Dansk oversættelse af engelske fagord og engelske musikrelaterede ord. Ved ord med flere forskellige danske oversættelser er den mest brugte oversættelse noteret først.

 • A (tonenavn) – a
 • abbreviation – forkortelse
 • academy of music – musikkonservatorium, konservatorium
 • a cappella – a cappella
 • accent – betoning
 • acciaccatura – forslag (kort ubetonet)
 • accidental – (løst) fortegn (faste fortegn betegnes: key signature)
 • accolade – akkolade
 • accompaniment – akkompagnement
 • accompanist – akkompagnatør
 • accompany – akkompagnere
 • accordion – harmonika, akkordeon, akkordion
 • acoustic – akustisk
 • acoustics – akustik
 • actor – skuespiller (mandlig)
 • actress – skuespiller (kvindelig)
 • add (akkord) – add
 • A double flat (tonenavn) – ases
 • A double sharp (tonenavn) – aisis
 • aeolian – æolisk
 • aeolian harp – æolsharpe
 • aesthetics of music – musikæstetik
 • aetherphone – theremin, æterofon
 • affinity – affinitet
 • A flat (tonenavn) – as
 • afterbeat – efterslag
 • Age of Enlightenment – oplysningstiden
 • alberti bass – albertibas
 • alla breve – alla breve
 • almglocken – stemt koklokke
 • alphorn – alpehorn
 • alpenhorn – alpehorn
 • alta capella – stadsmusikant
 • alteration – alteration
 • altered chord – altereret akkord
 • alto – alt
 • alto clarinet – altklarinet
 • alto clef – altnøgle
 • alto flute – altfløjte
 • alto guitar – altguitar
 • alto horn – althorn
 • alto saxophone – altsaxofon
 • amateur – amatør
 • amateur music – amatørmusik
 • ambitus – ambitus
 • amplifier – forstærker
 • anacrusis – optakt, upbeat
 • analog – analog
 • anticipation – lift, anticipation, forudgriben
 • antiphon – antifon
 • anvil – ambolt
 • appoggiatura – forslag (langt betonet)
 • aria – arie
 • arpeggiated chord – brudt akkord
 • arpeggio – brydning, akkordbrydning
 • arrangement – arrangement
 • articulation – artikulation
 • artistic – kunstnerisk, musisk
 • art music – partiturmusik, kunstmusik
 • ascending – opadgående
 • ascending mordent – stigende praltrille
 • ascending trill – stigende praltrille
 • A sharp (tonenavn) – ais
 • aspect (of music) – parameter
 • asymmetric time signature – skæv taktart, kompleks taktart, asymmetrisk taktart, uregelmæssig taktart
 • atonality – atonalitet
 • attack – ansats (af tone)
 • audio book – lydbog
 • audio restoration – lydrestaurering
 • audiotape – bånd, lydbånd
 • augmented – forstørret
 • authentic – autentisk
 • authentic cadence – helslutning (dominant-tonika eller subdominant-tonika), tonal kadence (subdominant-dominant-tonika)
 • auxiliary tone – drejenode, drejetone
 • avant-garde – avantgarde
 • B (tonenavn) – h
 • baby grand (piano) – babyflygel
 • backbeat – backbeat
 • background music – baggrundsmusik, underlægningsmusik
 • backing – opbakning
 • bagpipe – sækkepibe
 • balalaika – balalajka
 • ballad – ballade
 • ballet – ballet
 • band – band, musikkorps
 • bandleader – kapelmester
 • bandmaster – dirigent (typisk for musikkorps eller andre millitære orkestre)
 • bandoneón – bandoneon
 • banjo – banjo
 • bar – takt
 • bar chord – barréakkord
 • bar form – barform
 • baritone – baryton (korstemme)
 • barline – taktstreg
 • bar numbers – takttal
 • baroque music – barokmusik
 • baroque violin – barokviolin
 • barré chord – barréakkord
 • barytone – baryton (korstemme)
 • bass – bas (korstemme)
 • bass clarinet – basklarinet
 • bass clef – basnøgle, f-nøgle
 • bass drum – stortromme
 • bassethorn – basset horn
 • basset clarinet – bassetklarinet
 • bass flute – basfløjte
 • bass guitar – bas, basguitar, elbas
 • bass horn – bashorn
 • bassoon – fagot
 • bass pedal – stortrommepedal
 • bass-player – bassist
 • bass (singer) – bassanger
 • bass trumpet – bastrompet
 • baton – dirigentstok, taktstok
 • battle song – slagsang
 • B double flat (tonenavn) – bes
 • B double sharp (tonenavn) – hisis
 • beam – bjælke (på node)
 • beamed note – sammenbunden node
 • beat music – beatmusik
 • beat – taktslag
 • beat (fysik) – stødtone, tonestød
 • beats per minute – slag per minut, BPM
 • bell – klokke
 • bell (del af et horn) – klangstykke
 • bell plate – bell plate
 • bend – bøje (guitarteknik)
 • B flat (tonenavn) – b
 • big band – bigband
 • big band score – bigbandpartitur
 • blank sheet music – nodepapir
 • blues harmony – bluesharmonik
 • blues harp – mundharmonika, mundharpe
 • blue note – blå tone
 • blues scale – blues skala
 • bold double barline – afsluttende taktstreg
 • bongo drum – bongotromme
 • boogie – boogie
 • bootleg records – piratplader
 • bossa nova – bossa nova
 • bow – bue
 • BPM – BPM (beats per minute), slag per minut
 • brace – akkolade
 • bracket – klamme
 • brake drum – tromlebremse
 • brass band – messingorkester
 • brass instruments – messingblæseinstrumenter
 • break – break
 • breathing – åndedræt
 • breath – vejrtrækning
 • breath mark – komma (symbol for vejrtrækning)
 • breve – brevis node
 • breve rest – brevis pause
 • bridge – kontraststykke
 • bridge of a violin – violinstol
 • broadside – skillingsvise (selve teksten printet på papir)
 • brushes – whiskers
 • B sharp (tonenavn) – his
 • bugle – signalhorn
 • build – bro (formled)
 • bull-roarer – svingtræ
 • C – c (tonenavn)
 • C0 – subkontra oktav
 • C1 – kontraoktav
 • C2 – store oktav
 • C3 – lille oktav
 • C4 – enstreget oktav
 • C5 – tostreget oktav
 • C6 – trestreget oktav
 • C7 – firestreget oktav
 • C8 – femstreget oktav
 • cabasa – cabasa
 • cabinet organ – cabinet orgel
 • cadence – kadence
 • caesura – cæsur
 • cautionary accidentals – hjælpefortegn, orienteringsfortegn, sikkerhedsfortegn
 • call and response – call and response
 • calypso – calypso music
 • cambiata – vekselnode, vekseltone
 • canon – kanon
 • castanets – kastagnetter
 • cantata – kantate
 • cassette – båndkassette
 • castrato – kastratsanger
 • C clef – c-nøgle
 • C double flat (tonenavn) – ceses
