En sang består tekstligt af to elementer: sangtitel og sangtekst. Sangtitlen er navnet på sangen og overskriften, der indrammer sangteksten. Sangteksten er den række af ord, der synges til melodien. Begge elementer er en væsentlig del af sangskrivningen og udgør tilsammen dit kreative arbejde som tekstforfatter.

1. Teksten

Sangteksten er sangens ord. Den rummer det budskab, som du vil formidle til dine lyttere, og den afspejler din identitet, dine værdier og dine meninger som kunstner og som person. Sangteksten har dermed betydning for, hvordan dine lyttere opfatter og fortolker dine sange, og hvordan dine lyttere opfatter dig.

Ofte lader teksten dog ikke til at have stor betydning for en sangs succes. Årsagen er måske, at vi som mennesker har langt nemmere ved at huske melodien end teksten. De fleste kan eksempelvis uden problemer nynne med på over hundrede popsange, mens de færreste kan huske hele teksten til meget mere end en håndfuld popsange.

Du må dog ikke undervurdere din rolle som tekstforfatter. Teksten giver dig en unik mulighed for at formidle et budskab til en potentielt bred lytterskare. Og den rette tekst i kombination med den rette melodi kan tilføre sangen et helt særligt udtryk, som mange lyttere kan relatere til og vil opleve en meget stærk samhørighed med.

I dette kapitel og kapitlet om sangens melodi og akkorder vil du møde en række øvelser, der træner forskellige tilgange til det at skrive sange. Med tiden vil du selv finde din foretrukne arbejdsmåde som sangskriver. Mange sangskrivere varierer løbende deres arbejdsmåde for at få ny inspiration og udvikle deres sangskrivning.

I videoen herunder fortæller den danske sanger og sangskriver Niels Hausgaard, der er kendt for sine samfundssatiriske sange og underspillede komik, om sangskrivning. Han vandt Modersmål-Prisen i 1997 for sin særligt fremragende brug af det danske sprog, og han er ærgerlig over, at teksten i meget ny musik er underlagt musikken:Tænk og diskuter

Tænk og diskuter 22

 • Er en sangs melodi vigtigere end sangens tekst?
 • Da ABBA-musicalen Mamma Mia med stor succes blev opført i Tivoli i 2020, var det med dansk sangtekst til de oprindeligt engelsksprogede sange. Hvad tror du publikum ville syntes om musicalen, hvis man ændrede sangenes melodi i stedet for sangenes tekst?
 • Kan du nævne eksempler på sange, hvor teksten er den primære årsag til sangens succes? Hvorfor er teksten det?
 • Du skriver en sang, som bliver hørt og genkendt af en million danskere. Hvilket budskab vil du allerhelst formidle via sangen?

2. Sprog

Nogle sangskrivere foretrækker at skrive på dansk, fordi det er det mest ægte og nærværende for dem. Andre foretrækker at skrive på engelsk, fordi det har et andet udtryk og en anden klang end det danske sprog, og fordi det potentielt giver sangene et større publikum. Mange veksler mellem at skrive på dansk og på engelsk.

Hvis din målgruppe er dansk, er det som regel en fordel, at dine sange er på dansk. Det gælder især, hvis du har ambitioner om at skrive folkelige sange som eksempelvis Kim Larsen, Sebastian og Shu-bi-dua. Det danske sprog tilfører en genkendelighed og et nærvær til sangene, som et mere distanceret engelsk ikke kan give dem.

Det danske sprog har endvidere den fordel, at det er dit modersmål. Det giver dig flere kreative sproglige udtryksmuligheder, som du ikke nødvendigvis er i stand til at formidle på engelsk. Samtidig er vejen fra idé til sangtekst ofte kortere, fordi din dagligdag, dine oplevelser, dine tanker og dine drømme foregår på dansk.

Hvis du har ambitioner om at skrive internationale hits, skal dine sange være på engelsk. Sørg for at de er formuleret på fejlfrit engelsk. Den internationale musikbranche er enormt konkurrencepræget, og du konkurrerer mod en masse sangskrivere, der har engelsk som modersmål. Husk endvidere, at når først en sang er udgivet, eksisterer den i princippet evigt under dit navn, og du kan ikke efterfølgende ændre udgivelsen.

