Forslag til aktiviteter der kan laves i tilknytning til temaforløbet.

1. Diskussion

Tænk og diskuter

Tænk og diskuter

 • Hvorfor tror du, at The Beatles er det bedst sælgende band nogensinde?
 • Lav en liste over The Beatles' fem største hits efter din mening. Giv begrundelser for dine valg.
 • Nævn grupper, som tydeligvis er blevet inspireret af The Beatles, og angiv de sange og musikalske virkemidler, hvor inspirationen er tydeligst.
 • Spiller The Beatles og deres musik overhovedet nogen rolle i dag?
 • Lav en liste over fem Beatles-sange, der egner sig til fællessang. Begrund dine valg.
 • Vil nogen kunne huske The Beatles om 100 år? Begrund din mening.
 • Vil der nogensinde kunne opstå et fænomen som The Beatles igen? Begrund din mening.

Lyt og diskuter

 • Lyt til Eleanor Rigby (Revolver, 1966). Hvordan er sangen instrumenteret? Hvorfor har The Beatles valgt netop denne instrumentation af dette nummer?
 • Lyt til The Beatles' originalversion af Come Together (Abbey Road, 1969). Lyt derefter til Michael Jacksons coverversion af samme nummer og kom med et bud på forskelle mellem de to versioner. Hvilken version udtrykker sangtekstens stemning bedst?
 • Lyt til The Beatles' originalversion af With A Little Help From My Friends (Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967). Lyt derefter til Joe Cockers coverversion af samme nummer og kom med et bud på forskelle mellem de to versioner. Hvilke musikalske parametre er ændrede?
 • Lyt til The Beatles' originalversion af Got To Get You Into My Life (Revolver, 1966). Lyt derefter til Earth Wind and Fires coverversion af samme nummer og kom med et bud på forskelle mellem de to versioner. Hvilke musikalske parametre er ændrede?

2. Analyse

Skriftlig øvelse

Opgaver

Opgaveeksempler med udgangspunkt i opgavematerialet herunder:

 • Skriftlig, individuel. Foretag en skriftlig analyse af en valgfri sang fra listen herunder. Udvælg selv parametre til analyse. Brug analysevejledningen og de tilhørende analyseeksempler til hjælp. Omfang ca. 2 tekstsider.
 • Skriftlig, i grupper. Gå sammen i grupper på to personer. Foretag individuelle skriftlige analyser af én sang fra den første del af The Beatles' karriere og én sang fra den eksperimenterende del af The Beatles' karriere. Udvælg selv parametre til analyse. Diskuter jeres analyser, og lav derefter i fællesskab en sammenlignende analyse af de to sange. Brug analysevejledningen og de tilhørende analyseeksempler til hjælp. Omfang ca. 4 tekstsider.
 • Mundtlig, individuel. Foretag en analyse af en valgfri sang fra listen herunder med henblik på en mundtlig fremlæggelse af dine resultater. Analysen skal udover en kort karakteristik af sangen tage udgangspunkt i to valgfrie musikalske parametre fra analysevejledningen. Begrund valget af parametre. Start fremlæggelsen med at afspille den analyserede sang for dine tilhørere. Fremlæggelsens varighed ca. 12 minutter.

Med henblik på at træne eleverne i bestemte analysemetoder kan læreren eventuelt udvælge den sang og de parametre, der skal indgå i opgaverne.

Opgavemateriale

Fra den første del af The Beatles' karriere:

 • P.S. I Love You (Please Please Me, 1963)
 • There's a Place (Please Please Me, 1963)
 • From Me to You (Single, 1963)
 • Thank You Girl (Single, 1963)
 • A Hard Day's Night (A Hard Day's Night, 1964)
 • Can't Buy Me Love (A Hard Day's Night, 1964)
 • No Reply (Beatles for Sale, 1964)
 • Eight Days a Week (Beatles for Sale, 1964)
 • Ticket to Ride (Help!, 1965)
 • Day Tripper (Single, 1965)
 • Drive My Car (Rubber Soul, 1965)
 • Norwegian Wood (Rubber Soul, 1965)

Fra den sidste og eksperimenterende del af The Beatles' karriere:

 • Rain (Single, 1966)
 • I'm Only Sleeping (Revolver, 1966)
 • She Said She Said (Revolver, 1966)
 • Strawberry Fields Forever (Single, 1966)
 • I Am the Walrus (Magical Mystery Tour, 1967)
 • Across the Universe (Let It Be, 1970)
Lytteøvelse

Auditiv analyse

Læs vejledningen til lyttemetoden intensiv lytning. Foretag fælles auditive analyser ved brug af intensiv lytning med udgangspunkt i et eller flere musikstykker fra opgavematerialet herover.

