• Let
 • Svær

Når et taktslag er fremhævet ved, at der er lagt ekstra tryk (volumen) på, siger man, at taktslaget er betonet. Hvis ikke taktslaget er fremhævet, siger man, at det er ubetonet. Alle taktslag er enten betonede (tunge) eller mere eller mindre ubetonede (halvtunge eller lette). De halvtunge taktslag siges også at være semibetonede.

1. Betoningsmønstre

En takt indeholder normalt enten 2, 3, 4 eller 6 taktslag. Betoningsmønstret, dvs. fordelingen af betonede (tunge) og ubetonede (halvtunge og lette) taktslag, i disse takter er normalt følgende:

Betoninger

Betoningsmønstret er en underforstået fornemmelse, der ligger i musikken. Hvis en musiker spiller kraftigt på de betonede slag og svagt på de ubetonede slag, vil musikeren ikke tiltrække sig stor opmærksomhed, fordi det er det betoningsmønster, man forventer. Vælger musikeren derimod at spille kraftigt på et eller flere af de normalt ubetonede slag, så tiltrækker musikeren sig større opmærksomhed, og rytmikken opleves mere kompleks og levende.

Bemærk at takternes 1-slag altid er betonet. Sammenholder man 3-delt takt med 4-delt takt, kan man se en tydelig forskel i placeringen af de betonede taktslag (farvet med rød):

Betoninger

Forskellen i antallet af taktslag per takt, og dermed forskellen i betoningernes placering, har stor betydning for, hvordan et musikstykke lyder. Det er derfor, at det i et musikstykke i 4-delt takt fornemmes rigtigt at tælle til 4 og ikke til 3 eller 5 (som du oplevede det i Lytteøvelse 4).

Et musikstykke starter ikke nødvendigvis altid på et (betonet) 1-slag. Hvis musikstykket starter på et andet (ubetonet) slag, siger man, at musikstykket starter med en optakt.

Optakt
Lytteøvelse

Lytteøvelse 7

 1. Lyt til nedenstående to musikstykker et ad gangen, og vip med foden eller slå fingrene i bordet, så slagene følger musikstykkets puls. Musikstykke nr. 1 har en langsom puls, og musikstykke nr. 2 har en noget hurtigere puls.
 2. Begge musikstykkerne starter på taktens betonede 1-slag. Musikstykke nr. 1 er i 4-delt takt, og musikstykke nr. 2 er i 3-delt takt. Lyt til de to musikstykker igen, og prøv om du kan fornemme takternes betoningsmønstre, som de er vist herover.
 3. Vælg et af de to musikstykker ud. Find frem til musikstykket på YouTube, Spotify, iTunes eller lignende, lyt til hele musikstykket og nyd musikken!

  1) Macy Gray: I Try:

  2) Elliott Smith: Waltz #2:
Rytmeøvelse

Rytmeøvelse 5

Gå et grundtrin i et relativt hurtigt tempo. Klap samtidig betoningsmønstret fra henholdsvis 2-, 3-, 4- og 6-delt takt ved med skiftende betoning at klappe hænderne sammen på hvert taktslag. Tæl taktslagene, imens du klapper dem:

 • 2-delt takt: "tung-let" (tæl: 1-2).
 • 3-delt takt: "tung-let-let" (tæl: 1-2-3).
 • 4-delt takt: "tung-let-halvtung-let" (tæl: 1-2-3-4).
 • 6-delt takt: "tung-let-let-halvtung-let-let" (tæl: 1-2-3-4-5-6).

2. Beslægtede takter

Forskellen i betoningernes placering gør, at det er relativt nemt at høre forskel på musikstykker i 3-og 4-delt takt. Til gengæld er det meget svært at høre forskel på musikstykker i 2-og 4-delt takt og musikstykker i 3- og 6-delt takt. Det skyldes, at de betonede taktslag falder de samme steder:

Forskel på 2- og 4-delt takt

Den eneste forskel på takterne er, at hvert andet betonede taktslag i 2- og 3-delt takt er erstattet af et semibetonet (halvtungt) taktslag i henholdsvis 4- og 6-delt takt. I 4-delt takt vil det derfor føles naturligt at tælle til både 2 og 4, og i 6-delt takt vil det føles naturligt at tælle til både 3 og 6.

For at kunne aflytte taktslagenes gruppering, dvs. antallet af taktslag i hver takt, er det således ikke nok at kunne tælle til, hvad der føles naturligt. Man er nødt til også at kunne skelne betonede taktslag fra semibetonede taktslag. Betonede taktslag er mere trykstærke (har højere volumen) end semibetonede taktslag, og akkordskift indtræder oftere på betonede taktslag.

Lytteøvelse

Lytteøvelse 8

 1. Lyt til nedenstående to musikstykker gengivet fra Lytteøvelse 5. Vip med foden eller eller slå fingrene i bordet imens, så slagene følger musikstykkets puls. Musikstykke 1 har en relativt langsom puls, og musikstykke 2 har en relativt hurtig puls.
 2. Lyt til de to musikstykker igen. I musikstykke 1 føles det naturligt at tælle til både 2 og 4, og i musikstykke 2 føles det naturligt at tælle til både 3 og 6. Hvis du lytter efter forskellen på betonede og semibetonede taktslag, kan du så høre om musikstykke 1 er 2- eller 4-delt, og om musikstykke 2 er 3- eller 6-delt?
 3. Vælg et af de to musikstykker ud. Find frem til musikstykket på YouTube, Spotify, iTunes eller lignende, lyt til hele musikstykket og nyd musikken!