I stort set al nyere populærmusik på den internationale scene er engelsk det dominerende sprog. Der findes kun ganske få eksempler på nyere internationale hits på andre sprog. Blandt dem kan nævnes Despacito på spansk (Luis Fonsi, 2019), Gangnam Style på koreansk (PSY, 2012) og Dragostea Din Tei på rumænsk (O-Zone, 2004):

O-Zone: Dragostea Din Tei (2004)

Endvidere findes nogle få eksempler på vrøvletekster uden mening, som typisk er skrevet for sjov, eller fordi ordene klinger godt. Elton John har forsøgt sig med sangen Solar Prestige A Gammon (1974). Mest kendt er nok bandet ERA, der har solgt mere end 12 mio. albums, hvor mange af sangene er baseret på et latinskklingende fantasisprog:

ERA: Ameno (1996)

Tænk og diskuter

Tænk og diskuter 23

 • Vil du skrive sange på dansk eller på engelsk?
 • Kan du nævne nogle sange på dansk, der har opnået succes internationalt?

3. Idéudvikling

Der er stor forskel på, hvordan sangskrivere skriver sange, men grundlæggende starter enhver tekstlig skabelsesproces med en idé, der senere bruges som afsæt til skabelsen af en hel sangtekst. Idéen til en sangtekst kan eksempelvis tage afsæt i:

 • oplevelser og begivenheder
 • steder og landskaber
 • personer, dyr og fiktive væsener
 • drømme og tanker
 • følelser og stemninger
 • meninger og ideologier
 • avisoverskrifter og reklamer
 • digte, bøger og film
 • malerier og skulpturer
 • fejltagelser og misforståelser.

Tekstlige idéer kan opstå helt tilfældigt; når du vågner midt om natten, dyrker motion, går en tur, kører i bil, er på ferie og meget andet. En vigtig egenskab som sangskriver er derfor at være opmærksom på verden omkring dig og bruge den i din sangskrivning. Hver dag byder på nye oplevelser, og de kan være starten på nye sange.

I andre tilfælde kan idéer opstå ved, at du arbejder målrettet med idéskabelse. Der er her tale om en fokuseret handling med det formål at skrive en sangtekst. Vælg et emne, du er optaget af, og skriv om det. Vælg et nemt emne til at begynde med, og når du er blevet mere fortrolig med at skrive, kan du vælge mere seriøse emner.

En god træningsrutine i tekstforfatning er at skrive 10 minutter hver dag. Skriv det, der falder dig ind, uden at bearbejde det eller tænke over det. Tag teksterne op på et senere tidspunkt, vurdér dem, og tænk over, hvad du har skrevet. Efterfølgende kan du bearbejde nogle af teksterne til egentlige sangtekster.

Det er som nævnt i introduktionen vigtigt, at du fastholder dine idéer på tekst eller lyd i det øjeblik, de opstår. Ellers risikerer du, at de går tabt. Brug eksempelvis din smartphone, som du altid har på dig, til at nedskrive eller optage idéerne.

I videoen her kan du høre om sangteksten til Bellyache (2017) af Billie Eilish, der er skrevet i et tæt samarbejde mellem Billie og hendes bror Finneas O'Connell. Den første tekstidé havde en positiv karakter ("My friends aren't far, In the back of my car"), men udviklede sig hurtigt til en markaber, fiktiv historie om en psykopat, der dræber sine venner ("My friends aren't far, In the back of my car, Lay their bodies").Dogmeregler og benspænd

En effektiv metode til idéudvikling af sangtekster er dogmeregler og benspænd, der tvinger der til nye måder at skrive sange på. På et overordnet plan kan du eksempelvis opstille regler for, hvor og hvornår du skriver sange, om du skriver sange alene eller sammen med andre, og hvilke musikgenrer du arbejder med.

På et mere tekstinternt plan kan du eksempelvis opstille regler for sprog (på dansk, på engelsk mv.), emne (en person, en følelse, en begivenhed, en holdning, en reklame mv.), rim (bogstavrim, enderim, ingen rim mv.), stavelser (ord med få stavelser, ord med mange stavelser mv.) og ordmateriale (ordsprog, metaforer mv.).

