Forslag til aktiviteter der kan laves i tilknytning til emnet om salsa.

1. Diskussion

Tænk og diskuter

Tænk og diskuter

 • Hvilke salsakunstnere og salsanumre kender du?
 • Nævn tre numre, du opfatter som "rigtige" salsanumre. Hvorfor er de "rigtige"?
 • Hvilke orkestertyper i salsa kender du? Hvilke instrumenter indgår heri?
 • Hvordan er et typisk salsanummer opbygget formmæssigt?
 • Hvilken betydning har salsa haft for moderne populærmusik?
 • Hvor oplever du indflydelse fra salsa i den musik, du hører?

Lyt og diskuter

 • Lyt til Lagrimas Negras af Conjunto Rumbavana. Beskriv sangens tempo, instrumentation, orkestertype, claves-rytme og groove. Sammenlign derefter med samme sang af El Chacal.
 • Lyt til Guantanamera af Joseito Fernández. Beskriv sangens tempo, instrumentation, orkestertype, claves-rytme og groove. Sammenlign derefter med samme sang af Celia Cruz.

2. Analyse

Skriftlig øvelse

Opgaver

Opgaveeksempler med udgangspunkt i opgavematerialet herunder:

 • Skriftlig, individuel. Foretag en skriftlig analyse af et valgfrit nummer fra listen herunder. Udvælg selv parametre til analyse. Brug analysevejledningen og de tilhørende analyseeksempler til hjælp. Omfang 1-2 tekstsider.
 • Skriftlig, i grupper. Gå sammen i grupper på to personer. Foretag individuelle skriftlige analyser af to numre, dels et nummer fra opgavematerialet herunder, dels et nyere latin pop-nummer af Bacilos eller Luis Fonsi. Udvælg selv parametre til analyse. Diskuter jeres analyser, og lav derefter i fællesskab en sammenlignende analyse af de to numre, hvor I kommenterer forskelle og ligheder med henblik på at belyse salsaens betydning for latin-poppen. Brug analysevejledningen og de tilhørende analyseeksempler til hjælp. Omfang ca. 4 tekstsider.
 • Mundtlig, individuel. Foretag en analyse af et valgfrit nummer fra listen herunder med henblik på en mundtlig fremlæggelse af dine resultater. Analysen skal udover en kort karakteristik af nummeret tage udgangspunkt i to valgfrie musikalske parametre fra analysevejledningen. Begrund valget af parametre. Start fremlæggelsen med at afspille det analyserede nummer for dine tilhørere. Fremlæggelsens varighed ca. 12 minutter.

Med henblik på at træne eleverne i bestemte analysemetoder kan læreren eventuelt udvælge de numre og de parametre, der skal indgå i opgaverne. Noder til numrene fra opgaveaterialet kan hentes direkte herunder eller findes i The Latin Real Book.

Opgavemateriale

Noder på Musikipedia
Indspilningen, som analysen skal tage afsæt i, er angivet i parentes. Indspilningen er i flere tilfælde en nyindspilning og stemmer derfor ikke nødvendigvis helt overens med noden.

 • Songoro Cosongo (Héctor Lavoe, 1975) – hent noder
 • Ciudadito Compay Gallo (Ñico Saquito, 1979) – hent noder
 • El Jamaiquino (Niño Rivera, 1981) – hent noder
 • María Cristina (Niño Saquito & Eliades Ochoa, 19??) – hent noder
 • La Mujer de Antonio (Trio Matamoros, 1992) – hent noder
 • La Sitiera (Orquestra Almendra, 1996) – hent noder
 • Santa Isabel de las Lajas (NG La Banda, 1999) – hent noder
 • Cemento, Ladrillo y Arena (Issac Delgado, 2007) – hent noder
 • El Guararey de Pastora (Sonoros de Verdad, 2013) – hent noder
 • La Fiesta (José Luis Rodríguez, 2015) – hent noder
 • El Que Siembra Su Maiz (Celia Cruz, 2017) – hent noder

The Latin Real Book

 • Vive Y Vacila (Ray Barretto, 1969)
 • Indestructible (Ray Barretto, 1973)
 • Guararé (Ray Barretto, 1975)
 • Arallué (Ray Barretto, 1980)
 • Pura Novela (Ray Barretto, 1980)
 • Aguardiente de Caña (Ray Barretto, 1980)
 • Amor Artificial (Ray Barretto, 1982)
 • Indiferencia (Ray Barretto, 1982)
 • La Malanga (Eddie Palmieri, 1970)
 • Páginas De Mujer (Eddie Palmieri, 1981)
 • Palo Pa' Rumba (Eddie Palmieri, 1984)
 • Bomba De Corazon (Eddie Palmieri, 1984)
 • 1983 (Eddie Palmieri, 1984)
 • Pablo Pueblo (Ruben Blades, 1977)
 • Siembra (Ruben Blades, 1978)
 • Juan Pachanga (Fania All Stars, 1977)
 • Sin Tu Cariño (Fania All Stars, 1978)
 • Nací Moreno (Fania All Stars, 1979)
 • Encántigo (Fania All Stars, 1980)
 • Picadillo (Tito Puente, 1973)
 • Te Desafío (Tito Puente, 1975)
 • Ran Kan Kan (Tito Puente, 1975)
 • Bailando Así (Irakere, 1985)
 • Sandunguera (Los Van Van, 1985)
 • Muévete (Los Van Van, 1988)
 • Lo Que Va a Pasar (Irakere, 1992)
 • Que Sorpresa (Los Van Van, 1994)
Lytteøvelse

