Orgler er en type af tangentinstrumenter, hvilket vil sige, at lyden dannes ved, at man trykker en tangent ned. Mange orgeltyper har desuden et sæt pedaler til dybe toner, som betjenes med fødderne. Der findes mange forskellige orgeltyper, som hver især danner lyd på en forskellig måde. På pibeorgeler dannes lyden ved, at luft sendes gennem piber af forskellig længde og tykkelse, på elorgeler dannes lyden elektronisk, på Hammondorgler dannes lyden ved hjælp af såkaldte tonehjulsgeneratorer, og på et harmonium dannes lyden ved, at luft sendes gemmen små metalplader kaldet metaltunger.

På alle orgler kan klangfarven ændres ved hjælp af en række registreringsknapper, som i forskellig grad påvirker den måde, tonerne frembringes på. Tonehøjden afhænger udelukkende af, hvilken tangent man trykker ned.

1. Pibeorgel

Pibeorgel (ukendt mærke, 1987)

De fleste pibeorgler mellem to og fire manualer (rækker af tangenter). Tangenter placeret over/under hinanden danner samme tone, hvilket vil sige, at de forskellige manualers toner er identiske. Man kan ved hjælp af såkaldte registreringsknapper ændre klangfarven og tonehøjden på hver af de to manualer.

Ambitus

Et pibeorgels ambitus afhænger både af hvor mange registre (og dermed orgelpiber det har), og af hvor mange tangenter det har. De fleste pibeorgler har manualer med 61 tangenter og registre fra 16' til 2' - de har da en ambitus på C1-c6:

Pibeorgel ambitus

De fleste pibeorgler har desuden 32 fodbetjente baspedaler (to en halv oktav) med en ambitus fra C-g1:

Pibeorgel baspedaler ambitus

2. Elorgel

Elorgel (Kawai DX-300, 1984)

De fleste elorgler har to manualer (to rækker af tangenter), placeret en oktav forskudt fra hinanden. Tangenter placeret over/under hinanden danner samme tone, hvilket vil sige, at de fleste af de to manualers toner er identiske. Man kan ved hjælp af såkaldte registreringsknapper ændre klangfarven på hver af de to manualer.

Ambitus

De fleste elorgler har 44 tangenter i hvert manual, med en ambitus fra F-c3 i det nedre manual og f-c4 i det øvre manual. Samlet set en ambitus fra F-c4:

Elorgel ambitus

Næsten alle elorgler har desuden 13 fodbetjente baspedaler (en oktav) med en ambitus fra C-c:

Elorgel baspedaler ambitus

3. Hammondorgel med Leslie

Hammondorgel (Hammond Mini-B med Leslie, 2003)

De fleste Hammondorgler har to manualer (to rækker af tangenter). Tangenter placeret over/under hinanden danner samme tone, hvilket vil sige, at alle eller de fleste (hvis manualerne er placeret forskudt) af de to manualers toner er identiske. Man kan ved hjælp af såkaldte registreringsknapper ændre klangfarven på hver af de to manualer. På nogle modeller findes desuden en omvendt farvet sæt af tangenter længst til venstre, hvor hver tangent fungerer som en knap, man kan bruge til at aktivere en bestemt kombination af registreringsknapper.

Ambitus

Hammonds mest populære modeller, herunder hammond B-3, har 61 tangenter og en ambitus fra C-c4:

Hammond ambitus

De fleste Hammondorgler har desuden 25 fodbetjente baspedaler (to oktaver) med en ambitus fra C-c1:

Hammond baspedaler ambitus

4. Harmonium

Harmonium (J. Estey & Co., 1900)

Ambitus

Langt de fleste harmoniummer har 61 tangenter og en ambitus fra F1-f3:

Cembalo ambitus

5. Damporgel

Damporgel (Tangley ST43 Calliaphone)