Funktionsanalyse er en analyseteknik, der bruges til at beskrive akkorders forhold til hinanden. Funktionsanalysen kan anvendes i alle musikgenrer, men den finder størst anvendelse i pop- og rockmusik og i musik fra 1600-tallets begyndelse til starten af det 20. århundrede. I det meste jazzmusik er trinanalyse mere hensigtsmæssigt.

1. Funktioner

I funktionsanalyse beskrives akkorderne som funktioner, fordi alle akkorder har en bestemt funktion i den sammenhæng, de er placeret i. Funktionerne har fået et menupunkt for sig selv i menuen i venstre side. Lær som minimum hovedfunktionerne, før du læser videre i denne artikel.

2. Kvintcirklen

Kvintcirklen er et nyttigt redskab i forbindelse med funktionsanalyse, fordi den giver et overblik over de mest almindelige funktioner. Man kommer derfor ikke uden om funktionsanalyse uden at vide noget om kvintcirklen. Læs mere om kvintcirklen her.

3. Kadencer og sekvenser

Ofte danner akkorderne såkaldte kadencer eller sekvenser. Disse er vigtige at kunne genkende i analysen, fordi de dels giver en større forståelse af akkordernes sammenhæng, og dels et bedre overblik over akkordmaterialet i musikstykket. Læs mere via menupunkterne Kadencer og Sekvenser via øverste menu til venstre.

4. Typografi på computer

På computer er det ofte svært eller helt umuligt at notere funktionernes symboler korrekt. Derfor kan følgende alternative symboler benyttes:

Tonika med x i bassen noteres: T/x
oTTonika i molform noteres: oT
+TTonika i durform noteres: +T
D9Dominant noneakkord noteres: D9
Ufuldkommen dominant noteres enten: ufuld. D eller: Dufuld.
  Tritonussubstitution noteres enten med navn eller: D7b9/b5
Dominant-kvartkvintforudhold noteres: 4/5D
Dominant-kvartsekstforudhold noteres: 4/6D
Vekseldominant noteres: DD.

Kun en lille del af funktionsanalysens symboler der er medtaget herover - resten af symbolerne noteres efter samme princip.

5. Fremgangsmåde

1. Find ud af hvilken toneart musikstykket, hvis akkorder du vil analysere, går i. Læs eventuelt hvordan du finder et musikstykkes toneart i artiklen om tonearter.

2. Skriv tonearten der hvor du vil lave din funktionsanalyse og sæt en ring rundt om tonearten (som det er gjort i analyse-eksemplerne).

3. Giv akkorderne funktionsbetegnelser. Dette kan du ikke gøre uden først at have læst afsnit 1 om funktioner og sat dig ind i de forskellige funktioners navne, trin og symboler.

4. Vær opmærksom på at et musikstykke godt kan modulere, dvs. skifte toneart, undervejs. Ved toneartsskift ændres tonika, og funktionsanalysen skal derfor foretages ud fra den nye tonika-akkord.