Oversigt over job- og karrieremuligheder i musikbranchen. Oversigten er meget kortfattet, og du opfordres derfor til at læse nærmere om de nævnte muligheder andetsteds. Vær opmærksom på, at mange stykker deres arbejdsliv sammen af flere deltidsjob, ikke mindst de udøvende musikere, der ofte har anden beskæftigelse på deltid. Se også artiklen om musikuddannelser.

1. Undervisning

En musiklærer underviser børn, unge og voksne i musik. I folkeskolen og i gymnasiet underviser læreren i ét bredt musikfag, mens læreren på de øvrige uddannelsesinstitutioner normalt underviser i et eller flere afgrænsede fagområder (sammenspil, sang klaver, hørelære, m.fl.). En musiklærer skal have viden om sit fag, pædagogik og didaktik og være en dygtig formidler.

Folkeskolelæreren er normalt uddannet fra professionshøjskolen, mens gymnasielæreren er uddannet fra universitetet. Læreren på de øvrige uddannelsesinstitutioner er normalt uddannet fra enten professionshøjskolen, universitetet eller musikkonservatoriet.

Almindelige jobmuligheder:

 • Folkeskolelærer
 • Gymnasielærer
 • Ungdomsskolelærer
 • Efterskolelærer
 • Højskolelærer
 • Aftenskolelærer
 • Musikskolelærer
 • MGK-lærer
 • Professionshøjskolelærer (adjunkt, lektor, docent, forsker)
 • Universitetslærer (adjunkt, lektor, docent, professor, forsker)
 • Konservatorielærer (adjunkt, lektor, docent, professor, forsker)
 • Privatunderviser

2. Optræden

En optrædende kunstner arbejder kreativt inden for musikfagets praktisk-udøvende område, typisk som musiker eller sanger på en scene. Der kræves stor dygtighed og mange timers øvning.

Mange professionelt optrædende kunstnere er uddannet fra musikkonservatoriet, men der findes også en del med uddannelse fra universitetet samt en stor del mere eller mindre selvlærte.

Almindelige jobmuligheder:

 • Sanger (vokalist)
 • Musiker (instrumentalist)
 • Orkestermusiker (ensemblemusiker, kapelmusiker)
 • Festmusiker (ballemusiker, røvballemusiker, suppe-steg-is-musiker)
 • Studiemusiker
 • Akkompagnatør
 • Kapelmester (orkesterleder)
 • Korleder
 • Dirigent
 • DJ (deejay, disc jockey, pladevender)
 • Skuespiller (musicalskuespiller)

Job i kirken

Følgende er almindeligvis uddannet fra folkekirkens kirkemusikskoler:

 • Organist
 • Kirkesanger
 • Kantor
 • Korleder
 • Klokkenist

3. Sangskrivning

En sangskriver er både en håndværker og en kunstnerisk formidler. Som håndværker skaber sangskriveren musik gennem korrekt brug af musikalske og tekstlige virkemidler, og som formidler skaber og formidler sangskriveren et selvstændigt kunstnerisk udtryk.

Mange sangskrivere er mere eller mindre selvlærte, men der findes også en del med uddannelse som komponist eller sangskriver fra musikkonservatoriet samt en del med musikalsk uddannelse fra universitetet.

Almindelige jobmuligheder:

 • Singer-songwriter
 • Sangskriver
 • Tekstforfatter
 • Komponist
 • Filmkomponist
 • Arrangør
 • Orkestrator

4. Produktion og teknik

En person i denne jobkategori arbejder med computere og teknisk (musik)udstyr med henblik på at skabe, udvikle, tilpasse, optimere og opsætte lyd og musik.

En del er uddannet fra musikkonservatoriet (eksempelvis fra uddannelsen som lydtekniker eller tonemester), en del er uddannet fra universitetet (eksempelvis fra uddannelsen i lyddesign eller akustik og signalbehandling), en del har en erhvervsuddannelse som eventtekniker, og en del er mere eller mindre selvlærte.

Almindelige jobmuligheder:

 • Producer (musikproducer)
 • Lydtekniker
 • Eventtekniker (teatertekniker, scenetekniker, udstillingstekniker)
 • Tonemester
 • Akustiker
 • Lyddesigner
 • Roadie

5. Formidling

En formidler udbreder viden om musik og musikliv. Formålet kan være at oplyse, dokumentere, kritisere, inspirere eller underholde. Gode kommunikationsevner (skriftlige eller mundtlige) er en absolut nødvendighed.

Formidleren kan være uddannet mange forskellige steder fra. Tilknytningen til musikfaget kan skabes både gennem en decideret musikuddannelse eller gennem almindelig interesse for musik og musikliv.

Almindelige jobmuligheder:

 • Journalist
 • Pressekoordinator
 • Musikanmelder (musikkritiker)
 • Forfatter (skribent)
 • Redaktør (webredaktør, fagredaktør, forlagsredaktør)
 • Radiovært
 • Tv-vært
 • Speaker
 • Udgiver (nodeudgiver, musikudgiver, bogudgiver)
 • Forskningsbibliotikar (musikbibliotikar)
 • Kulturformidler
 • Nodeskriver

6. Lægevidenskab

En lægevidenskabelig bruger musik som redskab til at hjælpe mennesker med særlige behov, handicap eller lidelser. Den lægevidenskabelige kan også behandle forskellige former for sang-, tale- og hørevanskeligheder.

Almindeligvis uddannes den lægevidenskabelige fra universitetet, eksempelvis via uddannelsen musikterapi (Aalborg Universitet) eller audiologopædi (Københavns Universitet).

Almindelige jobmuligheder:

 • Musikpsykolog
 • Musikterapeut
 • Musikpsykoterapeut
 • Sangterapeut
 • Tale- og hørepædagog
 • Audiolog

7. Håndværk

En håndværker arbejder med praktisk håndværksarbejde, oftest som reparatør eller som klaver- eller orgelstemmer. Kun meget få arbejder som instrumentbygger, idet nye musikinstrumenter som regel importeres fra udlandet.

Der findes ingen uddannelser rettet mod de nedenfor nævnte jobmuligheder. De fleste håndværkere er derfor udlært ved privatundervisning, eksempelvis hos et klaverværksted.

Almindelige jobmuligheder:

 • Instrumentbygger (orgelbygger, violinbygger, guitarbygger m.fl.)
 • Reparatør (instrumentreparatør)
 • Klaverstemmer
 • Orgelstemmer

8. Administration

En administrativ medarbejder arbejder typisk med forskellige former for administration, ledelse og projektarbejde. Der kræves overblik, handlekraft, idéer og visioner samt gode samarbejdsevner og kommunikationsevner.

Den administrative medarbejder kan være uddannet mange forskellige steder fra. Tilknytningen til musikfaget kan skabes både gennem en decideret musikuddannelse eller gennem almindelig interesse for musik og kulturliv.

Almindelige jobmuligheder:

 • Kulturmedarbejder
 • Koncertarrangør
 • Musikchef (programchef, musikrådgiver, musikalsk rådgiver)
 • Rektor
 • Bandcoach
 • Manager
 • Booker (agent)
 • Promoter
 • A&R Manager (Artist & Repertoire Manager)
 • Musikforhandler (forretningsindehaver)
 • Ophavsretsadvokat (musikadvokat)