 • C double sharp (tonenavn) – cisis
 • celesta – celesta, celeste
 • celeste – celesta, celeste
 • cello – cello
 • central note – hovednode
 • C flat (tonenavn) – ces
 • chamber music – kammermusik
 • chamber orchestra – kammerorkester
 • changing note – vekselnode, vekseltone
 • children's Song – børnesang
 • chimes – klokkespil (i kirketårn)
 • choir – kor, sangkor
 • chorale – koral
 • chorale harmonization – koralharmonisering
 • choral score – korpartitur
 • chord – akkord
 • chord diagram – akkorddiagram (til guitar)
 • chord extension – akkordudvidelse
 • chord in root position – akkord i grundform, grundakkord
 • chord progression – akkordfølge, akkordprogression
 • chord symbols – becifring (melody with chords: melodi med becifring)
 • chord tone – akkordtone, akkordegen tone
 • chord type – akkordtype
 • chorus – omkvæd
 • chromatic – kromatik
 • chromatic motion – kromatisk bevægelse
 • chromatic passing chord – accidentalakkord, accidental chord
 • chromatic scale – kromatisk skala
 • church bell – kirkeklokke
 • church mode – kirketoneart
 • church music – kirkemusik
 • circle of fifths – kvintcirkel
 • circulating temperament – veltempereret stemning
 • clap – håndklap, klap
 • clapper – klaptræ
 • clarinet – klarinet
 • classical music – klassisk musik
 • classical period – klassisk periode
 • classicism – klassicisme
 • clavichord – klavichord
 • clef – nøgle
 • clef change – nøgleskift
 • click track – metronomspor, klikspor
 • closed cadence – tonal kadence
 • closed position – tæt beliggenhed
 • coda – coda
 • coloratura – koloratur
 • combination tone – kombinationstone
 • common time – firefjerdedelstakt
 • complementary rhythms – komplementærrytmik
 • complex time signature – kompleks taktart, skæv taktart, asymmetrisk taktart, uregelmæssig taktart
 • composition – komposition
 • compound fifth – duodecim (compound perfect fifth: ren duodecim)
 • compound fourth – undecim (compound perfect fourth: ren undecim)
 • compound interval – sammensat interval
 • compound third – decim (compound major/minor third: stor/lille decim)
 • compound second – None (compound major/minor second: stor/lille none)
 • compound seventh – kvartdecim (compound major/minor seventh: stor/lille kvartdecim)
 • compound sixth – tertsdecim (compound major/minor sixth: stor/lille tertsdecim)
 • compound time signature – sammensat taktart
 • computer music – computermusik
 • concept album – konceptalbum
 • concertina – concertina
 • concertmaster – koncertmester
 • concert pitch – kammertone
 • conduct – dirigere
 • conductor – dirigent
 • conductor's desk – dirigentpult
 • conga – conga
 • conservatorie – musikkonservatorium, konservatorium
 • consonance – konsonans
 • contrabass clarinet – kontrabasklarinet
 • contrabassoon – kontrafagot
 • contralto – altsangerinde
 • contra octave – kontraoktav
 • contrary motion – modbevægelse
 • copyright – ophavsret
 • cor anglais – engelskhorn
 • cornet – kornet, cornet
 • cornett – zink
 • counterpoint – kontrapunkt
 • courtesy accidentals – hjælpefortegn, orienteringsfortegn, sikkerhedsfortegn
 • cover – cover
 • cowbell – koklokke
 • crash cymbal – crashbækken
 • crooner – crooner
 • crossing over – oversætning
 • crossing under – undersætning
 • cross-stick – kantslag (på lilletromme)
 • cross-tuning – skordatur, scordatura
 • crotales – crotaler
 • crotchet – 4.-delsnode
 • crotchet rest – 4.-delspause
 • crumhorn – krumhorn
 • C sharp (tonenavn) – cis
 • cue notes – stiknoder
 • cultural movement – stilperiode
 • cut time – alla breve
 • cyclic form – cyklisk form
 • cymbal – bækken
 • D (tonenavn) – d
 • da capo – da capo
 • dal segno – dal segno
 • D double flat (tonenavn) – deses
 • D double sharp (tonenavn) – disis
 • death metal – dødsmetal
 • deceptive cadence – skuffende kadence
 • decibel – decibel (dB)
 • degree – trin
 • demisemiquaver – 32.-delsnode
 • demisemiquaver rest – 32.-delspause
 • descending – nedadgående
 • descending mordent – faldende praltrille
 • descending trill – faldende praltrille
 • D flat (tonenavn) – des
 • di (solmisationsstavelse) – di
 • diatonic – diatonisk
 • diatonic motion – diatonisk bevægelse
 • didgeridoo – didgeridoo
 • digital – digital
 • digital piano – digitalklaver, elklaver, elpiano
 • diminished – formindsket
 • diminished chord – dim-akkord, formindsket akkord
 • disco dancing – diskodans
 • discography – diskografi
 • disc jockey – dj
 • disko music – disco musik
 • discord – disharmoni
 • discordant – disharmonisk
 • dissonance – dissonans
 • distortion – forvrængning, distortion
 • dj – dj
 • djembe – djembe
 • do (solmisationsstavelse) – do
 • dobro – dobro, resonator guitar
 • dodecaphony – dodekafoni
 • dominant – dominant
 • dominant deviation – dominantafledning (omtrentlig)
 • dominantization – dominantisering
 • dominant parallel – dominantparallel
 • dorian – dorisk
 • dotted barline – stiplet taktstreg
 • dotted note – punkteret node
 • dotted phrase mark – stiplet fraseringsbue
 • dotted slur – stiplet legatobue
 • double accidentals – dobbeltfortegn
 • double altered – dobbeltaltereret
 • double barline – dobbelt taktstreg
 • double bass – kontrabas
 • double flat (fortegn) – dobbelt-b
 • double flute – dobbeltfløjte
 • double fugue – dobbeltfuga
 • double horn – dobbelthorn
 • double mordent – dobbelt praltrille
 • double sharp (fortegn) – dobbeltkryds
 • double stop – dobbeltgreb
 • double time – dobbelt tempo, dobbelt tid
 • double whole note – brevis node
 • double whole rest – brevis pause
 • down beat – nedslag
 • down bow – nedstrøg
 • downpicking – nedslag (på strengeinstrument)
 • drawbar – register (på elorgel)
 • drawknob – registerknap
 • drone – drone, orgelpunkt, liggetone, borduntone
 • drop 2-4 – drop 2-4
 • drum – tromme
 • drumhead – trommeskin
 • drum kit – trommesæt
 • drum machine – trommemaskine
 • drum major – tambourmajor
