General MIDI (forkortet GM) er et universelt set af specifikationer, som definerer en række lyde og deres tilhørende unikke programnumre. Langt de fleste digitale musikinstrumenter og computere - uanset fabrikat og producent - understøtter General MIDI.

MIDI-beskeder indeholder ingen lyd, men består af tekniske koder som blandt andet fortæller, hvilken tone der anslås, hvornår tonen anslås, hvad tonens lydstyrke er, hvornår tonen slippes, og hvad tonens programnummer er. Når en MIDI-besked sendes mellem to enheder og omsættes til lyd, så sikrer General MIDI-standarden, at programnummeret har samme lyd hos både afsender og modtager. General MIDI definerer ikke præcist, hvordan de forskellige programnumre skal lyde, men angiver blot hvilket musikinstrument, der skal ligge på det pågældende programnummer. Programnummer 41 vil således altid have musikinstrumentet "Violin", men klangen kan variere lidt, afhængig af hvilken enhed MIDI-beskeden realiseres på.

Hvis man arrangerer musik for keyboards eller synthesizere, kan man ved at angive en General MIDI-lyd i noderne sikre sig, at musikudøveren anvender præcist den lyd, man har tænkt sig.

1. GM Level 1 lyde

General MIDI Level 1 (GM1) understøttes af langt de fleste digitale musikinstrumenter og computere. Standarden er udviklet af MIDI Manufacturers Association (MMA) og Japan MIDI Standards Committee (JMSC) i 1991. GM1 indeholder 128 forskellige lyde, normalt nummereret fra 1-128, sjældnere fra 0-127.

Ved angivelsen af en GM1 lyd bør man altid skrive både lydens programnummer og lydens engelske navn, eksempelvis "GM 10 Glockenspiel". De danske oversættelser benyttes stort set aldrig i praksis.

