Engelske oversættelse af danske musik-fagord og musikrelaterede ord. Ved ord med flere forskellige engelske oversættelser er den mest brugte oversættelse noteret først.

 • a (tonenavn) – A
 • a cappella – a cappella
 • absolut gehør – perfect pitch
 • accent (almindelig) – dynamic accent
 • accent (kort længde) – marcato
 • accidentalakkord – chromatic passing chord, accidental chord
 • accordeon – accordion
 • add (akkord) – add
 • affinitet – affinity
 • afledning (i akkord) – raised/lowered a semitone (omtrentlig)
 • afledninger (toner) – sharp and flat notes
 • afsluttende taktstreg – bold double barline, bold double bar line
 • ais (tonenavn) – A sharp
 • aisis (tonenavn) – A double sharp
 • akkolade – accolade, brace
 • akkompagnatør – accompanist
 • akkompagnement – accompaniment
 • akkompagnere – accompany
 • akkord – chord
 • akkordbrydning – arpeggio
 • akkorddiagram (til guitar) – chord diagram
 • akkordegen tone – chord tone
 • akkordeon – accordion
 • akkordfremmed tone – nonchord tone, nonharmonic tone, non-harmony note
 • akkordfølge – chord progression
 • akkordomvending – chord inversion
 • akkordprogression – chord progression
 • akkordrundgang – vamp
 • akkordtone – chord tone
 • akkordtype – chord type
 • akkordudvidelse – chord extension
 • akustik – acoustics
 • akustisk – acoustic
 • albertibas – alberti bass
 • alla breve – alla breve, cut time
 • alpehorn – alphorn, alpenhorn
 • alt – alto
 • alteration – alteration
 • altereret akkord – altered chord
 • altfløjte – alto flute
 • altguitar – alto guitar
 • althorn – alto horn
 • altklarinet – alto clarinet
 • altnøgle – alto clef
 • altsangerinde – contralto
 • altsaxofon – alto saxophone
 • amatør – amateur
 • amatørmusik – amateur music
 • ambitus – ambitus
 • ambolt – anvil
 • analog (lyd) – analog
 • anden omvending – second inversion
 • andenstemme – second voice
 • anlæg – stereo, music centre
 • ansats – attack (ansats af tone), embouchure (læbestilling)
 • anticipation – anticipation
 • antifon – antiphon
 • arie – aria
 • arrangement – arrangement
 • artikulation – articulation
 • as (tonenavn) – A flat
 • ases (tonenavn) – A double flat
 • a-stykke – part A
 • atonalitet – atonality
 • autentisk – authentic
 • autentisk halvslutning – half cadence, open cadence, imperfect cadence
 • autentisk helslutning – authentic cadence, closed cadence, standard cadence
 • avantgarde – avant-garde
 • b (tonenavn) – B flat
 • b (fortegn) – flat
 • babyflygel – baby grand (piano)
 • backbeat – backbeat
 • baggrundsmusik – background music
 • balalajka – balalaika
 • ballade – ballad
 • ballet – ballet
 • band – band
 • bandoneon – bandoneón
 • banjo – banjo
 • barform – bar form
 • barokmusik – baroque music
 • barokviolin – baroque violin
 • barréakkord – barre chord, barré chord, bar chord
 • baryton (korstemme) – baritone, barytone
 • bas (korstemme) – bass
 • bas (guitar) – bass guitar
 • basfløjte – bass flute
 • basguitar – bass guitar
 • bashorn – bass horn
 • basklarinet – bass clarinet
 • basnøgle – F clef (f-nøgle), bass clef
 • bassanger – bass singer
 • bassethorn – basset horn
 • bassetklarinet – basset clarinet
 • bassist – bass-player
 • bastrompet – bass trumpet
 • basun – trombone
 • bes (tonenavn) – B double flat
 • beatmusik – beat music
 • becifring – chord symbols (melodi med becifring: melody with chords)
 • beliggenhed – position
 • bell plate – bell plate
 • betoning – accent
 • bidominant – secondary dominant
 • bigband – big band
 • bigbandpartitur – big band score
 • bilinje – ledger line, leger line
 • bindebue – tie
 • bis-tegn – simile mark
 • bjælder – sleigh bells
 • bjælke (på node) – beam
 • bladsang – sight-singing, prima vista singing
 • bladspil – sight-reading, prima vista reading
 • blokfløjte – recorder
 • blokharmonisering – thickened line
 • bluesharmonik – blues harmony
 • blues skala – blues scale
 • blæseinstrument – wind instrument
 • blæsersektion – wind section
 • blå tone – blue note
 • bongotromme – bongo drum
 • boogie – boogie
 • borduntone – drone
 • bossa nova – bossa nova
 • BPM – BPM, beats per minute
 • bratsch – viola
 • break – break
 • brevis node – double whole note (amerikansk), breve (britisk)
 • brevis pause – double whole rest (amerikansk), breve rest (britisk)
 • bro (formled) – pre-chorus, build, transitional bridge
 • brudt akkord – arpeggiated chord
 • brydning – arpeggio
 • b-stykke – part B
 • b-toneart – flat key signature
 • bue – bow
 • bækken – cymbal
 • bøje (guitarteknik) – bend
 • bølgeængde – wavelength
 • børnesang – children's Song
 • bånd (på instrument) – fret
 • bånd (til båndoptager) – tape, audiotape
 • båndkassette – cassette, tape cassette
 • båndoptage – tape
 • båndoptagelse – tape recording
 • båndoptager – tape recorder, tape deck (i stereoanlæg)
 • c (tonenavn) – C
 • cabasa – cabasa
 • cabinet orgel – cabinet organ
 • call and response – call and response
 • calypso – calypso music
 • celesta – celesta, celeste
 • celeste – celesta, celeste
 • cello – cello
 • cembalo – harpsichord
 • ces (tonenavn) – C flat
 • ceses (tonenavn) – C double flat
 • chimes – mark tree
 • cis (tonenavn) – C sharp
 • cisis (tonenavn) – C double sharp
 • cluster akkord – tone cluster
 • c-nøgle – C clef
 • coda – coda
 • computermusik – computer music
 • concertina – concertina
 • conga – conga
 • cornet – cornet
 • cover – cover
 • crashbækken – crash cymbal
 • crooner – crooner
 • crotaler – crotales
 • cyklisk form – cyclic form
 • cæsur – caesura, "railroad tracks"
 • d (tonenavn) – D
 • da capo – da capo
 • dal segno – dal segno
 • damestemme – female voice
 • darbuka – goblet drum
 • decibel – decibel (dB)
 • decim – tenth, compound third (stor/lille decim: major/minor tenth
 • deltone – partial tone
 • des (tonenavn) – D flat
 • deses (tonenavn) – D double flat
 • di (solmisationsstavelse) – di
 • diatonisk – diatonic
 • diatonisk bevægelse – diatonic motion
 • didgeridoo – didgeridoo
 • digital – digital
 • digitalklaver – electric piano, digital piano
