Musikipedia er et digitalt læremiddel om musik udarbejdet og udgivet af cand.mag. i musikvidenskab Lasse Grubbe. Musikipedia er frit tilgængelig og reklamefri. Her kan du finde inspiration og gode råd til, hvordan du får mest ud af Musikipedia.

1. Målgruppe

Musikipedias primære målgruppe er elever og lærere på gymnasier, grundskoler og musikskoler, men Musikipedia kan anvendes af alle, der beskæftiger sig med musik – herunder udøvende musikere samt studerende og undervisere på efterskoler, højskoler, aftenskoler, professionshøjskoler, universiteter og konservatorier.

2. Anvendelse

Elever og studerende kan anvende Musikipedia i forbindelse med undervisningen til opnåelse af faglige mål. Udøvende musikere kan anvende Musikipedia til læring af de teoretiske færdigheder, der er fundamentet for musikudøvelse. Lærere og undervisere kan anvende Musikipedia som undervisningsmateriale og til faglig opkvalificering.

Du kan eksempelvis bruge Musikipedia:

  • som grundbog til et stofområde → læs relevante tekster
  • som opslagsværk → brug leksikonet
  • som hjælp ved opgaveløsning og musikudøvelse → brug værktøjerne
  • til træning af praktiske færdigheder → brug øvelserne.

3. Tekster

Mange af teksterne på Musikipedia findes i to sværhedsgrader. De svære udgaver giver et mere dybdegående indblik i emnet, end de lette udgaver gør. Elever i gymnasiet, grundskolen og musikskolen bør som udgangspunkt læse de lette udgaver. De svære udgaver er beregnet særligt dygtige elever og studerende på videregående uddannelser.

Teksterne er suppleret med lyd- og nodeeksempler, der anskueliggør teorien og præsenterer dig for en bred vifte af musikgenrer og stilarter. Lyt til hvert lydeksempel mindst to gange, og følg med i et eventuelt tilknyttet nodeeksempel ved anden gennemlytning.

Flere af teksterne indeholder aktiviteter i form af øvelser, sange og andet, der kan teste, træne og udvide din forståelse af tekstens indhold. Det er vigtigt, at du bruger tid på aktiviteterne, både fordi de inddrager den praktiske dimension af musikfaget, og fordi den egentlige indlæring ofte først sker, når du selv får fingrene ned i stoffet.

Nogle fagord og fremmedord er skrevet med stiplet understregning. Understregningen indikerer, at du kan få vist en ordforklaring ved at holde musen over ordet.

4. Øvelser

I øvelserne kan du teste og træne dine færdigheder inden for centrale musikfaglige kompetenceområder. Du bør læse om de enkelte områder, før du træner dem, så du har en viden om det, du træner. En del af teksterne på Musikipedia er suppleret med forslag til relevante øvelser, så du undervejs kan træne det, du læser om.

Hver gang du gennemfører en opgave, optjener du et antal point. Jo flere point du optjener, jo højere level og rang opnår du. Du kan både optjene point ved at gennemføre nye opgaver og ved at repetere allerede gennemførte opgaver.

Hvis du gennemfører en opgave uden at svare forkert, optjener du en stjerne. Når du har optjent en stjerne i alle opgaver i en cirkel, får cirklen en stjerne. Du kan kun optjene én stjerne for hver opgave, og du kan ikke miste stjerner, du har optjent.

Du kan give andre brugere adgang til dine resultater ved at indtaste deres e-mail på siden Del resultater under din profil. De kan efterfølgende se dine resultater via linket Delte resultater på øvelsessiden. Linket er først synligt, når du har delt resultater med dem.

Brug følgende genvejstaster til at arbejde effektivt med øvelserne: enter (indsend svar, fortsæt til næste opgave), space (afspil lyd, stop lyd), a (vælg kryds-fortegn), s (vælg b-fortegn) og e (vælg viskelæder). I opgaver med svarknapper kan knappernes forbogstav bruges til at svare med, dog kun såfremt to svarknapper ikke har samme forbogstav.

5. Din mening

Hvis du har kommentarer eller forslag til Musikipedia, er du meget velkommen til at kontakte mig. Dine forslag er med til at forbedre Musikipedia til gavn for alle brugere.