Intensiv lytning kan eksempelvis bruges som fælles optakt til elevernes selvstændige, skriftlige analysearbejde.

3. Projektarbejde

Skriftlig øvelse

Emneeksempler

Brug emneeksemplerne som inspiration til arbejdet med SRP, SRO og SSO. Eksemplerne er ikke komplette opgaveformuleringer, men problemstillinger der kan indgå i en opgaveformulering. Enhver opgaveformulering bør inddrage de tre taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og diskussion.

John Lennon vs Paul McCartney (musik + engelsk)

 • Formålet er at undersøge forskellen mellem sangskriverne John Lennon og Paul McCartney. I undersøgelsen foretages tekstlige og musikalske analyser af udvalgte sange fra de to sangskrivere. Lennon er hovedkomponist bag sange som Norwegian Wood, She Said She Said, Strawberry Fields Forever, A Day In the Life, Across the Universe og Come Together. McCartney er hovedkomponist bag sange som Yesterday, Michelle, She's Leaving Home, When I'm Sixty-Four, The Long and Winding Road og Maxwell's Silver Hammer.

The Beatles' musikalske udvikling (musik + engelsk)

 • Formålet er at undersøge og diskutere The Beatles' musikalske udvikling. I undersøgelsen foretages tekstlige og musikalske analyser af sange fra forskellige perioder i The Beatles' karriere, eksempelvis From Me to You (1963), Nowhere Man (1965) og Lady Madonna (1968).

Forholdet mellem musik og tekst (musik + engelsk)

 • Formålet er at undersøge forholdet mellem musik og tekst i udvalgte sange. I undersøgelsen foretages sanganalyser med særlig fokus på tekstens stemning og budskab, og på de musikalske virkemidler der skaber (eller kontrasterer) denne stemning og dette budskab. Undersøgelsen kan inddrage Tomorrow Never Knows (1966), I Am the Walrus (1967) samt singleudgaven og albumudgaven af Revolution (1968).

The Beatles - hippiebevægelsen og studenteroprøret (musik + historie)

 • Formålet er at undersøge sammenhængen mellem The Beatles' sange og de antiautoritære tendenser blandt 1960'ernes ungdom – særligt med hensyn til hippiebevægelsen 1966-67 og studenteroprøret 1968-69. Undersøgelsen kan inddrage Taxman (1966), Lucy In The Sky With Diamonds (1967), All You Need Is Love (1967), Revolution (1968), Piggies (1968) og Get back (1970).

The Beatles som popgruppe, idol og ungdomsikon (musik + historie)

 • Formålet er at undersøge The Beatles' ungdomskulturelle appel og betydning. I undersøgelsen indgår analyser af udvalgte sange med henblik på en diskussion af, hvilke elementer i musikken som har stærk ungdomsappel, og hvorvidt disse kan siges at stimulere "Beatlemania"-fænomenet. Undersøgelsen kan inddrage The Beatles' stil og image.

4. Arrangering

Skriftlig øvelse

Opgaver

Opgaveeksempler med udgangspunkt i opgavematerialet herunder:

 • Komplet arrangement. Opgaven stilles lig den satsopgave, eleverne prøves i ved den skriftlige eksamen på A-niveau. Opgaveformuleringen fremgår af vejledningen til musik A-niveau.
 • Satstekniske principper. Kortere opgave med fokus på et eller flere afgrænsede principper, eksempelvis stemmeføring, medstemme, modstemme, blokharmonisering, rytmiseret flydekor, korsvar, scatsang, grundtonebaseret basstemme, walking bas, groove, fills eller trommestemme. Eleverne kan med fordel arbejde med redigering af allerede afleverede opgaver, så der arbejdes videre på den samme opgave hen mod et komplet arrangement.

Det er vigtigt, at eleven vælger (eller får tildelt) en sang fra opgavematerialet, tilsvarende den disciplin, eleven går til skriftlig eksamen i. Opgaveformuleringen skal stemme overens med den valgte disciplin.

Opgavemateriale

Pop/rock-arrangement

 • And I Love Her (A Hard Day's Night, 1964)
 • If I fell (Single, 1964)
 • If I Needed Someone (Rubber Soul, 1965)
 • And Your Bird Can Sing (Revolver, 1966)
 • All Together Now (Yellow Submarine, 1969)

Jazz-arrangement

 • Michelle (Rubber Soul, 1965)
 • All You Need Is Love (Single, 1967)
 • Being For The Benefit Of Mr Kite (Sgt. Pepper, 1967)
 • Penny Lane (Single, 1967)

Vokalarrangement

 • Yes It Is (Single, 1965)
 • She's Leaving Home (Sgt. Pepper, 1967)
 • With a Little Help from My Friends (Sgt. Pepper, 1967)
 • Good Night (The Beatles, 1968)
 • Julia (The Beatles "White Album", 1968)
 • Because (Abbey Road, 1969)

5. Quiz og spil

Quiz

Resultat:

Quiz og spil

Spil

Nedenstående tre lærerige spil kan bruges til sjov variation af undervisningen. Der findes materiale med udgangspunkt i The Beatles til alle tre spil.

