Forslag til aktiviteter der kan laves i tilknytning til temaforløbet.

1. Diskussion

Tænk og diskuter

Tænk og diskuter

 • Hvilken rolle har guitaren i dag? Er den stadig et dominerende musikinstrument i populærmusikken?
 • Nævn de første fem guitarnumre, der falder dig ind. Hvornår er de fra?
 • Er guitaren lyden af en tabt fortid, og er dens værdi derfor mest nostalgisk?
 • Hvilken rolle tror du guitaren har i populærmusikken om 50 år?
 • Kan guitaren blive en del af fremtidige generationers, etniske gruppers og sociale klassers oprør, eller er den et gammelt symbol på den unge, hvide, vestlige middelklasse i 1960'erne?
 • Find eksempler på numre eller kunstnere, hvor dominerende kønsroller bliver udfordret eller bekræftet. Hvordan kommer det til udtryk?
 • Ligger der en feministisk kraft i at spille på guitaren på en bestemt måde?
 • Hvad kan have betydning for, om en musikalsk optræden opfattes som autentisk eller ej?

Lyt og diskuter

 • Gå ind på www.everyhit.com, og lyt til de fem mest populære singler fra en række udvalgte år. Find ud af, hvor mange af singlerne der er guitarbårne, og diskuter, hvordan guitarens position har ændret sig.
 • Lyt til Smuk og dejlig af henholdsvis Shit & Chanel, Lars H.U.G. og Natasja. Hvad er guitarens rolle i de tre versioner af sangen? Sangen er oprindeligt skrevet af Anne Linnet (Shit & Chanel). Hvilken af de to coverversioner er mest autentisk? Hvorfor?
 • Lyt til You Really Got Me (The Kinks, 1964). Hvad gør guitarens distortionlyd ved din opfattelse af nummeret og det musikalske udtryk?

2. Analyse

Skriftlig øvelse

Opgaver

Opgaveeksempler med udgangspunkt i opgavematerialet herunder:

 • Skriftlig, individuel. Foretag en skriftlig analyse af en valgfri sang fra listen herunder. Udvælg selv parametre til analyse. Brug analysevejledningen og de tilhørende analyseeksempler til hjælp. Omfang 1-2 tekstsider.
 • Skriftlig, i grupper. Gå sammen i grupper på to personer. Foretag individuelle skriftlige analyser af to sange, hvor I fokuserer på guitarens symbolik. Udvælg selv øvrige relevante parametre til analyse. Diskuter jeres analyser, og lav derefter i fællesskab en sammenlignende analyse af de to sange, hvor I kommenterer forskelle og ligheder, særligt med henblik på guitarens symbolik. Brug analysevejledningen og de tilhørende analyseeksempler til hjælp. Omfang ca. 4 tekstsider.
 • Mundtlig, individuel. Foretag en analyse af en valgfri sang fra listen herunder med henblik på en mundtlig fremlæggelse af dine resultater. Analysen skal udover en kort karakteristik af sangen tage udgangspunkt i to valgfrie musikalske parametre fra analysevejledningen. Begrund valget af parametre. Start fremlæggelsen med at afspille den analyserede sang for dine tilhørere. Fremlæggelsens varighed ca. 12 minutter.

Med henblik på at træne eleverne i bestemte analysemetoder kan læreren eventuelt udvælge den sang og de parametre, der skal indgå i opgaverne.

Opgavemateriale

 • Estudio en Si-menor (Fernando Sor, 1830)
 • Recuerdos del Alhambra (Francisco Tarrego, 1896)
 • Guitarra dímelo tu (Atahualpa Yupanqui, 1957)
 • You Really Got Me (The Kinks, 1964)
 • My Generation (The Who, 1965)
 • Satisfaction (The Rolling Stones, 1965)
 • Hey Joe (Jimi Hendrix, 1966)
 • All Along the Watchtower (Jimi Hendrix, 1968)
 • Born to be Wild (Steppenwolf, 1968)
 • Helter Skelter (The Beatles, 1968)
 • Black Magic Woman (Santana, 1970)
 • Layla (Eric Clapton, 1970)
 • Smoke on the Water (Deep Purple, 1972)
 • Entre dos Aguas (Paco de Lucia, 1973)
 • Sweet Home Alabama (Lynyrd Skynyrd, 1974)
 • Smuk og Dejlig (Shit & Chanel, 1977)
 • Sultans of Swing (Dire Straits, 1978)
 • Comfortably Numb (Pink Floyd, 1979)
 • Teenage Riot (Sonic Youth, 1988)
 • November Rain (Guns'n'Roses, 1991)
 • Enter Sandman (Metallica, 1991)
 • Killing in the Name (Rage Against the Machine, 1992)
 • Jump the Gun (Tim Christensen, 2003)
Lytteøvelse

Auditiv analyse

Læs vejledningen til lyttemetoden intensiv lytning. Foretag fælles auditive analyser ved brug af intensiv lytning med udgangspunkt i et eller flere musikstykker fra opgavematerialet herover.

