Liste over generelle musikalske kendetegn ved dodekafoni. Listen er ikke udtømmende, og der findes dodekafon musik, der afviger fra disse meget generelle kendetegn. Komponister kan have deres egne unikke kendetegn.

1. Musikalske kendetegn

Form

 • Normalt adskiller formen sig ikke fra andre typer klassisk musik.

Instrumentation

 • Fragmenteret instrumentation med store skift fra instrumentgruppe til instrumentgruppe. Ofte udmøntet ved, at få toner i hver stemme tilsammen danner en større enhed, og ved at samspillet mellem stemmerne skaber hørbare kontraster, især omkring tonehøjder og dynamik.

Sound

 • Store dynamiske udsving.

Rytmik

 • Skiftende rytmik – ofte uden tydelig hørbar pulsfornemmelse.
 • Mange temposkift.

Melodik

 • Tematik der er svær at synge.
 • Stor kompleksitet – ofte flere melodilinjer på én gang.
 • Springende bevægelser med mange septim- og none-spring.
 • Ingen skalabevægelser.
 • Meget få treklangsbrydninger.

Harmonik

 • Dissonant harmonik.
 • Meget få oktavfordoblinger.
 • Akkorder der ofte er svære at sætte becifringstegn ved.