Ifølge sangeren og sangskriveren Carl Emil Petersen fra bandet Ulige Numre kan det være godt at skrive om noget, du ikke umiddelbart kunne finde på at skrive om. Han pointerer samtidig, at sange skal skrives til lytterne og derfor med fordel kan handle om almengyldige emner, som andre nemt kan relatere til:

Det kan være godt at skrive om et emne, som du ikke umiddelbart først ville skrive om. Det kunne være en ven, din søster eller et specielt sted, bare så du prøver at skrive om andet end dine egne følelser. For nogle bliver sangskrivning et personligt, nærmest terapeutisk projekt. Det synes jeg ikke er særlig vigtigt for lytteren. Jeg forsøger selv at skrive mere almengyldigt.Carl Emil Petersen, Koda.dk, 10. oktober 2016

Øvelserne herunder træner forskellige tilgange til idéudvikling af sangtekster. I nogle øvelser skal du finde på ord og indhold, som senere kan bruges i en egentlig sangtekst. I andre øvelser skal du skrive en kort sangtekst, både med afsæt i et maleri og en melodi og uden nogle faste rammer.

Skriftlig øvelse

Skriftlig øvelse 49

Vælg et ord fra listen herunder og brug fem minutter på at skrive alle relaterede ord, du kan komme på. Undgå at tænke for meget over de ord, du skriver, og undgå at begrænse dig af samfundets kassetænkning og almindelige normer for, hvad der er rigtigt og forkert.

 • kærlighed
 • efterår
 • papegøje
 • demokrati
 • stormvejr
 • saks
 • måne
 • ungdom
 • sorg
 • landbrug

Du kan med fordel inkludere metaforer på din liste af ord. Ordet "forår" kan eksempelvis være metafor for en lang række ord som "begyndelse", "håb", "vækst", "fremdrift", "fremskridt", "optimisme" og "opblomstring".

Øvelsen træner din evne til at finde på ord og indhold ud fra et overordnet emne, og den styrker derved din evne til at skabe indholdsmæssigt varierede sangtekster. Det er samtidig en god arbejdsmetode, du kan bruge forud for skabelsen af en konkret sangtekst om et specifikt emne.

Øvelsen kan laves alene eller i grupper på op til fire personer. Gentag eventuelt øvelsen med valg af et nyt ord, der ikke nødvendigvis er fra listen herover.

Skriftlig øvelse

Skriftlig øvelse 50

Vælg et emne fra listen herunder og brug fem minutter på at skrive alt det, du kan komme på om emnet. Undgå at tænke for meget over det, du skriver, og undgå at begrænse dig af, hvad der almindeligvis er rigtigt og forkert, og hvad andre tænker om det, du skriver.

 • en person
 • en rejse
 • en følelse
 • en stor begivenhed
 • et politisk emne
 • noget du hader
 • noget du elsker

Din tekst skal ikke have form af en sangtekst. Du bestemmer selv, om du skriver på dansk eller på engelsk. Det er sandsynligvis ikke stor kunst, du skriver, men det er dine første erfaringer som tekstforfatter og en tekstlig idé, der senere kan danne afsæt for en hel sangtekst.

Skriftlig øvelse

Skriftlig øvelse 51

Gå sammen to og to og skriv hver især en tekst på to til tre linjer ned på et stykke papir. I har 30 sekunder til at skrive teksten, og I bestemmer selv, hvad I skriver om. Teksten skal have form af en sangtekst (dvs. den skal bestå af nogle relativt korte tekstlinjer), men den skal ikke nødvendigvis rime.

Fold derefter papiret, så kun sidste linje kan ses. Byt papirer, og brug 30 sekunder på at skrive to til tre nye linjer i forlængelse af den andens tekst. Gentag processen et antal gange og læs til sidst teksten højt for hinanden.

Øvelsen træner jeres evne til hurtigt at idéudvikle nye tekster, og den lærer jer at forbinde emner, der ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Øvelsen kan eventuelt laves i en større gruppe, hvor papirerne cirkulerer mellem alle gruppemedlemmer.