 • drummer – trommeslager
 • drum note – trommenode
 • drum pattern – trommerytme
 • drum rhythm – trommerytme
 • drum roll – trommehvirvel
 • drum set – trommesæt
 • drumsticks – trommestikker
 • D sharp (tonenavn) – dis
 • duet – duet
 • duo – duo
 • duplet – duol
 • duration – tid
 • dynamic accent – accent (almindelig accent)
 • dynamics – dynamik
 • E (tonenavn) – e
 • ear – gehør
 • eardrum – trommehinde
 • ear training – hørelære
 • echo – ekko
 • E double flat (tonenavn) – eses
 • E double sharp (tonenavn) – eisis
 • effect machine – effektmaskine
 • E flat (tonenavn) – es
 • egg shaker – rasleæg
 • eight note – 8.-delsnode
 • eight rest – 8.-delspause
 • electric – elektrisk
 • electric guitar – elguitar
 • electric organ – elorgel
 • electric piano – digitalklaver, elklaver, elpiano
 • electroacoustic music – elektroakustisk musik
 • electronica – electronica
 • elevator music – muzak
 • eleventh – undecim (perfect eleventh; ren undecim)
 • elision – elision
 • embouchure – ansats (læbestilling)
 • encyclopedia of music – musikleksikon
 • engage pedal – tryk pedal ned
 • enharmonic – enharmonisk
 • ensemble – ensemble
 • epilogue – epilog
 • equalizer – equalizer
 • equal temperament – ligesvævende stemning
 • E sharp (tonenavn) – eis
 • etherophone – theremin, æterofon
 • ethnic music – etnisk musik
 • ethnography – etnografi
 • etude – etude
 • euphonium – euphonium
 • evergreen – evergreen
 • expressionism – ekspressionisme
 • extended chord – udvidet akkord
 • extended trill – trille (til bølgelinjen slutter)
 • extension – udvidelse
 • F (tonenavn) – f
 • fa (solmisationsstavelse) – fa
 • fake sheet – leadsheet
 • falsetto – falset
 • fanfare – fanfare
 • F clef – f-nøgle, basnøgle
 • F double flat (tonenavn) – feses
 • F double sharp (tonenavn) – fisis
 • female voice – kvindestemme, damestemme
 • fermata – fermat
 • F flat (tonenavn) – fes
 • fi (solmisationsstavelse) – fi
 • fibonacci sequence – fibonacciserie
 • field drum – march tromme
 • fifth – kvint
 • fifths sequence – kvintskridtsekvens (omtrentlig)
 • figured bass – generalbas
 • film score – film musik
 • finale – finale
 • fingerboard – gribebræt
 • fingered string – nedtrykt streng
 • finger cymbals – fingerbækken
 • fingering – fingersætning
 • first edition – førsteudgave, originaludgave
 • first inversion – første omvending
 • five-line octave – femstreget oktav
 • flamenco – flamenco
 • flanging – flanger
 • flat (fortegn) – b
 • flat key signature – b-toneart
 • floor tom – gulvtam
 • flugelhorn – flygelhorn
 • flute – fløjte
 • folk dance – folkedans
 • folk music – folkemusik, spillemandsmusik
 • folk musician – spillemand
 • folk song – folkevise
 • fond of music – glad for musik, musikalsk
 • foreplay – forspil
 • form – form
 • fortepiano – hammerklaver
 • four beat – four beat
 • four-line octave – firestreget oktav
 • four-measure rest – longa pause
 • fourteenth – kvartdecim
 • fourth – kvart (interval)
 • french harp – mundharmonika, mundharpe
 • frequency – frekvens
 • frequency ratio – frekvensforhold
 • fret – bånd (på instrument)
 • fretboard – gribebræt
 • friction drum – rummelpot, rumlepot, rumlepotte
 • F sharp (tonenavn) – fis
 • F trigger – kvartventil
 • fugue – fuga
 • functional harmony – funktionsharmonik (omtrentlig)
 • functional harmonic analysis – funktionsanalyse (omtrentlig)
 • functions – funktioner
 • funk – funk
 • ganzá – ganzá
 • gathered-rest – flertakters pause
 • G clef – g-nøgle, diskantnøgle
 • G double flat (tonenavn) – geses
 • G double sharp (tonenavn) – gisis
 • general pause – generalpause
 • genre – genre, stilart
 • G flat (tonenavn) – ges
 • giù arco – nedstrøg
 • glass harmonica – glasharmonika
 • glissando – glissando
 • glockenspiel – klokkespil
 • goblet drum – darbuka
 • gold record – guldplade
 • gong – gongong
 • G.P. – generalpause
 • grace note – forslagstone
 • gramophone record – grammofonplade
 • grand pause – generalpause
 • grand piano – flygel
 • grand staff – klaversystem
 • great octave – store oktav
 • gregorian chant – gregoriansk sang
 • groove – groove
 • group – gruppe (band)
 • growl – growl
 • grunge – grunge
 • G sharp (tonenavn) – gis
 • güiro – güiro
 • guitar – guitar
 • guitar chord diagram – guitar akkorddiagram
 • guitarist – guitarist
 • guitar pick – plekter
 • guitar riff – guitarriff
 • guitar tablature – guitar tabulatur
 • gypsy music – sigøjnermusik
 • gypsy scale – sigøjnerskala
 • hairpin – kile, krokodillenæb (notation af et crescendo eller et diminuendo)
 • half cadence – halvslutning
 • half diminished seventh chord – ø-akkord, halvformindsket akkord
 • half note – halvnode
 • half rest – halvpause
 • half tone whole tone scale – halv/heltone skala
 • half/whole-tone scale – halv/heltone skala
 • hand clap – håndklap
 • hand cymbal – håndbækken
 • hand drum – håndtromme
 • hanging toms – sidetammer
 • hard disc recorder – harddisk optager
 • harmonic – flageolettone
 • harmonica – mundharmonika, mundharpe, mundorgel
 • harmonic analysis – harmonisk analyse
 • harmonic cadence – harmonisk kadence
 • harmonic interval – samklingende interval
 • harmonic minor scale – harmonisk molskala
 • harmonic series – overtonerækken
 • harmonic sequence – harmonisk sekvens
 • harmonic studies – harmonilære
 • harmonium – harmonium, trædeorgel, stueorgel
 • harmony – harmoni
 • harp – harpe
 • harpsichord – cembalo, harpsichord
 • have a musical ear – at være musikalsk
 • have an ear for music – at være musikalsk
 • heckelphone – heckelphon
 • helicon – helikon
 • hemiola – hemiol
 • hertz – hertz (Hz)
 • heterophony – heterofoni
 • heterorhythm – heterorytmik
 • hexachord – hexakord
 • hidden consecutive – skjult parallel
 • hidden consecutive fifths – skjult kvintparallel
 • hidden consecutive octaves – skjult oktavparallel
 • hi-hat – hi-hat, hihat
 • hiphop – hiphop
 • hit – hit
