Klik på funktionsbetegnelsen for at læse mere om den enkelte funktion. Et forsimplet skema der kun dækker gymnasiepensum for musik A-niveau kan ses her. Læs også introduktionen til funktioner i funktionsanalyse her.

Symbol Funktionsbetegnelse Trin
dur og mol
Eksempel i
c-dur og c-mol
T Tonika I I C Cm
Tonika med 'x' i bassen I I C/x Cm/x
Ta, Taf Tonikaafledning VI VI Am A
Ts, Tst, Tonikastedfortræder VI VI Am A
Tp Tonikaparallel VI III Am E
Tv Tonikavariant I I Cm C
oT Tonika i molform I - Cm -
+T Tonika i durform - I - C
Tg Tonikagennemgang III III Em E
oTs, Moltonikastedfortræder VI - A -
S Subdominant IV IV F Fm
Subdominant med 'x' i bassen IV IV F/x Fm/x
Sa, Saf Subdominantafledning II II Dm Do
Ss, Sst Subdominantstedfortræder II II Dm Do
Sp Subdominantparallel II VI Dm A
S6 Subdominant med tilføjet sekst IV IV F6 Fm6
S| Ufuldkommen subdominant IV IV Dm/F Do/f
SS Vekselsubdominant VII VII B Bm
Sn Neapolitansk subdominant II II D/F D/F
(S) Bisubdominant Flere Flere Flere Flere
Sv Subdominantvariant IV IV Fm F
oS Subdominant i molform IV - Fm -
+S Subdominant i durform - IV - F
Sg Subdominantgennemgang VI VI Am A
D Dominant V V G G
Dominant med 'x' i bassen V V G/x G/x
D7 Dominantseptimakkord V V G7 G7
D9 Dominantnoneakkord V V G9 G7b9
D| Ufuldkommen dominant VII VII Ho Ho
D|9 Ufuldkommen dominantnoneakkord VII VII Hø Ho7
Dt Tritonussubstitution (til dominanten) bII bII Db7 Db7
54D Dominantkvartkvintforudhold V V Gsus Gsus
64D Dominantkvartsekstforudhold V V C/G Cm/G
(D) [x] Bidominant Flere Flere Flere Flere
(D|) [x] Ufuldkommen bidominant Flere Flere Flere Flere
Da, Daf Dominantafledning III III Em E
Ds, Dst Dominantstedfortræder III III Em E
Dp Dominantparallel III VII Em B
Dv Dominantvariant V V Gm Gm
oD Dominant i molform V V Gm Gm
+D Dominant i durform - V - G
Dg Dominantgennemgang VII VII Ho Ho
DD Vekseldominant II II D D
Vekseldominant med 'x' i bassen II II D/x D/x
DD7 Vekseldominantseptimakkord II II D7 D7
DD9 Vekseldominantnoneakkord II II D9 D7b9
DD| Ufuldkommen vekseldominant IV IV Fo Fo
DD|9 Ufuldkommen vekseldominantnoneakkord IV IV Fø Fo7