Kategori Nummer Instrument Dansk oversættelse
Piano 1 Acoustic Grand Piano Flygel
2 Bright Acoustic Piano Opretstående klaver
3 Electric Grand Piano Elflygel
4 Honky-tonk Piano Honky-tonk klaver
5 Electric Piano 1 Elpiano 1
6 Electric Piano 2 Elpiano 2
7 Harpsichord Cembalo
8 Clavinet Clavinet
Chromatic Percussion 9 Celesta Celeste
10 Glockenspiel Klokkespil
11 Music Box Spilledåse
12 Vibraphone Vibrafon
13 Marimba Marimba
14 Xylophone Xylofon
15 Tubular Bells Rørklokker
16 Dulcimer Dulcimer
Organ 17 Drawbar Organ Hammondorgel
18 Percussive Organ Percusivt orgel
19 Rock Organ Rock orgel
20 Church Organ Pibeorgel
21 Reed Organ Harmonium
22 Accordion Harmonika
23 Harmonica Mundharmonika
24 Tango Accordion Bandoneon
Guitar 25 Acoustic Guitar (nylon) Spansk guitar
26 Acoustic Guitar (steel) Western guitar
27 Electric Guitar (jazz) Jazz elguitar
28 Electric Guitar (clean) Clean elguitar
29 Electric Guitar (muted) Dæmpet elguitar
30 Overdriven Guitar Overstyret guitar
31 Distortion Guitar Distortion guitar
32 Guitar Harmonics Flagolettoner
Bass 33 Acoustic Bass Kontrabas
34 Electric Bass (finger) Elbas spillet med finger
35 Electric Bass (pick) Elbas spillet med plekter
36 Fretless Bass Båndløs bas
37 Slap Bass 1 Slap bas 1
38 Slap Bass 2 Slap bas 2
39 Synth Bass 1 Synth bas 1
40 Synth Bass 2 Synth bas 2
Strings 41 Violin Violin
42 Viola Bratsch
43 Cello Cello
44 Contrabass Kontrabas
45 Tremolo Strings Tremolo strygere
46 Pizzicato Strings Pizzicato violiner
47 Orchestral Harp Harpe
48 Timpani Pauke
Ensemble 49 String Ensemble 1 Strygerensemble 1
50 String Ensemble 2 Strygerensemble 2
51 Synth Strings 1 Synth strygere 1
52 Synth Strings 2 Synth strygere 2
53 Choir Aahs Kor med aah-lyd
54 Voice Oohs Vokalstemme med ooh-lyd
55 Synth Choir Synth kor
56 Orchestra Hit Orkester hit
Brass 57 Trumpet Trompet
58 Trombone Basun
59 Tuba Tuba
60 Muted Trumpet Dæmpet trompet
61 French Horn Valdhorn
62 Brass Section Mesingblæser sektion
63 Synth Brass 1 Synth messingblæser 1
64 Synth Brass 2 Synth messingblæser 2
Reed 65 Soprano Sax Sopransaxofon
66 Alto Sax Altsaxofon
67 Tenor Sax Tenorsaxofon
68 Baritone Sax Barytonsaxofon
69 Oboe Obo
70 English Horn Engelsk horn
71 Bassoon Fagot
72 Clarinet Klarinet
Pipe 73 Piccolo Piccolofløjte
74 Flute Tværfløjte
75 Recorder Blokfløjte
76 Pan Flute Panfløjte
77 Blown bottle Flaske fløjte
78 Shakuhachi Shakuhachi
79 Whistle Fløjt (menneske)
80 Ocarina Okarina
Synth Lead 81 Lead 1 (square) Lead 1 (firkantet)
82 Lead 2 (sawtooth) Lead 2 (savtakket)
83 Lead 3 (calliope) Lead 3 (dampfløjte)
84 Lead 4 (chiff) Lead 4 (chiff)
85 Lead 5 (charang) Lead 5 (charang)
86 Lead 6 (voice) Lead 6 (vokalstemme)
87 Lead 7 (fifths) Lead 7 (kvinter)
88 Lead 8 (bass + lead) Lead 8 (bas + lead)
Synth Pad 89 Pad 1 (new age) Pad 1 (new age)
90 Pad 2 (warm) Pad 2 (varm)
91 Pad 3 (polysynth) Pad 3 (polysynth)
92 Pad 4 (choir) Pad 4 (kor)
93 Pad 5 (bowed) Pad 5 (spil på glas)
94 Pad 6 (metallic) Pad 6 (metallisk)
95 Pad 7 (halo) Pad 7 (halo)
96 Pad 8 (sweep) Pad 8 (glidende)
Synth Effects 97 FX 1 (rain) FX 1 (regn)
98 FX 2 (soundtrack) FX 2 (soundtrack)
99 FX 3 (crystal) FX 3 (krystal)
100 FX 4 (atmosphere) FX 4 (atmosfære)
101 FX 5 (brightness) FX 5 (genskær)
102 FX 6 (goblins) FX 6 (gobliner)
103 FX 7 (echoes) FX 7 (ekkoer)
104 FX 8 (sci-fi) FX 8 (sci-fi)
Ethnic 105 Sitar Sitar
106 Banjo Banjo
107 Shamisen Shamisen
108 Koto Koto
109 Kalimba Kalimba
110 Bagpipe Sækkepibe
111 Fiddle Fiol (violin)
112 Shanai Shanai
Percussive 113 Tinkle Bell Tinkle Bell
114 Agogo Agogo
115 Steel Drums Olietønder
116 Woodblock Træblok
117 Taiko Drum Taiko tromme
118 Melodic Tom Stemte tammer
119 Synth Drum Synth tromme
120 Reverse Cymbal Reverse bækken
Sound Effects 121 Guitar Fret Noise Finger der glider på guitarstreng
122 Breath Noise Lyd af luft der blæser over fløjte
123 Seashore Brænding ved havet
124 Bird Tweet Fuglesang
125 Telephone Ring Telefon der ringer
126 Helicopter Helikopter
127 Applause Klapsalve
128 Gunshot Pistolskud

2. GM Level 2 lyde

General MIDI Level 2 (GM2) understøttes af mange nyere digitale musikinstrumenter og computere. GM Level 1 lyde (afsnit 1) er dog langt mere udbredt, og anvendes langt oftere til lydangivelser i partiturer. GM Level 2 er en udvidelse af General MIDI Level 1, udviklet af MIDI Manufacturers Association (MMA) og Japan MIDI Standards Committee (JMSC) i 1999. GM2 indeholder 256 forskellige lyde fordelt på 128 forskellige programnumre. Den første lyd på hvert programmnummer er identisk med lyden fra det tilsvarende programnummer i GM1, og GM2 er således kompatibel med GM1.