Intensiv lytning kan eksempelvis bruges som fælles optakt til elevernes selvstændige, skriftlige analysearbejde.

3. Projektarbejde

Skriftlig øvelse

Emneeksempler

Brug emneeksemplerne som inspiration til arbejdet med SRP, SRO og SSO. Eksemplerne er ikke komplette opgaveformuleringer, men problemstillinger der kan indgå i en opgaveformulering. Enhver opgaveformulering bør inddrage de tre taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og diskussion.

Guitaren i et kønsperspektiv (musik + samfundsfag + psykologi)

 • Formålet er at undersøge brugen af guitaren som et udtryk for en stadfæstning eller en udfordring af traditionelle kønsroller. I undersøgelsen inddrages en analyse af guitarens klanglige funktion (som en del af en musikalsk helhed) og en undersøgelse af guitarens visuelle funktion (sen en del af et pladecover, en musikvideo og/eller en sceneoptræden).

Ikke for piger (musik + samfundsfag + psykologi)

 • Formålet er at undersøge, hvorfor visse musikgenrer og visse musikinstrumenter, herunder guitaren, har en skæv kønsfordeling - og hvad man kan gøre for at ændre på denne kønsfordeling. Undersøgelsen kan tage udgangspunkt i elevoptaget på de danske musikskoler.

Guitaren i et politisk perspektiv (musik + samfundsfag + historie)

 • Formålet er at undersøge guitarens rolle i en politisk kontekst, herunder hvordan guitarbaseret musik og den bredere samfundsudvikling har haft indflydelse på hinanden. I undersøgelsen inddrages ungdomsoprøret i 1960'erne samt brugen af distortion-effekten.

Musik og identitetsdannelse (musik + spansk + psykologi)

 • Formålet er at undersøge, hvordan musik kan bidrage til at udvikle og styrke kunstneres, etniciteters eller nationers identitetsdannelse. Undersøgelsen kan inddrage en analyse af udvalgte kunstneres brug af guitaren som identitetsskabende objekt eller en analyse af flamencomusikkens betydning for spansk kultur og identitet.

Guitarens fysik (musik + fysik + matematik)

 • Formålet er at undersøge, hvordan guitaren er opbygget og virker i praksis. I undersøgelsen inddrages guitarens tonedannelse og overtonestruktur.

En kunstner eller genre i et musikhistorisk perspektiv (musik + historie)

 • Formålet er at undersøge, hvordan en konkret kunstner (eksempelvis Fernando Sor, Andrés Segovia, Paco de Lucia, Django Reinhardt, Jimi Hendrix, Nirvana eller Pink Floyd) eller genre (eksempelvis heavy metal, punk, grunge, flamenco eller tango) indplacerer sig i musikhistorien. Herunder hvilken rolle guitaren har haft i forbindelse med kunstnerens virke eller genrens opståen.

4. Arrangering

Skriftlig øvelse

Opgaver

Opgaveeksempler med udgangspunkt i opgavematerialet herunder:

 • Komplet arrangement. Opgaven stilles lig den satsopgave, eleverne prøves i ved den skriftlige eksamen på A-niveau. Opgaveformuleringen fremgår af vejledningen til musik A-niveau.
 • Satstekniske principper. Kortere opgave med fokus på et eller flere afgrænsede principper, eksempelvis stemmeføring, medstemme, modstemme, blokharmonisering, rytmiseret flydekor, korsvar, scatsang, grundtonebaseret basstemme, walking bas, groove, fills eller trommestemme. Eleverne kan med fordel arbejde med redigering af allerede afleverede opgaver, så der arbejdes videre på den samme opgave hen mod et komplet arrangement.

Det er vigtigt, at eleven vælger (eller får tildelt) en sang fra opgavematerialet, tilsvarende den disciplin, eleven går til skriftlig eksamen i. Opgaveformuleringen skal stemme overens med den valgte disciplin.

Opgavemateriale

Pop/rock-arrangement

 • Here Comes the Sun (The Beatles, 1969). Sangbogen 2, side 429.
 • Smuk og dejlig (Shit og Chanel, 1977). Sangbogen 4, side 109.
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For (U2, 1987). Sangbogen 2, side 478.
 • Tears in Heaven (Eric Clapton, 1992). Sangbogen 3, side 380.
 • Mom in Love & Daddy in Space (Kashmir, 1999). Sangbogen 4, side 216.