Skriftlig øvelse

Skriftlig øvelse 52

Vælg et maleri fra listen herunder og brug ti minutter på at skrive et vers med afsæt i maleriet. Du bestemmer selv, om du skriver på dansk eller engelsk. Verset skal bestå af seks korte tekstlinjer, som ikke behøver at rime.

Du kan tage afsæt i de følelser og associationer, som maleriet skaber, i maleriets farver og kontraster eller i de konkrete objekter, steder eller personer, som maleriet portrætterer.

Skriftlig øvelse

Skriftlig øvelse 53

Vælg en melodi herunder og brug en halv time på at skrive en tekst til melodien. Du behøver ikke at følge den instrumentale melodi fuldstændigt, hvis blot din melodi passer til den instrumentale melodi. Du bestemmer selv, om du skriver på dansk eller engelsk. Prøv om du kan få teksten til at rime.

Brian Culbertson: The House of Music (2008)

Doky Brothers: Hope (2001)

David Sanborn: Maputo (1986)

Hvis du allerede har løst øvelsen Syng og spil 29, 30 eller 33 i kapitlet om sangens melodi og akkorder, kan du alternativt skrive en sangtekst til en af de melodier, du allerede selv har komponeret.

Øvelsen kan laves alene eller i grupper på op til fire personer. Hvis øvelsen laves i klassen, kan hver person/gruppe afslutte øvelsen med at synge teksten for de andre, mens melodien afspilles i baggrunden.

Skriftlig øvelse

Skriftlig øvelse 54

I de tidligere øvelser har du prøvet en række forskellige tilgange til sangskrivningen; sangtekstens afsæt har været et maleri eller en melodi, du har samarbejdet om at skrive en tekst, og du har arbejdet med forskellige kreative måder at få idéer til tekster på.

I denne øvelse skal du prøve en ny arbejdsmetode, idet du skal skrive en kort tekst uden nogle på forhånd givne rammer. Teksten skal så vidt muligt have en omkvædslignende karakter. Det vil sige, at den skal bestå af nogle få afrundede fraser, som er letgenkendelige og iørefaldende.

Øvelsen kan laves alene eller i grupper på op til fire personer. Sørg for at alle i gruppen får lov at bidrage, giv hinanden konstruktiv feedback ved at udpege det, der lyder godt, og samarbejd om at skabe en god tekst. Hvis øvelsen laves i klassen, kan hver person/gruppe fremføre sin tekst for de andre.

Tænk og diskuter

Tænk og diskuter 24

 • Foretrækker du at skrive teksten før melodien eller teksten med afsæt i en melodi?
 • Er der nogle emner, det falder dig mere naturligt at skrive om end andre?

4. Sangtitel

Alle sangtekster indledes med en sangtitel. Sangtitlen er navnet på sangen og overskriften, der indrammer sangteksten. Sangtitlen kan samtidig anskues som en slags reklame for sangen, der skal give lytterne lyst til at lytte til sangen og desuden gøre det nemmere for lytterne at genkende og huske sangen.

Nogle gange er sangtitlen den første tekstlige idé til en sang. Sangtitlen danner i det tilfælde grundlag for sangteksten. Andre gange skrives sangtitlen til sidst med afsæt i sangteksten. For nogle er det nemmere at skrive en god historie med afsæt i en titel end at skrive en titel med afsæt i en god historie. For andre er det omvendt.

Hvis du skriver sangtitlen først, kan det være en god arbejdsproces at opliste alle relaterede ord til sangtitlen og alle ord, der rimer på sangtitlen. På den måde får du en masse inspiration til indholdet i sangteksten. Nogle gange vil du efter at have skrevet sangteksten opleve, at en anden titel passer bedre til sangen, og i det tilfælde kan du selvfølgelig uden de store problemer vælge en ny sangtitel.

Den gode sangtitel

Den gode sangtitel er unik og opmærksomhedsfangende. Mange sangtitler er så overbrugte, at du risikerer at blive glemt i mængden – det gælder titler som Jeg elsker dig, Kærlighed, I Want You og Tonight. Med en titel som ikke er brugt før, undgår du samtidig at blive udkonkurreret af andre, når nogle søger efter sangen på en streamingtjeneste.

