Oversigt over musikinstrumenternes navne på forskellige sprog. I partiturer til klassisk musik angives musikinstrumenterne med enten engelsk, italiensk, fransk eller tysk betegnelse. I rytmisk musik benyttes stort set kun engelske betegnelser. Listen over forkortelser er ikke komplet, men viser blot en række af de mest almindeligt anvendte forkortelser.

Alle sangstemmer, blæseinstrumenter og strengeinstrumenter er både noteret i entalsform og flertalsform. Flertalsendelsen er angivet i parentes bag instrumentnavnet. En bindestreg foran flertalsendelsen angiver, at endelsen erstatter sidste bogstav (eller de sidste bogstaver) af hovedordet. Tangentinstrumenter, slagtøj og percussion er udelukkende noteret i entalsform, idet disse instrumenter stort set kun anvendes enkeltvist.

1. Sangstemmer

Dansk Engelsk Italiensk Fransk Tysk Forkortelse
Sopran(er) Soprano(s) Soprano(-i) Soprano(s) Sopran(e) Sop., S.
Mezzosopran(er) Mezzo-soprano(s) Mezzosoprano(-i) Mezzo-soprano(s) Mezzosopran(e) Mez.
Alt(er) Alto(s) Contralto(-i) Alto(s) Alt(e) Alto, A.
Tenor(er) Tenor(s) Tenore(-i) Ténor(s) Tenor(-öre) Ten., T.
Baryton(er) Baritone(s) Baritono(-i) Baryton(s) Bariton(e) Bar.
Bas(ser) Bass(es) Basso(-i) Basse(s) Bass(-ässe) Bass, B.

2. Træblæsere

Dansk Engelsk Italiensk Fransk Tysk Forkortelse
Piccolofløjte(r) Piccolo(s) Ottavino(-i), Flauto(-i) piccolo Piccolo(s), Petite flûte(s) Piccoloflöte(n) Picc.,
Pte Fl.
Tværfløjte(r) Flute(s) Flauto(-i) traverso Flûte(s) traversière Flöte(n) Fl.
Altfløjte(r) Alto Flute(s) Flauto(-i) contralto Flûte(s) alto, Flûte(s) en sol Altflöte(n) A. Fl., Fl. c'alto, Fl. alto, Altfl.
Basfløjte(r) Bass Flute(s) Flauto(-i) basso Flûte(s) basse Baßflöte(n) B. Fl., Fl. basso, Fl. basse
Blokfløjte(r) Recorder(s) Flauto(-i) dolce Flûte(s) à bec Blockflöte(n) Rec.
Obo(er) Oboe(s) Oboe(-i) Hautbois Oboe(n) Ob., Hb.
Obo(er) d'amore Oboe(s) d'amore Oboe(-i) d'amore Hautbois d'amour Liebesoboe(n) Ob.-d'a., Hb.-d'a.
Engelskhorn English Horn
Cor(s) anglais
Corno(-i) inglese Cor(s) anglais Englischhorn
(-hörner)
E. H., C. A.,
Cor. ang.,
Cor. ingl.
Klarinet(ter) Clarinet(s) Clarinetto(-i) Clarinette(s) Klarinette(n) Cl., Kl.
Eb klarinet(ter) Eb Clarinet(s) Clarinetto(-i) in Mi Clarinette(s) en Mi Klarinette(n) in Es Eb Cl., Cl. Mi , Eb. Kl.
Altklarinet(ter) Alto Clarinet(s) Clarinetto(-i) contralto Clarinette(s) alto Altklarinette(n) A. Cl., Cl. c'alto, Cl. alto, Altkl.
Basklarinet(ter) Bass Clarinet(s) Clarinetto(-i) basso Clarinette(s) basse Bassklarinette(n) B. Cl., Cl. B., Basskl.
Bassetklarinet(ter) Basset Horn(s) Corno(-i) di bassetto Cor(s) de basset Bassetthorn(-hörner) B. Hn.
Saxofon(er) Saxophone(s) Sassofono(-i) Saxophone(s) Saxophon(e) Sax., Sass.
Sopransaxofon(er) Soprano Saxophone(s) Sassofono(-i) soprano Saxophone(s) soprano Sopransaxophon(e) Soprano, S. Sax.
Altsaxofon(er) Alto Saxophone(s) Sassofono(-i) contralto Saxophone(s) alto Altsaxophon(e) Alto, A. Sax.
Tenorsaxofon(er) Tenor Saxophone(s) Sassofono(-i) tenore Saxophone(s) ténor Tenorsaxophon(e) Tenor, T. Sax.
Barytonsaxofon(er) Baritone Saxophone(s) Sassofono(-i) baritono Saxophone(s) baryton Baritonsaxophon(e) Bari., B. Sax
Fagot(ter) Bassoon(s) Fagotto(-i) Basson(s) Fagott(e) Bn., Bon, Fg.
Kontrafagot(ter) Contrabassoon(s) Contrafagotto(-i) Contre-basson(s) Kontrafagott(e) C. Bn.,
C. Bon, Kfg.
Sækkepibe(r) Bagpipe(s) Cornamusa(-e) Cornemuse(s) Sackpfeife(n) Bagp.
Panfløjte(r) Pan Flute(s) Flauto(-i) di pan Flûte(s) de pan Panflöte(n) Pan Fl.
Swaneefløjte Slide Whistle Flauto a culisse Sifflet à coulisse Kolbenflöte