  1) The Bee Gees: Night Fever:

  2) Salem: Svantes drikkevise:

3. Underdelinger

Taktslagenes underdelinger er som udgangspunkt alle ubetonede. Det kan ses af følgende eksempel på en 4-delt takt, hvor højden af søjlerne symboliserer underdelingernes betoning:

Betoning
Rytmeøvelse

Rytmeøvelse 6

Gå et grundtrin i et relativt hurtigt tempo. Klap en underdeling i 2 ved at klappe med skiftevis højre- og venstre hånd på skiftevis højre og venstre lår. Prøv følgende variationer:

 • Klap kraftigt (betonet) på alle taktslagene (slagene i højre hånd).
 • Klap kraftigt (betonet) på alle og-slagene (slagene i venstre hånd).
 • Klap kraftigt (betonet) på hvert tredje taktslag (slagene i skiftevis i højre- og venstre hånd).

4. Oversigt

Nedenstående oversigt viser det almindelige betoningsmønster i en række ofte forekommende takter. I 5-delt og 7-delt takt kan betoningsmønstret variere, hvorfor flere muligheder er angivet.

Fælles for alle takterne er, at de er sammensat af grupperinger på 2 eller 3 taktslag, hvoraf første taktslag i hver gruppe er semibetonet (halvtungt) og de øvrige taktslag er ubetonede (lette). Takternes gruppering kan således beskrives med tal, hvor 2 angiver betoningen "halvtung-let", og 3 angiver betoningen "halvtung-let-let". Takternes 1-slag er dog altid betonet (tungt).

Takt Gruppering Betoningsmønster (rød = tung, orange = halvtung, grøn = let)
2-delt 2 1 2
3-delt 3 1 2 3
4-delt 2+2 1 2 3 4
5-delt 3+2
2+3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
6-delt 3+3 1 2 3 4 5 6
7-delt 3+2+2
2+3+2
2+2+3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
8-delt 2+2+2+2 1 2 3 4 5 6 7 8
9-delt 3+3+3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12-delt 3+3+3+3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Når et taktslag er fremhævet ved, at der er lagt ekstra tryk (volumen) på, siger man, at taktslaget er betonet. Hvis ikke taktslaget er fremhævet, siger man, at det er ubetonet. Alle taktslag er enten betonede (tunge) eller mere eller mindre ubetonede (halvtunge eller lette).

1. Betoningsmønstre

En takt indeholder normalt enten 2, 3, 4 eller 6 taktslag. Betoningsmønstret, dvs. fordelingen af betonede (tunge) og ubetonede (halvtunge og lette) taktslag, i disse takter er normalt følgende:

Betoninger

Betoningsmønstret er en underforstået fornemmelse, der ligger i musikken. Hvis en musiker spiller kraftigt på de betonede slag og svagt på de ubetonede slag, vil musikeren ikke tiltrække sig stor opmærksomhed, fordi det er det betoningsmønster, man forventer. Vælger musikeren derimod at spille kraftigt på et eller flere af de normalt ubetonede slag, så tiltrækker musikeren sig større opmærksomhed, og rytmikken opleves mere kompleks og levende.

Sammenholder man 3-delt takt med 4-delt takt, kan man se en tydelig forskel i placeringen af de betonede taktslag (farvet med rød):

Betoninger

Forskellen i antallet af taktslag per takt, og dermed forskellen i betoningernes placering, har stor betydning for, hvordan et musikstykke lyder. Det er derfor, at det i et musikstykke i 4-delt takt fornemmes rigtigt at tælle til 4 og ikke til 3 eller 5 (som du oplevede det i Lytteøvelse 4).

Lytteøvelse

Lytteøvelse 1

 1. Lyt til nedenstående to musikstykker et ad gangen, og vip med foden eller slå fingrene i bordet, så slagene følger musikstykkets puls. Musikstykke nr. 1 har en langsom puls, og musikstykke nr. 2 har en noget hurtigere puls.
 2. Begge musikstykkerne starter på taktens betonede 1-slag. Musikstykke nr. 1 er i 4-delt takt, og musikstykke nr. 2 er i 3-delt takt. Lyt til de to musikstykker igen, og prøv om du kan fornemme takternes betoningsmønstre, som de er vist herover.
 3. Vælg et af de to musikstykker ud. Find frem til musikstykket på YouTube, Spotify, iTunes eller lignende, lyt til hele musikstykket og nyd musikken!

  1) Macy Gray: I Try:

  2) Elliott Smith: Waltz #2:
Rytmeøvelse

Rytmeøvelse 5

Gå et grundtrin i et relativt hurtigt tempo. Klap samtidig betoningsmønstret fra henholdsvis 2-, 3-, 4- og 6-delt takt ved med skiftende betoning at klappe hænderne sammen på hvert taktslag. Tæl taktslagene, imens du klapper dem:

 • 2-delt takt: "tung-let" (tæl: 1-2).
 • 3-delt takt: "tung-let-let" (tæl: 1-2-3).
 • 4-delt takt: "tung-let-halvtung-let" (tæl: 1-2-3-4).
 • 6-delt takt: "tung-let-let-halvtung-let-let" (tæl: 1-2-3-4-5-6).

2. Underdelinger

Taktslagenes underdelinger er som udgangspunkt alle ubetonede. Det kan ses af følgende eksempel på en 4-delt takt, hvor højden af søjlerne symboliserer underdelingernes betoning:

Betoning
Rytmeøvelse

Rytmeøvelse 6

Gå et grundtrin i et relativt hurtigt tempo. Klap en underdeling i 2 ved at klappe med skiftevis højre- og venstre hånd på skiftevis højre og venstre lår. Prøv følgende variationer:

 • Klap kraftigt (betonet) på alle taktslagene (slagene i højre hånd).
 • Klap kraftigt (betonet) på alle og-slagene (slagene i venstre hånd).
 • Klap kraftigt (betonet) på hvert tredje taktslag (slagene i skiftevis i højre- og venstre hånd).