Sang er en menneskelig stemmefunktion, som – modsat tale – frembringer lyde i en specifik tonehøjde. Man opdeler normalt sangere i fire forskellige stemmegrupper på baggrund af sangernes køn og ambitus (toneomfang). Kvinder opdeles i stemmegrupperne sopran (S) og alt (A), og mænd opdeles i stemmegrupperne tenor (T) og bas (B). Børn opdeles kun i stemmegrupperne sopran og alt, idet drenge, hvis stemme ikke er gået i overgang, har samme ambitus som piger.

Da alle stemmer ikke er ens, er ambitussen angivet ved de enkelte sangstemmer ikke eksakte. En stemmes ambitus afhænger både af stemmens fysiologi (stemmebåndet, struben, resonansrum) og af, hvor trænet stemmen er.

1. Sopran

Sopran (Dolly Parton)

Lys kvindestemme med en ambitus fra omkring c1 til a2. Ambitussen svarer til, hvad man kan forvente af en let trænet sanger. En professionel sanger har en større ambitus, mens en utrænet sanger typisk har en lidt mindre ambitus.

Sopranstemmens ambitus

2. Alt

Alt (Alica Keys)

Dyb kvindestemme med en ambitus fra omkring f til d2. Ambitussen svarer til, hvad man kan forvente af en let trænet sanger. En professionel sanger har en større ambitus, mens en utrænet sanger typisk har en lidt mindre ambitus.

Altstemmens ambitus

3. Tenor

Tenor (Tom Chaplin)

Lys mandestemme med en ambitus fra omkring H til g1. Ambitussen svarer til, hvad man kan forvente af en let trænet sanger. En professionel sanger har en større ambitus, mens en utrænet sanger typisk har en lidt mindre ambitus.

Tenorstemmens ambitus

4. Bas

Bas (Brad Roberts)

Dyb mandestemme med en ambitus fra omkring E til c1. Ambitussen svarer til, hvad man kan forvente af en let trænet sanger. En professionel sanger har en større ambitus, mens en utrænet sanger typisk har en lidt mindre ambitus.

Basstemmens ambitus

5. Andre sangstemmer

Man anvender også sangstemmerne (omend mere sjældent end de øvrige):

  • Mezzosopran. Kvindestemme mellem sopran og alt med en ambitus fra a til f2.
  • Baryton. Mandestemme mellem bas og tenor med en ambitus fra G til e1.

Operasangere inddeles desuden i stemmegrupper alt efter sangernes køn, ambitus, karakter, styrke og fleksibilitet. Her kan man eksempelvis støde på navne som lyrisk tenor, koloratursopran og profondobas. Læs mere om operasangstemmer.