Dodekafoni
Introduktion

Med Arnold Schönbergs tolvtoneteknik forenes musik og matematik i en musik, der er grænseoverskridende og samtidig simpel at analysere. Musikken kaldes for dodekafoni eller tolvtonemusik. Gennem tolvtoneteknikken får du en indgang til en central del af det tyvende århundredes musik samt et enkelt værktøj til selv at skabe en sådan musik.

Temaforløbet lærer dig at tænke konstruktivt med tonerækker, således at du kan udfinde strukturer i dodekafoni og også selv kan skabe værker i denne stil. Forløbet sætter fokus på de frie muligheder for æstetisk udtryk, der står tilbage, når tonerækkefølgerne ligger fast på forhånd. Formålet er at åbne din musikalske verden og sætte dig i stand til at håndtere en musik skabt på konstruktive præmisser.

Musikalsk introduktion


Læn dig tilbage, og nyd tonerne af: Variations for Orchestra Op. 31 (Arnold Schönberg, 1928), Das Augenlicht (Anton Webern, 1935) og The Flood (Igor Stravinsky, 1962).

Indhold

  • Indblik. Indføring i dodekafoni og tolvtoneteknik.
  • Fokus. Udvidede analytiske begreber.
  • Kendetegn. Musikalske kendetegn.
  • Analyser. Musikanalyser og analysevejledning.
  • Aktiviteter. Faglige opgaver og forslag til musikudøvelse.
  • Register. Personregister og fagordbog.
  • Referencer. Forfatterbeskrivelse og krediteringsliste.

Målgruppe

Temaforløbet kan anvendes på gymnasialt A-niveau. Der findes en lærervejledning til temaforløbet her.