Eksempler på sangtitler er:

 • Navne – Jonathan, Eleanor Rigby og Billy Jean.
 • Steder – Novembervej, Randers station og China Town.
 • Ting – Lanternen, Taxa og Paper Planes.
 • Udsagn – Kom tilbage nu og I Feel It Coming.
 • Fortællinger – Det er mig der står herude og banker på.
 • Tilstande – Sjæl i flammer, Naked og Good Feeling.
 • Modsigelser – Eight Days a Week og Walking on Water.
 • Bogstavrim – Kærligheden kalder og Winter Wonderland.
 • Metaforer – Efterår og Ebony and Ivory.
 • Humor – Vilde kaniner og De Do Do Do, De Da Da Da.
 • Forkortelser – YMCA, S.O.S. og I.R.S.

Man kan almindeligvis ikke have ophavsret på en sangtitel – dertil er den for kort. Derfor må du godt bruge en sangtitel, selvom andre har brugt den før dig. Med den stigende mængde sange der er skrevet, er det efterhånden også svært at finde på unikke titler til alle sange. Der findes talrige eksempler på identiske sangtitler – eksempelvis blev sangen Jump af The Pointer Sisters udgivet samme år som Jump af Van Halen (1983).

Du bør dog ikke desto mindre undgå sangtitler fra populære og velkendte sange. En sangtitel som Indianer vil de fleste nok forbinde med 80'er-hittet af samme navn, og en sangtitel som Yesterday vil de fleste nok forbinde med bandet The Beatles. Søg efter dine idéer til sangtitler på en streamingtjeneste for at finde ud af, hvor unikke de er.

I videoen herunder kan du høre om tilblivelsen af sangen Alle skuffer over tid (2018) af The Minds of 99. En af idéerne til sangen opstod ved, at forsangeren, Niels Brandt, vågnede midt om natten med teksten Alle skuffer over tid i hovedet. Det tog efterfølgende næsten et år for bandet at færdiggøre sangen.Skriftlig øvelse

Skriftlig øvelse 55

Skriv en opmærksomhedsfangende sangtitel inden for hver af de 11 kategorier af sangtitler, der er oplistet ovenfor. Du bestemmer selv, om du skriver sangtitlerne på dansk eller engelsk.

Sangtitlerne skal så vidt muligt være unikke. Foretag en søgning efter titlerne på en streamingtjeneste for at finde ud af, hvor unikke de er.

Øvelsen kan laves alene eller i grupper på op til fire personer.

Tænk og diskuter

Tænk og diskuter 25

 • Nævn eksempler på gode sangtitler. Hvorfor er de gode?
 • Kan en sangtitel være for lang? Hvad er den idéelle længde?
 • Må en sangtitel indeholde bandeord?

5. Sangtekst

Fra et kommercielt synspunkt kan man opstille en række overordnede kendetegn ved den gode sangtekst. Tekster med disse kendetegn har en øget chance for at opnå succes blandt lytterne og dermed blive en kommerciel succes. Tekster uden disse kendetegn kan også opnå kommerciel succes, men sandsynligheden er mindre.

Den gode sangtekst er kendetegnet ved, at den:

 • er let at huske
 • er let at synge med på (sangbar)
 • har en længde på højst 30 unikke linjer
 • har ét universelt budskab
 • er interessant og overraskende
 • har flere enderim.

Sangtekstens form har stor betydning for, hvor let den er at huske. De fleste nyere sangtekster er opbygget efter en popform eller en udvidet popform (se kapitlet om sangens stil og struktur), og disse to formtyper er i dag velkendte for de fleste lyttere. Vælger du en markant anden form, vil teksten være sværere for lytterne at afkode.

Sangtekstens indhold har også betydning. Tekster i et simpelt, letforståeligt sprog er lettere at huske og dermed lettere at synge med på end komplicerede tekster. Du kan med fordel prøve at sammensætte simple ord på en anderledes og måske overraskende måde, som i kombinationen kan vække opmærksomhed og eftertanke.

Det er endvidere vigtigt, at sangteksten er skrevet i et nutidigt talesprog. Undgå gammeldags ord, der ikke længere er en almindelig del af sproget, og undgå omvendt ordstilling, selvom det kan være en nem genvej til at få rim og versefødder til at passe. Teksten "Havren er jeg" (i stedet for "Jeg er havren") lyder eksempelvis forkert.

