• Let
  • Svær

Når man skal notere noder, benytter man et nodesystem (også kaldet blot et system).

1. Opbygning

Nodesystemet består af fem vandrette nodelinjer:

Nodesystem

Noder kan noteres på linjerne eller i mellemrummene mellem linjerne:

Nodesystem med noder

Hver node i nodesystemet repræsenterer en af stamtonerne. Jo højere beliggenhed en node har i nodesystemet, jo lysere er tonen (og jo længere mod højre er den beliggende på klaviaturet). Og jo lavere beliggenhed en node har i nodesystemet, jo dybere er tonen (og jo længere mod venstre er den beliggende på klaviaturet).

Noder læses altid fra venstre mod højre. Noderne til venstre udføres således før dem til højre for. Noder noteret over eller under hinanden udføres samtidigt.

2. Bilinjer

Noder kan noteres uden for nodesystemets fem linjer ved brug af bilinjer (også kaldet hjælpelinjer). Noder noteret lige over eller under nodesystemet kræver ingen bilinje:

Bilinjer

Der er ingen begrænsninger for, hvor mange bilinjer man kan benytte.

3. Linjer og mellemrum

Linjer og mellemrum tælles altid nedefra og op:

Bilinjer

Når man skal notere (dvs. skrive) noder, benytter man et nodesystem.

1. Opbygning

Nodesystemet består af fem vandrette nodelinjer:

Nodesystem

Noder kan noteres på linjerne eller i mellemrummene mellem linjerne:

Nodesystem med noder

Hver node i nodesystemet repræsenterer en af stamtonerne. Jo højere beliggenhed en node har i nodesystemet, jo lysere er tonen (og jo længere mod højre er den beliggende på klaveret). Og jo lavere beliggenhed en node har i nodesystemet, jo dybere er tonen (og jo længere mod venstre er den beliggende på klaveret).

Noder læses altid fra venstre mod højre. Noderne til venstre udføres således før dem til højre for. Noder noteret over eller under hinanden udføres samtidigt.

2. Bilinjer

Noder kan noteres uden for nodesystemets fem linjer ved brug af bilinjer. Noder noteret lige over eller under nodesystemet kræver ingen bilinje:

Bilinjer