Klik på funktionsbetegnelsen for at læse mere om den enkelte funktion. Et skema der indeholder alle funktionerne i funktionsanalyse kan ses her. Læs også introduktionen til funktioner i funktionsanalyse her.

Symbol Funktionsbetegnelse Trin
dur og mol
Eksempel i
c-dur og c-mol
T Tonika I I C Cm
Tonika med 'x' i bassen I I C/x Cm/x
Tp Tonikaparallel VI III Am E
Ts Tonikastedfortræder VI VI Am A
S Subdominant IV IV F Fm
Subdominant med 'x' i bassen IV IV F/x Fm/x
Sp Subdominantparallel II VI Dm A
S6 Subdominant med tilføjet sekst IV IV F6 Fm6
D Dominant V V G G
Dominant med 'x' i bassen V V G/x G/x
D7 Dominantseptimakkord V V G7 G7
54D Dominantkvartkvintforudhold V V Gsus Gsus
64D Dominantkvartsekstforudhold V V C/G Cm/G
D| Ufuldkommen dominant VII VII Ho Ho
Dp Dominantparallel III VII Em B
Dt Tritonussubstitution (til dominanten) II II D7 D7
(D) Bidominant Flere Flere Flere Flere
DD Vekseldominant II II D D
Vekseldominant med 'x' i bassen II II D/x D/x
DD7 Vekseldominantseptimakkord II II D7 D7
DD| Ufuldkommen vekseldominant IV IV Fo Fo