Forslag til aktiviteter der kan laves i tilknytning til emnet om flamenco.

1. Diskussion

Tænk og diskuter

Musiksociologi

I afsnittet Musik i blodet forklares det, at flamenco blandt musikere, sangere, dansere og fans bliver betragtet som en livsstil og en kultur.

 • Hvad er "flamencolivsstilen"?
 • Nævn andre eksempler på musikgenrer, hvor dette forhold er tydeligt. Hvordan kommer det til udtryk?
 • Er det noget, du kan genkende fra din egen (musikalske) tilværelse?

Musikhistorie

I afsnittet "Genopblomstring: El cante jondo og turistflamenco" i Flamencoens historie skelnes mellem autentisk og mindre autentisk flamenco.

 • Hvilken flamenco bliver i dette afsnit betragtet som autentisk? Hvorfor?
 • Hvilken flamenco bliver i dette afsnit betragtet mindre som autentisk? Hvorfor?
 • Hvad afgør efter din overbevisning, om noget er autentisk eller ej?
 • Genlæs afsnittet "Opera og festival" i Flamencoens historie. Gengiv afsnittets hovedpointer idet du inddrager betragtninger om autenticitet. Hvilken flamenco betragtes i dette afsnit som henholdsvis autentisk og mindre autentisk?

Etymologi

Etymologi betyder læren om ords oprindelse. I kapitlet Flamencoens historie forklares det, at store dele flamencoens historie er uklar, og det nævnes, at der er mange forskellige forklaringer på, hvad og hvor ordet "flamenco" stammer fra.

 • Søg på nettet (på dansk, engelsk og eventuelt på spansk), find frem til de mange forklaringsmodeller, og diskuter forklaringerne.

2. Analyse

Skriftlig øvelse

Analyse af traditionel flamenco

 • Foretag en analyse af Soleá de Triana (indspillet af guitaristen David Leiva i sidste halvdel af 1900-tallet) ud fra noden og lydoptagelsen.
 • Inddrag parametrene rytmik, melodik og harmonik.
 • Belys forskellige særegne stiltræk ved flamenco, som de kommer til udtryk i nummeret. Hvilken skala og hvilken kadence forekommer? Hvilket compás går nummeret i?
 • Udpeg stilæstetiske træk som er særlige for henholdsvis flamencosang og flamencoguitar. Hvilke spilletekniker og hvilke sangtekniker anvendes?
 • Anskueliggør – ud fra din viden om flamencoens historie – sammenhængen mellem de ovennævnte stiltræk og Spaniens historie. Når du anlægger dette historiske perspektiv, kan du blandt andet komme ind på flamencos oprindelse i Sydspanien og de mange kulturer, som gennem tiden har haft indflydelse på genren.

Traditionelle flamenconoder til analysebrug kan købes online på blandt andet El Flamenco Vive og tabsflamenco.com.

Lytteøvelse

Auditiv komparativ analyse

Foretag en komparativ analyse af traditionel flamenco og nuevo flamenco:

 • Vælg to numre fra opgavematerialet herunder – ét traditionelt flamenconummer og ét nuevo flamenconummer – og foretag en komparativ analyse af disse.
 • Analysen foretages auditivt ved brug af intensiv lytning.
 • Beskriv forskelle og ligheder i de to numre med fokus på instrumentation, form, musikalsk udtryk, stil og tekst.
 • Hvis du har et godt øre, kan du eventuelt berøre harmonik, melodik og rytmik.

Opgavemateriale

Traditionel flamenco fra flamencoens guldalder

 • Manolo Caracol: Bulerías Festeras. Hør på Spotify.
 • Antonio Mairena: De que Siempre Te Quería (Fandangos de Huelva). Hør på Spotify.
 • Antonio Chacón: A Clavito y Canela. Hør på Spotify.
 • Pepe Marchena: Cuba Linda Te Venero (Guajira). Hør på Spotify.
 • Fiesta Gitana: Yo No Sé Por Qué (Bulerías). Hør på Spotify.
 • El Chocolate: Tangos del Piyayo. Hør på Spotify.

Traditionel flamenco i nyere udgivelser

 • Camarón de la Isla & Paco de Lucía: Pasan Los Años (Bulerías) – 1976. Hør på Spotify.
 • Capullo de Jerez: Decidme Lo Que Pasa Aquí (Soleá por Bulería) – 2000 Hør på Spotify.
 • Marina Heredía: Bulería Pa Eschuchar – 2013. Hør på Spotify.
 • Miguel Poveda: Pastueño (Tangos) – 2013. Hør på Spotify.
 • Carmen Linares: Seguiriya – 2011. Hør på Spotify.
 • Estrella Morente: Tangos de Pepico. Hør på Spotify.
 • Enrique Morente: Esa Rosa (Alegrías) – 1990. Hør på Spotify.
 • Montse Cortés: Entre Repompa y Pirula (Tangos) – 2013. Hør på Spotify.

