Musikhistorie

Introduktion

Gennem faglig fordybelse i konkrete afgrænsede emner lærer du om samfundstendenser og -udvikling, og du får sat din egen (musik)kultur i perspektiv. Gennem egne undersøgelser lærer du at arbejde struktureret, målrettet og selvstændigt, og du lærer at formidle dine resultater mundtligt såvel som skriftligt.

Læseguide

Temaforløbenes fire første kapitler (Indblik, Fokus, Kendetegn og Analyser) bør læses oppefra og ned. Det er vigtigt, at de angivne forslag til aktiviteter inddrages i arbejdet med hvert temaforløb.

De fleste af temaforløbene er anvendelige på både A-, B- og C-niveau. Målgruppen fremgår nederst på forsiden af hvert enkelt temaforløb.