Musikhistorie

Introduktion

Musikhistorie er studiet af musikkens historiske udvikling. Herigennem lærer du om samfundstendenser og -udvikling, og du får sat din egen musikkultur i perspektiv.

Musikhistorien strækker sig over flere tusinde år, og her præsenteres derfor kun udvalgte musikhistoriske nedslag.

Læseguide

Kapitlerne under hvert emne bør læses fra toppen eller sideløbende. Det er vigtigt, at forslagene til aktiviteter inddrages i arbejdet med hvert emne.

De fleste af emnerne kan både anvendes på gymnasialt A-, B- og C-niveau. Målgruppen fremgår på forsiden af hvert emne.

Alfabetisk oversigt

  • Intet indhold her. Prøv et andet bogstav.
  • Intet indhold her. Prøv et andet bogstav.
  • Intet indhold her. Prøv et andet bogstav.