Nuevo flamenco

 • Paco de Lucía: Entre Dos Aguas – 1975. Hør på Spotify.
 • Camarón de la Isla: La Leyendo del tiempo – 1979. Hør på Spotify.
 • Pata Negra: Blues de la Frontera – 1987. Hør på Spotify.
 • Paco de Lucía: Zyryab – 1990. Hør på Spotify.
 • Jorge Pardo: Blue in Green – 1991. Hør på Spotify.
 • Chano Dominguez & Jorge Pardo: Solo Quiero Caminar – 1995. Hør på Spotify.
 • Ketama: Se Dejaba Llevar Por Ti – 1995. Hør på Spotify.
 • Javier Limon: Habanerías (Bulería) – 2008. Hør på Spotify.
 • Diego el Cigala: Lágrimas Negras – 2008. Hør på Spotify.
 • Yasmin Levy: Sentir – 2009. Hør på Spotify.
 • Ojo de Brujo: Sultana De Merkaillo – 2010. Hør på Spotify.
 • Las Migas: Con Toda Palabra – 2012. Hør på Spotify.
 • Chambao: Imagina – 2016. Hør på Spotify.
 • Rosalía: Malamente – 2018. Hør på Spotify.

3. Projektarbejde

Skriftlig øvelse

Emneeksempler

Følgende emneeksempler kan bruges som inspiration til arbejdet med SRP, SRO, SSO eller et tværfagligt forløb som optakt til studietur til Spanien. Eksemplerne er ikke komplette opgaveformuleringer, men problemstillinger, der kan indgå heri. Enhver formulering bør inddrage de tre taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og diskussion.

Tradition og fornyelse i flamenco (musik + spansk + historie + samfundsfag)

 • Formålet er at undersøge og diskutere traditionsbegrebet i flamenco. Diskussionen kan tage afsæt i overvejelser om, hvilken fortolkning af flamencotraditionen nummeret La Leyenda del Tiempo (1979) af Camarón de la Isla kan siges at være udtryk for. I undersøgelsen kan desuden inddrages:
  • et eller flere numre, der er eksponenter for enten traditionel eller nuevo flamenco, herunder en diskussion af autenticitet i flamenco
  • kortere spansksprogede tekster af kulturkritisk karakter, der kan belyse forskellige positioner og holdninger til traditionel versus nuevo flamenco
  • historiske og samfundsmæssige problemstillinger i relation til den udvikling, der fandt sted i Spanien i sidste halvdel af 1900-tallet, herunder Francos død og diktaturets fald i år 1975 og indførelsen af demokrati i år 1977.

Udtryksfelt i traditionel flamenco (musik + spansk + idræt + historie)

 • Formålet er at undersøge og diskutere udtryksfeltet i en traditionel flamenco-optræden med fokus på samspillet mellem musik, sang og dans. I undersøgelsen inddrages overvejelser om, hvorledes musik, tekst og visuelle udtryksparametre (dans, bevægelse, påklædning og eventuelle rekvisitter) skaber et samlet udtryk. I diskussionen kan inddrages overvejelser om eksempelvis køn, etnicitet, diskrimination og andre kulturelle eller historiske forhold.

4. Quiz og spil

Quiz

Resultat:

5. Sang

Syng og spil

Fællessang

Flamenco har en særpræget sangstil og en sværhedsgrad, der gør den uegnet til fællessang i gymnasial sammenhæng. Ikke desto mindre findes der enkelte enstemmige sange, som har musikalske lighedstræk med flamenco, men som har en simpel melodi, der egner sig til fællessang. Et eksempel er La Tarara.

La Tarara er blevet sunget i det gamle Kastilien fra midten af det 1800-tallet. Under borgerkrigen opnåede den stor popularitet og blev sunget af både republikanere og frankister. Teksten findes i forskellige udgaver, men her gengives den version, som passer til den vedlagte node:

Andre versioner af La Tarara:

Imitation af flamencosang

Det være en lærerig udfordring at forsøge at tilegne sig kortere passager af rigtige flamencosange via imitation. På den måde kan man opleve flamencosangens særegne stil på egen krop. Sangøvelsen kan med fordel suppleres af en fælles analyse af det sungne – hvorfor er det så svært at synge flamenco? Prøv med følgende eksempler.

 • Nuevo Dia (Bulerías) af Lole y Manuel. Lydfil og tekst.
 • En lo alto del Cerro (Tangos) af Estrella Morente. Lydfil og tekst.
 • La Luz de Aquella Farola (Bulerías) af Camarón de la Isla. Lydfil og tekst.

Har man mod på at lære at synge flamenco, kan man kontakte en flamencoskole, der udbyder undervisning i sang. I Danmark kan man få sangundervisning via flamencoforeningen El Duende.

6. Spil

Syng og spil

Sammenspil – improvisation 'por tangos'

I denne øvelse skal I spille den andalusiske kadence (IVm-III-II-I) og improvisere over den ved brug af skalaen e-spansk-frygisk (tonerne e, f, g/gis, a, h, c og d). I spiller og improviserer i 2/4-takt, så det svarer til den flamenco palo, der hedder tangos.