6. Sang

Syng og spil

Fællessang

Liste over enstemmige sange fra Wilhelm Hansen Sangbogen 1-4.

WH Sangbogen 1

 • Michelle (1965). Side 442.
 • Norwegian Wood (1965). Side 445.
 • Yesterday (1965). Side 443.
 • Eleanor Rigby (1966). Side 441.
 • Here, There and Everywhere (1966). Side 446.
 • Yellow Submarine (1966). Side 447.
 • When I'm Sixty-Four (1967). Side 444.
 • With a Little Help from My Friends (1967). Side 448.
 • Let It Be (1968). Side 449.

WH Sangbogen 2

 • She Loves You (1963). Side 424.
 • A Hard Day's Night (1964). Side 422.
 • I Should Have Known Better (1964). Side 426.
 • In My Life (1965). Side 420.
 • Ticket to Ride (1965). Side 427.
 • Blackbird (1968). Side 429.
 • Hey Jude (1968). Side 423.
 • Lady Madonna (1968). Side 428.
 • While My Guitar Gently Weeps (1968). Side 432.
 • Here Comes the Sun (1969). Side 429.
 • Something (1969). Side 431.

WH Sangbogen 3

 • All My Loving (1963). Side 347.
 • And I Love Her (1964). Side 348.
 • Eight Days a Week (1964). Side 348.
 • Nowhere Man (1965). Side 346.

WH Sangbogen 4

 • Can't Buy Me Love (1964). Side 274.
 • Help! (1965). Side 281.
 • We Can Work It Out (1965). Side 280.
 • All You Need Is Love (1967). Side 294.
 • Penny Lane (1967). Side 292
 • The Long and Winding Road (1970). Side 328.
Syng og spil

Korsang

Mange af The Beatles' sange er velegnede til flerstemmig sang. Korpartiturer kan fremskaffes via internettet - foretag en internetsøgning efter "The Beatles" og teksten "SATB" (for sopran, alt, tenor og bas).

Hvis der er elever, der har udarbejdet flerstemmige vokalarrangementer i forbindelse med satsdisciplinen vokalarrangement, kan man til en afveksling synge disse. Det kan være motiverende og lærerigt for eleverne at høre deres satser i praksis.

7. Spil

Syng og spil

Sammenspil

Der findes desværre ikke mange velegnede partiturer til undervisningen i sammenspil. Læreren opfordres derfor til at udarbejde sine egne leadsheet-rolleark, eventuelt med udgangspunkt i musikstykkerne herunder.

Sammenspilsundervisningen kan eventuelt gennemføres med blot et leadsheet, dvs. uden rolleark. Det er da vigtigt, at læreren er omhyggelig med at instruere eleverne i de forskellige sang- og instrumentroller.

Ved gruppearbejde, hvor eleverne arbejder selvstændigt med et musikstykke, skal eleverne - under vejledning fra læreren - selv sammensætte deres roller. Gruppearbejdet kan eventuelt tage udgangspunkt i musikstykkerne herunder, der alle har relativt enkle akkorder og en sangbar melodi.

Musikstykker

A Hard Day's Night (1964)
Vers || G - C | G | F | G || x2
Omkvæd || C | D | G - C | G ||
Kontraststykke || Hm | Em | Hm | Hm || G | Em | C | D7 ||

Eight Days a Week (1964)
Vers || D | E | G | D || x2
Omkvæd || Hm | G | Hm | E || D | E | G | D ||
Kontraststykke || A | A | Hm break | E | E | G | A7 ||

Drive My Car (1965)
Vers || D7 | G || x3 || A7 break ||
Omkvæd || Hm | G7 | Hm | G7 || Hm | E - A7 | D - G | A7 ||
Coda || D - G | A7 ||

Norwegian Wood (1965)
Vers || D | D | D - C (4) - G (6) | D || x2
Omkvæd || Dm | Dm | G | G || Dm | Dm | Em | A ||
Note: Bemærk at taktarten er 6/8.