 • dirigent – conductor, bandmaster (især vedrørende musikkorps eller andre millitære orkestre)
 • dirigentpult – conductor's desk
 • dirigentstok – baton
 • dirigere – conduct
 • dis (tonenavn) – D sharp
 • disharmoni – discord
 • disharmonisk – discordant
 • disis (tonenavn) – D double sharp
 • diskantnøgle – G clef (G-nøgle), treble clef
 • diskodans – disco dancing
 • diskografi – discography
 • disko musik – disco music
 • dissonans – dissonance
 • dj – dj, disc jockey
 • djembe – djembe
 • do (solmisationsstavelse) – do
 • dobbeltaltereret – double altered
 • dobbelt-b (fortegn) – double flat
 • dobbeltfløjte – double flute
 • dobbeltfortegn – double accidentals
 • dobbeltfuga – double fugue
 • dobbeltgreb – double stop
 • dobbelthorn – double horn
 • dobbeltkryds (fortegn) – double sharp
 • dobbelt omvendt praltrille – inverted long mordent, inverted double mordent
 • dobbelt praltrille – long mordent, double mordent
 • dobbelt taktstreg – double barline, double bar line
 • dobbelt tempo/tid – double time
 • dobbeltslag – turn
 • dobro – resonator guitar, dobro
 • dodekafoni – dodecaphony
 • dominant – dominant
 • dominantafledning – dominant deviation (omtrentlig)
 • dominantparallel (akkord i dur) – dominant (amerikansk), subtonic (amerikansk)
 • dominanthalvslutning – half cadence, open cadence, imperfect kadence
 • dominantparallel (akkord i mol) – dominant (amerikansk), mediant (amerikansk)
 • dominantisering – dominantization
 • dorisk – dorian
 • drejenode – auxiliary note, auxiliary tone
 • drejetone – auxiliary tone, auxiliary note
 • drejelire – hurdy-gurdy
 • drejeventil – rotary valve
 • drone – drone
 • drop 2-4 – drop 2-4
 • duet – duet
 • duo – duo
 • duodecim – twelvth, compound fifth (ren duodecim: perfect twelvth)
 • duol – duplet
 • dur – major
 • dur-pentaton skala – major pentatonic scale
 • durskala – major scale
 • durtreklang – major triad
 • dynamik – dynamics
 • dæmpe – mute
 • dæmper (sordin) – mute
 • dæmpet tone – stopped note
 • dæmperpedal – soft pedal, una corda pedal
 • dødsmetal – death metal
 • e (tonenavn) – E
 • effektmaskine – effect machine
 • efterklang (rumklang) – reverb
 • efterslag – afterbeat
 • eis (tonenavn) – E sharp
 • eisis (tonenavn) – E double sharp
 • ekko – echo
 • ekspressionisme – expressionism
 • elbas – bass guitar
 • electronica – electronica
 • elektroakustisk musik – electroacoustic music
 • elektrisk – electric
 • elguitar – electric guitar
 • elision – elision
 • elklaver – electric piano, digital piano
 • elorgel – electric organ
 • elpiano – electric piano, digital piano
 • engelskhorn – cor anglais
 • enharmonisk – enharmonic
 • enkeltstemme – part
 • ensemble – ensemble
 • enstemmig – unison
 • enstreget oktav – C4, one-line octave
 • epilog – epilogue, epilog
 • equalizer – equalizer
 • es (tonenavn) – E flat
 • eses (tonenavn) – E double flat
 • etnisk musik – ethnic music
 • etnografi – ethnography
 • etude – etude
 • euphonium – euphonium
 • evergreen – evergreen
 • f (tonenavn) – F
 • f-nøgle – F clef, bass clef (basnøgle)
 • fa (solmisationsstavelse) – fa
 • fagot – bassoon
 • faldende praltrille – descending mordent, descending trill
 • falset – falsetto
 • fanfare – fanfare
 • fase (ved svingninger) – phase
 • fast fortegn – key signature (løse fortegn kaldes for 'accidentals')
 • femklang – pentad
 • femstreget oktav – C8, five-line octave
 • femtoneskala – pentatonic scale
 • fermat – fermata
 • fes (tonenavn) – F flat
 • feses (tonenavn) – F double flat
 • fi (solmisationsstavelse) – fi
 • fibonacciserie – fibonacci sequence
 • filmmusik – film score
 • finale – finale
 • fingerbækken – finger cymbals
 • fingersætning – fingering
 • firefjerdedelstakt – common time
 • firklang – tetrad
 • firestreget oktav – C7, four-line octave
 • fis (tonenavn) – F sharp
 • fisis (tonenavn) – F double sharp
 • fjerdedelsnode – quarter note (amerikansk), crotchet (britisk)
 • fjerdedelspause – quarter rest (amerikansk), crotchet rest (britisk)
 • flageolettone – harmonic (flere typer, bl.a.: artificial harmonic, pinch harmonic, natural harmonic, tapped harmonic og semi harmonic)
 • flamenco – flamenco
 • flanger – flanging
 • flerstemmig – part-song (komposition for flere stemmer), part-singing (at synge flerstemmigt)
 • flertakters pause – multi-measure rest, gathered-rest, multi-bar rest
 • flydestemme – voice in stepwise motion (omtrentlig)
 • flygel – grand piano
 • flygelhorn – flugelhorn
 • fløjte – flute
 • folkedans – folk dance
 • folkemusik – folk music
 • folkevise – folk song, ballad
 • fonetisk transkription – phonetic transcription
 • fonogram – phonogram
 • forberedelse – preparation
 • form – form
 • formning – morphing
 • forkortelse – abbreviation
 • formindsket – diminished
 • forsanger – lead singer
 • forslagstone – grace note. Man skelner mellem en appoggiatura (langt betonet forslag) og en acciaccatura (kort ubetonet forslag)
 • forspil – foreplay
 • forstærker – amplifier
 • forstørret – augmented
 • fortegn – accidental
 • fortolkning – interpretation
 • forudgriben – anticipation
 • forudhold – suspension
 • forudhold, der opløses opad – retardation
 • forvrængning – distortion
 • four beat – four beat
 • frase – phrase
 • frasering – phrasing
 • fraseringsbue – phrase mark, Ligature
 • frekvens – frequency
 • frekvensforhold – frequency ratio
 • frygisk – phrygian
 • fuga – fugue
 • funk – funk
 • funktioner – functions
 • funktionsharmonik – functional harmony (omtrentlig)
 • funktionsanalyse – functional harmonic analysis (omtrentlig), Riemann's analysis (omtrentlig)
 • første omvending – first inversion
 • førsteudgave – first edition
 • g (tonenavn) – G
 • gambe – viola da gamba, viol
 • ganzá – ganzá
 • gehør – ear
 • generalbas – figured bass
 • generalpause – general pause, G.P., grand pause
 • gennemgangsnode – passing note, passing tone
 • gennemgangstone – passing tone, passing note
 • genre – genre
 • gentagelse – repeat
 • gentagelsestegn – repeat sign
