Forslag til aktiviteter der kan laves i tilknytning til temaforløbet.

1. Diskussion

Tænk og diskuter

Tænk og diskuter

 • Hvor mange forskellige Carl Nielsen-sange kender du?
 • Hvilke tre Carl Nielsen-sange er de bedste? Giv begrundelser for dine valg.
 • Hvad kan vi bruge Carl Nielsens musik til i dag?
 • Kan man finde (danske) kunstnere, som er inspireret af Carl Nielsens musik? Prøv at finde kunstnere som har indspillet versioner af Nielsen-sange, og diskutér, om man kan høre inspirationen i kunstnernes egne sange.
 • Læs essayet Ord, musik og programmusik (1909), hvori Nielsen skriver, at komponisten ikke selv bør skrive tekst til sin egen musik. Er du enig?
 • Carl Nielsen udtalte i 1913 følgende: "Vi skulde paa engang se at komme bort fra Tonearterne og alligevel virke diatonisk overbevisende". Diskuter med udgangspunkt i Balladen om Bjørnen (1923) eller Det är höst (1929), om det er lykkedes for Nielsen?
 • Læs kroniken Større var Carl Nielsen altså heller ikke (Politiken, 8. januar 2016), hvor forfatteren afviser vores forestilling om verdensstjernen Carl Nielsen. Er du enig?

Lyt og diskuter

 • Lyt til Irmelin Rose (1891) med originalt klaverakkompagnement. Følg med i teksten og diskuter, hvordan akkompagnementet afspejler handlingsforløbet.
 • Lyt til, eller syng, Fædreland fra skuespillet Willemoes (1907). Her har Nielsen skrevet et stykke enstemmigt musik, hvilket var et ideal for ham. Hvordan fungerer det - kan melodien stå alene uden en harmonisk baggrund?
 • Lyt til Rued Langgaards Carl Nielsen, vor store komponist (1948). Partituret er forsynet med instruktionen: "Gentages i al Evighed". Langgaard er berømt for at hade Carl Nielsen. Hvorfor tror du, at Nielsens status som "vor store komponist" var et problem for Langgaard?

2. Analyse

Skriftlig øvelse

Opgaver

Opgaveeksempler med udgangspunkt i opgavematerialet herunder:

 • Skriftlig, individuel. Foretag en skriftlig analyse af en valgfri sang fra listen herunder. Udvælg selv parametre til analyse. Brug analysevejledningen og de tilhørende analyseeksempler til hjælp. Omfang 1-2 tekstsider.
 • Skriftlig, i grupper. Gå sammen i grupper på to personer. Foretag en analyse af en kunstsang og en folkelig sang, og lav derefter en sammenlignende analyse af de to sange. Brug analysevejledningen og de tilhørende analyseeksempler til hjælp. Omfang ca. 3 tekstsider.
 • Mundtlig, individuel. Foretag en melodisk analyse af en valgfri sang fra listen herunder med henblik på en mundtlig fremlæggelse af dine resultater. Analysen skal indledes med en kort karakteristik af sangen samt en gennemspilning af melodien på klaver. Brug analysevejledningen og de tilhørende analyseeksempler til hjælp. Fremlæggelsens varighed ca. 10 minutter.

Med henblik på at træne eleverne i bestemte analysemetoder kan læreren eventuelt udvælge den sang og de parametre, der skal indgå i opgaverne.

Opgavemateriale

Sangene er grupperet efter sværhedsgrad, hvor 1 er lettest, og 3 er sværest. Partiturer (melodi, tekst og akkompagnement) til sangene er tilgængelige online via Carl Nielsen Udgaven.

Sværhedsgrad 1

 • Farvel, min velsignede fødeby (1915)
 • Jens Vejmand (1907)
 • Min pige er så lys som rav (1920)
 • Mit hjerte altid vanker (1916)
 • Nu er dagen fuld af sang (1915)
 • Nu lyser løv i lunde (1921)
 • Solen er så rød, mor (1926)
 • Se dig ud en sommerdag (1917)
 • Underlige aftenlufte (1915)

Sværhedsgrad 2

 • Hun har mig glemt (1917)
 • Hvor sødt i sommeraftenstunden (1917)
 • Irmelin Rose (1891)
 • Sang bag ploven (1895)
 • Sænk kun dit hoved, du blomst (1907)

Sværhedsgrad 3

 • Den første lærke (1907)
 • Genrebillede (1891)
 • Jægersangen (1908)
 • Sommersang (1895)
 • Vise af "Mogens" (1891)
Lytteøvelse

Auditiv analyse

Læs vejledningen til lyttemetoden intensiv lytning. Foretag fælles auditive analyser ved brug af intensiv lytning med udgangspunkt i et eller flere musikstykker fra opgavematerialet herover.

