eksamensdisciplin i gymnasiet indtil 2019. Med becifringerne fra Wilhelm Hansens Sangbøger, kan de uden besvær danne grundlag for arrangement i firestemmig koralstil.

Koralharmonisering var en disciplin, som de fleste af barokkens komponister mestrede til fuldkommenhed. Lyt til Johanns Sebastian Bachs korkoral Brich an o schönes Morgenlicht og kig også på noderne for at forstå stilens kendetegn.

Der må godt være gennemgangstoner som hos Bach. I traditionel koralharmonisering er det strengt forbudt at lave parallelle kvinter og parallelle oktaver i stemmerne. Ofte lyder det da også kedeligt.

Instrumentalt er barokmusikkens tonesprog så anderledes end disciplinerne pop/rock-arrangement, jazz-arrangement og vokalarrangement, at det er vanskeligt at tilpasse til kravene ved musikeksamen. Én mulighed er imidlertid at vælge en popballade, et jazznummer eller en dansk sang med enkel rytme i 4/4-takt og iklæde sangen et basso continuo-arrangement, dvs. solostemme med bas og et akkordinstrument. TIlføj eventuelt en eller to instrumentale obligate overstemmer. Målet med opgaven er at fremhæve barokkens arrangementsmåde som brugbar også til nyere melodier.

5. Quiz og spil

Quiz

Resultat:

6. Sang

Syng og spil

Solosang

Liste over enstemmige sange fra Wilhelm Hansen Sangbogen 1-3. Der er ingen sange fra tidsperioden i nr. 4 og 5.

WH Sangbogen 1

 • Chrysillis (Thomas Kingo, 1669). Side 18.
 • Candida (Thomas Kingo, 1670). Side 21.
 • Du som går ud fra den levende Gud (M. Franck, 1628). Side 150.
 • Gaudeamus igitur (ukendt komponist, 1736). Side 153.
 • Dybt hælder året i sin gang (J. Crüger, 1653). Side 180.
 • Nu falmer skoven trindt om land (tysk folkevise, 1640). Side 180.
 • Hjerte løft din glædes vinger (J. Crüger, 1653). Side 194.
 • Jeg kommer til din krybbe her (Johann Sebastian Bach). Side 196.
 • Nu gløder øst i morgenskær (tysk melodi, 1731). Side 221.
 • Befal du dine veje (Hans Hassler, 1601). Side 326.
 • Nu takker alle Gud (Johan Krüger, 1647). Side 328.
 • Lover den Herre (Stralsund, 1665). Side 328.

WH Sangbogen 2

 • Med strålekrans om tinde (Melchior Vulpius, 1604). Side 155.
 • Som den gyldne sol frembryder (Joh. Schop, 1642). Side 156.
 • Come again (John Dawland, 1597). Side 238.
 • What if I never speede (John Dawland, 1603). Side 238.
 • Shall I sue shall I seek for grace (John Dawland, 1600). Side 239.
 • Come away (John Dawland, 1597). Side 240.
 • Les souhaits (G.B. Perfolesi, ukendt årstal). Side 254.
 • Lascia ch'io pianga (Georg Friedrich Händel, 1711). Side 262.

WH Sangbogen 3

 • Min søn om du vil i verden frem (visemelodi, 1600-tallet). Side 25.
 • Med fryd så sagtelig (visemelodi, 1683). Side 29.
 • Denne er dagen (Melchior Vulpius, 1609). Side 140.
 • Tak og ære være Gud (G.S. Strattner, 1691). Side 141.
 • Fairest isle (Henry Purcell, 1691). Side 219.
Syng og spil

Korsang

Eksempler på velegnede kortsatser. Klik for at hente noden:

Flere partiturer kan findes gratis på internettet, eksempelvis på IMSLP og Choral Wiki.

Hvis elever har udarbejdet flerstemmige vokalarrangementer (afsnit 4) i forbindelse med satsdisciplinen vokalarrangement, kan man til en afveksling synge disse. Det kan være motiverende og lærerigt for eleverne at høre deres satser i praksis.

7. Spil

Syng og spil

Sammenspil

Barokmusik er ikke velegnet til traditionel sammenspilsundervisning. Mindre sammenspilsgrupper med en klassisk inspireret besætning (eksempelvis vokal, klaver, træblæsere og strygere) er mulige. På IMSLP findes partiturer og stemmer til meget barokmusik, men det er vanskelig musik at udføre, så det lyder godt.

Syng og spil

Solospil

Ved den mundtlige eksamen på B- og A-niveau henholdsvis kan og skal eleverne vise solistiske færdigheder. Det kan foregå på følgende måder:

Melodi med akkompagnement

 • Solisten synger melodien eller spiller den på et melodiinstrument (eksempelvis obo eller violin). Solisten akkompagneres af klaver eller en mindre sammenspilsgruppe.