 • ges (tonenavn) – G flat
 • geses (tonenavn) – G double flat
 • gis (tonenavn) – G sharp
 • gisis (tonenavn) – G double sharp
 • glasharmonika – glass harmonica
 • glissando – glissando
 • gongong – gong
 • g-nøgle – G clef, treble clef (diskantnøgle)
 • grammofon – phonograph
 • grammofonplade – gramophone record, phonograph record
 • gregoriansk sang – gregorian chant
 • gribebræt – fretboard, fingerboard
 • groove – groove
 • growl – growl
 • grundakkord – chord in root position
 • grundform – root position
 • grundtone – tonic
 • grunge – grunge
 • gruppe – group (band), section (gruppe af musikere i orkester)
 • güiro – güiro
 • guitar – guitar
 • guitar akkorddiagram – guitar chord diagram
 • guitarist – guitarist
 • guitarriff – guitar riff
 • guitar tabulatur – guitar tablature
 • guldplade – gold record
 • gulvtam – floor tom
 • h (tonenavn) – B
 • hals (på strengeinstrument) – neck
 • halvformindsket akkord – half diminished seventh chord
 • halv/heltone skala – half/whole-tone scale, hHalf tone whole tone scale
 • halvnode – half note (amerikansk), minim (britisk)
 • halvpause – half rest (amerikansk), minim rest (britisk)
 • halvslutning – half cadence
 • halvtone – semitone
 • hammerklaver – fortepiano
 • harddisk optager – hard disc recorder
 • harmoni – harmony
 • harmonica – accordion
 • harmonika – accordion
 • harmonilære – harmonic studies
 • harmonisk analyse – harmonic analysis
 • harmonisk interval – harmonic interval
 • harmonisk kadence – harmonic cadence
 • harmonisk molskala – harmonic minor scale
 • harmonisk sekvens – harmonic sequence
 • harmonium – harmonium (hvis instrumentet har blæsebælge) eller reed organ (hvis instrumentet har sugebælge)
 • harpe – harp
 • harpsichord – harpsichord
 • heckelphon – heckelphone
 • helikon – helicon
 • hel-/halvtone skala – whole/half-tone scale, whole tone half tone scale
 • helnode – whole note (amerikansk), semibreve (britisk)
 • helslutning – authentic cadence
 • heltone – whole tone
 • heltoneskala – whole tone scale
 • helpause – whole rest (amerikansk), semibreve rest (britisk)
 • helslutning – authentic cadence
 • hemiol – hemiola
 • herrestemme – male voice
 • hertz – hertz (Hz)
 • heterofoni – heterophony
 • heterorytmik – heterorhythm
 • hexakord – hexachord
 • hi-hat – hi-hat, Hihat
 • his (tonenavn) – B sharp
 • hisis (tonenavn) – B double sharp
 • hiphop – hiphop
 • hit – hit
 • hjælpefortegn – courtesy accidentals, cautionary accidentals, reminder accidentals
 • hjælpelinje – ledger line, Leger line
 • homofoni – homophony
 • homorytmik – homorhythm
 • honky-tonk – honky-tonk
 • hookline – hookline
 • horn (blæseinstrument) – horn
 • horngruppe – horn section
 • hornkvinter – horn fifths
 • hornpipe – hornpipe
 • house (genre) – house
 • hovednode – central note
 • hovedtema – main theme
 • hvid støj – white noise
 • hymne – hymn
 • hymnologi – hymnology
 • hyperdorisk – hyper-dorian (samme forstavelse ved andre kirketonearter)
 • hypodorisk – hypodorian (samme forstavelse ved andre kirketonearter)
 • hævet – raised
 • højre – right
 • hørelære – ear training
 • håndbækken – hand cymbal
 • håndklap – (hand) clap
 • håndtromme – hand drum
 • imitation – imitation
 • impressionisme – impressionism
 • improvisation – improvisation
 • indie musik – indie music
 • indspilningsstudie – recording studio
 • infralyd – infrasound
 • ingen akkorder – no chords (N.C.)
 • instrumentalmusik – instrumental music
 • instrumentation – instrumentation
 • instrumentfamilie – instrument family
 • instrumentnavne – instrument names
 • interaktion – interaction
 • interferens – interference
 • interludium – interludium
 • intermedium – intermedium
 • interpretation – interpretation
 • interval – interval
 • intervalforhold – interval ratio
 • intonation – intonation
 • introduktion – introduction, intro
 • intuitiv musik – intuitive music
 • intro – intro
 • irregulær nodeværdi – tuplet
 • isorytme – isorhythm
 • jam session – jam session
 • janitchar – janissary (men betegnelsen 'percussionist' bør benyttes i stedet)
 • jazz – jazz
 • jingle – jingle
 • jodle – youdel
 • jonisk – ionian
 • jukeboks – jukebox, busic box
 • kadence – cadence
 • kammermusik – chamber music
 • kammerorkester – chamber orchestra
 • kammertone – concert pitch
 • kanon – canon (hvis alle synger præcis samme melodi bruges betegnelsen 'round')
 • kantate – cantata
 • kantslag (på lilletromme) – cross-stick, side-stick
 • kapelmester – bandleader, bandmaster
 • karaoke – karaoke
 • karakterstykke – character piece
 • kastagnetter – castanets
 • kastratsanger – castrato
 • keyboard – keyboard
 • kile – hairpin (tegnet der bruges til notation af crescendo og diminuendo)
 • kinoorgel – theatre organ
 • kirkeklokke – church bell
 • kirkemusik – church music
 • kirketoneart – church mode
 • klamme – bracket
 • klangfarve – timbre, tone colour
 • klangstykke – bell
 • klap – clap
 • klaptræ – slapstick, clapper
 • klarinet – clarinet
 • klassicisme – classicism
 • klassisk musik – classical music
 • klassisk periode – classical period
 • klaver – piano
 • klaveraften – piano recital
 • klaverbænk – music stool
 • klaverduo – piano duo
 • klaverkoncert – piano concert
 • klavernoder – piano sheets
 • klaverpartitur – piano reduction
 • klaverskole (lærebog) – piano tutor
 • klaversonate – piano sonata
 • klaverstemmer – piano tuner
 • klaversystem – grand staff
 • klaverudtog – piano reduction
 • klaviatur – keyboard, musical keyboard
 • klavichord – clavichord
 • klezmer – klezmer
 • klikspor – click track
 • klokke – bell
 • klokkespil – glockenspiel
 • knipse (på streng) – pluck, pick
 • koklokke – cowbell
 • kolofonium – rosin
 • koloratur – coloratura
 • kombinationstone – combination tone
 • komma (symbol for vejrtrækning) – breath mark
 • komplementærrytmik – complementary rhythms
 • komposition – composition
 • konceptalbum – concept album
 • koncertmester – concertmaster
 • konservatorium – academy of music, music academy
 • konsonans – consonance
