c cis/des cis/des cis/des d dis/es dis/es dis/es e f fis/ges fis/ges fis/ges g gis/as gis/as gis/as a ais/b ais/b ais/b h c cis/des cis/des cis/des d dis/es dis/es dis/es e f fis/ges fis/ges fis/ges g gis/as gis/as gis/as a ais/b ais/b ais/b h c cis/des cis/des cis/des d dis/es dis/es dis/es e f fis/ges fis/ges fis/ges g gis/as gis/as gis/as a ais/b ais/b ais/b h
c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h

Brug af intervalopslaget

Vælg en grundtone og et interval for at få vist intervallet på klaviaturet. Intervallerne vises som opadgående intervaller, dvs. med grundtonen nederst. Du kan læse om intervallerne og høre, hvordan de lyder, i artiklen om intervaller.

Der findes også dobbelt forstørrede og dobbelt formindskede intervaller, men de benyttes yderst sjældent, og de er derfor ikke medtaget i intervalopslaget. Den formindskede prim med c som grundtone kan ikke vises - de korrekte toner er c og ces.

Nedadgående intervaller

Du kan få vist nedadgående intervaller, dvs. intervaller med grundtonen øverst, ved at benytte dette intervalopslag.