Ved angivelsen af en GM2 lyd bør man altid skrive både lydens programnummer, bank nummer og engelske navn, eksempelvis "GM 5, Bank 1, Detuned Electric Piano 1". De danske oversættelser benyttes stort set aldrig i praksis.

Nummer Bank Piano Dansk oversættelse
1 0 Acoustic Grand Piano Flygel
1 Wide Acoustic Grand Flygel med bred lyd
2 Dark Acoustic Grand Flygel med mørk lyd
2 0 Bright Acoustic Piano Opretstående klaver
1 Wide Bright Acoustic Opretstående klaver med bred lyd
3 0 Electric Grand Piano Elflygel
1 Wide Electric Grand Elflygel med bred lyd
4 0 Honky-tonk Piano Honky-tonk klaver
1 Wide Honky-tonk Honky-tonk klaver med bred lyd
5 0 Rhodes Piano Rhodes
1 Detuned Electric Piano 1 Falsk elpiano 1
2 Electric Piano 1 Variation Elpiano 1 variation
3 60's Electric Piano 60'er elpiano
6 0 Chorused Electric Piano Elpiano med chorus-effekt
1 Detuned Electric Piano 2 Falsk elpiano 2
2 Electric Piano 2 Variation Elpiano 2 variation
3 Electric Piano Legend Elpiano Legend
4 Electric Piano Phase Elpiano med phaser-effekt
7 0 Harpsichord Cembalo
1 Coupled Harpsichord Cembalo med koblede manualer
2 Wide Harpsichord Cembalo med bred lyd
3 Open Harpsichord Åbent cembalo
8 0 Clavinet Clavinet
1 Pulse Clavinet Pulse Clavinet

Nummer Bank Chromatic Percussion Dansk oversættelse
9 0 Celesta Celeste
10 0 Glockenspiel Klokkespil
11 0 Music Box Spilledåse
12 0 Vibraphone Vibrafon
1 Wet Vibraphone Vibrafon med våd lyd
13 0 Marimba Marimba
1 Wide Marimba Marimba med bred lyd
14 0 Xylophone Xylofon
15 0 Tubular Bell Rørklokke
1 Church Bell Kirkeklokke
2 Carillon Klokkespil
16 0 Santur Santur

Nummer Bank Organ Dansk oversættelse
17 0 Hammond Organ Hammondorgel
1 Detuned Organ 1 Falsk orgel 1
2 60's Organ 1 60'er orgel
3 Organ 4 Orgel 4
18 0 Percussive Organ Percusivt orgel
1 Detuned Organ 2 Falsk orgel 2
2 Organ 5 Orgel 5
19 0 Rock Organ Rock orgel
20 0 Church Organ 1 Pibeorgel 1
1 Church Organ 2 Pibeorgel 2
2 Church Organ 3 Pibeorgel 3
21 0 Reed Organ Harmonium
1 Puff Organ Puff orgel
22 0 French Accordion Fransk harmonika
1 Italian Accordion Italiensk harmonika
23 0 Harmonica Mundharmonika
24 0 Bandoneon Bandoneon

Nummer Bank Guitar Dansk oversættelse
25 0 Nylon-String Guitar Spansk guitar
1 Ukulele Ukulele
2 Open Nylon Guitar Åben spansk guitar
3 Nylon Guitar 2 Spansk guitar 2
26 0 Steel-String Guitar Western guitar
1 12-String Guitar 12-strenget guitar
2 Mandolin Mandolin
3 Steel + Body Dobro (resonator guitar)
27 0 Jazz Guitar Jazz guitar
1 Hawaiian Guitar Hawaiansk guitar
28 0 Clean Electric Guitar Clean elguitar
1 Chorus Guitar Elguitar med chorus-effekt
2 Mid Tone Guitar Mellemtone guitar
29 0 Muted Electric Guitar Dæmpet elguitar
1 Funk Guitar Funk guitar
2 Funk Guitar 2 Funk guitar 2
3 Jazz Man Jazz Man
30 0 Overdriven Guitar Overstyret guitar
1 Guitar Pinch Guitar pinch harmonics
31 0 Distortion Guitar Distortion guitar
1 Feedback Guitar Feedback guitar
2 Distortion Rtm Guitar Distortion RTM guitar
32 0 Guitar Harmonics Flageolettoner
1 Guitar Feedback Guitar feedback