Ticket to Ride (1965)
Vers || A || x6 || Hm | E ||
Omkvæd || F#m | D | F#m | G || F#m | E | A | A ||
Kontraststykke || D | D | D | E || D | D | D | E break ||
Coda: || A ||

We Can Work It Out (1965)
Vers || D | D | C - D || x2
Omkvæd || G - D | G - A7 ||
Kontraststykke || Hm | Hm | G | F# | Hm | G - F# || x2
Note: Ved anden gennemspilning af kontraststykket erstattes sidste akkord af A7.

Come Together (1969)
Vers || D | D | D | D | A | A | G7 break | (G7) |||
Omkvæd || Hm | G - A | D | D ||

Get Back (1969)
Vers || A | A | D | A || x2
Omkvæd || A | A | D | A - G (3) - D (4) || x2

Let It Be (1970)
Vers || D | A | Hm | G || D | A | G | D || x2
Omkvæd || Hm | A | G | D || D | A | G | D ||

Syng og spil

Solospil

Ved den mundtlige eksamen på B- og A-niveau henholdsvis kan og skal eleverne vise solistiske færdigheder. Det kan foregå på følgende tre måder:

Melodi med akkompagnement

 • Solisten synger melodien eller spiller den på et melodiinstrument (eksempelvis saxofon eller cello). Solisten akkompagneres af klaver, guitar eller en mindre sammenspilsgruppe. Musikstykkerne angivet under 'Fællessang' er velegnede hertil.

Instrumental (improviseret) solo

 • I forbindelse med et sammenspilsnummer spiller solisten en instrumental solo, der kan være improviseret. Inspiration til guitarsoloen kan fås i Day Tripper (1965), And Your Bird Can Sing (1966), While My Guitar Gently Weeps (1968), Something (1969) og Let It Be (1970). Inspiration til klaversoloen kan fås i Not A Second Time (1963), You Like Me Too Much (1965), In My Life (1965), Good Day Sunshine (1966), Lovely Rita (1967) og Get Back (1970).

Solooptræden (uden akkompagnement)

 • Solisten spiller melodi og akkompagnement alene - fortrinsvis relevant for pianister og guitarister. Fuldt udskrevne klaverpartiturer findes blandt andet i The Beatles For Jazz Piano (Hal Leonard, 1996). Orgelpartiturer findes i The Beatles - All Songs 1962-1974. Fuldt udskrevne guitarpartiturer findes blandt andet i The Beatles for Classical Guitar (Hal Leonard, 2000) og Beatles for Classical Guitar (Hal Leonard, 1988).

8. Oplevelser

Oplevelser

Koncerter

Foredrag

Rejser

Hvis man flyver til Liverpool, lander man i "Liverpool John Lennon Airport". Her kan man bo på Hard Day's Night Hotel i North John Street, og man kan besøge to museumsudstillinger med Beatles-tema: The Beatles Story på Albert Dock og The Wondrous Place Gallery på Museum of Liverpool ved byens havnefront.

Man kan gå rundt i den indre by og se de steder The Beatles spillede på i 1960'erne, gå på deres stampubs ("Ye Cracke" i Hope Street, "The Grapes" i Mathew Street) og besøge The Cavern Club hvor tribute bands og kopibands nu optræder hver aften - ligeledes i Mathew Street.

Der er indtil flere selskaber, der leverer guidede busture rundt i Liverpool og omegn, fx Magical Mystery Tour. Turene går til ikoniske steder som Penny Lane, Strawberry Field, John Lennons barndomhjem, "Mendips" på Menlove Avenue og Paul McCartneys families hus på Forthlin Road (begge huse tilhører nu The National Trust of England).

9. Supplerende materiale

Supplerende materiale

Bøger

 • Beatles, The: The Beatles Anthology. Cassell & Co, 2000.
 • Dengsø, Ejvind: The Beatles - deres historie, musik og samtid. Systime, 1990.
 • Hertsgaard, Mark: A Day in the Life. Munksgaard-Rosinante, 1996.
 • Ingham, Chris: The Rough Guide to The Beatles. Rough Guides Ltd., 2003.
 • MacDonald, Ian: The Beatles - revolution i hovedet. Klim, 2009.
 • Wium, Per: Beatles for alle 2. Bogforlaget HER&NU, 2015.

Film

 • Beatles, The: The Beatles Anthology. Apple Corps Ltd, 2003.
 • Lester, Richard: A Hard Day's Night. Buena Vista Home Entertainment, 1964.

Musik

 • Beatles, The: The Original Studio Recordings. EMI, 2009. Cd-bokssæt.
 • Beatles, The: The Beatles in Mono. EMI, 2009. Cd-bokssæt.

Noder

 • The Beatles Complete Scores. Hal Leonard Publishing Corp., 1993.

Webressourcer

Inside Abbey Road kan du komme med Google på en interaktiv tur i Abbey Road studierne.