 • homophony – homofoni
 • homorytmik – homorhythm
 • honky-tonk – honky-tonk
 • hookline – hookline
 • horn – valdhorn, horn
 • horn fifths – hornkvinter
 • hornpipe – hornpipe
 • horn section – horngruppe
 • house (genre) – house
 • hurdy-gurdy – drejelire
 • hymn – salme, Hymne
 • hymnal – salmebog
 • hymnbook – salmebog
 • hymnology – hymnologi
 • hyper-dorian – hyperdorisk (samme forstavelse ved andre kirketonearter)
 • hypodorian – hypodorisk (samme forstavelse ved andre kirketonearter)
 • imitation – imitation
 • imperfect cadence – autentisk halvslutning, dominanthalvslutning
 • impressionism – impressionisme
 • improvisation – improvisation
 • incomplete – ufuldkommen
 • incomplete dominant seventh – ufuldkommen dominant
 • incomplete subdominant – ufuldkommen subdominant
 • indie music – indie musik
 • infrasound – infralyd
 • instrumentation – instrumentation
 • instrument family – instrumentfamilie
 • instrumental music – instrumentalmusik
 • instrument names – instrumentnavne
 • interaction – interaktion
 • interference – interferens
 • interlude – mellemstykke, mellemspil
 • interludium – interludium
 • intermedium – intermedium
 • interpretation – fortolkning, interpretation
 • interrupted cadence – skuffende kadence
 • interval – interval
 • interval ratio – intervalforhold
 • intonation – intonation
 • intro – intro, Introduktion
 • introduction – intro, Introduktion
 • intuitive music – intuitiv musik
 • inversion – omvending
 • inverted chord – omvendt akkord
 • inverted double mordent – dobbelt omvendt praltrille
 • inverted long mordent – dobbelt omvendt praltrille
 • inverted mordent – omvendt praltrille
 • inverted turn – omvendt dobbeltslag
 • ionian – jonisk
 • irregular time signature – kompleks taktart, skæv taktart, asymmetrisk taktart, uregelmæssig taktart
 • isorhythm – isorytme
 • jam session – jam session
 • janissary – janitchar
 • jazz – jazz
 • jazz flute – swanee-fløjte
 • jingle – jingle
 • jukebox – jukeboks
 • just intonation – ren stemning
 • kanun – qanun
 • karaoke – karaoke
 • key – toneart
 • key (på instrument) – tast, tangent (på klaver)
 • keyboard (instrumentdel) – klaviatur, tastatur
 • keyboard (musikinstrument) – keyboard
 • keyboard instrument – tangentinstrument, tasteinstrument
 • key signature – toneartsangivelse, faste fortegn
 • klezmer – klezmer
 • la (solmisationsstavelse) – la
 • laidback – laidback
 • lambada – lambada
 • langeleik – langeleik
 • langspil – langspil
 • latin – latin
 • le (solmisationsstavelse) – le
 • leading-tone – ledetone
 • lead sheet – leadsheet
 • lead singer – forsanger
 • ledger line – bilinje, hjælpelinje
 • left – venstre
 • left-hand pizzicato – venstrehånds pizzicato
 • leger line – bilinje, hjælpelinje
 • leitmotif – ledemotiv
 • li (solmisationsstavelse) – li
 • ligature – fraseringsbue
 • light music – underholdningsmusik, salonmusik
 • line – nodelinje, linje
 • live performance – live optræden
 • locrian – lokrisk
 • longa note – longa node
 • longa rest – longa pause
 • long mordent – dobbelt praltrille
 • long-playing record – lp, lp-plade
 • louré – louré
 • lowered – sænket
 • lP – lp, lp-plade
 • lP record – lp, lp-plade
 • lur – lur
 • lute – lut
 • lydian – lydisk
 • lyre – lyre
 • lyricist – sangskriver
 • lyrics – sangtekst
 • lyric writer – sangskriver
 • madrigal – madrigal
 • mainstream – mainstream
 • main theme – hovedtema
 • major (tonekøn) – dur
 • major (intervalstørrelse) – stor
 • major pentatonic scale – dur-pentaton skala
 • major scale – durskala
 • major seventh – maj7, maj
 • major sevnth chord – maj7 akkord, maj akkord
 • major triad – durtreklang
 • male voice – herrestemme, mandestemme
 • mallet – kølle
 • mandolin – mandolin
 • maqam – maqam
 • maracas – maracas
 • marcato – accent (med kort længde)
 • march – march
 • marimba – marimba
 • marimbaphone – marimbafon
 • mark tree – chimes
 • mass media – massemedie
 • masterclass – mesterklasse
 • mazurka – mazurka
 • me (solmisationsstavelse) – me
 • meantone temperament – middeltone stemning, prætoriansk stemning
 • measure – takt
 • mechanical – mekanisk
 • mechanical musical instruments – mekaniske musikinstrumenter
 • mechanical organ – mekanisk orgel
 • mediant – akkorden på 3. skalatrin: tonikaparallel (i moltonearter) eller dominantparallel (i durtonearter)
 • meistersinger – mestersanger
 • mellophone – mellofon
 • mellotron – mellotron
 • melodic interval – melodisk interval
 • melodic minor scale – melodisk molskala
 • melodica – melodica
 • melodious – melodisk
 • melodramatic – melodramatisk
 • melody – melodi
 • membranophone – membranofon
 • mensure – mensur
 • menuet – menuet, minuet
 • metallophone – metallofon
 • meter signature – taktart
 • metric modulation – metrisk modulation
 • metric structure – metrik
 • metronome – metronom
 • metronome mark – tempoangivelse
 • mezzo-soprano – mezzosopran
 • mi (solmisationsstavelse) – mi
 • microphone – mikrofon
 • microtonal accidentals – mikrotonale fortegn
 • microtone – mikrotone
 • Middle Ages – middelalderen
 • middle C – midter-c, nøglehuls-c
 • middle-eight – kontraststykke
 • MIDI – MIDI
 • military music – militærmusik
 • mimesis – mimesis
 • minim – halvnode
 • minimalism – minimalisme
 • minim rest – halvpause
 • minor (intervalstørrelse) – lille
 • minor (tonekøn) – mol
 • minor scale – molskala
 • minor pentatonic scale – mol-pentaton skala
 • minor sevnth – mol7
 • minor sevnth chord – mol7 akkord
 • minuet – menuet, minuet
 • mixing console – mikserpult
 • mixolydian – mixolydisk
 • modal – modal
 • modal harmony – modalharmonik (omtrentlig
 • modal jazz – modal jazz
 • modernism – modernisme
 • modulation – modulation
 • modus – modus
 • mono – mono
 • monochord – monochord
 • monotonous – monoton
 • mordent – praltrille
 • morphing – lydbearbejdning, formning
 • motet – motet
 • motif – motiv