Auditiv analyse

Læs vejledningen til lyttemetoden intensiv lytning. Foretag fælles auditive analyser ved brug af intensiv lytning med udgangspunkt i et eller flere musikstykker fra opgavematerialet herover.

Intensiv lytning kan eksempelvis bruges som fælles optakt til elevernes selvstændige, skriftlige analysearbejde.

3. Projektarbejde

Skriftlig øvelse

Emneeksempler

Brug emneeksemplerne som inspiration til arbejdet med SRP, SRO og SSO. Eksemplerne er ikke komplette opgaveformuleringer, men problemstillinger der kan indgå i en opgaveformulering. Enhver opgaveformulering bør inddrage de tre taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og diskussion.

Salsa i Miami (musik + historie + samfundsfag)

 • Formålet er at undersøge og diskutere, hvilken betydning The Latin Explosion havde for den samfundsmæssige udvikling i Miami i 1990'erne og 00'erne. I undersøgelsen indrages et salsanummer fra 1970'erne, som gik forud for The Latin Explosion, og et 90'er latin pophit af Ricky Martin, Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, Marc Anthony eller Shakira.

Salsa i New York (musik + historie + samfundsfag)

 • Formålet er at undersøge og diskutere, hvilken betydning salsamusikken har for latinoernes selvforståelse. I undersøgelsen indrages udvalgt musik fra Fania Records i begyndelsen af 1970'erne.

Cubansk musik efter revolutionen (musik + historie + samfundsfag)

 • Formålet er at undersøge og diskutere, på hvilken måde den cubanske revolution påvirkede musiklivet i Cuba. I undersøgelsen indrages en protestsang af Silvio Rodriguez eller Pablo Milanes og et salsanummer, der afspejler tiden efter revolutionen.

4. Arrangering

Skriftlig øvelse

Opgaver

Salsa egner sig ikke til vokal- og jazz-arrangement. I pop/rock-arrangement kan eleverne helt eller delvist bruge elementer fra salsamusikken. Her er eksempelvis en skitse til et salsa-arrangement af Mary Boy Chile (node og lydeksempel). Der skiftes lyd og spilleteknik mellem vers og omkvæd i henhold til de gældende spilleregler i salsa.

Opgaveeksempler med udgangspunkt i opgavematerialet herunder:

 • Komplet arrangement. Opgaven stilles lig den satsopgave, eleverne prøves i ved den skriftlige eksamen på A-niveau. Opgaveformuleringen fremgår af vejledningen til musik A-niveau.
 • Satstekniske principper. Kortere opgave med fokus på et eller flere afgrænsede principper, eksempelvis stemmeføring, medstemme, modstemme, blokharmonisering, rytmiseret flydekor, korsvar, scatsang, grundtonebaseret basstemme, walking bas, groove, fills eller trommestemme. Eleverne kan med fordel arbejde med redigering af allerede afleverede opgaver, så der arbejdes videre på den samme opgave hen mod et komplet arrangement.

Det er vigtigt, at eleven vælger (eller får tildelt) en sang fra opgavematerialet, tilsvarende den disciplin, eleven går til skriftlig eksamen i. Opgaveformuleringen skal stemme overens med den valgte disciplin.

Opgavemateriale

Opgaverne kan enten udgøres af pop/rock-numre, som arrangeres i salsa-fortolkning, eller de kan udgøres af klassiske salsanumre fra 1970'erne og 1980'erne.

5. Quiz og spil

Quiz

Resultat:

6. Sang

Syng og spil

Fællessang

Liste over enstemmige sange fra Wilhelm Hansen Sangbogen 1-4. Noderne til analyseopgaverne i afsnit 2 kan også bruges til fællessang.

WH Sangbogen 1

 • Guantanamera (Pete Seeger, 1963). Side 417.

WH Sangbogen 2

 • Besame Mucho (Sunny Skylar, 1941). Side 401.