 • kontrabas – double bass
 • kontrabasklarinet – contrabass clarinet
 • kontrafagot – contrabassoon
 • kontraoktav – C1, contra octave
 • kontrapunkt – counterpoint
 • kontraststykke – middle-eight, bridge (ikke at forveksle med det danske ord bro, som betegner et andet type formled)
 • kor – choir
 • koral – chorale
 • koralharmonisering – chorale harmonization
 • kormusik – vocal music
 • kornet – cornet
 • korpartitur – choral score
 • krokodillenæb – hairpin (tegnet der bruges til notation af crescendo og diminuendo)
 • kromatik – chromatic
 • kromatisk bevægelse – chromatic motion
 • kromatisk skala – chromatic scale
 • krumhorn – crumhorn
 • kryds (fortegn) – sharp
 • kryds-toneart – sharp key signature
 • kunstmusik – art music
 • kvadrille – quadrille
 • kvart (interval) – fourth
 • kvartdecim – fourteenth, compound seventh (stor/lille kvartdecim: major/minor fourteenth)
 • kvartkvintakkord – sus4 chord
 • kvartsekstakkord – triad in second inversion
 • kvarttone – quarter tone
 • kvartventil – F trigger
 • kvart-tone fortegn – quarter-tone accidental
 • kvartol – quadruplet
 • kvindestemme – female voice
 • kvint – fifth
 • kvintcirkel – circle of fifths
 • kvintsekstakkord – major sevnth chord (eller add chord afhængigt af type) in first inversion
 • kvintskridtsekvens – fifths sequence (omtrentlig), sequence of fifths (omtrentlig)
 • kvintol – quintuplet
 • kølle – mallet
 • la (solmisationsstavelse) – la
 • laidback – laidback
 • lambada – lambada
 • langfløjte – ney
 • langeleik – langeleik
 • langspil – langspil
 • latin – latin
 • le (solmisationsstavelse) – le
 • leadsheet – lead sheet, fake sheet
 • ledemotiv – leitmotif
 • ledetone – leading-tone
 • legatobue – slur
 • lejlighedsmusik – intet navn på engelsk
 • lejlighedssang – intet navn på engelsk
 • li (solmisationsstavelse) – li
 • lift – anticipation
 • ligebevægelse – similar motion
 • lige ottendedele – strait eights
 • lige taktart – simple time signature
 • ligesvævende stemning – equal temperament
 • liggetone – pedal point
 • lille (intervalstørrelse) – minor
 • lille oktav – C3, small octave
 • lilletromme – snare (drum)
 • linje – line
 • live optræden – live performance
 • lokrisk – locrian
 • longa node – longa note (britisk, amerikansk)
 • longa pause – longa rest (britisk, amerikansk), four-measure rest (amerikansk)
 • louré – louré
 • lp (plade) – LP (record), long-playing record
 • lur – lur
 • lut – lute
 • lyd – sound
 • lydbearbejdning – morphing
 • lydbog – talking book, audio book
 • lydbånd – tape, audiotape
 • lyddæmper – silencer, muffer (amerikansk)
 • lyddåse – sound box
 • lydeffekt – sound effect
 • lydens hastighed – speed of sound
 • lydisk – lydian
 • lydisolerende – sound-absorbing
 • lydisoleret – soundproof
 • lydisolering – soundproofing, sound insulation
 • lydkulisse – noise, radio noise, sound effect
 • lydkunst – sound art
 • lydløs – soundless
 • lydmand – soundman
 • lydmikser – mixing console
 • lydmur – sound barrier
 • lydmursbrag – sonic boom, super sonic boom
 • lydoptagelse – sound recording
 • lydrestaurering – audio restoration
 • lydside (i film, tv) – soundtrack
 • lydskrift – phonetic script
 • lydspor – soundtrack (på film, i tv), track (i sequencer)
 • lydstyrke – volume
 • lydsvag – quiet
 • lydtegn – phonetic symbol
 • lydtekniker – sound technician
 • lydtæt – soundproof
 • lyre – lyre
 • lyserød støj – pink noise
 • løft pedal – release pedal
 • løs streng – open string
 • løst fortegn – accidental (på engelsk betegner 'accidentals' kun løse fortegn. faste fortegn kaldes for 'key signatures')
 • madrigal – madrigal
 • mainstream – mainstream
 • maj (akkord) – major seventh
 • mandestemme – male voice
 • mandolin – mandolin
 • maqam – maqam
 • maracas – maracas
 • march – march
 • march tromme – field drum, millitary drum
 • marimba – marimba
 • marimbafon – marimbaphone
 • markovkæde – markov chain
 • massemedie – mass media
 • mazurka – mazurka
 • me (solmisationsstavelse) – me
 • mediant – mediant
 • mekanisk – mechanical
 • mekaniske musikinstrumenter – mechanical musical instruments
 • mekanisk orgel – mechanical organ
 • mellemdominant – secondary dominant
 • mellemspil – interlude
 • mellemstykke – interlude
 • mellofon – mellophone
 • mellotron – mellotron
 • melodi (del af musikstykke) – melody
 • melodi (musikstykke) – tune
 • melodica – melodica
 • melodisk (melodiøs) – tuneful, melodious
 • melodisk interval – melodic interval
 • melodisk molskala – melodic minor scale
 • melodrama – melodrama
 • melodramatisk – melodramatic
 • membranofon – membranophone
 • mensur – scale length, scale, string length, mensure
 • menuet – minuet, menuet
 • messingblæseinstrumenter – brass instruments
 • messingorkester – brass band
 • mesterklasse – masterclass
 • mestersanger – meistersinger
 • metallofon – metallophone
 • metrik – metric structure
 • metrisk modulation – metric modulation
 • metronom – metronome
 • metronomspor – click track
 • mezzosopran – mezzo-soprano
 • mi (solmisationsstavelse) – mi
 • middelalderen – Middle Ages
 • middeltone stemning – meantone temperament
 • MIDI – MIDI
 • midter-c – middle C
 • mikrofon – microphone
 • mikrotonale fortegn – microtonal accidentals
 • mikrotone – microtone
 • mikserpult – mixing console
 • militærmusik – military music
 • mimesis – mimesis
 • minimalisme – minimalism
 • minuet – minuet, menuet
 • mixolydisk – mixolydian
 • modal – modal
 • modalharmonik – modal harmony (omtrentlig)
 • modal jazz – modal jazz
 • modbevægelse – contrary motion
 • modernisme – modernism
 • modulation – modulation
 • modus – modus, musical mode
 • mol – minor
 • mol7 – minor seventh
 • mol-pentaton skala – minor pentatonic scale
 • molskala – minor scale
 • mono – mono
 • monochord – monochord
 • monoton – monotonous
 • motet – motet
 • motiv – motif
 • multibeat – multibeat
 • multifoner – multiphonics
 • multimedia – multimedia
 • mund – mouth
 • mundharmonika – harmonica, french harp, blues harp, mouth organ