3. Messingblæsere

Dansk Engelsk Italiensk Fransk Tysk Forkortelse
Trompet(er) Trumpet(s) Tromba(-e) Trompette(s) Trompete(n) Tpt., Tr.
Slide trompet(er) Slide Trumpet(s) Tromba(-e) a tirarsi Trompette(s) à couluisse Zugtrompete(n) S. Tpt., S. Tr.
Kornet(ter) Cornet(s) Cornetto(-i) Cornet(s) Kornett(e) Crnt., Kor.
Flygelhorn Flugelhorn(s) Flicorno(-i) Bugle(s) a pistons Flügelhorn(-örner) Flg., Flug.
Valdhorn Horn(s) Corno(-i) Cor(s) Horn(-örner) Hn., Hrn., Cor.
Basun(er) Trombone(s) Trombone(-i) Trombone(s) Posaune(n) Tbn., Trb., Pos.
Basbasun(er) Bass Trombone(s) Trombone(-i) basso Trombone(s) basse Baßposaune(n) B. Tbn., Trb. basso, B.-Pos
Ventilbasun(er) Valve Trombone(s) Trombone(-i) a pistoni Trombone(s) à pistons Ventilposaune(n) V. Tbn.
Tuba(er) Tuba(s) Tuba(-e) Tuba(s) Tuba(-en) Tb., Tba.
Wagnertuba(er) Wagner tuba(s) Tuba(-e) wagneriana Tuba(s) wagnérien Wagnertuba(-en)
Bastuba(er) Bass Tuba(s) Tuba(-e) di basso Tuba(s) basse Basstuba(-en) B. Tb., B. Tba.
Euphonium(er) Euphonium(s) Eufonio (Eufoni) Euphonium(s) Euphonium(s) Euph.
Baritone(r) Baritone Horn(s) Flicorno(-i) baritono Baryton(s) Baritonhorn(s) Bari.
Althorn Alto Horn(s) Flicorno(-i) contralto Cor(s) ténor Althorn(s)
Sousafon(er) Sousaphone(s) Sousafono(-i) Soubassophone(s) Sousaphon(en)
Alpehorn Alphorn(s) Corno(-i) alpino Cor(s) des Alpes Alphorn(s)
Jagthorn Natural horn(s) Corno(-i) naturale Cor(s) naturel Naturhorn(s)
Lur(er) Lur(s) Lur Lur(s) Lure(n)