Intensiv lytning kan eksempelvis bruges som fælles optakt til elevernes selvstændige, skriftlige analysearbejde.

3. Projektarbejde

Skriftlig øvelse

Emneeksempler

Brug emneeksemplerne som inspiration til arbejdet med SRP, SRO og SSO. Eksemplerne er ikke komplette opgaveformuleringer, men problemstillinger der kan indgå i en opgaveformulering. Enhver opgaveformulering bør inddrage de tre taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og diskussion.

Den danske sang i to århundreder (musik + dansk + histore)

 • Formålet er at undersøge udviklingen i den folkelige danske sang gennem en sammenlignende analyse af sange fra Weyses "Morgen- og aftensange" fra 1837 og Nielsens bidrag til "En snes danske viser" I og II fra 1915 og 1917. Desuden undersøges den kulturelle funktion, som sangen har i de to århundreder.

Genforeningen (musik + historie)

 • Formålet er at undersøge, hvordan Nielsens musik til skuespillet Moderen fra 1920 afspejler Sønderjyllands forening med resten af Danmark. Analysen af musikken kan lægge vægt på de danske træk i musikken.

Carl Nielsen som forfatter og komponist (musik + dansk)

 • Formålet er at undersøge, hvordan de tanker, som Nielsen gør sig om kunst, kommer til udtryk i hans musik. Der kan tages udgangspunkt i "Musikalske problemer" fra artikelsamlingen Levende Musik (1922) og foretages en sammenlignende analyse af en samtidig og en tidligere sang.

Det gyldne snit som formprincip (musik + matematik)

 • Formålet er at undersøge, hvordan det gyldne snit bruges i Carl Nielsens kunstsange. Der kan foretages en analyse af eksempelvis Hilsen og I Seraillets Have, og undersøges, hvordan den musikalske form er bygget op om dette forhold. Der kan perspektiveres til andre Nielsen-sange og senere komponister som eksempelvis Per Nørgaard.

Naturen i musikken – Carl Nielsen og overtonerækken (musik + fysik)

 • Formålet er at undersøge det fysiske grundlag for overtonerækken, og se hvordan den bruges i Carl Nielsens musik. Der kan tages udgangspunkt i Helios Ouverture (1903) og perspektiveres til Nielsens sange, eksempelvis Hvor sødt i sommeraftenstunden (1916).

4. Arrangering

Skriftlig øvelse

Opgaver

Opgaveeksempler med udgangspunkt i opgavematerialet herunder:

 • Komplet arrangement. Opgaven stilles lig den satsopgave, eleverne prøves i ved den skriftlige eksamen på A-niveau. Opgaveformuleringen fremgår af vejledningen til musik A-niveau.
 • Satstekniske principper. Kortere opgave med fokus på et eller flere afgrænsede principper, eksempelvis stemmeføring, medstemme, modstemme, blokharmonisering, rytmiseret flydekor, korsvar, scatsang, grundtonebaseret basstemme, walking bas, groove, fills eller trommestemme. Eleverne kan med fordel arbejde med redigering af allerede afleverede opgaver, så der arbejdes videre på den samme opgave hen mod et komplet arrangement.

Det er vigtigt, at eleven vælger (eller får tildelt) en sang fra opgavematerialet, tilsvarende den disciplin, eleven går til skriftlig eksamen i. Opgaveformuleringen skal stemme overens med den valgte disciplin.

Opgavemateriale

Pop/rock-arrangement

 • Med inspiration fra Tue Wests indspilning af Solen er så rød mor kan eleverne udarbejde pop/rock-versioner af Carl Nielsens sange. Derved kan disciplinen pop/rock-arrangement bringes i spil. Klassen kan eventuelt i fællesskab reharmonisere og omrytmisere en udvalgt sang med henblik på efterfølgende udarbejdelse af individuelle arrangementer.

Jazz-arrangement

 • Med inspiration fra albummet "Tak for sangen, Carl" (2009) af Carl Nielsen Jazz Trio, kan eleverne udarbejde jazz-versioner af Carl Nielsens sange. Derved kan disciplinen jazz-arrangement bringes i spil. Klassen kan eventuelt i fællesskab reharmonisere og omrytmisere en udvalgt sang med henblik på efterfølgende udarbejdelse af individuelle arrangementer.

Vokalarrangement

 • Den danske sang er en ung blond pige (1926)
 • Jeg bærer med smil min byrde (1915)
 • Jeg ved en lærkerede (1926)
 • Jens Vejmand (1907)
 • Min pige er så lys som rav (1920)
 • Nu lyser løv i lunde (1921)
 • Solen er så rød, mor (1926)
 • Sænk kun dit hoved, du blomst (1907)
 • Tit er jeg glad (1917)
 • Underlige aftenlufte (1915)
 • Vi sletternes sønner (1908)

5. Quiz og spil

Quiz

Resultat:

Quiz og spil

Spil

Nedenstående tre lærerige spil kan bruges til sjov variation af undervisningen. Der findes materiale med udgangspunkt i Carl Nielsen til alle tre spil.

