På de følgende sider kan du læse om de mundtlige og skriftlige musikeksamener på stx, hf, htx og hhx. Du kan desuden finde tips til din eksamensforberedelse. Siderne er opdaterede i henhold til eksamensbestemmelserne for skoleåret 2021-2022.

Indhold

1. Stx

2. Hf

3. Htx

Nogle htx-gymnasier udbyder Musik C som valgfag. Det faglige indhold og eksamenen er i det tilfælde identisk med Musik C på stx og hf.

4. Hhx

Nogle hhx-gymnasier udbyder Musik C som valgfag. Det faglige indhold og eksamenen er i det tilfælde identisk med Musik C på stx og hf.