Den gennemsnitlige popsang består af højest 30 unikke tekstlinjer, der typisk er så korte, at de kan synges på en enkelt melodifrase hver. Nogle linjer gentages, idet omkvædet synges flere gange med samme tekst, men du har ikke desto mindre kun ganske få ord til at formidle dit budskab til lytterne. Tekstforfatning af sangtekster er derfor en øvelse i at begrænse sig. Hvert ord er vigtigt, så vælg dine ord med omhu.

Selvom du skriver dine sange med afsæt i dine egne personlige oplevelser og følelser, så bør sangens budskab være universelt. Et budskab, som lytterne kan relatere til, er mere appellerende end et, der kun har betydning for dig. Sørg endvidere for at sangteksten kun formidler ét budskab – eller bliver den nemt mudret og svær at afkode.

Hvis du vil fange lytternes opmærksomhed, skal sangteksten endvidere være interessant og måske også overraskende. Det kan den være i kraft af selve emnet, men også dit valg af ord har betydning. Du kan bruge metaforer, homofoner og ordsprog. Og du kan give teksten liv og farver ved at sige pointer indirekte frem for direkte (eksempelvis "Jeg ser dit smilende ansigt i mine drømme hver nat" frem for "Jeg elsker dig").

En sangtekst skal ikke nødvendigvis rime, men de fleste sangtekster indeholder flere enderim (teksten "fuld af kærlighed" rimer eksempelvis på "båret af ærlighed"). Enderim har en klanglig funktion, idet de binder sætningerne sammen, de har en indholdsmæssig funktion, idet de fremhæver de rimende ord, og endelig gør de teksten mere letgenkendelig og dermed mere sangbar for lytterne.

Skriftlig øvelse

Skriftlig øvelse 56

Lyt til sangen Om igen af Karl William (2018) og læs samtidig sangteksten.

Lav en tekstanalyse af sangteksten hvor du undersøger, om den har de seks kendetegn ved den gode sangtekst, der er beskrevet herover. Du kan undersøge tekstens form, kompleksitet (eventuelt udregnet som et lixtal), længde, budskab(er), metaforer, homofoner, ordsprog og enderim.

Skriftlig øvelse

Skriftlig øvelse 57

Find frem til et hit som på flest mulige parametre ikke har de kendetegn ved den gode sangtekst, der er beskrevet herover. Du kan undersøge tekstens form, kompleksitet (eventuelt udregnet som et lixtal), længde, budskab(er), metaforer, homofoner, ordsprog og enderim.

Du definerer selv, hvad et hit er. Giv derefter et bud på, hvorfor du tror sangen er blevet et hit, på trods af at den ikke har et eller flere af de seks kendetegn.

Typer af sangtekster

Der findes grundlæggende fire forskellige typer sangtekster:

 • Historiefortællingen. Fortæller en historie. Eksempelvis 7 Years af Lukas Graham, der handler om alt det, han har lært gennem hele livet.
 • Situationsfortællingen. Beskriver en situation. Eksempelvis For kendt af Lex & Klatten, der handler om de negative konsekvenser ved at være kendt.
 • Følelsesfortællingen. Beskriver en følelse. Eksempelvis Good Vibrations af The Beach Boys, der handler om den indre glæde ved forelskelse.
 • Vrøvleteksten. Har ingen indholdsmæssig mening. Eksempelvis Divano af ERA, der er skrevet på et fantasisprog, som minder om latin.

Sandsynligvis tænker du ikke over, hvilken type din sangtekst er. Men det kan være en god kreativ øvelse at tænke over det og dernæst omskrive sangteksten til en anden type. Antag eksempelvis at du har skrevet en følelsesfortælling. Måske er historien, der har fremkaldt følelsen, meget mere interessant end følelsen i sig selv. Eller måske er den situation, du nu befinder dig i, i virkeligheden den mest interessante.

Dette materiale er under udarbejdelse og forventes færdiggjort i løbet af maj. I mellemtiden kan du læse introduktionen her.