Klaverer er en type af tangentinstrumenter, hvilket vil sige, at lyden dannes ved, at man trykker en tangent ned. Når en tangent på et klaver trykkes ned aktiveres en filtbeklædt hammer, som anslår en bestemt streng. Strengen begynder at vibrere, og vibrationerne forplanter sig som svingninger i luften (lyd). Svingningerne forstærkes derefter af en stor sangbund inde i klaveret. På digitalklaverer foregår det hele digitalt, og disse indeholder derfor hverken strenge eller sangbund. Tonehøjden afhænger af, hvilken tangent man trykker ned, og lydstyrken afhænger af, hvor hårdt tangenten anslås.

Klaveret er et meget alsidigt instrument, og det anvendes inden for stort set alle vestlige musikgenrer. Noder til klaver noteres som regel i klaversystemet. Bemærk at klaverer (der ikke er digitalklaverer) også kan kategoriseres som strengeinstrumenter.

1. Opretstående klaver

Opretstående klaver (Steinway K-132, 2011)

På et opretstående klaver er strengene placeret lodret ud fra klangbunden. Filthamrene anslår strengene forfra og springer via fjedre tilbage til hvilepositionen. Opretstående klaverer bruges sjældent til koncertbrug, men de er populære til hjemmebrug, fordi de er billigere og fylder væsentligt mindre end et flygel.

Ambitus

De fleste opretstående klaverer har 76 eller 88 tangenter. Et klaver med 88 tangenter har en ambitus fra A2-c5:

Opretstående klaver ambitus

2. Flygel

Flygel (Steinway Concert Grand Model D, 2011)

På et flygel er strengene placeret vandret over klangbunden. Filthamrene anslår strengene nedefra og benytter tyngdekraften til at falde tilbage til hvilepositionen. Til koncertbrug bruger man som regel et flygel frem for et opretstående klaver, da flygelet har en kraftigere og fyldigere klang og et mere præcist anslag. Det amerikansk-tyske firma Steinway & Sons er i almindelighed anerkendt som producent af verdens fineste flygler og opretstående klaverer.

Ambitus

De fleste flygler har 88 tangenter og en ambitus fra A2-c5:

Opretstående klaver ambitus

3. Digitalklaver

Digitalklaver (Roland V Piano, 2009)

Et digitalklaver er et elektrisk instrument der bruger digital teknologi til at efterligne lyden og følelsen af et akustisk klaver. Digitalklaverer er i dag et populært alternativt til akustiske klaverer, fordi de er billigere, de vejer mindre, de ikke har strenge og derfor ikke skal stemmes, og fordi de har en række praktiske funktioner som eksempelvis hovedtelefonudgang, MIDI-udgang og mulighed for transponering.

Ambitus

De fleste digitalklaverer har 76 eller 88 tangenter. Et digitalklaver med 88 tangenter har en ambitus fra A2-c5:

Opretstående klaver ambitus

4. Andre klavertyper

Pianola (The Autopiano Company, 1920), taffelklaver (Schuetze & Ludolff, 1860) og girafklaver (ukendt mærke, 1815)

Der findes en række andre mere sjældne klavertyper. De mest almindelige er:

  • Pianola: Et opretstående klaver med en indbygget mekanisme der gør, at det kan spille af sig selv. Det blev fremstillet fra 1894 og frem til omkring 1940, og det kendes også under navnet "selvspillende klaver". I dag produceres nogle få selvspillende flygler, men teknologien er en helt anden, end den var dengang.
  • Taffelklaver: Et firkantet klaver fremstillet fra midten af 1700-tallet og frem til omkring år 1900. Det var et billigt og pålideligt alternativ til det dyre flygel, men det blev udkonkurreret af det opretstående klaver.
  • Girafklaver: En sjælden form for opretstående flygel fremstillet fra omkring år 1798. Det var meget højt og upraktisk, og det blev derfor aldrig et populært instrument.
  • Præpareret klaver: Et klaver (typisk et flygel) hvis klang er ændret, ved at forskellige ting er sat fast mellem, eller langt på, dets strenge. Almindelige ting er skruer, viskelædere, papir, stof og bordtennisbolde. Det vil altid være beskrevet i partituret, hvilke ting man skal bruge, og hvordan de skal påsættes. Komponisten John Cage er kendt for at have skrevet flere stykker for præpareret klaver.

Ambitus

De fleste af eksemplarer af ovenstående klavertyper har 76 eller 88 tangenter. Et klaver med 88 tangenter har en ambitus fra A2-c5:

Opretstående klaver ambitus