4. Strengeinstrumenter

Dansk Engelsk Italiensk Fransk Tysk Forkortelse
Guitar(er) Guitar(s) Chitarra(-e) Guitare(s) Gitarre(n) Gtr.
Elguitar(er) Electric Guitar(s) Chitarra(-e) elettrica Guitare(s) électrique Elektrische gitarre(n) E. Gtr.
Spansk(e) guitar(er) Classical guitar(s) Chitarra(-e) classica Guitare(s) classique Konzertgitarre(n)
Dobro(er) Dobro(s) Dobro Dobro(s) Dobro(s)
Basguitar(er) Bass Guitar(s) Basso(-i) elettrico(-i) Guitare(s) basse Elektrische Bass(en) E. Bass
Balalajka(er) Balalaika(s) Balalaika Balalaïka(s) Balalaika(en)
Mandolin(er) Mandolin(s) Mandolino(-i) Mandoline(s) Mandoline(n) Mand.
Ukulele(r) Ukulele(s) Ukulele Ukulélés Ukulelen Uke.
Banjo(er) Banjo(s) Banjo Banjo(s) Banjo(s) Bjo.
Domra(er) Domra(s) Domra Domra(s) Domra(-en)
Sitar(er) Sitar(s) Sitar Sitar(s) Sitar(s)
Lut Lute Liuto Luth Laute
Harpe(r) Harp(s) Arpa(-e) Harpe(s) Harfe(n) Hp., Arp., Hrp., Hrf.
Violin(er) Violin(s) Violino(-i) Violon(s) Violine(n), Geige(n) V., Vn., Vln., Von, Vl.
Bratsch(er) Viola(s) Viola(-e) Alto(s) Bratsche(n) Vla., Va., Alto, Br.
Cello(er) Cello(s), Violoncello(s) Violoncello(-i) Violoncelle(s) Violoncello(-i) Vlc., Vc., Velle
Kontrabas(ser) Double Bass(es) Contrabasso(-i) Contrebasse(s) Kontrabass(-bässe) Db., Cb., C.B., Basso, Kb.
Gambe(r) Viol(s) Viola(-e) da gamba Viole(s) de gambe Viola(-en) da gamba

5. Tangentinstrumenter

Dansk Engelsk Italiensk Fransk Tysk Forkortelse
Klaver Piano Pianoforte Piano Klavier Pno., Pn., Pf., Klav.
Opretstående klaver Upright piano Pianoforte verticale Piano droit Pianino
Flygel Grand piano Pianoforte a coda Piano à queue Flügel
Elklaver Electric Piano Pianoforte elettrico Piano numérique Elektronische Piano E. Pno.
Digitalklaver Digital Piano Pianoforte digitale Piano numérique Digitale Piano
Clavinet Clavinet Clavinet Clavinet Clavinet
Orgel Organ Organo Orgue Orgel Org.
Pibeorgel Pipe organ Organo Orgue Orgel
Elorgel Electronic organ Organo elettronico Orgue électronique Elektronische orgel E. Org.
Trædeorgel Pump organ Armonium Harmonium Harmonium
Damporgel Calliope Calliope Calliope Dampforgel
Celeste Celesta Celesta Célesta Celesta Cel.
Synthesizer Synthesizer Sintetizzatore Synthétiseur Synthesizer Synth.
Keytar Keytar Keytar Keytar Umhängekeyboard
Cembalo Harpsichord Clavicembalo Clavecin Cembalo Hp., Cemb., Clav.
Spinet Spinet Spinetta Épinette Spinett
Accordeon Accordion Fisarmonica Accordéon Akkordeon Acc., Akk.
Harmonium Pump Organ Armonium Harmonium Harmonium Harm.
Melodica Melodica Melodica Mélodica Melodica