 • mouth – mund
 • mouth organ – mundharmonika, mundharpe, mundorgel
 • mouthpiece – mundstykke
 • movement – sats (i orkesterværk)
 • muffer – lyddæmper
 • multi-bar rest – flertakters pause
 • multibeat – multibeat
 • multiphonics – multifoner
 • multi-measure rest – flertakters pause
 • multimedia – multimedia
 • music – musik
 • music academy – musikkonservatorium, konservatorium
 • musical (fremførelsesform) – musical, musikteater
 • musical (egenskab, at være) – musikalsk
 • musical appreciation – musikforståelse
 • musical box – spilledåse
 • musical instrument – musikinstrument
 • musicality – musikalitet
 • musical keyboard – klaviatur
 • musical mode – modus
 • musical notation – nodeskrift
 • musical performance – musikudøvelse
 • musical scene – musikliv
 • musical society – musikforening
 • music analysis – musikanalyse
 • music book – nodehæfte, nodebog
 • music box – jukeboks
 • music centre – stereoanlæg, musikanlæg
 • music copyist – nodeskriver
 • music critic – musikanmelder
 • music culture – musikkultur
 • music dealer – musikhandler, musikforhandler
 • music desk – nodepult
 • music dictionary – musikordbog
 • music education – musikpædagogik
 • music festival – musikfestival
 • music historian – musikhistoriker
 • music history – musikhistorie
 • music house – musikforlag
 • musician – musiker, musikant
 • music industry – musikindustri
 • music lesson – musiktime
 • music library – musikbibliotek (med noder)
 • musicologist – musikvidenskaber, musikolog, musikhistoriker
 • musicology – musikvidenskab, musikologi, musikforskning
 • musicotherapy – musikterapi
 • music paper – nodepapir
 • music publisher – musikforlægger
 • music publishing firm – musikforlag
 • music reading – nodelæsning
 • music rest – nodestativ
 • music shop – musikhandel
 • music software – musiksoftware
 • music stand – nodestativ
 • music stool – klaverbænk
 • music teacher – musiklærer, musikpædagog
 • music teachning – musikundervisning
 • music technology – musikteknologi
 • music theory – musikteori
 • music therapy – musikterapi
 • music therapist – musikterapeut
 • music video – musikvideo
 • mute – dæmpe
 • mute (instrumentdel) – dæmper, sordin
 • muzak – muzak
 • national anthem – nationalsang, nationalhymne
 • natural – opløsningstegn
 • natural clef – slagtøjsnøgle
 • natural harmonic – åben node
 • natural horn – naturhorn
 • natural minor scale – ren molskala
 • N.C. – ingen akkorder
 • neck – hals (på strengeinstrument)
 • neoclassicism – nyklassicisme
 • neo-Riemannian theory – transformationsteori
 • neo-romanticism – nyromantik
 • neapolitan sixth chord – neapolitansk subdominant
 • neume – neume
 • ney – langfløjte
 • ninth – none (major/minor ninth: stor/lille none)
 • no chords – ingen akkorder
 • nocturne – nocturne
 • noise – støj
 • noise reduction – støjreduktion
 • noises – lydkulisser
 • nonchord tone – akkordfremmed tone
 • nonet – nonet
 • nonharmonic tone – akkordfremmed tone
 • non-harmony note – akkordfremmed tone
 • nontuplet – nonol
 • nose flute – næsefløjte
 • notation – notation
 • note – to betydninger: tone (lyd) og node (i nodeskriften)
 • note example – nodeeksempel
 • note head – nodehoved
 • note learning – nodelære
 • note name – tonenavn
 • note reading – nodelæsning
 • note relations – node-relationer
 • note value – nodeværdi, nodelængde
 • notturno – notturno
 • nyckelharpa – nyckelharpa
 • obbligato – obligat
 • oblique motion – sidebevægelse
 • oboe – obo
 • ocarina – ocarina
 • octave – oktav
 • octave clef – oktaveret nøgle
 • octet – oktet
 • octuplet – oktol
 • odd time signature – kompleks taktart, skæv taktart, asymmetrisk taktart, uregelmæssig taktart
 • oi! – oi!
 • olifant – olifant
 • one-line octave – enstreget oktav
 • open cadence – autentisk halvslutning, dominanthalvslutning
 • open note – åben node
 • open position – spredt beliggenhed
 • open position chord – akkord i spredt beliggenhed, åben akkord
 • open score – partitur (med opdelte stemmer)
 • open string – løs streng
 • opera – opera
 • operetta – operette
 • ophicleide – ophikleide
 • opus – opus
 • oratorio – oratorium
 • orchestra – orkester
 • orchestral score – orkesterpartitur
 • orchestration – orkestrering
 • organ – orgel
 • organ builder – orgelbygger
 • organist – organist
 • organology – organologi
 • organ pipe – orgelpibe
 • organ stop – register (på pibeorgel)
 • organ symphony – orgelsymfoni
 • organ tablature – orgeltabulatur
 • ornaments – ornamenter
 • orpharion – orpharion
 • oscillator – oscillator
 • ossia – ossia nodesystem
 • ostinato – ostinat
 • outro – outro
 • overblowing – overblæsning
 • overdubbing – overdubbing
 • overtone – overtone, naturtone
 • pailas criollas – timbales
 • palindrome – palindrom
 • pandiatonic – pandiatonik
 • pan flute – panfløjte
 • panharmonicon – panharmonicon
 • pantalon – pantalon
 • pantomime – pantomime
 • pantonality – pantonalitet
 • parallel – parallel
 • parallel key (signature) – varianttoneart
 • parallel motion – parallelbevægelse
 • paraphrase – parafrase
 • parody mass – parodimesse
 • part – stemme (den stemme en musiker/sanger skal spille/synge)
 • part A – a-stykke
 • part B – b-stykke
 • partbook – stemmebog
 • part – enkeltstemme
 • partial tone – deltone, partialtone
 • part-singing – at synge flerstemmigt
 • part-song – komposition for flere stemmer
 • passage – passage
 • passing note – gennemgangstone, gennemgangsnode
 • passing tone – gennemgangstone, gennemgangsnode
 • passing under – undersætning
 • passion (komposition) – passion
 • payola – payola
 • pedal – pedal
 • pedal keyboard – pedalklaviatur
 • pedal mark – pedalmærke
 • pedal point – orgelpunkt, drone, liggetone
 • pedal tone – pedaltone
 • pentachord – pentakord
 • pentad – femklang
 • pentatonic – pentaton
 • pentatonic scale – pentaton skala, femtoneskala
 • percussion – percussion, slagtøj
