• Let
 • Svær

Prima vista (italiensk: ved første blik) er en disciplin, hvor man synger eller spiller noget fra bladet, dvs. uden på forhånd at have kendskab til nodematerialet. Disciplinen kaldes også for bladsang eller bladspil. Hvis man gives kort forberedelsestid, kaldes disciplinen for secunda vista.

1. Formål

Formålet med prima vista er at forbedre indlæringsevnen, hukommelsen og musikaliteten.

Helt konkret kan prima vista styrke evnen til at:

 • lære nye musikstykker hurtigt
 • synge eller spille selvsikkert og konsekvent
 • indgå i musikalske sammenhænge uden forudgående øvning
 • fremføre musik under pres
 • transponere musikstykker.

Når man indlærer et musikstykke, øver man ofte det samme stykke igen og igen. Omfanget af ny læsning er meget begrænset, og derfor er prima vista en vigtig supplerende disciplin.

2. Målgruppe

Alle udøvende sangere og musikere har gavn af at træne prima vista. På de fleste uddannelser - herunder blandt andet på musikskoler, mgk'er, universiteter og konservatorier - indgår prima vista derfor som en del af den praktiske musikundervisning.

Tænk og diskuter

Tænk og diskuter 7

Hvordan beskæftiger du dig med prima vista på din uddannelse?
Hvad kan du bruge prima vista til?

3. Indhold

Prima vista kan inkludere træning af:

 • nodelæsning og nodeoverblik
  • toner
  • rytmer
  • læseteknik (evnen til at læse forud og til at se et nodebillede som en helhed)
  • auditiv forestillingsevne (evnen til at forbinde noder med toner)
  • korttidshukommelse (evnen til at memorere et musikalsk forløb)
  • symbolforståelse (evnen til at genkende tegn og symboler i nodeskriften)
 • fortolkning
  • stil- og genrekendskab
  • karakter og udtryk
  • tempo og pulsfornemmelse
  • dynamik
  • artikulation
  • frasering
 • instrumentfærdigheder
  • tekniske færdigheder
  • motoriske færdigheder
  • intonation.

Prima vista-øvelser omfatter især reproduktion (udførelse af noget nedskrevet) og imitation (gengivelse af noget hørt), men også øvelser i transponering og improvisation.

Teoretiske elementer inddrages efter behov. I forlængelse heraf inddrages ofte musikanalyse med henblik på at afdække og forstå musikkens bestanddele. Det er som regel nemmere at memorere og gengive et musikalsk materiale, hvis man i tilegnelsesfasen har analyseret det.

Prima vista indgår ofte i sammenhæng med hørelære - hvis man er i stand til at identificere toner og omsætte dem til noder, er man til en vis grad også i stand til at omsætte noder til toner.

4. Fremgangsmåde

Prima vista trænes gennem vokale eller instrumentale øvelser. Hvis man modtager undervisning i sang eller et musikinstrument, indgår prima vista ofte som en naturlig del af undervisningen. Hvis ikke man modtager undervisning, skal man selv sammensætte sit træningsforløb, og bøger og digitale øvelsesprogrammer (afsnit 5) kan da være en stor hjælp.

Arbejdet med prima vista bør udspringe af musikken selv, og derfor bør øvelserne så vidt muligt være musikstykker hentet fra det virkelige liv. Det kan dog ikke undgås, at man også udfører konstruerede øvelser med henblik på at træne bestemte færdigheder.

Det er vigtigt, at prima vista trænes i en naturlig progression, hvor øvelsernes sværhedsgrad er tilpasset den udøvendes niveau. Sværhedsgraden kan eksempelvis tilpasses gennem valg af tonemateriale, toneomfang, rytmisk materiale, længde, tempo og kompleksitet i øvrigt.

Det tager lang tid at blive god til prima vista, og jo mere man træner, desto bedre bliver man naturligvis. Prima vista er dog først og fremmest et hjælperedskab, og derfor bør prima vista ikke være det primære arbejdsfelt. Det bedste resultat opnås, hvis man træner lidt hver dag.

Træningsmåde

Prima vista-øvelser kan trænes ved brug af følgende fremgangsmåde:

 1. Fastslå øvelsens toneart og taktart.
 2. Fastslå øvelsens tempo og karakter (såfremt noden indeholder angivelser herom).
 3. Læs hele øvelsen igennem i tempo, og forsøg at gengive musikken inde i hovedet. Registrerer, hvor i nodebilledet det er mest hensigtsmæssigt at fokusere.
 4. Vær særligt opmærksom på øvelsens begyndelsestone, toneomfang, gentagelser og artikulationstegn. Tænk over fingersætning (instrumentalister), vejrtrækning (sangere og blæsere) og pedalbrug (pianister).
 5. Gør dig klar til at udføre øvelsen - sæt eller stil dig til rette.
 6. Fastlæg det tempo, du vil udføre øvelsen i.
 7. Udfør øvelsen. Læs fremad, og hold tempoet.