Jazz-arrangement

 • All of Me (Seymour Simons, 1931). Sangbogen 2, side 372.
 • Dream a Little Dream of Me (W. Schwandt, 1931). Sangbogen 3, side 308.
 • The Girl From Ipanema (Antonio Carlos Jobim, 1962). Sangbogen 1, side 414.
 • Michelle (The Beatles, 1965). Sangbogen 1, side 442.
 • What It means to Me (Lars Jansson, 2007). Sangbogen 4, side 504.

Vokalarrangement

 • Dansevise (Grethe og Jørgen Ingeman, 1963). Sangbogen 2, side 105.
 • Michelle (The Beatles, 1965). Sangbogen 1, side 442.
 • Something (The Beatles, 1969). Sangbogen 2, side 431.
 • Sensommervise (Finn Jørgensen, 1982). Sangbogen 1, side 174.
 • Right Next to the Right One (Tim Christensen, 2003). Sangbogen 4, side 242.

5. Quiz og spil

Quiz

Resultat:

Quiz og spil

Spil

Nedenstående tre lærerige spil kan bruges til sjov variation af undervisningen. Der findes materiale med udgangspunkt i guitaren til alle tre spil.

6. Sang

Syng og spil

Fællessang

Liste over enstemmige sange fra Wilhelm Hansen Sangbogen 1-4.

WH Sangbogen 1

 • Blowing in the Wind (Bob Dylan, 1963). Side 364.
 • Norwegian Wood (The Beatles, 1965). Side 445.
 • Jeg hade en gång en båt (Cornelis Vreeswijk, 1966). Side 371.
 • With a Little Help from My Friends (The Beatles, 1967). Side 448.
 • Du er ikke alene (Sebastian, 1978). Side 110.

WH Sangbogen 2

 • House of the Rising Sun (Animals, 1964). Side 434.
 • Mr. Tambourine Man (Bob Dylan, 1964). Side 419.
 • Blackbird (The Beatles, 1968). Side 429.
 • Kald det kærlighed (Lars Lilholt, 1986). Side 139.
 • Forårsdag (Anne Linnet, 1988). Side 130.

WH Sangbogen 3

 • All My Loving (The Beatles, 1963). Side 347.
 • Killing Me Softly (Charles Fox, 1972). Side 353.
 • Another Brick in the Wall (Pink Floyd, 1979). Side 366.
 • Every Breath You Take (The Police, 1983). Side 374.
 • Tears In Heaven (Eric Clapton, 1991). Side 380.

WH Sangbogen 4

 • We Can Work It Out (The Beatles, 1965). Side 280.
 • Rabalderstræde (Gasolin, 1975). Side 108.
 • Hotel California (The Eagles, 1976). Side 353.
 • Smuk og dejlig (Shit og Chanel, 1977). Side 109.
 • Wonderwall (Oasis, 1995). Side 447.
Syng og spil

Korsang

En del guitarbaserede sange er velegnede til flerstemmig sang. Korpartiturer kan i nogle tilfælde købes på internettet (eksempelvis Tears In Heaven, Blackbird, We Can Work It Out og Blowing in the Wind) - foretag en internetsøgning efter titlen og teksten "SATB".

Hvis der er elever, der har udarbejdet flerstemmige vokalarrangementer i forbindelse med satsdisciplinen vokalarrangement, kan man til en afveksling synge disse. Det kan være motiverende og lærerigt for eleverne at høre deres satser i praksis.

7. Spil

Syng og spil

Sammenspil

Der findes desværre ikke mange velegnede partiturer til undervisningen i sammenspil. Læreren opfordres derfor til at udarbejde sine egne leadsheet-rolleark, eventuelt med udgangspunkt i musikstykkerne herunder.

Sammenspilsundervisningen kan eventuelt gennemføres med blot et leadsheet, dvs. uden rolleark. Det er da vigtigt, at læreren er omhyggelig med at instruere eleverne i de forskellige sang- og instrumentroller.

Ved gruppearbejde, hvor eleverne arbejder selvstændigt med et musikstykke, skal eleverne - under vejledning fra læreren - selv sammensætte deres roller. Gruppearbejdet kan eventuelt tage udgangspunkt i musikstykkerne herunder, der alle har relativt enkle akkorder og en sangbar melodi.

Musikstykker

You Really Got Me (The Kinks, 1964)
Vers ||: G :||
Bro ||: A ||
Omkvæd ||: D :||
Tip: Lyt til sangen, og læg mærke til guitar riffet bestående af akkorderne F og G (vers), G og A (bro) samt C og D (omkvæd).

