Hvad er kvintcirklen?

Kvintcirklen er en visualisering af alle dur- og moltonearter. Durtonearterne står i ydercirklen, og deres parallelle moltonarter står i indercirklen. Hvert bogstav i kvintcirklen kan også repræsentere en akkord eller en tone.

På ydersiden af kvintcirklen er de faste fortegn for hver toneart. Durtonearter og parallelle moltonearter har samme faste fortegn. Eksempelvis har tonearterne G-dur og E-mol begge et kryds i de faste fortegn.

Kvintcirklen hjælper dig med visuelt at forstå forholdet mellem tonearter og akkorder. Du kan eksempelvis bruge kvintcirklen til at:

  • Huske tonearter. Tonearten C-dur på toppen af kvintcirklen har ingen faste fortegn. For hvert skridt med uret tilføjes et kryds () til de faste fortegn. For hvert skridt mod uret tilføjes et b () til de faste fortegn.
  • Komponere musik. Ideen til en sang kan starte med nogle få akkorder, der lyder godt sammen. De tre dur-akkorder og tre mol-akkorder i en vilkårlig fjerdedel af kvintcirklen hører til samme toneart og lyder derfor godt sammen.
  • Analysere akkorder. Med udgangspunkt i en hvilken som helst durtoneart på kvintcirklen er tonika (T) det valgte udgangspunkt, subdominant (S) et skridt mod uret, dominant (D) et skridt med uret og vekseldominant (DD) to skridt med uret. Tonikaparallel (Tp), subdominantparallel (Sp) og dominantparallel (Dp) står overfor henholdsvis T, S og D.
  • Transponere akkorder. En sangs akkorder kan placeres på kvintcirklen og efterfølgende transponeres ved at flytte akkordmønstret rundt i kvintcirklen. Placér eksempelvis akkorderne C, F og G på kvintcirklen. C står i midten, F står et skridt mod uret, og G står et skridt med uret. Transponeret til A-dur er de A, D og E.

Går man med uret på kvintcirklen, er der en opadgående ren kvint mellem hver toneart. Går man mod uret er der en nedadgående ren kvint mellem hver toneart. Hvis man starter på en vilkårlig toneart og går en ren kvint op 12 gange, når man frem til samme toneart, som man startede på.

Brug af den interaktive kvintcirkel

Klik på knappen "Nøgle" for at ændre nøglen. Klik på "Skjul faste fortegn" for at skjule alle faste fortegn. Klik på "Gem som PDF" for at gemme kvintcirklen i en printbar PDF-fil. Den version af kvintcirklen, du har valgt, gemmes i PDF-filen.

Klik på en vilkårlig toneart på kvintcirklen for at se akkorderne i tonearten. Hver akkord er markeret med et romertal, der repræsenterer akkordens skalatrin. Romertal med store bogstaver angiver en dur-akkord, små bogstaver angiver en mol-akkord, og en lille cirkel efter bogstaverne angiver en formindsket akkord.

Akkorderne for den valgte toneart er også vist i en tabel under kvintcirklen sammen med deres funktion i funktionsanalyse. Klik på en akkord i tabellen for at høre den. Over tabellen står navnet på tonearten, paralleltonearten og varianttonearten.