Opsummerende tidslinje samt liste over væsentlige personer og steder nmed tilknytning til Carl Nielsen.

1. Tidslinje

 • 1865

  Carl August Nielsen fødes d. 9. juni i Nørre Lyndelse, en lille landsby på Fyn.

 • 1874

  Carl Nielsen komponerer sit første musikstykke, Polka i A-dur, der opføres af faderens landsbyorkester.

 • 1878

  Carl Nielsen og forældre flytter ind i det hus, der i dag er indrettet som museet "Carl Nielsens Barndomshjem". I sin erindringsbog Min fynske Barndom (1927) beskriver Carl Nielsen huset som "et palads med sol og lys og glæde".

 • 1879

  Carl Nielsen starter som regimentsmusiker i Odense. Her spiller han trompet, basun og signalhorn.

 • 1884

  Carl Nielsen påbegynder tre års studier ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med violin som hovedinstrument. Han færdiggør uddannelsen i 1886.

 • 1888

  Carl Nielsen får sin første søn, Carl August Hansen (1888-1963), med Karen Marie Hansen. Karen var stuepige i København i den opgang, hvor Carl Nielsen boede.

  Carl Nielsen får sit gennembrud med Suite for Strygere (Op. 1), der opføres i Tivoli.

 • 1889

  Carl Nielsen ansættes som 2. violinist i Det Kongelige Kapel ved Det Kongelige Teater. Ansættelsen varer til 1905.

 • 1890

  Carl Nielsen modtager det Anckerske Legat og påbegynder en 10 måneders Europa-rejse, der bringer ham til Tyskland, Frankrig og Italien. I Frankrig møder han den danske billedhugger Anne Marie Brodersen, som han gifter sig med i 1891.

 • 1891

  Carl Nielsen og Anne Marie Brodersen bliver gift.

  Datteren Irmelin Johanne Nielsen (1891-1974) fødes.

 • 1892

  Carl Nielsen færdiggør sin første symfoni, Symfoni nr. 1 (Op. 7). Værket har premiere ved Det Kongelige Kapel i 1894. Carl Nielsen spiller selv 2. violin ved opførelsen.

 • 1893

  Carl Nielsens anden datter, Anne Marie Frederikke Nielsen (1893-1983), fødes.

 • 1895

  Carl Nielsens anden søn, Hans Børge Nielsen (1895-1956), fødes.

 • 1901

  Carl Nielsen begynder at modtage årlig statsstøtte. Nielsens primære indtægtskilder er statstøtten, lønnen som violinist i Det Kongelige Kapel, og fra 1903 desuden også honorarer fra en forlagskontrakt med musikforlaget Wilhelm Hansen.

 • 1905

  Nielsen skriver til Anne Marie Carl-Nielsen, at han vil skilles, men hun nægter. Først i 1919 separeres de.

  Carl Nielsen opsiger sin stilling som 2. violinist i Det Kongelige Kapel.

 • 1907

  Carl Nielsen skriver sin største, folkelige succes: sangen Jens Vejmand, der udkommer i samlingen Strofiske Sange (Op. 21).

 • 1908

  Carl Nielsen ansættes som kapelmester i Det Kongelige Kapel.

 • 1912

  Carl Nielsens tredje symfoni, Sinfonia Espansiva (Op. 27), førsteopføres.

 • 1914

  Carl Nielsen stopper i det Kongelige Kapel.

  Thomas Laub og Carl Nielsen indleder deres samarbejde.

 • 1916

  Carl Nielsens fjerde symfoni, Det Uudslukkelige (Op. 29), førsteopføres.

  Anne Marie og Carl Nielsen indleder forhandlinger om separation.

 • 1919

  Anne Marie og Carl Nielsen indsender fælles ansøgning om separation. Ansøgningen bevilges 26. september.

 • 1920

  Carl Nielsen rejser til Holland, England, Frankrig, Spanien og Ungarn. Her møder han blandt andet komponisterne Zoltan Kodaly og Béla Bartók.

 • 1922

  Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen genforenes.

  Carl Nielsen udgiver sammen med Thomas Laub, Thorvald Aagaard og Oluf Ring den første udgave af Folkehøjskolens Melodibog.

 • 1925

  Carl Nielsens 60-års fødselsdag fejres som en national begivenhed.

 • 1927

  Carl Nielsen dirigerer sin femte symfoni, Symfoni nr. 5 (Op. 50), ved ISCM-festivalen i Frankfurt.

 • 1931

  Nielsen tiltræder som direktør for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

  Carl Nielsen dør d. 3. oktober, 66 år gammel, på Rigshospitalet efter en række hjertetilfælde.

2. Personer

Andreas Peter Berggreen (1801-1880)

Dansk komponist. Elev af Weyse og en væsentlig bidragsyder til den folkelige sang i Danmark.

Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945)

Carl Nielsens hustru, som han mødte i 1890. Billedhugger, som blandt andet er kendt for sine mange monumenter til minde om Nielsen.

Arnold Schoenberg (1874-1951)

Østrigsk komponist, som især er kendt for sin tolvtonemusik.

Belá Bartók (1881-1945)

Ungarsk komponist, som ud over sin modernistiske musik er kendt for sine indgående studier af sit hjemlands folkemusik.

Bernhard Severin Ingemann (1789-1862)

Dansk digter, som især er kendt for sine salmetekster.

Carl Nielsen (1865-1931)

Dansk komponist og dirigent. Han skrev seks symfonier, tre koncerter for hhv. violin, fløjte og klarinet, to operaer, seks strygekvartetter og anden kammermusik samt flere hundrede sange.