 • perfect (intervalstørrelse) – ren
 • perfect pitch – absolut gehør
 • performer – musikudøver, udøvende kunstner
 • period – periode
 • phase – fase
 • phase vocoder – phase vocoder
 • philosophy of music – musikfilosofi
 • phon – phon
 • phonetic script – lydskrift (tegnsystem)
 • phonetic symbol – lydtegn
 • phonetic transcription – fonetisk transskription
 • phonogram – fonogram
 • phonograph – grammofon
 • phonograph record – grammofonplade
 • phrase – frase
 • phrase mark – fraseringsbue
 • phrasing – frasering
 • phrygian – frygisk
 • piano – klaver
 • piano concert – klaverkoncert
 • piano duo – klaverduo
 • pianoforte – klaver
 • piano pedal – piano pedal
 • piano recital – klaveraften
 • piano reduction – klaverudtog, klaverpartitur
 • piano roll – pianorulle
 • piano sheets – klavernoder
 • piano sonata – klaversonate
 • piano tuner – klaverstemmer
 • piano tutor – klaverskole (lærebog)
 • picardy third – picardisk terts
 • piccolo – piccolofløjte
 • pick – knipse (på streng)
 • piece of music – musikstykke
 • pink noise – lyserød støj
 • piston flute – swanee-fløjte
 • piston valve – trykventil
 • pitch – tonehøjde
 • pitch shift – tonehøjdeskift
 • pizzicato – pizzicato
 • plagal – plagal
 • plagal cadence – plagal helslutning
 • plagal half cadence – plagal halvslutning
 • play – skuespil
 • playback – playback
 • plectrum – plekter
 • pluck – knipse (på streng)
 • polka – polka
 • polyphony – polyfoni
 • polyrhythm – polyrytme
 • pop music – popmusik
 • popular music – populærmusik
 • position – beliggenhed, Position
 • postmodernism – postmodernisme
 • potpourri – potpourri
 • power chord – power akkord
 • pre-chorus – bro (formled)
 • predominant chord – akkord der normalt forsætter til en dominant akkord, fx subdominant, subdominant-parallel og vekseldominant
 • prelude – præludium
 • preparation – forberedelse
 • prepared piano – præpareret klaver
 • prima vista – prima vista
 • prima vista reading – bladspil, prima vista spil
 • prima vista singing – bladsang, prima vista sang
 • producer – producer
 • program music – programmusik
 • progressive – progressiv
 • prologue – prolog
 • psychedelic rock – psykadelisk rock
 • pulse – pulse
 • pure minor scale – ren molskala
 • pythagorean comma – pythagoræisk komma
 • pythagorean tuning – pythagoræisk stemning
 • qanun – qanun
 • quadrivium – quadrivium
 • quadruplet – kvartol
 • quarter note – 4.-delsnode
 • quarter rest – 4.-delspause
 • quarter tone – kvarttone
 • quarter-tone accidental – kvart-tone fortegn
 • quaver – 8.-delsnode
 • quaver rest – 8.-delspause
 • quijada – quijada
 • quintuplet – kvintol
 • quiet – lydsvag
 • quodlibet – quodlibet
 • ra (solmisationsstavelse) – ra
 • R&B – R&B
 • radio – radio
 • radio installation – radioanlæg
 • radio noises – lydkulisser
 • radio station – radiostation
 • radio wave – radiobølge
 • raga – raga
 • raised – hævet
 • ragtime – ragtime
 • railroad tracks – cæsur
 • rap – rap
 • ratchet – skralde
 • re (solmisationsstavelse) – re
 • real time – real time
 • rebetiko – rebetiko
 • recital – sangaften
 • recitative – recitativ
 • record – musikindspilning, optagelse
 • record library – musikbibliotek (med musikindspilninger)
 • recorder – blokfløjte
 • recording studio – indspilningsstudie
 • record label – pladeselskab
 • record producer – musikproducer
 • reed – rørblad
 • reed organ – harmonium, trædeorgel, stueorgel
 • refrain – refræn
 • regal – regal
 • reggae – reggae
 • register (toneleje) – register
 • reharmonization – reharmonisering
 • rehearsal mark – øvebogstav, orienteringsmærke
 • relative pitch – relativt gehør
 • release pedal – løft pedal, slip pedal
 • remix – remix
 • reminder accidentals – hjælpefortegn, orienteringsfortegn, sikkerhedsfortegn
 • renaissance – renæssance
 • repeat – gentagelse
 • repeat and fade – repeat and fade
 • repeat sign – gentagelsestegn
 • repertoire – repertoire
 • reprise – reprise
 • repetition – repetition
 • resolution – opløsning (af interval)
 • resonance – resonans
 • resonator guitar – dobro, resonator guitar
 • rest – pause
 • retardation – forudhold, der opløses opad
 • reverb – rumklang
 • revue – revy
 • rhythm – rytme
 • rhythm and blues – R&B
 • rhythm section – rytmesektion
 • ri (solmisationsstavelse) – ri
 • ride cymbal – ridebækken
 • riemann's analysis – funktionsanalyse (omtrentlig)
 • riff – riff
 • right – højre
 • ring modulation – ringmodulation
 • ritornello – ritornel
 • ritornello form – ritornelform
 • ritual – ritual
 • riverdance – riverdance
 • rock – rock
 • rock and roll – rock'n'roll, rock og roll
 • rockabilly – rockabilly
 • rock'n'roll – rock'n'roll, rock og roll
 • rock opera – rock opera
 • rococo – rokoko
 • roll – trommehvirvel
 • romance – romance
 • roman chord-indication – trinbetegnelse
 • roman numeral analysis – trinanalyse
 • romanticism – romantikken
 • rondeau – rondeau
 • rondo – rondo
 • root position – grundform
 • rosalia – rosalie
 • rosin – kolofonium
 • rotary valve – drejeventil
 • round – kanon
 • rumba – rumba
 • running trill – trille (til bølgelinjen slutter)
 • rutes – rods
 • salsa – salsa
 • samba – samba
 • sample – sample
 • sampler – sampler
 • sampling rate – samplingsfrekvens
 • saraband – sarabande
 • sarod – sarod
 • saron – saron
 • SATB – SATB
 • saxhorn – saxhorn
 • saxophone – saxofon
 • scale – skala
 • scale degree – trin
 • scale length – mensur
 • scale step – trin
 • schenkerian analysis – schenkeranalyse
 • scherzo – scherzo
 • schlager – slager
 • school of music – musikskole eller musikkonservatorium (afhængigt af type)
 • scordatura – skordatur, scordatura
 • score – partitur
 • score reading – partiturlæsning
 • se (solmisationsstavelse) – se
 • second – sekund
 • secondary dominant – bidominant eller vekseldominant (afhængigt af type)
 • secondary theme – sidetema
 • second inversion – anden omvending