Solooptræden (uden akkompagnement)

 • Solisten spiller melodien alene. Der er meget barokmusik, som lader sig spille solistisk, hvis den udøvende er dygtig nok (alternativt findes forsimplede noder på nettet). Meget musik for blæsere som tværfløjte, blokfløjte eller obo kan spilles med udmærket resultat på alle størrelser af saxofoner (sopran, alt, tenor og baryton). Også klarinet kan bruges, men det vil da være hensigtsmæssigt at transponere, så der sker udnyttelse af klarinettens dybe register under midter-c.

8. Dans

Rytmeøvelse

Dans

Der findes et bredt udvalg af franske og engelske hofdanse som allemande, badinerie, bourrée, chaconne, courante, forlane, gavotte, gigue, hornpipe, loure, menuet, ouverture, passacaglia, passepied, polonaise, rigaudon, sarabande og trio.

På YouTube kan man finde instruktionsfilm i barokdans. Søg eksempelvis på "dance instruction baroque". Mange film har endda dansere iklædt periodens kostumer og parykker. Går man endnu mere seriøst til værks, kan man via www.bibliotek.dk skaffe bøger med danseinstruktioner, eller man kan booke en danseunderviser.

Måske er tiden ved at være moden til, at gymnasiets lanciersfest bliver til en aften med barokdans og paryk!

9. Oplevelser

Oplevelser

Koncerter

DR Symfoniorkestret har ind i mellem barokmusik på programmet, typisk Messias eller Juleoratoriet. Ligeledes spilles der en gang imellem barokmusik af vores landsdelsorkestre: Copenhagen Phil, Aarhus Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester og Aalborg Symfoniorkester.

En oplagt idé er at holde øje med barokoperaer på landets operascener. Se mere her. I Odense finder Odense Barokfestival sted hvert år i december.

I Danmark har vi et orkester specialiseret i barokmusik og ledet af den karismatiske cembalist og dirigent Lars Ulrik Mortensen. Orkestret hedder Concerto Copenhagen og afholder mange fremragende koncerter. Et andet fint ensemble spiller Bach-kantater i Enghave Kirke. De kalder sig Enghave Barok og er strålende.

Herudover kan man gå til korkoncerter og kirkekoncerter. De har ofte barok på programmet. Endelig kan man gå i kirke. Måske kan man få organisten til at tage barokmusik på programmet en af de kommende søndage. Mange organister vil nok glæde sig over at have lejlighed til at spille et orgelværk fra barokken.

Museumsbesøg

Musikmuseet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har en stor samling ældre musikinstrumenter. En anden måde at lære gamle instrumenter at kende er at opdage en musiker, der har specialiseret sig i at spille på dem. En interessant musiker er eksempelvis den danske zink-spiller Lene Langballe, der findes her.

Besøg Frederiksborg Slot. Det er bygget i 1620'erne, men i den stil, der kaldes nederlandsk renæssance. Til gengæld har slotskirken et unikt orgel fra den tidlige barok, Compenius-orglet. Det bruges blandt andet i de podcasts, der er med Lene Langballe her.

På Rosenborg Slot kan du måske få en guide til at fortælle om loftsmaleriet i Christian 4. kapel. Der er også en meget speciel detalje i kongens opholdsrum, hvor han kunne høre musik spillet af kapellet i kælderen gennem nogle lydkanaler, det vil sige en slags stereoanlæg fra 1600-tallet med levende musikere.

Udflugter

Tag en tur til Helsingør og se Buxtehudes hus i Sankt Anna Gade 6. Der er dog ikke noget museum om ham. Domkirken Sankt Olai ligger tæt ved, og den kirke, Mariæ Kirke, hvor Buxtehude var organist, er i nærheden.

10. Supplerende materiale

Supplerende materiale

Bøger

Der findes et utal af bøger om barokkens komponister og historie. Se litteraturlisten under Referencer og foretag en emnesøgning på bibliotek.dk.

Spillefilm

 • Corbiau, Gérard: Farinelli. Stéphan Films, 1994.
 • Corbiau, Gérard: Le Roi danse. France 2 Cinéma, 2000.
 • Eaton, Cesca: Bach: A Passionate Life. BBC Two, 2013.
 • Gardiner, John Eliot: her.
  Spilletid: 57 minutter.">Indspildning af Christen ätzet diesen Tag
  . Ukendt årstal.

Hjemmesider

 • YouTube er en guldgrube af koncerter, dokumentarudsendelser og informationsvideoer om barokmusik.
 • Den engelske Wikipedia har gode beskrivelser af de forskellige barokinstrumenter og af de forskellige barokke vokal-, instrumental- og danse-former. Den norske Wikipedia har en god historisk gennemgang.

Noder

 • Choral Wiki. Stort udvalg af koraler fra barokken.
 • IMSLP. Mere end 450.000 gratis klassiske noder, heriblandt et bredt udvalg af orkesterværker og instrumentalstykker fra barokken.