Black Magic Woman (Santana, 1970)
Alle formled || Dm | Am | Dm | Gm || Dm - A | Dm ||

Sweet Home Alabama (Lynyrd Skynyrd, 1974)
Alle formled ||: D - C | G :||

Rabalderstræde (Gasolin, 1975)
Vers || C7 | C7 | F7 | C7 || F7 I C7 ||
Omkvæd || G - F | G - F | C ||
Tip: Hver takt modsvarer to takter.

Hotel California (Eagles, 1976)
Vers || Hm | F# | A | E || G | D | Em | F# ||
Omkvæd || G | D | F# | Hm || G | D | Em | F# ||

Another Brick in the Wall (Pink Floyd, 1979)
Vers ||: Dm :||
Omkvæd || G | G | G | G | Dm | Dm ||: F | C | Dm | Dm :||

Cocaine (Eric Clapton, 1980)
Vers ||: E | D :||
Omkvæd || E - D | C - H ||

Always on the Run (Lenny Kravitz, 1991)
Intro og vers ||: Em :||
Omkvæd ||: G - A | Em :||

Creep (Radiohead, 1992)
Alle formled ||: G | H | C | Cm :|| (hver takt modsvarer to takter)

Zombie (The Cranberries, 1994)
Alle formled ||: Em | C | G | D :||

High and Dry (Radiohead, 1995)
Alle formled ||: Aadd9/F# | Aadd9 | E | E :||

Save tonight (Eagle Eye Cherry, 1997)
Alle formled ||: Dm | Bb | F | C :||

Fly Away (Lenny Kravitz, 1998)
Alle formled: ||: A - C | G - D :||

Chasing Cars (Snow Patrol, 2006)
Alle formled ||: A | E/G# | D/F# | A :|| (hver takt modsvarer to takter)

Syng og spil

Solospil

Ved den mundtlige eksamen på B- og A-niveau henholdsvis kan og skal eleverne vise solistiske færdigheder. Det kan foregå på følgende tre måder:

Melodi med akkompagnement

 • Solisten synger melodien eller spiller den på et melodiinstrument (eksempelvis saxofon eller cello). Solisten akkompagneres af klaver, guitar eller en mindre sammenspilsgruppe.

Instrumental (improviseret) solo

 • I forbindelse med et sammenspilsnummer spiller solisten en instrumental solo, der kan være improviseret. Der kan hentes inspiration i en meget stor mængde rocksange, eksempelvis Hotel California (The Eagles, 1977), Let your Fingers do the Walking (Sort Sol, 1993) og Nothing Else Matters (Metallica, 1992).

Solooptræden (uden akkompagnement)

 • Solisten spiller melodi og akkompagnement alene - fortrinsvis relevant for pianister og guitarister. Fuldt udskrevne partiturer for soloinstrumenter er svært tilgængelige, og solisten må derfor fremføre sin egen fortolkning på baggrund af melodi med becifringer.

8. Oplevelser

Oplevelser

Koncerter

Over hele landet er der rig mulighed for at opleve guitaren live. Hold øje med koncertkalenderen på de lokale spillesteder.

Mange guitarister (og guitarundervisere) kommer gerne ud og afholder koncert og foredrag på skolen. Eventuelt i samarbejde med den lokale musikskole.

Museer

Musikmuseet i København er museet om musikhistorien. Her kan man se musikinstrumenter igennem 3000 år og blandt andet lære om guitarens udvikling. Der er gratis adgang.

Memphis Manison kan man komme på en rejse gennem Elvis Presleys liv 1935-1977. Museet rummer blandt andet to af Elvis' guitarer.

Går turen til Sverige kan man besøge Guitarmuseet i Umeå. Museets samlinger består primært af elguitarer fra 1950'erne og 1960'erne, samt et mindre antal elbasser, forstærkere og andet med forbindelse til elguitarens historie.

9. Supplerende materiale

Supplerende materiale

Bøger

 • Coelho, Victor Anand: The Cambridge Companion to the Guitar. CUP, 2003.
 • Leonard, Marion: Gender in the Music Industry. Ashgate Publishing, 2007.
 • Miles, Barry: The British Invasion. Sterling Publishing Co., 2009.
 • Nielsen, Per Reinholdt: Rebel & Remix - Rockens historie. Systime, 2011.
 • Tyler, J. & Sparks, P.: The Guitar and Its Music. Oxford University Press, 2002.
 • Whiteley, Sheila: Sexing the Groove. Routledge, 2009.

Webressourcer

Wikipedias engelske side om guitaren indeholder detaljeret information om guitarens konstruktion og stemninger.

YouTube.com er der rig mulighed for at finde videoindspilninger af de mange forskellige nutidige og historiske guitartyper.