 • mundharpe – harmonica, french harp, blues harp, mouth organ
 • mundorgel – mouth organ
 • mundstykke – mouthpiece
 • musical – musical
 • musikalitet – musicality
 • musikalsk (egenskab) – musical, have an ear for music, have a musical ear, be fond of music
 • musikanalyse – music analysis
 • musikanlæg – stereo, music centre
 • musikanmelder – music critic
 • musikant – musician
 • musikbibliotek – record library (med musikindspilninger), music Library (med noder)
 • musiker – musician
 • musikfestival – music festival
 • musikfilosofi – philosophy of music
 • musikforening – musical society
 • musikforlag – music house, music publishing firm
 • musikforlægger – music publisher
 • musikforskning – musicology
 • musikforståelse – musical appreciation
 • musikhandel – music shop
 • musikhandler – music dealer
 • musikhistorie – music history
 • musikhistoriker – music historian, musicologist
 • musikindspilning – record
 • musikindustri – music industry
 • musikinstrument – musical instrument
 • musikkonservatorium – academy of music, school of music, conservatorie
 • musikkorps – band
 • musikkultur – music culture
 • musikleksikon – encyclopedia of music
 • musikliv – musical scene
 • musiklærer – music teacher
 • musikolog – musicologist
 • musikologi – musicology
 • musikordbog – music dictionary
 • musikproducer – record producer
 • musikpædagog – music teacher
 • musikpædagogik – music education
 • musikskole – school of music
 • musiksoftware – music software
 • musikstykke – piece of music
 • musikteater – musical
 • musikteknologi – music technology
 • musikteori – music theory
 • musikterapeut – music therapist
 • musikterapi – music therapy, musicotherapy
 • musiktime – music lesson
 • musikudøvelse – musical performance
 • musikudøver – performer
 • musikundervisning – music teachning
 • musikvidenskab – musicology
 • musikvidenskaber – musicology
 • musikvideo – music video
 • musikæstetik – aesthetics of music
 • musisk (kunstnerisk) – artistic
 • muzak – elevator music, muzak
 • nationalhymne – national anthem
 • nationalsang – national anthem
 • naturhorn – natural horn
 • naturtone – overtone
 • neapolitansk subdominant – neapolitan sixth chord
 • nedadgående (om interval) – descending
 • nedslag (på strengeinstrument) – downpicking
 • nedslag – down beat
 • nedstrøg – giù arco, down bow
 • nedtrykt streng – fingered string
 • neoklassicisme – neoclassicism
 • neume – neume
 • nocturne – nocturne
 • node – note
 • noder (løse nodeark) – sheet music
 • node-relationer – note relations
 • nodeblad – sheet of music
 • nodebog – music book, sheet music book
 • nodeeksempel – note example
 • nodehals – stem
 • nodehoved – note head
 • nodehæfte – music book, sheet music book
 • nodelinje – staff line, line
 • nodelængde – note value
 • nodelære – note learning
 • nodelæsning – note reading, music reading
 • nodepapir – music paper, blank sheet music
 • nodepult – music desk
 • nodeskrift – musical notation
 • nodeskriver – music copyist
 • nodestativ – music stand (fritstående), music rest
 • nodesystem – staff, stave
 • nodeværdi – note value
 • none – ninth, compound second (stor/lille none: major/minor ninth)
 • noneakkord – ninth chord
 • nonet – nonet
 • nonol – nontuplet
 • notation – notation
 • notturno – notturno
 • nyckelharpa – nyckelharpa
 • nyklassicisme – neoclassicism
 • nyromantik – neo-romanticism, neoromanticism
 • næsefløjte – nose flute
 • nøgle – clef
 • nøglehuls-c – middle C
 • nøgleskift – clef change
 • obligat – obbligato
 • obo – oboe
 • ocarina – ocarina
 • offbeat – off-beat
 • oi! – oi!
 • oktav – octave
 • oktaveret nøgle – octave clef
 • oktet – octet
 • oktol – octuplet
 • olietønde – steel drum
 • olifant – olifant
 • omkvæd – chorus
 • omvending – inversion
 • omvendt dobbeltslag – inverted turn
 • omvendt praltrille – inverted mordent
 • opadgående (om interval) – ascending
 • opbakning – backing
 • opera – opera
 • operette – operetta
 • ophavsret – copyright
 • ophikleide – ophicleide
 • oplysningstiden – Age of Enlightenment
 • opløsning (af dissonans) – resolution
 • opløsningstegn – natural
 • opretstående klaver – upright piano
 • opslag (på strengeinstrument) – uppicking
 • opstrøg – sull'arco, up bow
 • optakt – anacrusis, upbeat
 • opus – opus
 • oratorium – oratorio
 • organist – organist
 • organologi – organology
 • orgel – organ
 • orgelbygger – organ builder
 • orgelpibe – organ pipe
 • orgelpunkt – pedal point
 • orgelsymfoni – organ symphony
 • orgeltabulatur – organ tablature
 • orienteringsfortegn – courtesy accidentals, cautionary accidentals, reminder accidentals
 • orienteringsmærke – rehearsal mark
 • originaludgave – first edition
 • orkester – orchestra
 • orkestrering – orchestration
 • orkesterpartitur – orchestral score
 • ornamenter – ornaments
 • orpharion – orpharion
 • oscillator – oscillator
 • ossia nodesystem – ossia
 • ostinat – ostinato
 • ottendedelsnode – eight note (amerikansk), quaver (britisk)
 • ottendedelspause – eighth rest (amerikansk), quaver rest (britisk)
 • outro – outro
 • overblæsning – overblowing
 • overbygningsakkord – upper structure
 • overdubbing – overdubbing
 • oversætning (om flytning af tommelfingeren ifm. fingersætning) – crossing over
 • overtone – overtone
 • overtonerækken – harmonic series
 • palindrom – palindrome
 • pandiatonik – pandiatonic
 • panfløjte – pan flute
 • panharmonicon – panharmonicon
 • pantalon – pantalon
 • pantomime – pantomime
 • pantonalitet – pantonality
 • parafrase – paraphrase
 • parallel – parallel
 • parallelbevægelse – parallel motion
 • paralleltoneart – relative key (signature)
 • parameter – aspect (of music)
 • parodimesse – parody mass
 • partialtone – partial tone
 • pause – rest
 • particel – short score
 • partitur – score (med opdelte stemmer: open score)
 • partiturlæsning – score reading
 • partiturmusik – art music
 • passage – passage
 • passion – passion
 • pauke – timpani
 • payola – payola
 • pedal – pedal