6. Slagtøj

Dansk Engelsk Italiensk Fransk Tysk Forkortelse
Trommesæt Drum Set Batteria Batterie Schlagzeug Dr.
Pauke Timpani Timpano Timbale Pauke Timp., Timb., Pk.
Stortromme Bass Drum Grancassa Grosse caisse Große Trommel B. D., B. Dr., Gr. C.
Tenortromme Tenor Drum T. D.
Lilletromme Snare Drum Rullante, Tamburo Caisse claire, Tambour Kleine Trommel S. D., S. Dr., Tamb., Kl. Tr.
Tammer Tom-toms Tom-toms Toms Tomtoms T-t., T-tom
Timbales Timbales Timbales Timbales Timbales Timb.
Congas Congas Congas Congas Congas
Bongotrommer Bongos Bongos Bongos Bongos
Surdo Surdo Surdo Surdo Surdo
Cuíca Cuíca Cuíca Cuíca Cuíca
Djembe Djembe Djembe Djembé Djembé
Cajón Cajón Cajón Cajón Cajón
Crotaler Crotales Crotales Crotales Crotales Crot.
Bækken(er), Håndbækkener Cymbal(s) Piatto(-i) Cymbale(s) Becken(s) Cym., Beck.
Gongong Gong Gong Gong Gong G.
Tamtam (ustemt gong) Tam-tam Tam-tam Tamtam Tam-tam T-t., T-tam
Xylofon Xylophone Xilofono Xylophone Xylophon Xyl.
Marimba Marimba Marimba Marimba Marimba Mar.
Vibrafon Vibraphone Vibrafono Vibraphone Vibraphon Vib.
Klokkespil Glockenspiel Glockenspiel Glockenspiel Glockenspiel Glock., Glck., Glsp.
Rørklokker Tubular Bells Campane tubolari Carillon tubulaire Röhrenglocken Tub. B.
Olietønde Steel Drum Steel pan Steel-drum Steel Pan Steel D.
Chimes Mark Tree Chimes Chimes Chimes

7. Percussion

Dansk Engelsk Italiensk Fransk Tysk Forkortelse
Tamburin Tambourine Tamburello basco Tambourin Tamburin Tamb.
Shaker Shaker Shaker Shaker Schüttelrohr
Maracas Maracas Maracas Maracas Maracas Mrcs.
Cabasa Cabasa Cabasa Cabaza Cabaza Cab.
Koklokke Cowbell Campanaccio Cencerro Cowbell Cowbl.
Agogo Agogô Agogo Agogô Agogô
Håndklokke Handbell Campanella a mano Clochettes à mains Handglocke H. Bell
Bjælder Sleigh Bells Sonagli Grelots Glockenstab S. Bells
Triangel Triangle Triangolo Triangle Triangel Trgl., Tri.
Claves Claves Claves Claves Claves Clv.
Guiro Güiro Güiro Güiro Güiro Gro.
Træblok Woodblock Woodblock Wood-block Holzblock Wd. Bl.
Tempelblok Temple Block Temple block Temple-bloc Templeblock Temp. Bl.
Vibraslap Vibraslap Vibraslap Vibraslap Vibraslap
Kastagnetter Castanets Castagnette Castagnettes Kastagnetten Cas., Kas.
Shekere Shekere Shekere Chekeré Shékere