WH Sangbogen 3

 • Frenesi (Ray Charles, 1941). Side 317.
 • El Cumbanchero (Rafael Hernandez, 1943). Side 319.
 • Inovidable (Julio Gutierrez, 1944). Side 321.
 • Perhaps, Perhaps, Perhaps (Osvaldo Farres, 1947). Side 321.
 • The Story Of Love (Carlos Almaran, 1955). Side 323.
 • Patricia (Perez Prado, 1958). Side 324.
 • La Bamba (Ritchie Valens, 1958). Side 326.
Syng og spil

Korsang

Der er stor tradition for korsang (med instrumental ledsagelse) i latinamerikansk musik, men det er desværre svært at finde velegnede noder til brug i undervisningen. En enkelt velegnet node til Sancti Spiritus (H. Rodriguiz) kan hentes her (pdf) med lydeksempel.

Det er desuden oplagt at arbejde med de korte korstykker, der indgår i montonu-delen i en typisk salsa son-form. Enkelte af noderne i afsnit 2 indeholder en eller flere korstemmer.

7. Spil

Syng og spil

Sammenspil

Der findes desværre ikke mange velegnede partiturer til undervisningen i sammenspil. Læreren opfordres derfor til at udarbejde sine egne leadsheet-rolleark, eventuelt med udgangspunkt leadsheets fra de nedenfor angivne udgivelser.

Sammenspilsundervisningen kan eventuelt gennemføres med blot et leadsheet, dvs. uden rolleark. Det er da vigtigt, at læreren er omhyggelig med at instruere eleverne i de forskellige sang- og instrumentroller.

Leadsheets kan findes i:

 • Afsnit 2 på denne side.
 • Sangbogen 1-3. Se liste over sange i forrige afsnit.
 • The Latin Real Book. Cher Music Co., 1997.

Sammenspilsnoder kan findes i:

 • Salsa sammenspil. 12 numre for C, Bb og Eb instrumenter og rytmegruppe. Af Birger Sulsbrück, Henrik Beck og Karsten Simonsen. Den Rytmiske Aftenskoles Forlag, 1984

Ved gruppearbejde, hvor eleverne arbejder selvstændigt med et musikstykke, skal eleverne – under vejledning fra læreren – selv sammensætte deres roller. Gruppearbejdet kan eventuelt tage udgangspunkt i en af sangene angivet i forrige afsnit, der typisk har relativt enkle akkorder og en sangbar melodi.

I forbindelse med et forløb i improvisation kan cd'en Latin American Play-Along af Henrik Beck og Birger Sulsbrück downloades gratis her. På cd'en findes 20 forudindspillede salsa-akkompagnementer med tilhørende akkorder, der kan improviseres over.

Syng og spil

Solospil

Ved den mundtlige eksamen på B- og A-niveau henholdsvis kan og skal eleverne vise solistiske færdigheder. Det kan foregå på følgende tre måder:

Melodi med akkompagnement

 • Solisten synger melodien eller spiller den på et melodiinstrument (eksempelvis saxofon eller cello). Solisten akkompagneres af klaver, guitar eller en mindre sammenspilsgruppe.

Instrumental (improviseret) solo

 • I forbindelse med et sammenspilsnummer spiller solisten en instrumental solo, der kan være improviseret. Der kan hentes inspiration i det meste klassiske salsamusik, hvor der ofte forekommer især blæsersoloer.

Solooptræden (uden akkompagnement)

 • Solisten spiller melodi og akkompagnement alene – fortrinsvis relevant for pianister og guitarister. Fuldt udskrevne partiturer for soloinstrumenter findes ikke, og solisten må derfor fremføre sin egen fortolkning på baggrund af melodi med becifringer.

8. Oplevelser

Oplevelser

Koncerter

I Danmark findes en række salsaorkestre, heriblandt:

Copenhagen Salsa Festival

Hvert år i maj finder Copenhagen Salsa Festival sted. Her kan man lære at danse salsa, se nogle af de førende danske og udenlandske dansere og høre noget god musik (der dog desværre ikke spilles live).

9. Supplerende materiale

Supplerende materiale

Bøger

 • Beck, Henrik: Salsa. Systime, 2002.
 • Beck, Henrik: Cubansk musik. Speciale, 1985. Kan downloades her.

Percussion-skoler

 • Johansen, Bo: Toques de Santos. Afro-cubanske rytmer og sange. Byhøjskolen, 1997.
 • Sulsbrück, Birger: Den lille Congabog. PJ Drums & Percussion Publications, 2011.
 • Sulsbrück, Birger: Latinamerikansk Percussion. Den Rytmiske Aftenskoles Forlag, 1985.

Spillefilm

 • Alpert, Jon m.fl.: The Latin Explosion. HBO, 2015.
 • Bosch, Adriana m.fl.: Latin Music USA. PBS, 2009.
 • Luciano, Filepe m.fl.: Salsa. Latin Music of New York and Puerto Rico. 1979.
 • Rodríguez, Ileana: Orgins of Son Cubano. 2003.
 • Warren, Mathew Ramirez: The Story of Latin Boogaloo. 2014.

Noder

 • Leonard, Hal: The Latin Real Book. Sher Music Co., 1999.