 • pedalklaviatur – pedal keyboard
 • pedalmærke – pedal mark
 • pedaltone – pedal tone
 • pentakord – pentachord
 • pentaton – pentatonic
 • pentaton skala – pentatonic scale
 • percussion – percussion
 • periode – period
 • phase vocoder – phase vocoder
 • phon – phon
 • pianette – piano
 • pianoforte – piano
 • piano pedal – piano pedal
 • pianorulle – piano roll
 • picardisk terts – picardy third
 • piccolofløjte – piccolo
 • piratplader – bootleg records
 • pizzicato – pizzicato
 • pladeselskab – record label
 • plagal – plagal
 • plagal halvslutning – plagal half cadence
 • plagal helslutning – plagal cadence
 • playback – playback
 • plekter – guitar pick, plectrum
 • polka – polka
 • polyfoni – polyphony
 • polyrytme – polyrhythm
 • popmusik – pop music
 • populærmusik – popular music
 • portamento – portamento
 • position – position
 • postmodernisme – postmodernism
 • potpourri – potpourri
 • power akkord – power chord
 • praltrille – mordent
 • prim – unison
 • prima vista sang – sight-singing, prima vista singing
 • prima vista spil – sight-reading, prima vista reading
 • producer – producer
 • programmusik – program music
 • progressiv – progressive
 • prolog – prologue
 • præludium – prelude
 • præpareret klaver – prepared piano
 • prætoriansk stemning – meantone temperament
 • psykadelisk rock – psychedelic rock
 • puls – pulse
 • punkteret node – dotted note
 • pythagoræisk komma – pythagorean comma
 • pythagoræisk stemning – pythagorean tuning
 • qanun – kanun, qanun
 • quadrivium – quadrivium
 • quijada – quijada
 • quodlibet – quodlibet
 • ra (solmisationsstavelse) – ra
 • radio – radio
 • radioanlæg – radio installation
 • radiobølge – radio wave
 • radiostation – radio station
 • raga – raga, râga
 • ragtime – ragtime
 • rap – rap
 • rasleæg – egg shaker
 • re (solmisationsstavelse) – re
 • real time – real time
 • rebetiko – rebetiko
 • recitativ – recitative
 • refræn – refrain
 • regal – regal
 • reggae – reggae
 • register (toneleje) – register
 • register (orgel) – organ stop (pibeorgel), drawbar (elorgel)
 • registerstemme – drawbar
 • registerknap – stop tab, stop knob, or drawknob
 • reharmonisering – reharmonization
 • relativt gehør – relative pitch
 • remix – remix
 • ren (intervalstørrelse) – perfect
 • ren molskala – natural minor scale, pure minor scale
 • renæssance – renaissance
 • ren stemning – just intonation
 • repeat and fade – repeat and fade
 • repertoire – repertoire
 • reprise – reprise
 • repetition – repetition
 • resonans – resonance
 • resonator guitar – resonator guitar, dobro
 • revy – revue
 • R&B – R&B, rhythm and blues
 • ri (solmisationsstavelse) – ri
 • ridebækken – ride cymbal
 • riff – riff
 • ringmodulation – ring modulation
 • ritornel – ritornello
 • ritornelform – ritornello form
 • ritual – ritual
 • riverdance – riverdance
 • rock – rock
 • rockabilly – rockabilly
 • rock og roll – rock and roll, rock & roll, rock 'n' roll
 • rock'n'roll – rock and roll, rock & roll, rock 'n' roll
 • rock opera – rock opera
 • rods – rutes
 • rokoko – rococo
 • romance – romance
 • romantikken – romanticism
 • rondeau – rondeau
 • rondo – rondo
 • rosalie – rosalia
 • rumba – rumba
 • rumklang – reverb
 • rumlepot – friction drum
 • rummelpot – friction drum
 • rundgang (akkordrundgang) – vamp
 • rytme – rhythm
 • rytmesektion – rhythm section
 • rytmisk musik – popular music
 • rørblad – reed
 • rørklokker – tubular bells
 • salme – hymn
 • salmebog – hymnal, hymnbook, hymn book
 • salonmusik – light music
 • salsa – salsa
 • samklingende interval – harmonic interval
 • samba – samba
 • sammenbunden node – beamed note
 • sammensat interval – compound interval
 • sammensat taktart – compound time signature
 • sample – sample
 • sampler – sampler
 • samplingsfrekvens – sampling rate
 • sang (komposition) – song
 • sang (udtryksform) – singing
 • sangaften – recital
 • sangbog – song book
 • sangbund – sounding board
 • sanger – singer
 • sangerinde – singer
 • sangkor – choir
 • sangleg – singing game
 • sanglærer – singing master
 • sangskriver – lyricist, writer of lyrics, lyric writer
 • sangstemme (en persons) – voice
 • sangstemme (som del af musikstykke) – vocal part
 • sangtekst – lyrics
 • sangtime – singing lesson
 • sangundervisning – singing lessons
 • sarabande – saraband
 • sarod – sarod
 • saron – saron
 • SATB – SATB
 • sats (i orkesterværk) – movement
 • saxhorn – saxhorn
 • saxofon – saxophone
 • schenkeranalyse – schenkerian analysis
 • scherzo – scherzo
 • scordatura – scordatura, cross-tuning
 • se (solmisationsstavelse) – se
 • second line drums – second line drums
 • segno – segno
 • seiding – snares
 • sekst – sixth
 • sekstakkord – triad in first inversion
 • sekstendedelsnode – sixteenth note (amerikansk), semiquaver (britisk)
 • sekstendedelspause – sixteenth rest (amerikansk), semiquaver rest (britisk)
 • sekstet – sextet
 • sekstol – sextuplet
 • sekund – second
 • sekundakkord – major sevnth chord (eller 'add chord' afhængigt af type) in third inversion
 • sekvens – sequence
 • semi-opera – semi-opera
 • semiotik – semiotics
 • septim – seventh
 • septimakkord – seventh chord
 • septol – septuplet
 • sequencer – sequencer
 • serenade – serenade
 • serialisme – serialism
 • seriel musik – serial music
 • serpent – serpent
 • session-musiker – session musician
 • shaker – shaker
 • shamisen – shamisen
 • sheng – sheng
 • shuffle – shuffle
 • si (solmisationsstavelse) – si
 • sidebevægelse – oblique motion
 • sideman – sideman
 • sidetammer – hanging toms
 • sidetema – secondary theme
 • signal – signal
 • signalhorn – bugle
 • sigøjnermusik – gypsy music
 • sigøjnerskala – gypsy scale
 • sikkerhedsfortegn – courtesy accidentals, cautionary accidentals, reminder accidentals
 • sinfonia – sinfonia
 • singer-songwriter – singer-songwriter
 • single – single
 • sirene – siren
 • sistrum – sistrum
 • sitar – sitar
 • ska – ska
 • skala – scale
 • skalmeje – shawm
 • skillingsvise (selve teksten printet på papir) – broadside