8. Alfabetisk

Dansk Engelsk Italiensk Fransk Tysk Forkortelse
Accordeon Accordion Fisarmonica Accordéon Akkordeon Acc., Akk.
Agogo Agogô Agogo Agogô Agogô
Alpehorn Alphorn(s) Corno(-i) alpino Cor(s) des Alpes Alphorn(s)
Alt(er) Alto(s) Contralto(-i) Alto(s) Alt(e) Alto, A.
Altfløjte(r) Alto Flute(s) Flauto(-i) contralto Flûte(s) alto, Flûte(s) en sol Altflöte(n) A. Fl., Fl. c'alto, Fl. alto, Altfl.
Althorn Alto Horn(s) Flicorno(-i) contralto Cor(s) ténor Althorn(s)
Altklarinet(ter) Alto Clarinet(s) Clarinetto(-i) contralto Clarinette(s) alto Altklarinette(n) A. Cl., Cl. c'alto, Cl. alto, Altkl.
Altsaxofon(er) Alto Saxophone(s) Sassofono(-i) contralto Saxophone(s) alto Altsaxophon(e) Alto, A. Sax.
Balalajka(er) Balalaika(s) Balalaika Balalaïka(s) Balalaika(en)
Banjo(er) Banjo(s) Banjo Banjo(s) Banjo(s) Bjo.
Baritone(r) Baritone Horn(s) Flicorno(-i) baritono Baryton(s) Baritonhorn(s) Bari.
Baryton(er) Baritone(s) Baritono(-i) Baryton(s) Bariton(e) Bar.
Barytonsaxofon(er) Baritone Saxophone(s) Sassofono(-i) baritono Saxophone(s) baryton Baritonsaxophon(e) Bari., B. Sax.
Bas(ser) Bass(es) Basso(-i) Basse(s) Bass(-ässe) Bass, B.
Basbasun(er) Bass Trombone(s) Trombone(-i) basso Trombone(s) basse Baßposaune(n) B. Tbn., Trb. basso, B.-Pos
Basfløjte(r) Bass Flute(s) Flauto(-i) basso Flûte(s) basse Baßflöte(n) B. Fl.,
Fl. basso,
Fl. basse
Basguitar(er) Bass Guitar(s) Basso(-i) elettrico(-i) Guitare(s) basse Elektrische Bass(en) E. Bass
Basklarinet(ter) Bass Clarinet(s) Clarinetto(-i) basso Clarinette(s) basse Bassklarinette(n) B. Cl., Cl. B., Basskl.
Bassetklarinet(ter) Basset Horn(s) Corno(-i) di bassetto Cor(s) de basset Bassetthorn(-hörner) B. Hn.
Bastuba(er) Bass Tuba(s) Tuba(-e) di basso Tuba(s) basse Basstuba(-en) B. Tb.,
B. Tba.
Basun(er) Trombone(s) Trombone(-i) Trombone(s) Posaune(n) Tbn., Trb., Pos.
Bjælder Sleigh Bells Sonagli Grelots Glockenstab S. Bells
Blokfløjte(r) Recorder(s) Flauto(-i) dolce Flûte(s) à bec Blockflöte(n) Rec.
Bongotrommer Bongos Bongos Bongos Bongos
Bratsch(er) Viola(s) Viola(-e) Alto(s) Bratsche(n) Vla., Va., Alto, Br.
Bækken(er) Cymbal(s) Piatto(-i) Cymbale(s) Becken(s) Cym., Beck.
Cabasa Cabasa Cabasa Cabaza Cabaza Cab.
Cajón Cajón Cajón Cajón Cajón
Celeste Celesta Celesta Célesta Celesta Cel.
Cello(er) Cello(s), Violoncello(s) Violoncello(-i) Violoncelle(s) Violoncello(-e) Vlc., Vc., Velle
Cembalo Harpsichord Clavicembalo Clavecin Cembalo Hp., Cemb., Clav.
Chimes Mark Tree Chimes Chimes Chimes
Claves Claves Claves Claves Claves Clv.
Clavinet Clavinet Clavinet Clavinet Clavinet
Congas Congas Congas Congas Congas
Crotaler Crotales Crotales Crotales Crotales Crot.
Cuíca Cuíca Cuíca Cuíca Cuíca
Damporgel Calliope Calliope Calliope Dampforgel
Digitalklaver Digital Piano Pianoforte digitale Piano numérique Digitale Piano
Djembe Djembe Djembe Djembé Djembé
Dobro(er) Dobro(s) Dobro Dobro(s) Dobro(s)
Domra(er) Domra(s) Domra Domra(s) Domra(-en)