Nummer Bank Bass Dansk oversættelse
33 0 Acoustic Bass Kontrabas
34 0 Fingered Bass Bas spillet med finger
1 Finger Slap Finger slap bas
35 0 Picked Bass Bas spillet med plekter
36 0 Fretless Bass Båndløs bas
37 0 Slap Bass 1 Slap bas 1
38 0 Slap Bass 2 Slap bas 2
39 0 Synth Bass 1 Synth bas 1
1 Synth Bass 101 Synth bas 101
2 Synth Bass 3 Synth bas 3
3 Clavi Bass Clavi bas
4 Hammer Hammer bas
40 0 Synth Bass 2 Synth bas 2
1 Synth Bass 4 Synth bas 4
2 Rubber Bass Rubber bas
3 Attack Pulse Attack Pulse

Nummer Bank Orchestra Solo Dansk oversættelse
41 0 Violin Violin
1 Slow Violin Violin med langsom ansats
42 0 Viola Bratsch
43 0 Cello Cello
44 0 Contrabass Kontrabas
45 0 Tremolo Strings Tremolo strygere
46 0 Pizzicato Strings Pizzicato violiner
47 0 Harp Harpe
1 Yang Qin Yang Qin
48 0 Timpani Pauke

Nummer Bank Orchestra Ensemble Dansk oversættelse
49 0 String Ensemble Strygerensemble 1
1 Orchestra Strings Orkester strygere
2 60's Strings 60'er strygere
50 0 Slow String Ensemble Strygerensemble med langsom ansats
51 0 Synth Strings 1 Synth strygere 1
1 Synth Strings 3 Synth strygere 3
52 0 Synth Strings 2 Synth strygere 2
53 0 Choir Aahs Kor med aah-lyd
1 Choir Aahs 2 Kor med aah-lyd 2
54 0 Voice Oohs Vokalstemme med ooh-lyd
1 Humming Nynnen
55 0 Synth Voice Synth vokalstemme
1 Analog Voice Analog vokalstemme
56 0 Orchestra Hit Orkester hit
1 Bass Hit Bas hit
2 6th Hit Sekst hit
3 Euro Hit Euro hit

Nummer Bank Brass Dansk oversættelse
57 0 Trumpet Trompet
1 Dark Trumpet Trompet med mørk lyd
58 0 Trombone Basun
1 Trombone 2 Basun 2
2 Bright Trombone Basun med lys lyd
59 0 Tuba Tuba
60 0 Muted Trumpet Dæmpet trompet
1 Muted Trumpet 2 Dæmpet trompet 2
61 0 French Horns Valdhorn
1 French Horn 2 Valdhorn 2
62 0 Brass Section 1 Mesingblæser sektion 1
1 Brass Section 2 Mesingblæser sektion 2
63 0 Synth Brass 1 Synth messingblæser 1
1 Synth Brass 3 Synth messingblæser 3
2 Analog Brass 1 Analog messingblæser 1
3 Jump Brass Jump Brass
64 0 Synth Brass 2 Synth messingblæser 2
1 Synth Brass 4 Synth messingblæser 4
2 Analog Brass 2 Analog messingblæser 2

Nummer Bank Reed Dansk oversættelse
65 0 Soprano Sax Sopransaxofon
66 0 Alto Sax Altsaxofon
67 0 Tenor Sax Tenorsaxofon
68 0 Baritone Sax Barytonsaxofon
69 0 Oboe Obo
70 0 English Horn Engelsk horn
71 0 Bassoon Fagot
72 0 Clarinet Klarinet

Nummer Bank Wind Dansk oversættelse
73 0 Piccolo Piccolofløjte
74 0 Flute Tværfløjte
75 0 Recorder Blokfløjte
76 0 Pan Flute Panfløjte
77 0 Bottle Blow Flaske fløjte
78 0 Shakuhachi Shakuhachi
79 0 Whistle Fløjt (menneske)
80 0 Ocarina Okarina