 • skinpolyfoni – sham polyphony
 • skjald – skald
 • skjult kvintparallel – hidden consecutive fifths
 • skjult oktavparallel – hidden consecutive octaves
 • skjult parallel – hidden consecutive
 • skordatur – scordatura, cross-tuning
 • skralde – ratchet
 • skuespil – play
 • skuespiller – actor, actress (kvindelig)
 • skuffende kadence – interrupted cacence, deceptive cadence, surprise cadence
 • skæv taktart – complex time signature (benævnes også 'asymmetric-', 'irregular-', 'unusual-' og 'odd-' time signature)
 • slager – schlager
 • slagsang – battle song
 • slagtøj – percussion
 • slagtøjsnøgle – natural Clef
 • slap bass – slap bass
 • slendro – slendro
 • slip pedal – release pedal
 • so (solmisationsstavelse) – so
 • solist – soloist
 • solmisation – solmization
 • solo – solo
 • solokoncert – solo concert
 • sonate – sonata
 • sonateform – sonata form
 • sonatine – sonatina
 • sopran – soprano
 • sopranfløjte – soprano flute
 • soprannøgle – soprano clef
 • sopransanger – soprano (singer)
 • sopransaxofon – soprano saxophone
 • sordin – mute
 • sordun – sordino
 • sostenuto-pedal – sostenuto pedal
 • soul – soul
 • sound – sound
 • sousafon – sousaphone
 • spaltetromme – slit drum
 • spektralmusik – spectral music
 • spektrogram – spectrogram
 • spilledåse – musical box
 • spillemand – folk musician
 • spillemandsmusik – folk music
 • spillestil – style
 • spinet – spinet
 • spondæ – spondee
 • spredt beliggenhed (om akkord) – open position
 • staccatissimo – staccatissimo
 • staccato – staccato
 • stadsmusikant – alta capella
 • standard – standard
 • stamtone – note without accidental (tone uden fortegn)
 • stedfortræder (akkord) – intet navn på engelsk
 • steelguitar – steelguitar
 • stemme (at stemme et instrument) – tune
 • stemme (den stemme en musiker/sanger skal spille/synge) – part
 • stemme (menneskelig tale) – voice
 • stemmebog – partbook
 • stemmebånd – vocal fold
 • stemmeføring – voice leading
 • stemmeskrue – tuning peg
 • stemmestok – sound post
 • stemning – tuning
 • stemningssystem – tuning system, temperament
 • stemt koklokke – almglocken, tuned cowbell
 • stepdans – step dance
 • stereo – stereo
 • stereoanlæg – stereo, music centre
 • stereofoni – stereophonic sound
 • stigende praltrille – ascending mordent, ascending trill
 • stiknoder – cue notes
 • stil – style
 • stilart – genre, style
 • stilperiode – cultural movement
 • stiplet fraseringsbue – dotted phrase mark
 • stiplet legatobue – dotted slur
 • stiplet taktstreg – dotted barline, dotted bar line
 • stomp – stomp
 • stor (intervalstørrelse) – major
 • store oktav – C2, great octave
 • stortromme – bass drum
 • stortrommepedal – bass pedal
 • streng – string
 • strofisk – strophic
 • strofisk form – strophic form
 • stueorgel – harmonium (hvis instrumentet har blæsebælge) eller reed organ (hvis instrumentet har sugebælge)
 • struktur – structure
 • strukturalisme – structuralism
 • strygeinstrument – string instrument
 • strygekvartet – string quartet
 • strygekvintet – string quintet
 • strygeorkester – string orchestra
 • stødtone – beat
 • støj – noise
 • støjreduktion – noise reduction
 • subdominant – subdominant
 • subdominantafledning – subdominant deviation (omtrentlig)
 • subdominantparallel (akkord i dur) – subdominant-parallel (britisk), supertonic (amerikansk)
 • subdominantparallel (akkord i mol) – subdominant-parallel (britisk), submediant (amerikansk)
 • subdominantstedfortræder – intet navn på engelsk
 • subwoofer – subwoofer
 • subkontra oktav – C0, sub contra octave
 • surdo – surdo
 • sustain – sustain
 • sustainpedal – sustain pedal
 • sus2 – sus2
 • sus4 – sus4
 • svingtræ – bull-roarer
 • swanee-fløjte – slide whistle, swanee whistle, piston flute, jazz flute
 • swing – swing
 • symfoni – symphony
 • symfonikoncert – symphony concert
 • symfoniorkester – symphony orchestra
 • symfonisk – symphonic
 • syngespil – singspiel
 • synkope – syncope
 • synkopering – syncopation
 • synthesizer – synthesizer
 • syntonisk komma – syntonic comma
 • sækkepibe – bagpipe
 • sænket – lowered
 • tablà – tabla
 • tabulatur-nøgle – TAB-sign
 • taffelklaver – square piano
 • tangentinstrumenter – keyboard instruments
 • taksim – taqsim
 • takt – bar (britisk), measure (amerikansk)
 • taktart – time signature, meter signature
 • taktartsskift – time signature change
 • taktslag – beats
 • taktstok – baton
 • taktstreg – barline, bar line
 • takttal – bar numbers
 • talea – talea
 • talekor – sprechgesang, sprechstimme
 • tamborim – tamborim
 • tambourin – tambourine
 • tambourmajor – drum major
 • tambura – tambura
 • tamburin – tamburine
 • tammer – tom-toms
 • tam tam – tam-tam
 • tangent (på klaver) – key
 • tango – tango
 • tast – key
 • tastatur – keyboard
 • tasteinstrument – keyboard instrument
 • te (solmisationsstavelse) – te
 • teknik – technique
 • tekstur – texture
 • telharmonium – telharmonium
 • tema – theme
 • tempelblok – temple block
 • temperament – temperament, tuning system
 • tempo – tempo
 • tempoangivelse – metronome mark
 • tenor – tenor
 • tenorguitar – tenor guitar
 • tenornøgle – tenor clef
 • tenorobo – tenor oboe
 • tenorsanger – tenor (singer)
 • tenorsaxofon – tenor saxophone
 • tenorviolin – tenor violin
 • tenuto – tenuto
 • teorbe – theorbo
 • terts – third
 • tertsdecim – thirteenth, compound sixth (stor/lille tertsdecim: major/minor thirteenth)
 • tertskvartakkord – major sevnth chord (eller 'add chord' afhængigt af type) in second inversion
 • tessitura – tessitura
 • tetrachord – tetrachord
 • theremin – theremin, aetherphone, etherophone, thereminophon, termenvox
 • thickened line – thickened line
 • ti (solmisationsstavelse) – ti
 • tid – duration
 • tight – tight
 • timbales – timbales, pailas criollas
 • timing – timing
 • tinnitus – tinnitus
 • tirando – tirando
 • toccata – toccata
 • tolvtonemusik – twelve-tone technique
 • tolvtonerække – tone row
 • tom tom – tom tom
 • tonal – tonal
 • tonalitet – tonality
 • tonal kadence – authentic cadence, closed cadence