Eb klarinet(ter) Eb Clarinet(s) Clarinetto(-i) in Mi Clarinette(s) en Mi Es Klarinette(n) Eb Cl., Cl. Mi , Eb. Kl.
Elguitar(er) Electric Guitar(s) Chitarra(-e) elettrica Guitare(s) électrique Elektrische gitarre(n) E. Gtr.
Elklaver Electric Piano Pianoforte elettrico Piano numérique Elektronische Piano E. Pno.
Elorgel Electronic organ Organo elettronico Orgue électronique Elektronische orgel E. Org.
Engelskhorn English Horn
Cor(s) anglais
Corno(-i) inglese Cor(s) anglais Englischhorn
(-hörner)
E. H., C. A.,
Cor. ang.,
Cor. ingl.
Euphonium(er) Euphonium(s) Eufonio (Eufoni) Euphonium(s) Euphonium(s) Euph.
Fagot(ter) Bassoon(s) Fagotto(-i) Basson(s) Fagott(e) Bn., Bon, Fg.
Flygel Grand piano Pianoforte a coda Piano à queue Flügel
Flygelhorn Flugelhorn(s) Flicorno(-i) Bugle(s) a pistons Flügelhorn(-örner) Flg., Flug.
Gambe(r) Viol(s) Viola(-e) da gamba Viole(s) de gambe Viola(-en) da gamba
Gongong Gong Gong Gong Gong G.
Güiro Güiro Güiro Güiro Güiro Gro.
Guitar(er) Guitar(s) Chitarra(-e) Guitare(s) Gitarre(n) Gtr.
Harmonium Pump Organ Armonium Harmonium Harmonium Harm.
Harpe(r) Harp(s) Arpa(-e) Harpe(s) Harfe(n) Hp., Arp., Hrp., Hrf.
Håndbækken(er) Cymbal(s) Piatto(-i) Cymbale(s) Beckens Cym., Beck.
Håndklokke Handbell Campanella a mano Clochettes à mains Handglocke H. Bell
Jagthorn Natural horn(s) Corno(-i) naturale Cor(s) naturel Naturhorn(s)
Kastagnetter Castanets Castagnette Castagnettes Kastagnetten Cas., Kas.
Keytar Keytar Keytar Keytar Umhängekeyboard
Klarinet(ter) Clarinet(s) Clarinetto(-i) Clarinette(s) Klarinette(n) Cl., Kl.
Klaver Piano Pianoforte Piano Klavier Pno., Pn., Pf., Klav.
Klokkespil Glockenspiel Glockenspiel Glockenspiel Glockenspiel Glock., Glck., Glsp.
Koklokke Cowbell Campanaccio Cencerro Cowbell Cowbl.
Kontrabas(ser) Double Bass(es) Contrabasso(-i) Contrebasse(s) Kontrabass(-bässe) Db., Cb., C.B., Basso, Kb.
Kontrafagot(ter) Contrabassoon(s) Contrafagotto(-i) Contre-basson(s) Kontrafagott(e) C. Bn.,
C. Bon, Kfg.
Kornet(ter) Cornet(s) Cornetto(-i) Cornet(s) Kornett(e) Crnt., Kor.
Lilletromme Snare Drum Rullante, Tamburo Caisse claire, Tambour Kleine Trommel S. D., S. Dr., Tamb.,
Kl. Tr.
Lur(er) Lur(s) Lur Lur(s) Lure(n)
Lut Lute Liuto Luth Laute
Mandolin(er) Mandolin(s) Mandolino(-i) Mandoline(s) Mandoline(n) Mand.
Maracas Maracas Maracas Maracas Maracas Mrcs.
Marimba Marimba Marimba Marimba Marimba Mar.
Melodica Melodica Melodica Mélodica Melodica
Mezzosopran(er) Mezzo-soprano(s) Mezzosoprano(-i) Mezzo-soprano(s) Mezzosopran(e) Mez.
Mundharmonika(er) Harmonica(s) Armonica(-he) a bocca Harmonica(s) Mundharmonika(s)
Obo(er) Oboe(s) Oboe(-i) Hautbois Oboe(n) Ob., Hb.
Obo(er) d'amore Oboe(s) d'amore Oboe(-i) d'amore Hautbois d'amour Liebesoboe(n) Ob.-d'a., Hb.-d'a.
Olietønde Steel Drum Steel pan Steel-drum Steel Pan Steel D.
Opretstående klaver Upright piano Pianoforte verticale Piano droit Pianino