Nummer Bank Piano Dansk oversættelse
81 0 Square Lead Firkantet lead
1 Square Wave Firkantet bølge
2 Sine Wave Sinustone
82 0 Saw Lead Savtakket Llead
1 Saw Wave Savtakket bølge
2 Doctor Solo Doctor Solo
3 Natural Lead Natural Lead
4 Sequenced Saw Sequenceret, savtakket bølge
83 0 Synth Calliope Synth klokkespil
84 0 Chiffer Lead Chiffer Lead
85 0 Charang Charang
1 Wire Lead Wire Lead<
86 0 Solo Synth Vox Solo Synth Vox
87 0 5th Saw Wave Savtakket bølge i kvinter
88 0 Bass & Lead Bas og lead
1 Delayed Lead Forsinket lead

Nummer Bank Synth Pad Dansk oversættelse
89 0 Fantasia Pad Fantasia Pad
90 0 Warm Pad Varm pad
1 Sine Pad Sinus pad
91 0 Polysynth Pad Polysynth pad
92 0 Space Voice Pad Verdensrum pad
1 Itopia Itopia
93 0 Bowed Glass Pad Spil på glas pas
94 0 Metal Pad Metal pad
95 0 Halo Pad Halo pad
96 0 Sweep Pad Glidende pad

Nummer Bank Synth Sound FX Dansk oversættelse
97 0 Ice Rain Is regn
98 0 Soundtrack Soundtrack
99 0 Crystal Krystal
1 Synth Mallet Synth kølle
100 0 Atmosphere Atmosfære
101 0 Brightness Genskæ
102 0 Goblin Gobliner
103 0 Echo Drops Ekko dråber
1 Echo Bell Ekko klokke
2 Echo Pan Ekko panorering
104 0 Star Theme Stjerne tema

Nummer Bank Ethnic Dansk oversættelse
105 0 Sitar Sitar
1 Sitar 2 Sitar 2
106 0 Banjo Banjo
107 0 Shamisen Shamisen
108 0 Koto Koto
1 Taisho Koto Taisho Koto
109 0 Kalimba Kalimba
110 0 Bagpipe Sækkepibe
111 0 Fiddle Fiol (violin)
112/td> 0 Shanai Shanai

Nummer Bank Percussive Dansk oversættelse
113 0 Tinkle Bell Tinkle Bell
114 0 Agogo Agogo
115 0 Steel Drums Olietønder
116 0 Woodblock Træblok
1 Castanets Kastagnetter
117 0 Taiko Taiko
1 Concert Bass Drum Symfonisk stortromme
118 0 Melodic Tom 1 Stemte tammer 1
1 Melodic Tom 2 Stemte tammer 2
119 0 Synth Drum Synth tromme
1 808 Tom 808 tam
2 Electric Percussion Elektronisk percussion
120 0 Reverse Cymbal Reverse bækken

Nummer Bank Sound Effect Dansk oversættelse
121 0 Guitar Fret Noise Finger der glider på guitarstreng
1 Guitar Cut Noise Lyden af elguitar strenge der anslås
2 String Slap Streng mod gribebræt
122 0 Breath Noise Lyd af luft der blæser over fløjte
1 Flute Key Click Fløjte knap-klik
123 0 Seashore Brænding ved havet
1 Rain Regn
2 Thunder Tordenvejr
3 Wind Vind
4 Stream Vandløb
5 Bubble Bobler
124 0 Bird Fuglesang
1 Dog Hund
2 Horse-Gallop Heste gallop
3 Bird 2 Fuglesang 2
125 0 Telephone 1 Telefon der ringer 1
1 Telephone 2 Telefon der ringer 2
2 Door Creaking Knirkende dør
3 Door Closing Dør der smækker
4 Scratch Scratch
5 Wind Chimes Vindklokker
126 0 Helicopter Helikopter
1 Car-Engine Bilmotor
2 Car-Stop Bremsende bil
3 Car-Pass Forbikørende bil
4 Car-Crash Bilulykke
5 Siren Sirene
6 Train Tog
7 Jetplane Flyvemaskine
8 Starship Rumskib
9 Burst Noise Burst Noise
127 0 Applause Klapsalve
1 Laughing Grin
2 Screaming Skrig
3 Punch Slag
4 Heart Beat Pulsslag
5 Footsteps Fodskridt
128 0 Gun Shot Pistolskud
1 Machine Gun Maskinpistol
2 Lasergun Laserpistol
3 Explosion Eksplosion