 • tone (klang) – tone
 • tone (i skala) – note
 • toneart – key
 • toneartsangivelse – key signature
 • tonedøv – tone deaf
 • tonehøjde – pitch
 • tonehøjdeskift – pitch shift
 • tonekunst – music
 • tonekunstner – musician
 • tonemaleri – tone picture
 • tonemateriale – tone material
 • tonenavn – note name
 • tonespor – sound track
 • tonestød – beat
 • tonesystem – tone system
 • tonika – tonic
 • tonikaafledning – tonic deviation (omtrentlig)
 • tonikaparallel (akkord i dur) – tonic-parallel (britisk), mediant (amerikansk)
 • tonikaparallel (akkord i mol) – tonic-parallel (britisk), submediant (amerikansk)
 • tonikastedfortræder – intet navn på engelsk
 • toogtredvtedelsnode – thirty-second note (amerikansk), demisemiquaver (britisk)
 • toogtredvtedelspause – thirty-second rest (amerikansk), demisemiquaver rest (britisk)
 • tostreget oktav – C5, two-line octave
 • traditionel sang – traditional music
 • transformationsteori – Neo-Riemannian theory
 • transponere – transpose
 • transponerende instrument – transposing instrument
 • transskription – transcription
 • trautonium – trautonium
 • trecento – trecento
 • tredje omvending – third inversion
 • treklang – triad
 • tremolo – tremolo (mellem to toner: between two notes)
 • tremulant – tremulant
 • trestreget oktav – C6, tree-line octave
 • triangel – triangle
 • trille – trill
 • trille (til bølgelinjen slutter) – extended trill, running trill
 • trin – degree, step
 • trinanalyse – roman numeral analysis
 • trinfunktionsanalyse – intet navn på engelsk
 • trinbetegnelse – roman chord-indication (tre typer: basic roman, extended roman og figured roman)
 • trinvis – stepwise
 • trinvis bevægelse – stepwise motion
 • trinvis stemmeføring – stepwise voice leading
 • trio – trio
 • triol – triplet
 • trippelfuga – triple fugue
 • tritonus – tritone
 • tritonussubstitution – tritone substitution
 • tromlebremse – brak drum
 • tromme – drum
 • trommehinde – eardrum
 • trommehvirvel – drum roll, roll
 • trommemaskine – drum machine
 • trommenode – drum note
 • trommerytme – drum pattern, drum rhythm
 • trommeskin – drumhead
 • trommeslager – drummer
 • trommestikker – drumsticks, sticks
 • trommesæt – drum kit, drum set
 • trompet – trumpet
 • troubadour – troubadour
 • tryk pedal ned – engage pedal
 • trykventil – piston valve
 • træblok – wood block
 • træblæseinstrument – woodwind instrument
 • træblæser – woodwind
 • trædeorgel – harmonium (hvis instrumentet har blæsebælge) eller reed organ (hvis instrumentet har sugebælge)
 • trækbasun – trombone
 • tuba – tuba
 • tuner – tuner
 • turnaround – turnaround
 • tuplet – tuplet
 • tværfløjte – western concert flute
 • two beat – two beat
 • tæt beliggenhed (om akkord) – closed position
 • ubetonet – unaccented
 • udvidelse – extension
 • udvidet akkord – extended chord
 • udøvende kunstner – performer
 • ufuldkommen – incomplete
 • ufuldkommen dominant – incomplete dominant seventh
 • ufuldkommen subdominant – incomplete subdominant
 • ukulele – ukulele
 • undecim – eleventh, compound fourth (ren undecim: perfect eleventh)
 • undecimakkord – eleventh chord
 • ulige taktart – compound time signature
 • ultralyd – ultrasound
 • ulvekvint – wolf fifth
 • ulvetone – wolf tone
 • underdeling – subdivision
 • underholdningsmusik – light music
 • underlægningsmusik – background music
 • undersætning (om flytning af tommelfingeren ifm. fingersætning) – crossing under, passing under
 • undertone – undertone
 • undertonerække – undertone series
 • unison – unison
 • upbeat – upbeat, uptempo
 • uptempo – upbeat, uptempo
 • uregelmæssig nodeværdi – tuplet
 • uregelmæssig taktart – complex time signature (benævnes også 'asymmetric-', 'irregular-', 'unusual-' eller 'odd-' time signature)
 • valdhorn – horn
 • valiha – valiha
 • vals – waltz
 • vamp – vamp
 • varianttoneart – parallel key
 • variation – variation
 • variationsform – variation form
 • vaskebræt (instrument) – washboard
 • vejrtrækning – breath
 • vekseldominant – secondary dominant
 • vekselnode – cambiata, changing note
 • vekselsubdominant – subtonic
 • vekseltone – cambiata, changing note
 • veltempereret stemning – well temperament, circulating temperament
 • venstre – left
 • venstrehånds pizzicato – left-hand pizzicato
 • ventil – valve
 • verdensmusik – world music
 • vers – verse
 • vibrafon – vibraphone
 • vibraslap – vibraslap
 • vibrato – vibrato
 • villanella – villanella
 • villotta – villotta
 • vina – vina, veena
 • vindfløjte – wind whistle
 • vindklokker – wind chimes
 • vindmaskine – wind machine
 • vinylplade – vinyl record
 • viola – viola
 • viola d'amore – viola d'amore
 • viola da gamba – viola da gamba
 • viola Profonda – viola profonda
 • violin – violin
 • violinbue – violin bow
 • violinbygger – violin maker
 • violinist – violinist
 • violinkasse – violin case
 • violinstol – bridge of a violin
 • virginal – virginals
 • virtuos – virtuoso
 • vise – intet navn på engelsk. Den generelle betegnelse 'folk song' kan eventuelt benyttes.
 • viseform – intet navn på engelsk
 • visesats – intet navn på engelsk
 • vocoder – vocoder
 • vokalmusik – vocal music
 • volte – volta bracket
 • volume – volume
 • værk – work
 • wah-wah – wah-wah
 • wah-wah-pedal – wah-wah-pedal
 • walking bass – walking bass
 • westernguitar – steel-string acoustic guitar
 • wienervals – viennese waltz
 • whiskers – brushes
 • wurlitzer – wurlitzer
 • xaxado – xaxado
 • xylofon – xylophone
 • xylorimba – xylorimba, xylo-marimba
 • yang-ch'in – yangqin, yang quin, yang-ch'in
 • yangqin – yangqin, yang quin, yang-ch'in
 • zeitoper – zeitoper
 • zink (instrument) – cornett
 • zydeco – zydeco
 • æolisk – aeolian
 • æolsharpe – aeolian harp
 • æselkæbe – vibraslap
 • æterofon – theremin, eetherphone, etherophone, thereminophon, termenvox
 • ø-akkord – half diminished seventh chord
 • øvebogstav – rehearsal mark
 • åben akkord – open position chord
 • åben node – natural harmonic, open note
 • åndedræt – breathing