stemning

1) Den måde et musikinstrument er stemt på. Det system som ligger til grund for den måde et musikinstrument er stemt på kaldes et stemningssystem eller et tonesystem. Man kan for eksempel tale om at instrumentet er i god (ren) eller dårlig (falsk) stemning, alt afhængig af hvor tæt det konkrete instruments stemning er i forhold til hvad der er normalt inden for et bestemt stemningssystem.

Den normale stemning for en bestemt type musikinstrument kaldes accordatura. Man kan også tale om at et musikinstrument har en usædvanlig stemning, hvis det ikke stemmer falsk, men blot med vilje er stemt på en anden måde end den normale. Dette kaldes omstemning eller scordatura. Læs mere om stemningssystemer.

2) Den kammertone et musikinstrument er stemt efter. Mange steder stemmer man et instrument således at tonen a er lig 440 Hz, men andre steder stemmer man i stedet a til 441 eller 442 eller endnu højere. Læs mere om kammertonen.

3) Et musikstykkes karakter og udtryk.

bøjning
-en, -er, -erne
(substantiv)
engelsk
  • tuning

Musikudtryk

Musikudtryk med forbindelse til stemning:
  • muta (lat.) – en instruks om skift af instrument eller stemning