Variationsmuligheder

Prima vista-øvelserne kan med fordel varieres på følgende måder, dels for at træne forskellige færdigheder, dels for at opretholde motivationen:

 • Udfør øvelsen langsomt og fejlfrit. Det bør tilstræbes, at øvelsen udføres korrekt første gang.
 • Udfør øvelsen i rigtigt tempo, og acceptér de fejl, der forekommer. Læs fremad, og hold tempoet og koncentrationen - også selvom du laver fejl.
 • Udfør øvelsen langsomt og fejlfrit. Gentag derefter øvelsen i en eller flere andre tonearter.
 • Læs hele øvelsen, og husk den. Udfør derefter øvelsen uden at se på noderne.
 • Få en anden til at spille øvelsen. Imiter derefter det forespillede uden at se på noderne.
 • Få en anden til at spille øvelsen. Imiter derefter det forespillede i en anden toneart.
 • Udfør øvelsen med akkompagnement. Hold tempoet, og acceptér de fejl, der forekommer.
 • Syng øvelsen eller sig tonenavnene højt. Udfør derefter øvelsen langsomt og fejlfrit.
 • Spil øvelsen stumt (pianister spiller på bordet). Udfør derefter øvelsen på musikinstrumentet.

Transponering

I nogle tilfælde har man brug for at transponere et musikstykke prima vista. Det gælder især for musikere, der akkompagnerer sangere, og for musikere der spiller på et transponerende instrument. Der er grundlæggende tre metoder til transponering:

 • Interval: Intervallet mellem to tonearter modsvarer det interval, tonerne skal flyttes, hvis de skal transponeres. Intervallet fra c til e er en opadgående stor terts, og hvis et musikstykke skal transponeres fra C-dur til E-dur, skal alle tonerne derfor flyttes en stor terts op.
 • Trin: Tonernes skal flyttes til de tilsvarende trin i en anden toneart, hvis de skal transponeres. Tonen f er placeret på 4. trin i C-dur, og hvis musikstykket skal transponeres til A-dur, skal tonen flyttes til d, idet d er placeret på 4. trin i A-dur.
 • Nøgle: Ved at forestille sig en anden nøgle og nogle andre faste fortegn i begyndelsen af nodesystemet, kan man transponere et musikstykke. Hvis g-nøglen udskiftes med f-nøglen, transponerer man en terts op. Hvis g-nøglen udskiftes med altnøglen, transponerer man en sekund op. Hvis g-nøglen udskiftes med tenornøglen, transponerer man en sekund ned. Hvis f-nøglen udskiftes med g-nøglen, transponerer man en terts ned. Hvis f-nøglen udskiftes med altnøglen, transponerer man en sekund ned. Hvis f-nøglen udskiftes med tenornøglen, transponerer man en kvart ned.

I mange tilfælde kan man nøjes med at transponere den første tone og derefter transponere de følgende toner ved at følge tonernes bevægelse i forhold til den første tone.

5. Bøger og øvelsesprogrammer

Der findes en lang række bøger og øvelsesprogrammer med prima vista-øvelser. Øvelserne er som regel opdelt efter sværhedsgrad og tilpasset enten sang eller et specifikt musikinstrument. Bøgerne er ofte mere pædagogisk vejledende end øvelsesprogrammerne, men til gengæld kan flere af øvelsesprogrammerne automatisk korrigere eventuelle fejl i den udførte løsning.

Man kan eventuelt sammensætte sine øvelser selv, eksempelvis ved brug af melodierne fra en sangbog. Til pianister er Melodibogen (Edition Egtved), Sangbogen (EWH) og Den Danske Koralbog (Forlaget Partitur) eksempelvis velegnede som øvegrundlag. Risikoen ved at sammensætte øvelserne selv er dog, at det kan være svært at sikre en naturlig progression i sværhedsgraden.

Supplerende materiale

Supplerende materiale 6

Hjemmesider

Apps

 • Sight Reading Factory (iOS)
 • Sight Reader (iOS)

Bøger

 • Bjarke, Inge: Snapshot. MUFO, 2009.
 • Harris, Paul: Improve your Sight-Reading!. Faber Music Ltd., 2012.
 • Kember, John: Schott Sight-Reading Series. Schott, 2007.

Prima vista er en disciplin, hvor man synger eller spiller noget fra bladet, dvs. uden på forhånd at have kendskab til nodematerialet. Disciplinen kaldes også for bladsang eller bladspil.

1. Formål

Formålet med prima vista er at forbedre indlæringsevnen, hukommelsen og musikaliteten.

Prima vista kan blandt andet styrke evnen til at:

 • lære nye musikstykker hurtigt
 • synge eller spille selvsikkert og konsekvent
 • indgå i musikalske sammenhænge uden forudgående øvning
 • fremføre musik under pres.

2. Målgruppe

Alle udøvende sangere og musikere har gavn af at træne prima vista. På de fleste uddannelser - herunder blandt andet på musikskoler, mgk'er, universiteter og konservatorier - indgår prima vista derfor som en del af den praktiske musikundervisning.