6. Sang

Syng og spil

Fællessang

Liste over enstemmige sange fra Wilhelm Hansen Sangbogen 1-4. Alle sangene er også tilgængelige online via Carl Nielsen Udgaven, hvori der desuden findes klaverakkompagnementer til sangene.

WH Sangbogen 1

 • Den danske sang (1924). Side 59.
 • Den milde dag er lys og lang (1920). Side 58.
 • Dybt hælder året i sin gang (1918). Side 180.
 • Farvel, min velsignede fødeby (1914). Side 53.
 • Forunderligt at sige (1914). Side 191.
 • Irmelin Rose (1891-1892). Side 48.
 • I solen går jeg bag min plov (1895-1896). Side 49.
 • Jeg bærer med smil min byrde (1914). Side 158.
 • Jens Vejmand (1907). Side 51.
 • Min Jesus, lad mit hjerte få (1914). Side 335.
 • Min pige er så lys som rav (1920). Side 56.
 • Nu er dagen fuld af sang (1914). Side 147.
 • Nu lyser løv i lunde (1921). Side 158.
 • Påskeblomst! Hvad vil du her? (1910). Side 131.
 • Se dig ud en sommerdag (1914). Side 169.
 • Som en rejselysten flåde (1921). Side 56.
 • Sænk kun dit hoved, du blomst (1903). Side 52.
 • Tit er jeg glad (1915-1916). Side 54.
 • Tunge, mørke natteskyer (1921). Side 231.
 • Underlige aftenlufte (1914). Side 52.

WH Sangbogen 2

 • Derfor kan vort øje glædes (1920). Side 58.
 • Havet omkring Danmark (1907). Side 52.
 • I skyggen vi vanke (1913). Side 50.
 • På det jævne, på det jævne (1921). Side 55
 • Sangen har lysning (1922). Side 63.
 • Som dybest brønd (1918). Side 53.
 • Vi fik ej under tidernes tryk (1909). Side 180.
 • Vi sletternes sønner (1907-1908). Side 51.

WH Sangbogen 3

 • Den store mester kommer (1919). Side 142.
 • Der boede en mand (1916). Side 43.
 • De refsnæsdrenge (1914). Side 41.
 • Du danske mand (1906). Side 41.
 • Hun har mig glemt (1916). Side 41.
 • Hvor sødt i sommeraftenstunden (1916). Side 43.
 • Jeg lægger mig så trygt til ro (1924). Side 157.

WH Sangbogen 4

 • Er du modfalden, kære ven (1915). Side 1.
Syng og spil

Korsang

Til flerstemmig sang er "Salmer og åndelige sange" særligt velegnede. Carl Nielsens oprindelige korarrangementer er tilgængelige online via Carl Nielsen Udgaven (Sange, bind 1).

Andre komponister har også udarbejdet korarrangementer af Nielsens musik. Som eksempel kan nævnes Carl Nielsen for kor (arrangeret af Bo Holten, 1995) og Den villeste - 9 sange af Carl Nielsen (arrangeret af John Høybye, 1988).

Hvis der er elever, der har udarbejdet flerstemmige vokalarrangementer i forbindelse med satsdisciplinen vokalarrangement, kan man til en afveksling synge disse. Det kan være motiverende og lærerigt for eleverne at høre deres satser i praksis.

7. Spil

Syng og spil

Sammenspil

Carl Nielsens sange er ikke velegnede til traditionel sammenspilsundervisning. Hvis klassen i forbindelse med arrangering har bearbejdet sangene i et pop/rock- eller jazz-arrangement, kan eleverne dog med fordel opføre deres arrangementer i mindre sammenspilsgrupper.

Mindre sammenspilsgrupper med en mere klassisk inspireret besætning (eksempelvis vokal, klaver og strygere) er også mulige, hvorved sangenes originale udtryk bevares.

Syng og spil

Solospil

Ved den mundtlige eksamen på B- og A-niveau henholdsvis kan og skal eleverne vise solistiske færdigheder. Det kan foregå på følgende tre måder:

Melodi med akkompagnement

 • Solisten synger melodien eller spiller den på et melodiinstrument (eksempelvis saxofon eller cello). Solisten akkompagneres af klaver. Sangene fra "En snes danske viser I-II" er velegnede til den let øvede sanger og pianist. Til de øvede kan J.P. Jacobsen-sangene anbefales, eksempelvis Genrebillede.