3. Standard Drum Map

Både General MIDI Level 1 og General MIDI Level 2 har defineret et trommesæt (Standard Kit) på kanal 10. Trommesættet indeholder en række forskellige tromme- og percussionlyde, som hver er tilknyttet en bestemt tone - se skema herunder. Lydene fra 27-34 og 82-87 findes kun i General MIDI Level 2. Bemærk at midter-c altid nummereres 60 på MIDI-sprog.

Nummer Tone Instrumentnavn Dansk oversættelse
27 D1 | E1 High Q Hurtigt portamento
28 E1 Slap Klaptræ
29 F1 Scratch Scratch 1
30 F1 | G1 Scratch Scratch 2
31 G1 Sticks Trommestikker
32 G1 | A1 Square Kliklyd/knips
33 A1 Metronome Metronom 1
34 A1 | B1 Metronome Metronom 2
35 H1 Bass Drum 2 Stortromme 2
36 C Bass Drum 1 Stortromme 1
37 C | D Side Stick/Rimshot Kantslag på lilletromme
38 D Snare Drum 1 Lilletromme 1
39 D | E Hand Clap Håndklap
40 E Snare Drum 2 Lilletromme 2
41 F Low Tom 2 Gulvtam 2
42 F | G Closed Hi-hat Lukket hi-hat
43 G Low Tom 1 Gulvtam 1
44 G | A Pedal Hi-hat Hi-hat med fod
45 A Mid Tom 2 Dyb sidetam 2
46 A | B Open Hi-hat Åben hi-hat
47 H Mid Tom 1 Dyb sidetam 1
48 c High Tom 2 Lys sidetam 2
49 c | d Crash Cymbal 1 Crash bækken 1
50 d High Tom 1 Lys sidetam 1
51 d | e Ride Cymbal 1 Ride bækken 1
52 e Chinese Cymbal China bækken
53 f Ride Bell Klokkeslag på ride bækken
54 f | g Tambourine Tamburin
55 g Splash Cymbal Splash bækken
56 g | a Cowbell Koklokke
57 a Crash Cymbal 2 Crash bækken 2
58 a | b Vibra Slap Vibraslap
59 h Ride Cymbal 2 Ride bækken 2
60 c1 (midter-c) High Bongo Lys bongotromme (macho)
61 c1 | d1 Low Bongo Dyb bongotromme (hembra)
62 d1 Mute High Conga Dæmpet, lys conga (conga)
63 d1 | e1 Open High Conga Åben, lys conga (conga)
64 e1 Low Conga Dyb conga (tumba)
65 f1 High Timbale Lys timbale (macho)
66 f1 | g1 Low Timbale Dyb timbale (hembra)
67 g1 High Agogô Lys agogo
68 g1 | a1 Low Agogô Dyb agogo
69 a1 Cabasa Cabasa
70 a1 | b1 Maracas Maracas
71 h1 Short Whistle Lys dommerfløjte
72 c2 Long Whistle Dyb dommerfløjte
73 c2 | d2 Short Güiro Kort guiro
74 d2 Long Güiro Lang guiro
75 d2 | e2 Claves Claves
76 e2 High Wood Block Lys træblok
77 f2 Low Wood Block Dyb træblok
78 f2 | g2 Mute Cuíca Dæmpet rummelpot
79 g2 Open Cuíca Åben rummelpot
80 g2 | a2 Mute Triangle Dæmpet triangel
81 a2 Open Triangle Åben triangel
82 a2 | b2 Shaker Shaker
83 h2 Jingle Bell Bjælder
84 c3 Belltree Chimes eller klokketræ
85 c3 | d3 Castanets Kastagnetter
86 d3 Mute Surdo Dæmpet surdo
87 d3 | e3 Open Surdo Åben surdo

4. Trommesæt

I General MIDI Level 1 findes kun ét trommesæt: Standard Kit. I General MIDI Level 2 findes yderligere ni forskellige trommesæt, alle angivet på listen herunder. De syv trommesæt fra programnummer 1-41 har identisk placerede lyde (se liste i afsnit 3. Standard Drum Map), bortset lydene på tonenummer 38-40 i Brush Kit som er byttet ud med whiskers-lyde. Lydenes klang varierer afhængigt af trommesættets type. De tre trommesæt fra programnummer 49-128 adskiller sig i langt større grad fra de øvrige trommesæt.