Noder

Tips og tricks

 • Guitar, klaver og andre akkordinstrumenter kan med fordel forsøge at spille akkorderne med de traditionelle flamencoakkordudvidelser (Am6, G6, FΔ(11) og E(9)). Hvis det er svært at nå at skifte mellem akkkorderne, kan akkordperioden forlænges, så hver akkord spiller over fire takter i stedet for to.
 • Forskellige former for flamencoklap kan anvendes. Se mere i afsnit 7. Klap.
 • Har I ikke adgang til cajón, congas eller bongos, kan I opfinde andre tilsvarende rytmer og spille dem på andre percussioninstrumenter.
 • Saxofon, basun, fløjte, guitar, bas, klaver og andre melodiinstrumenter kan på skift improvisere over akkordrundgangen. Fokusér på skalaens mest interessante intervaller: små sekunder (e til f, gis til a og h til c) og forstørrede sekunder (f til gis). Når I har fået rutine med at improvisere over skalaen, kan I komponere et tema over den 8 takter lange periode. Nedskriv temaet på noder.

7. Klap – Las Palmas

Skriftlig øvelse

Palmas sordas og palmas claras

At klappe flamencorytmerne er en stor kunst, og de flamencokunstnere, der har specialiseret sig som klappere, kaldes palmeros. Grundlæggende er der to forskellige klap:

 • Las palmas sordas: Lyden frembringes ved at klappe begge håndflader sammen og derved skabe et lille overtryk, som giver en blød og dyb lyd.
 • Las palmas claras: Lyden frembringes ved at klappe tre eller fire samlede fingre mod den anden hånds håndflade, så en skarp og lys lyd frembringes.

Se nærbilleder af hændernes positioner i palmas sordas og palmas claras her. Se endnu et eksempel her og bemærk skiftet i lyden mellem de to forskellige klap.

OBS: Øv først de grundlæggende klappeteknikker. Øv derefter nedenstående rytmer, idet både palmas sordas, palmas claras og fodtramp anvendes. Skift jævnligt mellem palmas sordas og palmas claras.

 • Hent nodeark med rytmer her.
 • Øv tangos-rytmerne til musik her og efterfølgende til sang her.
 • Øv alegrías-rytmerne til "flamenco-uret" her og efterfølgende til musik her og sang her.

8. Dans

Oplevelser

Dans

I Danmark er der gode muligheder for at få undervisning i flamencodans. Der findes danseskoler og privatundervisere flere steder i landet. Alternativt kan du selv opsøge dansetrin på YouTube. Tager du på studietur til Spanien, kan du få en flamencodansetime på en af de flamencodanseskoler, der findes i alle større byer.

9. Oplevelser

Oplevelser

Koncerter

I Danmark kan du jævnligt opleve spanske såvel som danske flamencokunstnere. På elduende.dk findes en oversigt over flamenco-events i København og omegn.

Går studieturen til Spanien, kan du opleve den unikke musikkultur på egen krop, som en del af et længere undervisningsforløb om flamenco. Rejseplan, budget, kontakter mv. kan rekvireres ved henvendelse til forfatteren, Lasse Grøftehauge Jensen, på mail lassog@gmail.com.

10. Supplerende materiale

Supplerende materiale

Bøger

 • Fjord, Jens Viggo: Flamenco – Poesi & Passion. Husets Forlag, 1994.
 • Laurvig, Jørgen: Flamenco – Når engle og demoner elsker. Hovedland, 1988.
 • Lorca, Federico García: Sigøjnerballader. Husets Forlag, 1990.

Noder og instrumentskoler

 • Granados, Manuel: Manual didáctico de la guitarra flamenca. Ventilador Music, 2005.
 • Leiva, David: Método de guitarra flamenca desde el Compás. Nueva Carisch España, 2009.
 • Leiva, David: Método de cante y baile flamenco y su acompañamiento guitarra. Nueva Carisch España, 2009.
 • Martos, Mariano: Método de bajo flamenco. RGB Arte Visual S.L., 2008.
 • Mercader, Nan: La percusión en el flamenco. Nueva Carisch España, 2001.
 • OnlineFlamenco.net. Online masterclasses med flamencokunstnere.

Spillefilm

 • Beleta, Francisco Rovira: Los Tarantos. 1963.
 • Chávarri, Jaime: Camarón. 2005.
 • Elías, Francisco: María de la O. 1939.
 • Saura, Carlos: Carmen. 1983.

Dokumentarfilm og -serier

 • Escudier, José: Camarón. De la Isla al Mito. 2017.
 • Gatlif, Tony: Latcho Drom: Sigøjnernes rejse. 1993.
 • Hernández, Daniel & De Diego, Jesús: Francisco Sánchez: Paco de Lucía. 2003.
 • Morante, Alexis: Camarón: Flamenco y Revolución. 2018.
 • Sanchez, Curro: Paco de Lucía - Flamencoens mester. 2014.
 • Saura, Carlos: Flamenco. 1995.
 • Saura, Carlos: Flamenco, Flamenco. 2010.