Med Arnold Schönbergs tolvtoneteknik forenes musik og matematik i en musik, der er grænseoverskridende og samtidig simpel at analysere. Musikken kaldes for dodekafoni eller tolvtonemusik. Gennem tolvtoneteknikken får du en indgang til en central del af det tyvende århundredes musik samt et enkelt værktøj til selv at skabe en sådan musik.

Dette emne lærer dig at tænke konstruktivt med tonerækker, således at du kan udfinde strukturer i dodekafoni og også selv kan skabe værker i denne stil. Emnet sætter fokus på de frie muligheder for æstetisk udtryk, der står tilbage, når tonerækkefølgerne ligger fast på forhånd. Formålet er at åbne din musikalske verden og sætte dig i stand til at håndtere en musik skabt på konstruktive præmisser.

Lyt til dodekafoni

Læn dig tilbage, og lyt til tonerne af: Variations for Orchestra Op. 31 (Arnold Schönberg, 1928), Das Augenlicht (Anton Webern, 1935) og The Flood (Igor Stravinsky, 1962).

Indhold

  • Indblik. Indføring i dodekafoni og tolvtoneteknik.
  • Fokus. Udvidede analytiske begreber.
  • Kendetegn. Musikalske kendetegn.
  • Analyser. Musikanalyser og analysevejledning.
  • Aktiviteter. Faglige opgaver og forslag til musikudøvelse.
  • Register. Personregister og fagordbog.
  • Referencer. Forfatterbeskrivelse og krediteringsliste.

Målgruppe

Emnet kan anvendes på gymnasialt A-niveau, men er for komplekst til B- og C-niveau. Der findes en kort lærervejledning til emnet her.