 • second line drums – second line drums
 • second voice – andenstemme
 • section – gruppe af musikere i orkester
 • segno – segno
 • semibreve – helnode
 • semibreve rest – helpause
 • semi-opera – semi-opera
 • semiotics – semiotik
 • semiquaver – 16.-delsnode
 • semiquaver rest – 16.-delspause
 • semitone – halvtone
 • septuplet – septol
 • sequence – sekvens
 • sequence of fifths – kvintskridtsekvens (omtrentlig)
 • sequencer – sequencer
 • serenade – serenade
 • serialism – serialisme
 • serial music – seriel musik
 • serpent – serpent
 • session musician – session-musiker
 • seventh – septim
 • seventh chord – septimakkord
 • sextet – sekstet
 • sextuplet – sekstol
 • sharp – kryds (fortegn)
 • sharp key signature – kryds-toneart
 • shaker – shaker
 • sham polyphony – skinpolyfoni
 • shamisen – shamisen
 • shawm – skalmeje
 • sheet of music – nodeblad
 • sheet music – noder, løse nodeark
 • sheet music book – nodehæfte, nodebog
 • sheng – sheng
 • short score – particel
 • shuffle – shuffle
 • si (solmisationsstavelse) – si
 • sideman – sideman
 • side-stick – kantslag
 • sight-reading – bladspil, prima vista spil
 • sight-singing – bladsang, prima vista sang
 • signal – signal
 • silencer – lyddæmper
 • similar motion – ligebevægelse
 • simile mark – bis-tegn
 • simple time signature – lige taktart
 • sinfonia – sinfonia
 • singer – sanger, sangerinde
 • singer-songwriter – singer-songwriter
 • singing – sang (udtryksform)
 • singing game – sangleg
 • singing lesson – sangtime
 • singing lessons – sangundervisning
 • singing master – sanglærer
 • single – single
 • singspiel – syngespil
 • sirene – siren
 • sistrum – sistrum
 • sitar – sitar
 • sixteenth note – 16.-delsnode
 • sixteenth rest – 16.-delspause
 • sixth – sekst
 • ska – ska
 • skald – skjald
 • slap bass – slap bass
 • slapstick – klaptræ
 • sleigh bells – bjælder
 • slendro – slendro
 • slide whistle – swanee-fløjte
 • slit drum – spaltetromme
 • slur – legatobue
 • small octave – lille oktav
 • snare (drum) – lilletromme
 • snares – seiding
 • so (solmisationsstavelse) – so
 • soft pedal – dæmperpedal
 • solmization – solmisation
 • solo – solo
 • solo concert – solokoncert
 • soloist – solist
 • sonata – sonate
 • sonata form – sonateform
 • sonatina – sonatine
 • song (komposition) – sang
 • song book – sangbog
 • sonic boom – lydmursbrag
 • soprano – sopran
 • soprano clef – soprannøgle
 • soprano flute – sopranfløjte
 • soprano saxophone – sopransaxofon
 • soprano (singer) – sopransanger
 • sordino – sordun
 • sostenuto pedal – sostenuto-pedal
 • soul – soul
 • sound – lyd, Sound
 • sound-absorbing – lydisolerende
 • sound-art – lydkunst
 • sound barrier – lydmur
 • sound box – lyddåse
 • sound effect – lydeffekt, lydkulisse
 • sounding board – sangbund
 • sound insulation – lydisolering
 • soundless – lydløs
 • soundman – lydmand
 • sound post – stemmestok
 • soundproof – lydisoleret, lydtæt
 • soundproofing – lydisolering
 • sound recording – lydoptagelse
 • sound technician – lydtekniker
 • sound track – lydside, tonespor
 • sousaphone – sousafon
 • spectral music – spektralmusik
 • spectrogram – spektrogram
 • speed of sound – lydens hastighed
 • spinet – spinet
 • spondee – spondæ
 • sprechgesang – talekor
 • sprechstimme – talekor
 • square piano – taffelklaver
 • staccatissimo – staccatissimo
 • staff line – nodelinje
 • standard – standard
 • staccato – staccato
 • staff – nodesystem
 • standard cadence – autentisk helslutning
 • stave – nodesystem
 • steel drum – olietønde
 • steelguitar – steelguitar
 • steel-string acoustic guitar – westernguitar
 • stem – nodehals
 • step – trin
 • step dance – stepdans
 • stepwise – trinvis
 • stepwise motion – trinvis bevægelse
 • stepwise voice leading – trinvis stemmeføring
 • stereo (lyd) – stereo
 • stereo (anlæg) – stereoanlæg, musikanlæg
 • stereophonic sound – stereofoni
 • sticks – trommestikker
 • stomp – stomp
 • stopped note – dæmpet tone
 • stop tab – registerknap
 • strait eights – lige ottendedele
 • string – streng
 • string instrument – strygeinstrument
 • string length – mensur
 • string orchestra – strygeorkester
 • string quartet – strygekvartet
 • string quintet – strygekvintet
 • strophic – strofisk
 • strophic form – strofisk form
 • structuralism – strukturalisme
 • structure – struktur
 • style (om udøvende kunstner) – spillestil, stil
 • style (om musik) – stilart, genre
 • sub contra octave – subkontra oktav
 • subdivision – underdeling
 • subdominant – subdominant
 • subdominant deviation – subdominantafledning (omtrentlig)
 • subdominant parallel – subdominantparallel
 • submediant – akkorden på 6. skalatrin: tonikaparallel (i durtonearter) eller subdominantparallel (i moltonearter)
 • subtonic – vekselsubdominant
 • subwoofer – subwoofer
 • sull'arco – opstrøg
 • surdo – surdo
 • sustain – sustain
 • sustain pedal – sustainpedal
 • super sonic boom – lydmursbrag
 • supertonic – subdominantparallel
 • surprise cadence – skuffende kadence
 • sus2 – sus2
 • sus4 – sus4
 • sus4 chord – sus4 akkord, kvartkvintakkord
 • suspension – forudhold
 • swanee whistle – swanee-fløjte
 • swing – swing
 • symphonic – symfonisk
 • symphony – symfoni
 • symphony concert – symfonikoncert
 • symphony Orchestra – symfoniorkester
 • syncope – synkope
 • syncopation – synkopering
 • synthesizer – synthesizer
 • syntonic comma – syntonisk komma
 • tabla – tablà
 • TAB-sign – tabulatur-nøgle
 • talea – talea
 • talking book – lydbog
 • tambourine – tambourin
 • tamborim – tamborim
 • tambura – tambura
 • tamburine – tamburin
 • tam-tam – tam tam
 • tango – tango
 • tape (medie) – bånd, lydbånd
 • tape (optageprocess) – båndoptage
 • tape cassette – båndkassette
 • tape deck – båndoptager (i stereoanlæg)
 • tape recorder – båndoptager
 • tape recording – båndoptagelse
 • taqsim – taksim
