Liste over musikalske kendetegn ved flamenco. Listen er ikke udtømmende, og der findes meget flamenco, der afviger fra disse meget generelle kendetegn.

1. Traditionel flamenco

Form

 • Vekslen mellem guitarpassager (falsetas) og sangpassager (letras).
 • Dansen har solostykker med instrumentalt eller vokalt akkompagnement.
 • Formen er delvist improviseret med afsæt i den givne palo og sangtekst.

Instrumentation

 • Sang.
 • Guitar.
 • Dans (stepdans).
 • Håndklap og jaleo (stamp, knips, tilråb mv.).
 • I nyere tid også cajón.

Rytme

 • Højt rytmisk aktivitetsniveau, præget af anticipationer og polyrytmik.
 • Inddeling i compás, der kan have 2, 3, 4 eller 12 taktslag i hver takt, svarende til taktarterne 2/2, 3/4, 4/4, 6/8, 6/4, 12/8 eller 12/4.

Harmonik

 • Frygisk modalharmonik – ofte den andalusiske kadence IVm-III-II-I.
 • Funktionsharmonik – ofte både S-D-T og Sp-D-T kadencer.

Melodik

 • Sang: Reciterende karakter, buebevægelser og intensiv brug af melismer.
 • Guitar: Brudte akkorder, skalabevægelser, motiver præget af tonegentagelser og trinvise bevægelser, legatospil, kromatik og rytmisk prægnante figurer.
 • Tonemateriale: Spansk-frygisk skala, dur- og molskala.
 • Almindeligvis homofon struktur, men polyfoni mellem sang og melodier i guitarakkompagnement forekommer.

Tekst

 • Ofte dramatiske tekster om ulykkelig kærlighed, smerte og død.
 • Traditionelle vers, overleveret mundtligt igennem op til flere hundrede år.
 • Synges på spansk med andalusisk dialekt.

Improvisation

 • Kollektiv improvisation, som kan være rytmisk, melodisk, harmonisk eller formmæssig.
 • Rammerne for improvisationen er dels musikalske konventioner, som afhænger af den givne palo, og dels kollektiv musikalsk kommunikation, hvor primært sangeren dikterer udviklingen, og de øvrige følger denne.

2. Ny flamenco

Form

 • Formmæssigt trækker ny flamenco ofte på formtyper fra andre genrer. Det kan være pop-rockens vers-omkvædstruktur eller jazzens korform.

Instrumentation

 • Foruden de traditionelle elementer (sang, guitar dans og jaleo) forekommer i moderne flamenco så godt som altid cajón og ofte basguitar eller kontrabas samt tværfløjte.
 • Undertiden forekommer jazzinspireret instrumentation med eksempelvis saxofon, trompet, mundharmonika, violin og klaver.
 • Kombinationsmulighederne er mange, og undertiden kan et, flere eller alle traditionelle instrumentale elementer være udeladt og erstattet af andre instrumenter.
 • I meget moderne konstellationer kan der forekomme elguitar, trommesæt, forskellige synthesizers og andre elektroniske instrumenter. Sangstilen kan være tilpasset og minde om en blanding af flamencosang og pop/rock-sang.

Rytme

 • Som traditionel flamenco.

Harmonik

 • Modalharmonik, funktionsharmonik og bluesharmonik.

Melodik

 • Som traditionel flamenco.

Tekst

 • Kan være traditionelle vers (letras) eller kunstnernes egne tekster, der kan have mere til fælles med tekster i samtidens populærmusik end med traditionelle vers.