Liste over generelle musikalske kendetegn ved grønlandsk musik. Listen er ikke udtømmende, og der findes meget grønlandsk musik, der afviger fra disse meget generelle kendetegn. For al musik gælder det, at der kan inddrages elementer af prækolonial inuit-kultur, enten musikalsk (eksempelvis trommesang og dans), tekstligt (eksempelvis sagnfigurer) eller visuelt (eksempelvis ulo'er og harpuner).

1. Instrumenter

  • Sang og guitar er typisk de centrale instrumenter.
  • Ofte suppleret af basguitar, trommesæt og eventuelt keyboard.

2. Rytme

  • Der er en forkærlighed for festlige up-tempo numre.

3. Form

  • Typisk bygget op som popform eller udvidet popform.
  • Gimmicks og breaks er ikke nødvendigvis fremherskende.

4. Harmoni

  • Funktionsharmonik.

5. Tekst

  • Sproget er ofte grønlandsk, men kan også være engelsk eller dansk.
  • Sangtekster omhandler grønlandsk kultur, natur eller nationalt relevante tematikker.