Instrumental (improviseret) solo

 • I forbindelse med et sammenspilsnummer spiller solisten en instrumental solo, der kan være improviseret. Det påkræves, at eleverne eller læreren har udarbejdet velfungerende arrangementer af Nielsens sange i pop/rock- eller jazz-stil.

Solooptræden (uden akkompagnement)

 • Solisten spiller melodi og akkompagnement alene - fortrinsvis relevant for pianister og guitarister. Solisten kan spille en fortolkning af en af Nielsens sange, eller den øvede pianist kan spille et af Nielsens mange klaverværker (der findes i forskellig sværhedsgrad).

Der kan findes partiturer til samtlige af Carl Nielsens værker (herunder sange og klaverværker) online via Carl Nielsen udgaven.

8. Sangskrivning

Skriftlig øvelse

Introduktion

I den følgende tredelte øvelse skal eleverne (individuelt eller i grupper) komponere en melodi i Nielsen-stil.

Opgave 1.0 (komposition)

 • Vælg et dansksproget digt, for eksempel af Jeppe Aakjær eller Ludvig Holstein.
 • Skriv en melodi til digtet. Melodien skal skrives i folkelig stil.
 • Find inspiration i afsnittet med musikalske kendetegn og i Nielsens store sangrepertoire.

Opgave 1.1 (harmonisering)

 • Sæt akkorder til melodien. Benyt funktionsharmonik. Der kan indgå en bidominant men henblik på modulation til parallel-, subdominant- eller dominant-tonearten.
 • Find inspiration i afsnittet med musikalske kendetegn og i Nielsens store sangrepertoire.

Opgave 1.2 (præsentation og opførelse)

 • Præstenter digtet og melodien for klassen. Hvem har skrevet digtet? Hvad handler digtet om? Hvordan er melodien komponeret? Melodiens relation til teksten? Særlige Nielsen-kendetegn ved melodien?
 • Syng melodien fælles i klassen. Læreren eller eleven (komponisten) akkompagnerer til.

9. Oplevelser

Oplevelser

Koncerter

Nielsens musik bliver jævnligt opført af en lang række af landets klassiske orkestre og kor. Hold øje med de lokale koncertkalendre.

Monumenter

I København kan man på Grønningen se Carl Nielsen-monumentet (rytterstatuen med navnet Fynsk Forår), som er fremstillet af Nielsens hustru, Anne Marie Carl-Nielsen. Den forestiller hyrdeguden Pan på hesteryg. På Vestre Kirkegård (ved siden af den lille sø) kan man se Nielsens familiegravsted.

Museer

I Odense kan man besøge Carl Nielsen-museet. Her kan man komme tættere på ægteparret Nielsens kunstneriske virke.

I Nørre Lyndelse, nær Odense, kan man se Carl Nielsens barndomshjem. Her kan man desuden se to monumenter udført af Anne Marie Carl-Nielsen.

10. Supplerende materiale

Supplerende materiale

Litteratur

 • Jensen, Jørgen I.: Carl Nielsen, Danskeren. Gyldendal, 199
 • Nielsen, Carl: Levende Musik. Martins Forlag, 1941
 • Nielsen, Carl: Min Fynske Barndom. Martins Forlag, 1970.

Musik

 • Aksel Schiøtz: Complete Aksel Schiøtz Recordings, vol. 10. Danacord, 1998.
 • Bo Holten: Musica Ficta: Carl Nielsen: Sange og motetter. Naxos, 2000.
 • Michael Kristensen & Ulrik Stærk: Carl Nielsen: Sange. Naxos, 2001.

Film

 • Erik Clausen: Min Fynske Barndom. ASA Film, 1994.

Noder

 • Nielsen, Carl: Carl Nielsen Udgaven. Edition Wilhelm Hansen, 2009.
  Udgivelsen er frit tilgængelig online via Det Kongelige Bibliotek.

Webressourcer

Carl Nielsen 150 år er lavet i anledning af, at Nielsen ville være fyldt 150 år i 2015. På siden kan du læse mere om Nielsen, høre hans musik og finde de mange begivenheder, som arrangeres for at fejre hans 150 års fødselsdag.

På DR's side Syng Carl Nielsen kan du synge 21 af Carl Nielsens sange og læse historier fra Nielsens liv. Der findes sangtekst og indspillet akkompagnement til alle sangene, så alle kan synge med.

Carl Nielsen-selskabets hjemmeside indeholder blandt andet en biografi, en værkoversigt og en løbende opdateret liste over opførelser af Nielsens musik.

Månedens Carl Nielsen-sang på Det Kongelige Biblioteks hjememside indeholder detaljerede beskrivelser af tolv udvalgte Nielsen-sange.