 • te (solmisationsstavelse) – te
 • technique – teknik
 • telharmonium – telharmonium
 • temperament – stemningssystem, tonesystem, temperament
 • temple block – tempelblok
 • tempo – tempo
 • tenor – tenor
 • tenor clef – tenornøgle
 • tenor guitar – tenorguitar
 • tenor oboe – tenorobo
 • tenor saxophone – tenorsaxofon
 • tenor (singer) – tenorsanger
 • tenor violin – tenorviolin
 • tenuto – tenuto
 • tenth – decim (major/minor tenth: stor/lille decim)
 • termenvox – theremin, æterofon
 • tessitura – tessitura
 • tetrachord – tetrachord
 • tetrad – firklang
 • texture – tekstur
 • theatre organ – kinoorgel
 • theme – tema
 • theorbo – teorbe
 • theremin – theremin, æterofon
 • thereminophon – theremin, æterofon
 • thickened line – blokharmonisering
 • third – terts
 • third inversion – tredje omvending
 • thirteenth – tertsdecim (major/minor thirteenth: stor/lille tertsdecim)
 • thirty-second note – 32.-delsnode
 • thirty-second rest – 32.-delspause
 • ti (solmisationsstavelse) – ti
 • tie – bindebue
 • tight – tight
 • timbales – timbales
 • timbre – klangfarve
 • time signature – taktart
 • time signature change – taktartsskift
 • timing – timing
 • timpani – pauke
 • tinnitus – tinnitus
 • tirando – tirando
 • toccata – toccata
 • tom-toms – tammer
 • tonal – tonal
 • tonality – tonalitet
 • tone – klang
 • tone cluster – cluster akkord
 • tone colour – klangfarve
 • tone deaf – tonedøv
 • tone material – tonemateriale
 • tone picture – tonemaleri
 • tone row – tolvtonerække
 • tone system – tonesystem
 • tonic – grundtone
 • tonic (i funktionsanalyse) – tonika
 • tonic deviation – tonikaafledning (omtrentlig)
 • tonic-parallel – tonikaparallel
 • track – Lydspor
 • traditional music – traditionel musik, folkemusik
 • transitional bridge – bro (formled)
 • transpose – transponere
 • transposing instrument – transponerende instrument
 • transcription – transskription
 • trautonium – trautonium
 • trecento – trecento
 • treble clef – g-nøgle, diskantnøgle
 • tree-line octave – trestreget oktav
 • tremolo – tremolo (between two notes: mellem to toner)
 • tremulant – tremulant
 • triad – treklang
 • triad in first inversion – treklang i første omvending (sekstakkord)
 • triad in root position – treklang i grundform (grundakkord)
 • triad in second inversion – treklang i anden omvending (kvartsekstakkord)
 • triangle – triangel
 • trill – trille
 • trio – trio
 • triple fugue – trippelfuga
 • triplet – triol
 • tritone – tritonus
 • tritone substitution – tritonussubstitution
 • trombone – trækbasun, basun
 • troubadour – troubadour
 • trumpet – trompet
 • tuba – tuba
 • tubular bells – rørklokker
 • tune (musikstykke) – melodi, musikstykke
 • tune (praksis) – stemme (at stemme et instrument)
 • tuned cowbell – stemt koklokke
 • tuneful – melodisk, melodiøs
 • tuner – tuner
 • tuning – stemning
 • tuning peg – stemmeskrue
 • tuning system – stemningssystem, tonesystem, temperament
 • tuplet – irregulær nodeværdi, uregelmæssig nodeværdi
 • turn – dobbeltslag
 • turnaround – turnaround
 • twelve-tone technique – tolvtonemusik
 • twelvth – duodecim (perfect twelvth: ren duodecim)
 • two beat – two beat
 • two-line octave – tostreget oktav
 • ukulele – ukulele
 • ultrasound – ultralyd
 • unaccented – ubetonet
 • una corda pedal – dæmperpedal
 • undertone – undertone
 • undertone series – undertone række
 • unison (interval) – prim
 • unison (spillestil) – unison, enstemmig
 • unusual time signature – kompleks taktart, skæv taktart, asymmetrisk taktart, uregelmæssig taktart
 • upbeat (frasebegyndelse) – optakt
 • upbeat (spillestil) – upbeat, uptempo
 • up bow – opstrøg
 • upper structure – overbygningsakkord
 • uppicking – opslag (på strengeinstrument)
 • upright piano – opretstående klaver
 • valiha – valiha
 • valve – ventil
 • vamp – akkordrundgang, rundgang, vamp
 • variation form – variationsform
 • veena – vina
 • verse – vers
 • vibraphone – vibrafon
 • vibraslap – vibraslap, æselkæbe
 • vibrato – vibrato
 • viennese waltz – wienervals
 • villanella – villanella
 • villotta – villotta
 • vina – vina
 • vinyl record – vinylplade
 • viol – gambe, viola da gamba
 • viola – bratsch
 • viola d'amore – viola d'amore
 • viola da gamba – gambe, viola da gamba
 • viola Profonda – viola profonda
 • violin – violin
 • violin bow – violinbue
 • violin case – violinkasse
 • violin maker – violinbygger
 • violinist – violinist
 • virginals – virginal
 • virtuoso – virtuos
 • vocal fold – stemmebånd
 • vocal music – kormusik, vokalmusik
 • vocal part – sangstemme (som del af musikstykke)
 • vocoder – vocoder
 • voice – stemme, sangstemme
 • voice leading – stemmeføring
 • volta bracket – volte
 • volume – lydstyrke, volume
 • wah-wah – wah-wah
 • wah-wah-pedal – wah-wah-pedal
 • walking bass – walking bass
 • waltz – vals
 • washboard – vaskebræt (instrument)
 • wavelength – bølgeængde
 • well temperament – veltempereret stemning
 • western concert flute – tværfløjte
 • white noise – hvid støj
 • whole/half-tone scale – hel-/halvtone skala
 • whole note – helnode
 • whole rest – helpause
 • whole tone – heltone
 • whole tone half tone scale – hel-/halvtone skala
 • whole tone scale – heltoneskala
 • wind chimes – vindklokker
 • wind instrument – blæseinstrument
 • wind machine – vindmaskine
 • wind section – blæsersektion
 • wind whistle – vindfløjte
 • wolf fifth – ulvekvint
 • wolf tone – ulvetone
 • wood block – træblok
 • woodwind – træblæser
 • woodwind instrument – træblæseinstrument
 • work – værk
 • world music – verdensmusik
 • writer of lyrics – sangskriver
 • wurlitzer – wurlitzer
 • xaxado – xaxado
 • xylo-marimba – xylorimba
 • xylophone – xylofon
 • xylorimba – xylorimba
 • yang-ch'in – yang-ch'in, yangqin
 • yangqin – yang-ch'in, yangqin
 • youdel – jodle
 • zeitoper – zeitoper
 • zink – zink
 • zydeco – zydeco
 • ø-chord – ø-akkord, halvformindsket akkord