Orgel Organ Organo Orgue Orgel Org.
Panfløjte(r) Pan Flute(s) Flauto(-i) di pan Flûte(s) de pan Panflöte(n) Pan Fl.
Pauke Timpani Timpano Timbale Pauke Timp., Timb., Pk.
Pibeorgel Pipe organ Organo Orgue Orgel
Piccolofløjte(r) Piccolo(s) Ottavino(-i), Flauto(-i) piccolo Piccolo(s) Piccoloflöte(n) Picc.,
Pte Fl.
Rørklokker Tubular Bells Campane tubolari Carillon tubulaire Röhrenglocken Tub. B.
Saxofon(er) Saxophone(s) Sassofono(-i) Saxophone(s) Saxophon(e) Sax., Sass.
Shaker Shaker Shaker Shaker Schüttelrohr
Shekere Shekere Shekere Chekeré Shékere
Sitar(er) Sitar(s) Sitar Sitar(s) Sitar(s)
Slide trompet(er) Slide Trumpet(s) Tromba(-e) a tirarsi Trompette(s) à couluisse Zugtrompete(n) S. Tpt.,
S. Tr.
Sopran(er) Soprano(s) Soprano(-i) Soprano(s) Sopran(e) Sop., S.
Sopransaxofon(er) Soprano Saxophone(s) Sassofono(-i) soprano Saxophone(s) soprano Sopransaxophon(e) Soprano, S. Sax.
Sousafon(er) Sousaphone(s) Sousafono(-i) Soubassophone(s) Sousaphon(en)
Spansk(e) guitar(er) Classical guitar(s) Chitarra(-e) classica Guitare(s) classique Konzertgitarre(n)
Spinet Spinet Spinetta Épinette Spinett
Stortromme Bass Drum Grancassa Grosse caisse Große Trommel B. D., B. Dr.,
Gr. C.
Stortromme Bass Drum Grancassa Grosse caisse Große Trommel B. D., B. Dr.,
Gr. C.
Surdo Surdo Surdo Surdo Surdo
Swaneefløjte Slide Whistle Flauto a culisse Sifflet à coulisse Kolbenflöte
Sækkepibe(r) Bagpipe(s) Cornamusa(-e) Cornemuse(s) Sackpfeife(n) Bagp.
Tamburin Tambourine Tamburello basco Tambourin Tamburin Tamb.
Tammer Tom-toms Tom-toms Toms Tomtoms T-t., T-tom
Tamtam (ustemt gong) Tam-tam Tam-tam Tamtam Tam-tam T-t., T-tam
Tempelblok Temple Block Temple block Temple-bloc Templeblock Temp. Bl.
Tenor(er) Tenor(s) Tenore(-i) Ténor(s) Tenor(-öre) Ten., T.
Tenorsaxofon(er) Tenor Saxophone(s) Sassofono(-i) tenore Saxophone(s) ténor Tenorsaxophon(e) Tenor, T. Sax.
Tenortromme Tenor Drum T. D.
Timbales Timbales Timbales Timbales Timbales Timb.
Triangel Triangle Triangolo Triangle Triangel Trgl., Tri.
Trommesæt Drum Set Batteria Batterie Schlagzeug Dr.
Trompet(er) Trumpet(s) Tromba(-e) Trompette(s) Trompete(n) Tpt., Tr.
Træblok Woodblock Woodblock Wood-block Holzblock Wd. Bl.
Trædeorgel Pump organ Armonium Harmonium Harmonium
Tuba(er) Tuba(s) Tuba(-e) Tuba(s) Tuba(-en) Tb., Tba.
Tværfløjte(r) Flute(s) Flauto(-i) traverso Flûte(s) traversière Flöte(n) Fl.
Ukulele(r) Ukulele(s) Ukulele Ukulélés Ukulelen Uke.
Valdhorn Horn(s) Corno(-i) Cor(s) Horn(-örner) Hn., Hrn., Cor.
Ventilbasun(er) Valve Trombone(s) Trombone(-i) a pistoni Trombone(s) à pistons Ventilposaune(n) V. Tbn.
Vibrafon Vibraphone Vibrafono Vibraphone Vibraphon Vib.
Vibraslap Vibraslap Vibraslap Vibraslap Vibraslap
Violin(er) Violin(s) Violino(-i) Violon(s) Violine(n), Geige(n) V., Vn., Vln., Von, Vl.
Wagnertuba(er) Wagner tuba(s) Tuba(-e) wagneriana Tuba(s) wagnérien Wagnertuba(-en)
Xylofon Xylophone Xilofono Xylophone Xylophon Xyl.