Program Navn Forklaring
1 Standard Kit Almindeligt trommesæt. Det eneste i General MIDI Level 1.
9 Room Kit Trommesæt med en atmosfærisk lyd.
17 Power Kit Trommesæt med kraftfuld stortromme og lilletromme.
25 Electronic Kit Elektronisk trommesæt. Emulering af en elektronisk trommemaskine.
26 TR-808 Kit Analogt trommesæt. Identisk med Roland's trommemaskine TR-808.
33 Jazz Kit Jazz trommesæt. Næsten identisk med Standard Kit.
41 Brush Kit Trommesæt med whiskers-lyde
49 Orchestra Kit Symfoniske trommer og pauker
57 Sound FX Kit Lydeffekter. Næsten identisk med GM2 nr. 121-128.
128 CM-64/CM-32L Trommesæt. Identisk med Roland's MT-32 Drum Kit.

5. Controller numbers

Nedenstående controller-numre kan benyttes i General MIDI Level 2. Ikke dem alle kan benyttes i General MIDI Level 1. På keyboards og synthesizere er der ofte et meget begrænset antal af controllers - de mest almindelige er 64 (Sustain Pedal), 71 (Filter Resonance), 72 (Release Time), 73 (Attack Time), 74 (Cut-off Frequency), 75-78 (Vibrato), 91 (Reverb Depth) og 93 (Chorus Depth).

Nummer Navn
0 Bank Select (MSB)
1 Modulation Depth (MSB)
2 Breath Control (MSB)
3 Undefined
4 Foot Control (MSB)
5 Portamento Time MSB
6 Data Entry (MSB)
7 Channel Volume MSB
8 Balance (MSB)
9 Undefined
10 Pan (MSB)
11 Expression (MSB)
12 Effects Controller 1
13 Effects Controller 2
14-15 Undefined
16 Gen Purpose 1 (MSB)
17 Gen Purpose 2 (MSB)
18 Gen Purpose 3 (MSB)
19 Gen Purpose 4 (MSB)
20-31 Undefined
32 Bank Select (LSB)
33 Modulation (LSB)
34 Breath Control (LSB)
35 Undefined
36 Foot Control (LSB)
37 Portamento Time LSB
38 Data Entry (LSB)
39 Channel Volume LSB
40 Balance (LSB)
41 Undefined
42 Pan (LSB)
43 Expression (LSB)
44-47 Undefined
48 Gen Purpose 1 (LSB)
49 Gen Purpose 2 (LSB)
50 Gen Purpose 3 (LSB)
51 Gen Purpose 4 (LSB)
52-63 Undefined
64 Sustain Pedal
65 Portamento on/off
66 Sostenuto Pedal
67 Soft Pedal
68 Legato Pedal
69 Hold 2
70 Sound Variation
71 Filter Resonance
72 Release Time
73 Attack Time
74 Cut-off Frequency (Brightness)
75 Decay Time
76 Vibrato Rate
77 Vibrato Depth
78 Vibrato Delay
79 Undefined
80 Gen Purpose 5
81 Gen Purpose 6
82 Gen Purpose 7
83 Gen Purpose 8
84 Portamento Control
85-90 Undefined
91 Reverb Depth
92 Tremolo Depth
93 Chorus Depth
94 Celeste (De-tune)
95 Phaser Depth
96 Data Increment
97 Data Decrement
98 non-reg param lsb
99 non-reg param msb
100 Reg-Param (LSB)
101 Reg-Param (MSB)
102-119 Undefined
120 All Sound Off
121 Reset All Controllers
122 Local Control
123 All Notes Off
124 Omni Off
125 Omni On
126 Mono On (Poly Off)
127 Poly On (Mono Off)