Tænk og diskuter

Tænk og diskuter 7

Hvordan beskæftiger du dig med prima vista på din uddannelse?
Hvad kan du bruge prima vista til?

3. Indhold

Prima vista kan inkludere træning af:

 • nodelæsning og nodeoverblik
 • fortolkning og musikalitet
 • instrumentfærdigheder

Prima vista-øvelser omfatter primært øvelser i reproduktion (udførelse af noget nedskrevet) og imitation (gengivelse af noget hørt). Teoretiske elementer inddrages efter behov.

Prima vista indgår ofte i sammenhæng med hørelære - hvis man er i stand til at identificere toner og omsætte dem til noder, er man til en vis grad også i stand til at omsætte noder til toner.

4. Fremgangsmåde

Prima vista trænes gennem vokale eller instrumentale øvelser. Hvis man modtager undervisning i sang eller et musikinstrument, indgår prima vista ofte som en naturlig del af undervisningen. Hvis ikke man modtager undervisning, skal man selv sammensætte sit træningsforløb, og bøger og digitale øvelsesprogrammer (afsnit 5) kan da være en stor hjælp.

Arbejdet med prima vista bør udspringe af musikken selv, og derfor bør øvelserne så vidt muligt være musikstykker hentet fra det virkelige liv. Det kan dog ikke undgås, at man også udfører konstruerede øvelser med henblik på at træne bestemte færdigheder.

Det er vigtigt, at prima vista trænes i en naturlig progression, hvor øvelsernes sværhedsgrad er tilpasset den udøvendes niveau. Sværhedsgraden kan eksempelvis tilpasses gennem valg af tonemateriale, toneomfang, rytmisk materiale, længde, tempo og kompleksitet i øvrigt.

Det tager lang tid at blive god til prima vista, og jo mere man træner, desto bedre bliver man naturligvis. Prima vista er dog først og fremmest et hjælperedskab, og derfor bør prima vista ikke være det primære arbejdsfelt. Det bedste resultat opnås, hvis man træner lidt hver dag.

Træningsmåde

Prima vista-øvelser kan trænes ved brug af følgende fremgangsmåde:

 1. Fastslå øvelsens toneart og taktart.
 2. Fastslå øvelsens tempo og karakter (såfremt noden indeholder angivelser herom).
 3. Læs hele øvelsen igennem i tempo, og forsøg at gengive musikken inde i hovedet. Registrerer, hvor i nodebilledet det er mest hensigtsmæssigt at fokusere.
 4. Vær særligt opmærksom på øvelsens begyndelsestone, toneomfang og gentagelser. Tænk over fingersætning (instrumentalister), vejrtrækning (sangere og blæsere) og pedalbrug (pianister).
 5. Gør dig klar til at udføre øvelsen - sæt eller stil dig til rette.
 6. Fastlæg det tempo, du vil udføre øvelsen i.
 7. Udfør øvelsen.

Variationsmuligheder

Prima vista-øvelserne kan med fordel varieres på følgende måder, dels for at træne forskellige færdigheder, dels for at opretholde motivationen:

 • Udfør øvelsen langsomt og fejlfrit. Det bør tilstræbes, at øvelsen udføres korrekt første gang.
 • Udfør øvelsen i rigtigt tempo, og acceptér de fejl, der forekommer. Læs fremad, og hold tempoet og koncentrationen - også selvom du laver fejl.
 • Læs hele øvelsen, og husk den. Udfør derefter øvelsen uden at se på noderne.
 • Få en anden til at spille øvelsen. Imiter derefter det forespillede uden at se på noderne.
 • Syng øvelsen eller sig tonenavnene højt. Udfør derefter øvelsen langsomt og fejlfrit.
 • Spil øvelsen stumt (pianister spiller på bordet). Udfør derefter øvelsen på musikinstrumentet.

5. Bøger og øvelsesprogrammer

Der findes en lang række bøger og øvelsesprogrammer med prima vista-øvelser. Øvelserne er som regel opdelt efter sværhedsgrad og tilpasset enten sang eller et specifikt musikinstrument. Bøgerne er ofte mere pædagogisk vejledende end øvelsesprogrammerne, men til gengæld kan flere af øvelsesprogrammerne automatisk korrigere eventuelle fejl i den udførte løsning.

Man kan eventuelt sammensætte sine øvelser selv, eksempelvis ved brug af melodierne fra en sangbog. Til pianister er Melodibogen (Edition Egtved), Sangbogen (EWH) og Den Danske Koralbog (Forlaget Partitur) eksempelvis velegnede som øvegrundlag. Risikoen ved at sammensætte øvelserne selv er dog, at det kan være svært at sikre en naturlig progression i sværhedsgraden.

Supplerende materiale

Supplerende materiale 6

Hjemmesider

Apps

 • Sight Reading Factory (iOS)
 • Sight Reader (iOS)

Bøger

 • Bjarke, Inge: Snapshot. MUFO, 2009.
 • Harris, Paul: Improve your Sight-Reading!. Faber Music Ltd., 2012.
 • Kember, John: Schott Sight-Reading Series. Schott, 2007.