Christoph Ernst Friedrich Weyse (1774-1842)

Tyskfødt komponist, som leverede et omfattende bidrag til den danske sang.

Claude Debussy (1862-1918)

Fransk impressionistisk komponist. Fokuserede i sin musik på akkordernes klang frem for deres indbyrdes forhold.

Emil Telmanyi (1892-1988)

Ungarsk violinist. Carl Nielsens svigersøn, som også fungerede som musikalsk sparringspartner for ham.

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Østrigsk wienerklassisk komponist, som underviste Mozart. Carl Nielsens 6. Symfoni vækker mindelser om Haydns Symfoni nr. 101 ("Klokkesymfonien") fra 1794.

Franz Schubert (1797-1828)

Tysk romantisk komponist, som især er berømt for sine lieder.

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

Italiensk renæssance-komponist, hvis vokalpolyfoni har dannet skole for utallige senere komponister.

Guiseppe Verdi (1813-1901)

Italiensk komponist, der fra midten af 1800-tallet komponerede et væld af operaer, blandt andre Nabucco (1842) og Otello (1887).

Igor Stravinsky (1882-1971)

Russisk komponist. En af de vigtigste skikkelser i det 20. århundredes musik. Blandt andet kendt for Le Sacre du Printemps (1913).

Johann Abraham Peter Schulz (1747-1800)

Tysk komponist, som var musikalsk leder for det Kongelige Teater i perioden 1787-1795. Berømt for sin idé om at give sin folkelige musik et præg af det velkendte.

Jens Ferdinand Willumsen (1863-1958)

Dansk kunstmaler med mere, som indledte sit venskab med Carl Nielsen, da de mødtes i Paris i 1890. En vigtig person i den danske symbolisme.

Jeppe Aakjær (1866-1930)

Dansk forfatter. Samtidig med Carl Nielsen, og en af Nielsens oftest brugte tekstforfattere.

Johan Peter Emilius Hartmann (1805-1900)

Dansk romantisk komponist, som underviste Carl Nielsen på Konservatoriet.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Tysk komponist. Den altoverskyggende skikkelse i barokken, hvis berømte klaverværk Das Wohltemperierte Klavier inspirerede Carl Nielsen allerede i sin tid som regimentsmusiker.

Johannes Brahms (1833-1897)

Tysk komponist, som i anden halvdel af 1800-tallet fortsatte den klassiske tradition fra især Beethoven. Hans stil bliver ofte set som en modsætning til Wagners senromantiske stil.

Klaus Berntsen (1844-1927)

Dansk politiker og grundtvigianer. Inspirerede Carl Nielsen i hans unge dage og blev senere medlem af Folketinget.

Ludvig Holstein (1864-1943)

Dansk forfatter, hvis symbolistiske digte Carl Nielsen især i sine unge dage satte meget musik til.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Tysk komponist. Den sidste af wienerklassikkens mestre, som især er berømt for sine symfonier. Hans femte symfoni (1808) var en væsentlig inspirations kilde for Carl Nielsens Symfoni nr. 1.

Maurice Ravel (1875-1937)

Fransk impressionistisk komponist med inspiration fra klassikken.

Niels W. Gade (1817-1890)

Dansk romantisk komponist. En af de største danske musikpersonligheder før Carl Nielsen.

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)

Dansk præst og filosof med mere. Drivkraften bag Højskolebevægelsen og en vigtig fornyer af den danske fællessangtradition.

Oluf Ring (1884-1946)

Dansk komponist. Elev af Laub og medudgiver af Folkehøjskolens Melodibog i 1922.

Orla Rosenhoff (1844-1905)

Dansk komponist, som underviste Carl Nielsen på Konservatoriet.

Peter Erasmus Lange-Müller (1850-1926)

Dansk romantisk komponist, som fortsatte romancetraditionen fra Peter Heise.

Peter Heise (1830-1879)

Dansk romantisk komponist, som især er kendt for sine romancer.

Richard Wagner (1813-1883)

Tysk senromantisk komponist, som er berømt for sine monumentale operaer og sin idé om det såkaldte Gesamtkunstwerk, som integrerede kunstarterne. Carl Nielsen tog, især i sine senere år, stærk afstand fra Wagners musik.

Thomas Laub (1852-1927)

Dansk komponist og musikteoretiker, som arbejdede tæt sammen med Carl Nielsen fra 1914.

Thorvald Aagaard (1877-1937)

Dansk komponist og medudgiver af Folkehøjskolens Melodibog i 1922.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Østrigsk komponist. En af wienerklassikkens mestre, som i sin korte levetid formåede at skabe et utal af værker, som har inspireret så godt som alle komponister sidenhen. Carl Nielsens helt store forbillede.

Zoltán Kodály (1882-1967)

Ungarsk komponist, som er kendt for sit samarbejde med Bartók og sit store bidrag til musikpædagogikken.

3. Steder

Det Kongelige Kapel

Koncertorkester tilknyttet Det Kongelige Teater i København.

ISCM-festivalen

Festival afholdt af The International Society of Contemporary Music. ISCM blev grundlagt i 1922 for at fremme kontakten mellem komponister på tværs af landegrænser.

Musikkonservatoriet

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, som blev grundlagt i 1867. Niels W. Gade var direktør fra grundlæggelsen til sin død i 1890. Carl Nielsen underviste her fra 1916-19 og blev direktør kort inden sin død i 1931.

Nørre Lyndelse

Carl Nielsens fødeby på Fyn, hvor han boede, indtil han som 14-årig blev regimentsmusiker i Odense.