frekvens

Antallet af svingninger per sekund for en given tone (dvs. en lydbølge), målt i Hertz (Hz). En tones frekvens kaldes også for dens svingningstal. Frekvensen bestemmer tonens tonehøjde. Dybe toner har lave frekvenser (få Hz), mens lyse toner har høje frekvenser (mange Hz). Læs mere om frekvens.

bøjning
-en, -er, -erne
(substantiv)
synonym
  • svingningstal
engelsk
  • frequency
  • temporal frequency